Дефиниране на обхвати на търсене

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Да се фокусирате върху Търсене на конкретна местоположения или съдържание, крайните потребители изберете обхвати от обхват на списъка до полето за търсене . Те могат да изберете Всички сайтове , за да търсите всички налични местоположения или да изберете друг обхват, за да ограничите търсенето си до определени местоположения или до съдържанието, маркирани с определено свойство стойности. Например заявка в обхвата на Този сайт (ако е налично) е насочена към търсене в текущия сайт и неговите подсайтове.

По подразбиране обхвати като Всички сайтове и хората се дефинират на ниво на доставчика на споделени услуги. Освен това администратор с разрешения за управление на споделени услуги да дефинирате обхвати по избор. Всяко обхват, дефинирани на споделени услуги доставчик ниво се споделя сред всички колекции от сайтове. Администратор на колекцията от сайтове може да копирате споделен обхват, промяна на това копие или го като използвате-е и добавяне на потребителски обхвати за използване в рамките на колекцията от сайтове. Обхвати може да включва други обхвати, ако е необходимо. Администратор на колекцията от сайтове също създава обхват показвани групи и подрежда обхвати в тях, така че собствениците на сайта да приложите ги да модифицирате екземпляри на списъка на обхвата за полетата за търсене на техните страници.

Забележка: По подразбиране е скрита избор на обхвати на страницата за Разширено търсене . Обаче администратор с разрешение да редактирате страницата за разширено търсене може да модифицирате разширени уеб частта за търсене да се покаже списък на обхвати на и присвояване на група за показване за попълване с обхвати.

Какво искате да направите?

План за обхвати

Показване на обхвати на изглед на страница

Дефиниране или редактиране на обхват

Добавяне или редактиране на правила за обхвати

Изтриване на обхват или правила за обхвати

Конфигуриране на обхвата показвани групи

Присвояване на дисплея група към списък на обхват

Планиране на обхвати

Един администратор дефинира обхвати, за да могат потребителите да съсредоточат своето търсене за определени местоположения и съдържание. Когато дефинирате обхват, може да съчетавате правила за местоположения с правила за свойства, за да ограничите търсенето по желания от вас начин. Един обхват например може да насочи дадено искане към определени сайтове или към документи, маркирани с определени стойности на свойства.

Забележка: Можете да направите стойности на имоти достъпни за търсене с помощта на функцията за контролирани свойства, в която се нанасят определени свойства на съдържание. Списък на контролирани свойства, които могат да бъдат използвани в обхвати се появява в раздела за Заявка за свойство на обхват на създаване и редактиране на обхват страница. За повече информация вижте раздела по-късно Добавяне или редактиране на правилата за обхвата.

Най-горе на страницата

Показване на страницата за преглед на обхватите

За да получите достъп до страницата за преглед на обхватите, за да добавяте или модифицирате обхвати и на групи за показване на обхвати, трябва да имате разрешения за администратор на колекция от сайтове.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта , изберете Настройки на сайтаи след това изберете Настройки на сайта.

 3. На страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху обхвати на търсене. Появява се страницата на обхвати на изглед.

 4. За да зададете нов обхват, щракнете върху Нов обхвати след това следвайте стъпките в следващия раздел, Дефиниране обхват.

  За да редактирате правилата за съществуващия обхват, щракнете върху връзката Добавяне на правила за обхват, след което изпълнете стъпките в раздела по-късно Добавяне или редактиране на правилата за обхвата.

  За определяне на група за показване по избор и да подредите обхвати в нея, щракнете върху Показване на нова групаи след това следвайте стъпките в раздела по-късно да се конфигурира обхват показване на групи.

Най-горе на страницата

Дефиниране или редактиране на обхват

Обхвати позволяват да фокуса търсения на определени места или материали. Администратор с администратор на колекцията със разрешения да копирате споделен обхват и модифицирате, копирате и също да добавите обхвати по избор за използване в рамките на колекцията от сайтове.

Когато добавяте обхвати по избор към колекция от сайтове, може да бъде полезно да започнете, като копирате съществуващ обхват например всички сайтовеи след това добавите правила, които зададете местоположения, типове съдържание или стойности на имоти. Чрез комбиниране и коригиране на няколко правила, можете да проектирате обхвати за колекцията от сайтове, които предоставят фокусиран търсения подходяща за нуждите на определена работни групи.

 1. Следвайте стъпките в предишния раздел Показване на изглед на обхвати страницата.

 2. Щракнете върху Нов обхват да се покаже страницата за създаване на обхват.

  Или щракнете върху името на съществуваща обхват да се покаже страницата свойства на обхват и правила. След това щракнете върху Промяна на настройките на обхват да се покаже страницата Редактиране на обхват.

 3. В полето Заглавие въведете дума, име, съкращение или кратка фраза, които да се показват в списъка Обхват.

 4. В полето " Описание " обяснете предназначението на обхвата. Това е Незадължително описание, като препратка и за собствениците на сайта и не се показва на крайните потребители.

 5. В секцията Показване на групи изберете къде да се покаже този обхват, например Падащо меню за търсене.

 6. В секцията целева страница с резултати изберете дали да се показва резултатите от търсене на този обхват на резултати от търсене по подразбиране или друга уеб страница. За да използвате различни резултати от търсене, изберете Задаване на друга страница за търсене в този обхвати въведете уеб адреса за друга съществуваща страница с резултати в полето целева страница с резултати (например http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Щракнете върху OK , за да запишете обхвата и да се върнете към Изгледа на обхватите страница.

  За да добавите правила за обхвати, щракнете върху Добави правила до името на обхвата и след това следвайте стъпките в следващия раздел Добавяне или редактиране на правилата за обхвата.

Най-горе на страницата

Добавяне или редактиране на правила за обхват

Правилата за обхвата дефинират какво съдържание е свързан с обхвата чрез задаване на местоположения, свойства или източници на съдържание, които са включени в обхвата или изключени от обхвата.

 1. Следвайте стъпките в предишния раздел Показване на изглед на обхвати страницата.

 2. В състояние на актуализация колона,щракнете върху връзката Добавяне на правила до името на обхват. Появява се страницата Добавяне на правило за обхват.

  Или щракнете върху името на обхвата да се покаже страницата свойства на обхват и правила. След това в секцията правила щракнете върху съществуващо правило да се покаже страницата Редактиране на правило за обхват.

 3. В раздела Тип правило за обхват на страницата изберете типа на правилото. Възможностите за избор са Уеб адрес, Свойството заявкаили На цялото съдържание.

  • За да включите или изключите местоположение, изберете Уеб адрес и въведете местоположението в едно от полетата. (За да приложите правилата към няколко местоположения, задайте отделно правило за всяко местоположение.)

   Ако въведете пътя в полето папка (например http://site/subsite/folder), правилото ще важат само за елементи, намиращи се в папка е посочено и нейните подпапки.

   Ако въведете име на хост в полето Име на хост, правилото важи за елементи, които се намират някъде на този хост.

   Ако въведете име на домейн в полето домейн или поддомейн , правилото ще важи за всички елементи, разположени в рамките на този домейн.

  • За да включите или изключите съдържание, намерени чрез търсене на стойност, възложени на контролирано свойство, изберете Свойство заявка. Изберете свойство и въведете стойност. (За да приложите правила към множество свойства или стойности, дефинирайте отделен правило за всяка настройка на свойството.)

   Забележка: Контролирани свойства направени достъпни за използване в обхвати от администратор с разрешения за управление на споделени услуги.

  • За да създадете обхват, който включва всичко, което е обходено от източника на съдържание, наречен ''Локални сайтове на Office SharePoint Server'', в Тип правило за обхват изберете Източник на съдържание, а в Източник на съдържание изберете Локални сайтове на Office SharePoint Server.

  • За да приложите правило към цялото съдържание на всички сайтове, включени в индекса за търсене, изберете Цялото съдържание.

 4. Изберете Поведение, за да посочите как да се комбинира това правило с други правила, за да бъде дефиниран обхватът. Изберете Включи за правило "ИЛИ", или Изключи за правило "И НЕ", или Изисквай за правило "И".

 5. Щракнете върху OK, за да приложите правилото.

  Забележка: Обхвати на търсене и техните правила се събират по график, който се настройва автоматично въз основа на честотата на последните актуализации. Администраторът също да зададете обхвата актуализации да се появят ръчно. Нов обхват няма да се появи в Полето за търсене обхват списък до, след като е съставен първи път.

Най-горе на страницата

Изтриване на обхват или на правила за обхват

За да изтриете обхвати или правила за обхвати, следвайте стъпките в предишния раздел Показване на изглед на обхвати страницата. След това изпълнете следните стъпки:

Изтриване на обхват

 1. Преместете курсора над името на обхвата на обхвати на изглед на страница "," разгъване на менюто, което се появява и изберете Изтриване.

 2. Когато бъдете подканени да потвърдите, щракнете върху OK.

Изтриване на правила за обхват

 1. Преместете курсора върху името на обхват в страницата за преглед на обхватите, разгънете появилото се меню и изберете Редактиране на свойства и правила. Това показва страницата за свойства и правила за обхвата.

 2. За да изтриете отделно правило за обхват:

  1. Щракнете върху името на правилото в страницата за свойства и правила за обхвата.

  2. В края на страницата за свойства и правила за обхвата щракнете върху Изтрий.

 3. За да изтриете всички правила за даден обхват:

  1. В секцията правила на обхват на свойства и правила за страница щракнете върху Изтриване на всички правила.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на групи за показване на обхвати

Показвани групи се използват за присвояване на обхвати на полета за търсене. За конкретна колекция от сайтове администратор с разрешения на администратор на колекция от сайтове на сайт може да създаване на нова група за показване на обхвата и подреждане на обхвати в нея или Добавете обхвати към съществуващи групи на дисплея. Собственик на сайта след това да добавите групата за показване в списъка обхват от търсене кутия на сайта, което позволява на потребителите да направите по-фокусиран търсения.

Създаване или редактиране на групи за показване на обхвати

За да разреши на собственик на сайт да променя обхватите, достъпни от списъка с обхвати до полето Търсене, администраторът на колекция от сайтове може да промени съществуващи групи за показване или да създава нови групи за показване на обхвати и да подрежда обхватите в тях.

 1. Следвайте стъпките в предишния раздел Показване на изглед на обхвати страницата.

 2. Щракнете върху Нова група за показване, за да се покаже страницата за създаване на група за показване на обхвати.

  Или щракнете върху името на съществуваща група на дисплея да се покаже страницата Редактиране на показване на група обхват.

 3. В избраната страница въведете Заглавие, което ще помогне на собствениците на сайтове да идентифицират групата за показване.

 4. Въведете Описание , който обяснява обхвати, описани в тази група за показване и къде може да бъде полезно тези възможности за избор. Това е Незадължително описание, като препратка и за собствениците на сайта и не се показва на крайните потребители.

 5. В секцията Диапазони поставете отметка в квадратчето до всеки обхват, който искате да включите в групата за показване.

 6. Използвайте списъците Позиция отгоре, за да настроите реда на обхватите в рамките на групата за показване.

 7. В списъка Обхват по подразбиране изберете обхвата или обхвати, които ще се показва в списъка, и, които ще се търси по подразбиране, ако потребителят не изберете различен обхват.

 8. Щракнете върху OK, за да завършите създаването на новата група за показване.

Включване на обхват в група за показване

Обхват може да се добавя към съществуващи група за показване от страницата за редактиране на обхват.

 1. Следвайте стъпките в предишния раздел Показване на изглед на обхвати страницата.

 2. Щракнете върху името на обхват да се покаже страницата свойства на обхват и правила.

 3. На страницата за свойства и правила за обхвата щракнете върху Промяна на настройките на обхват в секцията Настройки на обхвата.

 4. На страницата Редактиране на обхват в секцията Показване на група изберете показвани групи, които ще включите този обхват и изчистете някое, която няма да.

 5. Щракнете върху ОК, за да запишете направените от вас промени.

Най-горе на страницата

Присвояване на списък с обхвати към група за показване

Добавяне на група за показване в списъка на обхвата на полето за търсене, за да направите обхвата на достъпни за потребителите на сайта.

 1. Влезте в началната страница на сайта.

  Забележка: Администратор с разрешения за администратор на колекция от сайтове може да модифицира всеки уеб сайт в рамките на колекцията от сайтове. Собственик на сайта може да модифицира всички страници в сайта.

 2. Показване на страницата, която включва обхват на списъка, който искате да модифицирате. Разгънете му менюто Действия за сайта и изберете Редактиране на страница.

 3. Преместване на курсора до уеб частта, разгънете му меню " Редактиране " и изберете Промяна на споделена уеб част.

 4. В екрана с инструменти Поле за търсене щракнете върху знака плюс (+), за да разгънете секцията Разни.

 5. Превъртете до Обхват на показване на груповото поле, въведете името на групата за показване, които ще предоставят обхвати за обхват на този списък и след това щракнете върху Приложи.

 6. Изберете OK, за да затворите прозореца с инструменти.

 7. Ако ролята ви позволява да направите нов обхват показвате група достъпни незабавно, щракнете върху Публикувай. За да накарате модифицирана уеб частта прегледан първо, щракнете върху Вкарване за споделяне на чернова.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×