Дефиниране на контролите

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Справките даде възможност на вашия работен поток за показване на динамични данни. Когато работният поток се изпълнява, справките в този работен поток да извличате данни от различни източници на данни като списъци, библиотеки и данни за работния поток. Справките също да създадете персонализирани крайния потребител опит за хората, които използват сайта.

Тази статия предоставя някои концептуална информация за справки и обяснява как да дефинирате работен поток на справки. Намерите някои съвети за работа със справките и осигуряване на уникални справките.

В тази статия

За обвързване на данни и справки

За използването на справки за създаване на персонализирани крайния потребител опит

Защо са полезни идентификатори?

Как работи справка?

Търсене на стойност в текущия елемент

Търсене на стойност в данните на работния поток

Търсене на стойност в списък или библиотека чрез задаване на стойност на поле и като критерии за филтриране

Съвети, за да гарантирате, че уникални търсене на стойности

Неща, които трябва да знаете за справки

За обвързване на данни и справки

Какво прави поток справките възможно е данни са задължителни, функция на Microsoft ASP.NET технология, която е отнесена в Office SharePoint Designer 2007. Обвързване на данни позволява свързването на данни през различни източници на данни в база данни. В Office SharePoint Designer 2007обвързване на данни в работни потоци ви позволява да извлечете данни от източници на данни, например списъци, библиотеки и данни за работния поток като променливи и на клетка. Работен поток справките извличане на данни от източник на данни по време на изпълнение на работен поток и да използвате възстановените данни за друго действие работен поток. Справките създадете връзка между източника на данни и работния поток.

Можете да вмъкнете препратка към текущия елемент, данни от работен поток и други списъци и библиотеки SharePoint.

Можете да вмъквате препратка към...

Описание

Текущия елемент

Препраща към елемента, който започва текущият екземпляр на работния поток. Избирането на тази опция ви позволява да изберете стойност от елемента, работният поток се изпълнява в момента на.

Данни за работния поток

Препраща към работния поток променлива, която е част от текущия екземпляр на работния поток. Избирането на тази опция ви позволява да използвате работен поток променливи и на клетка в текущия работен поток.

Други списъци и библиотеки

Можете също да извлечете данни от други списъци и библиотеки в текущия сайт на SharePoint.

Най-горе на страницата

За използването на справки за създаване на персонализирани крайния потребител опит

Справките могат да предоставят персонализирани крайния потребител опит за потребителите на сайта. Да предположим например, че сте автор на съдържание, който подава документи за библиотеката със споделени документи във вашия екипен сайт. Искате да изпратите автоматично имейл съобщение с уведомяване подходящо проверяващ всеки път, когато документът е качен работен поток. Чрез добавяне на справки към имейл съобщение в работния поток, можете да създадете персонализиран крайния потребител опит. Това означава, че всеки път, когато документът е качен, работният поток ще изпратим имейл автоматично към подходящите проверяващ с името на документа в тялото на имейли.

Илюстрацията по-долу описва накратко някои от местата в имейл съобщението, където справките може да се използва.

Имейл съобщение, осветяване потенциалните области на вмъкване на заявки

След смяна на осветената области със справките, имейл съобщението сега изглежда ето така.

Визуализация на шаблон

Забележка как записи за справки се показват в тялото на имейли. След като сте задали справка, се показват във формата [%източник на данни:име на поле%] от мястото, където сте въвели справката. Така че ако сте дефинирали справка където източника на данни е Споделена документите, които саts и полето, от която искате да извлечете стойността е проверяващ име, lookup записът ще се показва като [% споделени документи: проверяващ име %].

Забележка: Lookup записът не показва квадратни скоби [] и икона "процент" % на да:, Як:и редовете за тема на имейл съобщението.

Когато документът е качен в библиотеката, споделени документи, проверяващ ще получите автоматичен имейл, който включва името на документа, който е качен. Когато се изпълнява работният поток, справките извличане на данни от различни източници на данни, и тези данни се появява в имейл съобщението.

Имейл съобщение, осветяване потенциалните области на вмъкване на заявки

Най-горе на страницата

Защо са полезни идентификатори?

Можете да приемете SharePoint списък или библиотека като таблица. Всяка таблица се състои от редове и колони.

За контролите за извличане на определена стойност от списък трябва да укажете полето (което означава колоната) и в елемента (което означава реда).

Контролите могат да извличат стойност от списък или библиотека в текущия сайт, но той се нуждае от тази информация всеки път: кои поле (колона) и кой елемент (ред).

Списък Задачи

Ако сте запознати с релационните бази данни, например Office Access 2007 или Microsoft SQL Server, може да е полезно да мисля за всеки списък и библиотека в сайт като отделна таблица в база данни.

Всеки списък или библиотека има колона "ИД", която функционира като първичен ключ. В база данни първичен ключ е поле (или набор от полета) в таблица, които предоставят уникален идентификатор за всеки ред.

Колоната "ИД" отговаря на всички критерии за добър първичен ключ, защото той:

  • Уникално идентифицира всеки ред.

  • Никога не е празен или null.

  • Никога не се променя.

Можете да видите колоната "ИД" чрез добавянето му към изглед на списък или библиотека.

ИД на колона, които се показват в различни списъци на SharePoint

Тъй като ИД е първичен ключ за всеки списък или библиотека, това е особено полезно в работен поток заявки за идентифициране на конкретен елемент (или ред), както е показано в примерите по-късно.

Най-горе на страницата

Как работи справка?

Както е отбелязано в предишния раздел, ако сте запознати с релационните бази данни, може да е полезно да мисля за всеки списък и библиотека в сайт като отделна таблица в база данни.

В действителност данните в списъци и библиотеки се съхранява в таблици в SQL Server. (Въпреки че не е технически вярно, че всеки списък или библиотека, съответства на отделна таблица в базата данни, този мисловен модел е полезно, когато става въпрос за работен поток на справки.)

Ако сте запознати с релационните бази данни, дефиниране на справки е много прилича на заявка към база данни – например имате следните справки.

Общ преглед

Тази справка се казва "От списък със задачи , изберете стойността на полето за състояние , където ИД на задачата елемента съвпада с ИД, съхранени в променливи ИД на елемент на задача за този екземпляр на работния поток".

Можете да прочетете предишния справочно като следната SQL заявка. SQL заявки Използвайте ключовата дума избор за извличане на данни от указаната таблица – или в този случай, конкретен списък или библиотека.

.

– ИЛИ –

Пример 2: Сходство на препратка към SQL заявка

Най-горе на страницата

Търсене на стойност в текущия елемент

Най-основния тип на lookup е мястото, където можете да потърсите стойността на поле в текущия елемент.

Човек, работещ с Word

Тази справка се казва "От текущия елемент, изберете стойността на полето" име "." Тази справка е лесно да се направи, защото трябва само да укажете поле (колона). Елемент (ред) е определен като текущия елемент. С други думи има само един ред, за да избирате. Поради тази причина този тип на lookup понякога се нарича "плосък" справка.

Препратка към текущия елемент извлича стойността на колоната, която указвате

Най-горе на страницата

Търсене на стойност в данните на работния поток

Както е отбелязано в предишния раздел, търсене на стойност в текущия елемент е винаги "плосък" справка, защото редът е фиксиран като текущия елемент – трябва само да укажете колоната (или полета).

По същия начин препратка към данни за работния поток (което означава данни, съхранени в работен поток променливи и на клетка) също е плосък справка, защото всеки променлива може да съдържа само една стойност. Стойността, съхранена в променлива може да се промени от един екземпляр на работния поток към следващата, и стойността може да се променят в някакъв момент по време на работен поток – например, ако работният поток използва действието за Задаване на променлива на работния поток , за да зададете променлива друга стойност. Но променливата винаги съдържа само една стойност, така че препратка към данни за работния поток е винаги плосък.

Бутонът "Преглед" в приложението "Поща"

Може да приемете данни на работен поток съхранявана на бележника, който съдържа серия от местата, където работният поток пише и записва данните. В тази поредица от местоположения включва един единствен "ред", тъй като всяко място (променлива или параметър) съдържа само една стойност.

Променливи в работен поток се намира в бележника, като местоположение

След приключване на този екземпляр на работния поток, стойностите, дадени в Бележникът ще бъдат изтрити и следващия екземпляр на работния поток ще кеш собствените си стойности.

Най-горе на страницата

Търсене на стойност в списък или библиотека чрез задаване на стойност на поле и като критерии за филтриране

Когато искате да търсите стойност в даден елемент чрез прилагане на критерии за филтриране в списъка, където се намира текущия елемент или в друг списък, се разширява диалоговия прозорец "търсене".

Ръкописен подпис, копиран от основния текст на съобщение и поставен в диалоговия прозорец ''Подписи и бланки''

Защо да го разшири? Горната половина на диалоговия прозорец задава поле (колона) от стойността, която се интересувате. Въпреки това, защото искате да приложите критериите за филтриране, трябва също да укажете елемент (ред) на стойността, която се интересувате, както и идентифициране на уникални ред по избор на поле, чиито стойности може да се използва като критерии за филтър, за да филтрирате списъка до един ред. Например тази справка трябва да знаете кой елемент (ред) искате стойността от. Горната половина на диалоговия прозорец задава колона; Сега имате нужда ред.

Състояние на задачата осветена

Най-горе на страницата

Използване на статична стойност като критерии за филтриране

Колкото повече основни – и обикновено по-малко полезни – тип на lookup е, където въвеждате статична стойност (наричана буквално) за да намерите елемент или ред, която се интересувате от. Например тази справка ще отидете в списъка със задачи и изберете стойността на полето за препоръчване от първия елемент на задача, където полето препоръчване е равно на "Отхвърляне".

Събиране на пръстите

Когато щракнете върху OK, ще видите следното предупреждение.

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Какво означава това? Е възможно за много елементи в списъка със задачи, за да имат препоръчване поле, което е равно на "Отхвърляне", както е показано в следващата картина, така че справката ще намерите много елементи, които удовлетворяват своите критерии. В този случай справката просто извлича стойността на полето за препоръчване от първия елемент в списъка със задачи където препоръка = Rизвадите, както е показано тук.

Изображение на диалоговия прозорец за добавяне към списъка на получателите

Има конкретни сценарии, където ще трябва този тип за справка, особено когато работите със списъци по избор. За да направите това Изчисти с пример, да предположим, че имате потребителски списък, който изброява регионалните мениджъри за всеки географски регион, както е показано тук.

Регионалните ръководители на списък по избор

Сега, да предположим, че вашият екип е в североизточната област, така че това е единственият регион, които се интересувате. Имате работен поток, прикачени към различни списъци (не регионални мениджъри) и искате работният поток да търсите старши ръководител на региона североизток от списъка с регионални мениджъри. Съхраняване на хората в списък по избор и като работния поток "," Търсене на тези данни, можете да го направите достъпен за работния поток за винаги динамично извличане на най-новите данни, както и не е нужно да отворите и модифицирате работния поток по всяко време, мениджър във вашия регион се променя. Вашата справка за тази цел ще изглежда по подобен начин.

Прегледайте-уникална стойност в списък по избор

Когато щракнете върху OK, ще видите това предупреждение.

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Получите това предупреждение, защото евентуално не може да има повече от един елемент в този списък, където стойността на региона е североизток. За разлика от ИД (дефинирани по-рано като първичен ключ) стойността североизток е не е задължително уникални, защото можете да добавите много елементи в списъка с тази стойност. Въпреки това тъй като притежавате регионални мениджъри списъка, можете безпроблемно да пренебрегнете това предупреждение, защото знаете, че има само един елемент, чиято стойност за регион е равно на североизток, така че да знаете, че справката е уникален.

Да го друг начин, полето, което можете да използвате за критерии за филтриране функционира като ключ за този списък. Когато използвате "ИД" като ключ, тези стойности са по дефиниция уникални. Но ако използвате друго поле като ключ – харесва регион в този пример – вие сте предупреди, стойностите в това поле трябва да бъде уникална за за това поле да бъде полезен ключ и за идентифициране на уникални елемент.

Друг често срещан сценарий е да се намери стойност в конкретен елемент, който е описан в следващия раздел.

Най-горе на страницата

Използване на променливата на работния поток като критерии за филтриране

До момента най-разпространеният тип на lookup е мястото, където вашият работен поток създава елемент – например, с помощта на действието за Събиране на данни от потребител за създаване на задача от елемент, или като използвате действието за Създаване на елемент от списък за създаване на елемент в списък или библиотека в текущия сайт.

Когато работният поток е създал елемент, ИД на нов елемент се съхранява в променлива.

Причина 9

ИД на елемент е цяло число, което винаги е уникално в този списък или библиотека. ИД на прилича ключ в таблица на база данни.

Тъй като винаги е уникален ИД и тъй като ИД се съхранява в динамична променлива, като се използва ID е най-добрите, най-често срещаните начин да се уверите, че използвате уникална стойност за идентифициране на точно елемента, който искате. Например се предполага, че действието за Събиране на данни от потребител създава задача, чиито ИД се съхранява в променлива с име на задача ИД на елемент. Можете да използвате тази променлива да гарантират уникални справочни, както е показано тук.

Избрани седмичен изглед в календар

Когато щракнете върху OK, няма да виждате предупреждение за осигуряване на уникални справките, тъй като използвате ИД за намиране на елемента (или ред), която ви интересува, и ИД на винаги е уникална.

Графична колекция, използвана в листовка

Тази справка се казва "От списък със задачи , изберете стойността на полето за препоръчване , където ИД на задачата елемента съвпада с ИД, съхранени в променливата за този екземпляр на работния поток". С други думи горната половина на диалоговия прозорец задава колоната, както обикновено. И долната част на диалоговия прозорец идентифицира уникално ред. В този пример този екземпляр на работния поток е създал задача, чиито ИД на списък на задачи е 5. Тъй като 5 е стойността, съхранена в променливи задача ИД на елемент, lookup отива номера на реда 5 в списъка със задачи.

Списък Задачи

Най-горе на страницата

Съвети, за да гарантирате, че уникални търсене на стойности

Ето някои съвети, които да ви помогнат да използвате работен поток заявки:

  • Гарантираната начин за осигуряване на уникални справочни да използвате ИД на елемент от списък, за да намери елемента със съвпадащи ИД. Ако има променливи данни въведете ИД на елемент от списък , които вече са свързани с текущия работен поток, опитайте да ги използвате в справката. За да идентифицирате тези променливи, които са от типа на данните на ИД на елемент от списък , щракнете върху бутона променливи в Зад. Ще се покаже списък на всички променливи, свързани с текущия работен поток. Проверете за променливи на типа на ИД на елемент от списък.

  • Ако не можете да използвате полето "ИД" по някаква причина, или ако няма едно поле в списък може да действа като ключ в списъка, след което можете да използвате комбинираният низ от списъка елемент стойности, които могат да направят уникалността към елемент от списъка. Можете да използвате действието Изграждане на динамичен низ във вашия работен поток, за да създадете този низ и низът се съхранява в променлива. След това можете да използвате тази стойност в справка за идентифициране на уникални елемент в списък.

  • Когато създавате списъците във вашия сайт, можете да създадете родител-наследник или един към много релация между свързани данни в различни списъци с помощта на колона за справка в един списък да сочат към полето ИД на друг списък. Например, че имате класове списък и регистрации списък и има един към много връзка между един клас и много регистрации за този клас. Можете да добавите колона към списъка с регистрации, който е колона за справка за номер на свързани класа в списъка с курсове. След това, ако имате работен поток, работа в списъка на регистрациите, работният поток да винаги търсене на стойности от свързаният елемент в списъка с класове: тази справка ще каже: "От списъка Категории изберете стойността на [всяко поле в този списък], където ИД в списъка с класове съвпада с ИД на справочно поле в текущия елемент." Създаване на ИД на релации (основно първичните и външните зависимостите ключ) между списъци, където и да е възможно улеснява поток справките, и с помощта на ИД е лесен начин да се гарантира съвпадение на уникални справочни.

Най-горе на страницата

Неща, които трябва да знаете за справки

Ето няколко неща, които трябва да знаете, когато работите със справките:

  • Прикачване на вашия работен поток към списък, който е най-като образец списък и който има повече или по-малко всички данни, които могат да се използват във вашия работен поток. По този начин можете да използвате много повече стойности от текущия елемент в си справките, вместо да създавате сложни заявки за получаване на стойности от други списъци.

  • Всеки път, когато справка не намери съответстващи си данни, се връща низа ?????. Например, ако вие определяте контролите да изберете стойността на полето за заглавие от списъка на задачите, където полето "възложена на" е равно на "Мартин", но не е задача възложена на "Мартин", справката ще върне ?????. За да разрешите този проблем, можете да отваряте съответните справки и промяна на критериите за филтриране, така че заявката връща съответстващ елемент.

  • Всеки път, когато справка срещне променлива, която не е данните в нея, тя връща низа *. За да разрешите този проблем, отворете работния поток и се уверете, че променливата е зададено на стойност (или инициализира).

  • За да изчистите съдържанието на диалоговия прозорец Дефиниране на контролите , щракнете върху бутона за Изчистване на търсене в този диалогов.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×