Дефиниране и решаване на задача с помощта на Solver

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Solver е програма добавка на Microsoft Excel, която можете да използвате за условен анализ. Можете да използвате Solver, за да да намирате оптимална (максимална или минимална) стойност за формула в една клетка – наречена целева клетка – подчинена на ограничаващи условия или граници за стойностите в други клетки с формули в даден работен лист. Solver работи с групи от клетки, наречени променливи на решението или просто променливи клетки, които се използват в изчисляването на формулите в целевата клетка и клетките с ограничения. Solver настройва стойностите в променливите на решението, за да удовлетворяват границите в клетките с ограничения, и поражда желания от вас резултат за целевата клетка.

Просто казано, можете да използвате Solver да определи максималната или минималната стойност на една клетка чрез променяне на други клетки. Например можете да промените размера на вашия проектиран бюджет за реклами и да видите ефекта върху вашия проектиран размер на печалбата.

Забележка: Версии на Solver стари от Excel 2007, споменават целевата клетка като "клетка цел" и клетки за променливи на решението като "променящи се клетки" или "настройваеми клетки". Много подобрения са направени до Solver добавката за Excel 2010, така че ако използвате Excel 2007 работата ви ще е малко по-различно.

В следващия пример средствата за рекламиране през всяко тримесечие засягат броя на продадените изделия, определяйки косвено размера на приходите от продажби, свързаните разходи и печалбата. Solver може да променя тримесечните бюджети за рекламиране (клетки за променливи на решението B5:C5) до обща сума на бюджетните ограничения от $20 000 (клетка F5), докато общата печалба (целева клетка F7) достигне максималния възможен размер. Стойностите в променливите клетки се използват, за да се изчисли печалбата за всяко тримесечие, така че те са свързани с формулата в целевата клетка F7, =SUM(Q1 Profit:Q2 Profit).

Преди оценката със Solver

1. Променливи клетки

2. Клетка с ограничение

3. Целева клетка

След изпълнението на Solver новите стойности са, както следва.

След оценката със Solver

 1. В раздела данни , в групата анализ щракнете върху Solver.
  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Ако командата Solver или групата анализ не е налична, трябва да активирате Solver добавка. Вижте: как да активирате Solver добавка

  Изображение на диалоговия прозорец Excel 2010 + Solver
 2. В полето Задаване на цел въведе препратка към клетка или име за целевата клетка. Целевата клетка трябва да съдържа формула.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате стойността на целевата клетка да бъде колкото е възможно по-голяма, щракнете върху Макс..

  • Ако искате стойността на целевата клетка да бъде колкото е възможно по-малка, щракнете върху Мин..

  • Ако искате целевата клетка да бъде конкретна стойност, щракнете върху Стойност на и след това въведете стойността в полето.

  • В полето Чрез променяне променлива на клетките въведете име или препратка за диапазон от променливи клетки всяко решение. Отделете несъседни препратки със запетаи. Променливи клетки трябва да бъдат свързани директно или косвено към целевата клетка. Можете да зададете до 200 променливи клетки.

 4. В полето При наложени ограничения въведете всички ограничения, които искате да наложите, като направите следното:

  1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Добави.

  2. В полето Препратка към клетка въведете препратката към клетка или името на диапазона от клетки, за които искате да ограничите стойността.

  3. Щракнете върху желаното отношение (<=, =, >=, int, bin или dif) между адресираната клетка и ограничението. Ако щракнете върху int, в полето Ограничение се появява цяло число. Ако щракнете върху bin, в полето Ограничение се появява двоично число.Ако щракнете върху dif, в полето Ограничение се появява alldifferent.

  4. Ако изберете <=, =, или >= за отношението в полето Ограничение, въведете число, препратка към клетка, име или формула.

  5. Направете едно от следните неща:

   • За да приемете ограничението и да добавите друго, щракнете върху Добави.

   • За да приемете ограничението и да се върнете към диалоговия прозорец Параметри на Solvers, щракнете върху OK.
    Бележка    , можете да приложите отношенията int, binи dif само в ограничения на клетки за променливи на решението.

    Можете да промените или изтриете съществуващо ограничение, като направите следното:

  6. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху ограничението, което искате да промените или изтриете.

  7. Щракнете върху Замени и направете промените, или щракнете върху Изтрий.

 5. Щракнете върху Решавай и направете едно от следните неща:

  • За да запазите стойностите от решението в работния лист, щракнете върху Запази решението на Solver в диалоговия прозорец Резултати от Solver.

  • За да възстановите първоначалните стойности, преди да щракнете върху Решаване щракнете върху Възстанови първоначалните стойности.

  • Можете да прекъснете процеса на решаването, като натиснете клавиша Esc. Excel преизчислява работния лист с последните стойности, които са получени за клетките за променливи на решението.

  • За да създадете отчет, който е базиран на вашето решение, след като Solver намери решение, можете да щракнете върху тип на отчет в полето Отчети и след това да щракнете върху OK. Отчетът се създава в нов работен лист от вашата работна книга. Ако Solver не намира решение, налични са само някои отчета или няма отчети.

  • За да запишете вашите стойности на клетки за променливи на решението като сценарий, който да можете да покажете по-късно, щракнете върху Запиши сценария в диалоговия прозорец Резултати от Solver и след това въведете име за сценария в полето Име на сценарий.

 1. След като дефинирате задачата, щракнете върху Опции в диалоговия прозорец Параметри на Solver.

 2. В диалоговия прозорец Опции изберете квадратчето за отметка Покажи резултатите от итерациите, за да видите стойностите на всеки опит за решение, и след това щракнете върху OK.

 3. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай.

 4. В диалоговия прозорец Показване на опитите за решаване направете едно от следните неща:

  • За да спрете процеса на решаване и да покажете диалоговия прозорец Резултати от Solver, щракнете върху Стоп.

  • За да продължите процеса на решаване и да покажете следващия опит за решение, щракнете върху Продължи.

 1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Опции.

 2. Изберете или въведете стойности за всички опции на разделите Всички методи, Нелинеен GRG и Еволюционен в диалоговия прозорец.

 1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Зареди/запиши.

 2. Въведете диапазон от клетки за областта на модела и щракнете или върху Запиши, или върху Зареди.

  Когато записвате модел, въведете препратката за първата клетка на вертикален диапазон от празни клетки, в който искате да поставите модела на задачата. Когато зареждате модел, въведете препратката за целия диапазон от клетки, който съдържа модела на задачата.

  Съвет: Можете да запишете последната селекция в диалоговия прозорец Параметри на Solver с работен лист, като запишете работната книга. Всеки работен лист в работна книга може да има свои собствени Solver селекции, а всички те се съхраняват. Можете също да дефинирате повече от една задача на работен лист, като щракнете върху Зареди/Запиши , за да запишете задачите поотделно.

Можете да изберете кой да е от следните три алгоритъма или метода за решаване в диалоговия прозорец Параметри на Solver:

 • Нелинеен обобщен приведен градиент (GRG)    Използвайте за нелинейни гладки задачи.

 • LP Simplex    Използвайте за линейни задачи.

 • Еволюционен    Използвайте за задачи, които не са гладки.

Важно: Трябва да разрешите добавката Solver първо. За повече информация вижте Зареждане на добавката Solver.

В следващия пример нивото на рекламиране през всяко тримесечие засяга броя продадени бройки, косвено определяне на сума на приходите от продажби, свързаните разходи и печалбата. Solver да промените тримесечни бюджет за реклама (Решение променливи клетки B5: за C5), до ограничения на общия бюджет от $ 20 000 (клетка D5), докато общата печалба (целевата клетка D7) достигне максималното възможно количество. Стойностите в клетки за променливи се използват за изчисляване на печалбата за всяко тримесечие, така че те са свързани с формули целевата клетка D7, = SUM (Трим1 Profit: Q2 Profit).

Example Solver evaluation

Изнесено означение 1 Променливи клетки

Изнесено означение 2 Ограничени клетка

Изнесено означение 3  Целевата клетка

След изпълнението на Solver новите стойности са, както следва.

PowerPoint Web App

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. В Задайте целвъведете препратка към клетка или име за целевата клетка.

  Забележка: Целевата клетка трябва да съдържа формула.

 3. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Направете колкото се може по-голяма стойността на целевата клетка

  Щракнете върху Макс.

  Направят стойността на целевата клетка колкото е възможно най-малки

  Щракнете върху мин.

  Задаване на целевата клетка до определена стойност

  Щракнете върху Стойност наи след това въведете желаната стойност в полето.

 4. В полето Чрез променяне променлива на клетките въведете име или препратка за диапазон от променливи клетки всяко решение. Отделете несъседните препратки със запетаи.

  Променливи клетки трябва да бъдат свързани директно или косвено към целевата клетка. Можете да зададете до 200 променливи клетки.

 5. В полето с ограничения добавете всички ограничения, които искате да приложите.

  За да добавите ограничение, изпълнете следните стъпки:

  1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Добави.

  2. В полето Препратка към клетка въведете препратката към клетка или името на диапазона от клетки, за които искате да ограничите стойността.

  3. В < = релация изскачащото меню, изберете връзката, която искате между адресираната клетка и ограничението. Ако изберете < =, =, или > =, в полето ограничение , въведете число, препратка към клетка или име или формула.

   Забележка: Можете само да приложите int, bin и dif зависимости в ограничения на клетки за променливи на решението.

  4. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Приемете ограничението и да добавите друго

  Щракнете върху Добави.

  Приемете ограничението и да се върнете към диалоговия прозорец Параметри на Solver

  Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху Решавайи направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Запазите стойностите от решението в листа

  Щракнете върху Запази решението от Solver в диалоговия прозорец Резултати от Solver .

  Възстановяване на първоначалните данни

  Щракнете върху Възстанови първоначалните стойности.

Забележки: 

 1. За да прекъснете процеса на решаване, натиснете ESC. Excel преизчислява лист с последните стойности, които са получени за настройваеми клетки.

 2. За да създадете отчет, който се базира на вашето решение, след който Solver намира решения, можете да щракнете върху тип на отчет в полето отчети и след това щракнете върху OK. Отчетът се създава нов лист във вашата работна книга. Ако "Решател" не намира решение, опцията за създаване на отчет е налична.

 3. За да запишете вашите стойности на настройваеми клетки като сценарий, който можете да покажете по-късно, щракнете върху Запиши сценарий в диалоговия прозорец Резултати от Solver и след това въведете име за сценария в полето Име на сценарий.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. След като дефинирате задачата, в диалоговия прозорец Параметри на Solver , щракнете върху Опции.

 3. Изберете квадратчето за отметка Покажи резултатите от итерациите , за да видите стойностите на всеки опит за решение и след това щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай.

 5. В диалоговия прозорец Показване на опитите за решаване направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Спрете процеса на решаване и да покажете диалоговия прозорец Резултати от Solver

  Щракнете върху стоп.

  Продължите процеса на решаване и да покажете следващия опит за решение

  Щракнете върху Продължи.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Щракнете върху Опциии след това в диалоговия прозорец Опции или Опции за "Решател" изберете една или повече от следните опции:

  За

  Направете следното

  Задаване на решение време и повторения

  В раздела Всички методи , под Ограничения за решаване, в полето Максимално време (секунди) въведете броя на секундите, които искате да разрешите за времето за решаване. След това в полето итерации въведете максималния брой на итерациите, който искате да разрешите.

  Забележка: Ако процеса на решаване достигне максималното време или максималния брой итерации, преди Solver да намери решение, Solver показва диалоговия прозорец Показване на пробно решение .

  Задаване на степента на точност

  В раздела Всички методи в полето Ограничение точност въведете желаната степен на точност, която искате. Колкото по-малко число, толкова по-висока точност.

  Задаване на степента на сходство

  В раздела Нелинеен GRG или еволюционен в полето сходство въведете размера на относителната промяна, която искате да разрешите в последните пет итерации, преди Solver спира с решение. По-малките номера, по-малко относително изменение е позволено.

 3. Щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай или Затвори.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Щракнете върху Зареди/Запиши, въведете диапазон от клетки за областта на модела и след това щракнете върху записване или Зареждане.

  Когато записвате модел, въведете препратката за първата клетка на вертикален диапазон от празни клетки, в който искате да поставите модела на задачата. Когато зареждате модел, въведете препратката за целия диапазон от клетки, който съдържа модела на задачата.

  Съвет: Можете да запишете последната селекция в диалоговия прозорец Параметри на Solver с лист, като запишете работната книга. Всеки лист в работна книга може да има свои собствени Solver селекции, а всички те се съхраняват. Можете също да дефинирате повече от една задача на лист като щракнете върху Зареди/Запиши , за да запишете задачите поотделно.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Изберете метод на решаване изскачащото меню изберете една от следните неща:

Метод на решаване

Описание

GRG (нелинеен обобщен приведен градиент) нелинейни

Избор по подразбиране, за модели, като използвате повечето функции на Excel освен ако, изберете "," други "стъпка" функции за търсене и.

Simplex LP

Използвайте този метод за линейни програмирането проблеми. Модел на трябва да използвате SUM, SUMPRODUCT, + - и * във формули, които зависят от променливи клетки.

Еволюционен

Този метод, въз основа на генетични алгоритми, е най-добре, когато своя модел използва ако, CHOOSE или LOOKUP с аргументите, които зависят от променливи клетки.

Забележка: Части от Solver програмен код се авторско право г. 2010 от Frontline Systems, Inc. части са авторско право г. от оптимално методи, Inc.

Още помощ за използването на Solver

За по-подробна помощ за Solver контакт:

Frontline Systems, Inc.
Пощенска кутия 4288
Наклон село, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Уеб сайт: http://www.solver.com
Имейл: info@solver.com
Помощ за Solver в www.solver.com.

Части от програмния код на Solver са авторско право 1990-2009 на Frontline Systems, Inc. Други части са авторско право 1989 на Optimal Methods, Inc.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Използването на Solver за проектни предложения

Използването на Solver за определяне на оптимален продукт mix

Въведение в условния анализ

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Клавишни комбинации в Excel 2016 за Windows

Клавишни комбинации в Excel 2016 for Mac

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×