Декларация за поверителност за 2007 Microsoft Office system

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация: февруари 2007. Преглед на декларацията за поверителност осветява

За да разберете съответните правила за набиране и използване на данни за конкретна програма или услуга на Office, трябва да се запознаете както с настоящата декларация за поверителност за 2007 Microsoft Office system, така също и с всяко приложимо допълнение.

Общо

В Microsoft работим усилено за защита на поверителността, докато изнасяте продукти, които ви донесе производителността, силата и удобството, които искате вашият персонален компютър. В тази декларация за поверителност обяснява много от правила за събиране и използване на данни на 2007 Microsoft Office system. Прочетете информацията по-долу и също допълнителната информация в списъка отдясно за допълнителни подробности относно конкретна Издание на Office 2007 програми и услуги, които можете да използвате. Това не е предназначена да бъде изчерпателен списък. Тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на Microsoft.

Както всички продукти от системата на Microsoft Office, Издание на Office 2007 е предназначено да ви помогне бързо да събирате, показвате и споделяте данните си с други. Microsoft се ангажира да защитава поверителността на данните ви и да ви предостави пълен контрол върху тяхното използване и разпространение.

Ако не е упоменато друго в тази декларация, личните данни, които записвате в Издание на Office 2007, не се изпращат на Microsoft, а информацията, която се изпраща на Microsoft, не се разпространява извън Microsoft и неговите филиали и клонове без ваше разрешение.

Допълнения

Сродни връзки

Събиране и използване на вашите лични данни

Когато ни трябва информация, която лично ви идентифицира и ни позволява да се свържем с вас, ние изрично ви питаме за това. Личните данни, които събираме от вас, ще бъдат използвани от Microsoft и ръководените от него клонове и филиали за предоставяне на услугите или изпълнение на транзакциите, които сте поискали или на които имате право, и може да бъде използвана, за да бъде поискана допълнителна информация във връзка с предоставена от вас обратна информация за използвания продукт или услуга; за предоставяне на съществено важни актуализации и уведомления относно софтуера; за подобряване на продукта или услугата, например интерес към формуляри за грешки или проучвания, или за да ви изпрати предизвестие за дадени събития или да ви запознае с нови продуктови версии.

Част от личните данни, които въвеждате, може да бъдат включени в документите на Издание на Office 2007 под формата на метаданни. Тези метаданни се използват от програмите в Office, за да ви помогнат при съвместна работа върху ваши документи с други хора. Инструкции за премахване на метаданни от вашите документи могат да бъдат намерени в допълнителната информация за конкретни програми на Office.

Ако не е упоменато друго в настоящата декларация, предоставените от вас лични данни не се дава на трети лица без ваше съгласие. Понякога наемаме други фирми, които да предоставят ограничени услуги от наше име, като например обработката и доставката на писма или поддръжка на клиенти. Само на тези фирми предоставяме личните данни, от които се нуждаят, за да изпълнят услугата. От тях се изисква да запазят поверителността на тази информация, като им е забранено да използват информацията с друга цел.

Личните данни, събрани от Microsoft с цел предоставянето на тези функции, може да се съхраняват и обработват в САЩ или друга страна/регион, където Microsoft има клонове, представители или фирми-подизпълнители. Като използвате тази програма, вие давате съгласие за този пренос на информация извън вашата страна. Microsoft съблюдава договора за "безопасно пристанище", сключен от Министерството на търговията на САЩ по отношение на събирането, употребата и задържането на данни от Европейския съюз.

Microsoft може да получи достъп или да разкрие лични данни само ако това се наложи по закон или при добронамереното убеждение, че това е нужно за: (а) съответствие със законовите разпоредби по отношение на Microsoft или сайта; (б) защита на правата или имуществото на Microsoft и неговите уеб сайтове или (в) реагиране при спешни обстоятелства за защита на личната безопасност на служители на Microsoft, потребители на продукти или услуги на Microsoft или други хора.

Събиране и използване на информация за вашия компютър

Издание на Office 2007 включва няколко функции, които използват Интернет, за да ви предоставят допълнителна информация или възможността да споделяте данни с други. Тези функции са налични винаги, когато имате активна връзка към Интернет. Всяка от тези функции ще бъде подробно описана по-надолу в декларацията.

Всеки път, когато Издание на Office 2007 се свързва със сървър на Microsoft, наред с искането се изпраща и вашия IP адрес. В това искане може да бъде включена и информация за вашия работен език, версия на операционната система и браузър, версия на клиента на Office и предпочитания за страна/регион ("стандартна компютърна информация"). Ние събираме тази информация, за да ви предоставим исканите от вас услуги.

След инсталирането на Издание на Office 2007 , бъдещите заявки към интернет от този компютър може да съдържа информация, която включва името на вашия продукт софтуер и номера на версията. Тази информация се използва от уеб сайтове да ви предостави материали, които са съвместими с Издание на Office 2007. Тази информация не съдържа лична информация.

Понякога Microsoft може да промени някои от уеб (URL) адресите на предоставяните уеб услуги. За да осигури постоянна услуга, Microsoft може да постави на вашия компютър файл, който съдържа новите уеб адреси, които трябват на Издание на Office 2007, за да ви позволи да ползвате уеб услуги.

Когато за първи път изберете функция, която изисква от софтуерния продукт да се свърже с дадена уеб услуга, продуктът ще изпрати заявка за изтеглянето на XML файл, заедно с името на програмата, регионалните ви настройки и езика, които сте избрали, както и версията на вашата програма. В зависимост от тази информация Microsoft изпраща на клиента ви XML файл със списък на URL адресите на уеб услугите на Microsoft Office.

Бисквитки

Някои функции на Издание на Office 2007 използват бисквитки. Тези функции са подробно описани по-долу в декларацията.

Бисквитката представлява малък текстов файл, който се поставя на твърдия ви диск от уеб сървър. Microsoft не използва бисквитки за изпълнението на програми на компютъра ви. Поставените бисквитки са уникални и могат да се прочетат само от уеб сървъри в домейна, от който са поставени.

Една от основните цели на бисквитките е по-голямо удобство, като се пести време. Например бисквитка, използвана от Издание на Office 2007, помага на Office да запомня сайтовете на Microsoft WIndows SharePоint Services, които преди това сте посетили. Това опростява процеса на повторно търсене на сайта и предоставянето на съответното съдържание.

При всеки контакт на Издание на Office 2007 със сървър на Microsoft има вероятност да се запишат или прочетат бисквитки. В тези бисквитки има маркер, който показва дали имате инсталирани продукти от системата на Microsoft Office на компютъра, както и избрания от вас език и регионални настройки, които може да са различни от тези за вашите програми. Ние също използваме бисквитките, за да събираме информация за това кои страници в рамките на Microsoft Office Online се посещават от клиентите ни. Тези данни за посещения се идентифицират с уникален идентификатор, за разлика от личните данни, които не се идентифицират, освен ако потребителят не е дал съгласие за това, както е описано на друго място в тази декларация за поверителност.

Вие можете да приемате или отхвърляте бисквитките, като за целта настроите Интернет опциите в Windows Internet Explorer. (В Internet Explorer, в менюто Инструменти щракнете върху Интернет опции и след това върху Защита.) Microsoft Office ще се съобразява с настройките за поверителност, които сте избрали в Internet Explorer и няма да изтегля бисквитки, ако сте забранили изтеглянето им. Функциите, които не работят правилно, ако не използват бисквитки, са описани по-долу в тази декларация. Записаните бисквитки на твърдия ви диск може да се прочетат от Издание на Office 2007, освен ако използвате Интернет опциите в Internet Explorer, за да изтриете записаните преди това бисквитки.

Активиране на Microsoft Office

Активирането има за цел намаляването на софтуерното пиратство, както и да бъде гарантирано, че потребителите на Microsoft получават очакваното от тях качество на софтуера. Активирането означава, че конкретен продуктов ключ става свързан с хардуера, върху който е инсталиран. Лицензионните условия за софтуер на Microsoft за Издание на Office 2007 посочват колко пъти може да се използва вашият продуктов ключ за активиране. След като вече сте използвали продуктовия ключ посочения брой пъти на един и същ или на различни компютри, този продуктов ключ повече не може да се използва за активиране на други компютри. Активирането не изисква никакви лични данни.

Активирането е задължително. След изтичането на гратисния период трябва да активирате софтуера, за да сте в състояние да продължите да го използвате.

По време на активирането на Идентификатора на продукт, информация за производителя на хардуера и не уникално хардуерна идентификация се изпраща на Microsoft. ИД на продукт се генерира от продуктовия ключ, използван за инсталирането на софтуера и друг код, представящ версията и езика на Office се активира. Не уникално хардуерна идентификация представя конфигурацията на вашия компютър по време на активирането. Хардуерна идентификация не включва всички лични данни, или информация за друг софтуер или данни, които може да е на вашия компютър. Тя не може да се използва за определяне на конкретна марка или модел на вашия компютър. Хардуерна идентификация се използва единствено с цел активиране. Вашето копие на Office може да открива и приема промени в конфигурацията на вашия компютър. Малки подобрения не изискват повторно активиране. Ако деинсталирате Издание на Office 2007, може да се наложи да активирате вашия продукт отново.

Събраната информация няма да се използва за личното ви идентифициране, нито да се споделя с партньори извън Microsoft. Информацията се използва единствено за потвърждение, че притежавате лицензирано копие на софтуера.

За още информация, свързана с активирането, вижте Активиране на програми на Microsoft Office.

Помощник за активиране на Microsoft Office

Microsoft Office активирането помощника ви позволява да извлечете пробен ключ, който ви позволява да налични Издание на Office 2007 програми за 60 дни. След 60 дни можете да изберете да активирате Office със закупени продуктов ключ, или Получете допълнителна информация за други опции за покупка като щракнете върху раздела Активирай и или закупуване на Microsoft Office в помощника за активиране на Office. Трябва да сте свързани към интернет, за да извлечете пробен ключ. В Office активиране помощника, когато щракнете върху Щракнете тук, за да поискате вашия ключ за пробен активиране онлайн връзка, ИД на транзакция IP адреса, и регионални и езикови настройки на браузъра ще бъде изпратено до услуги на трети лица. Услугата автоматично ще се показва опит ключ в помощника за активиране на Office. След като получите опит ключ, можете да щракнете върху бутона Препоръчвани в Office помощника за активиране да имате копие на вашия пробен ключ, изпратени до вас по имейл за вашите записи, получите безплатна Microsoft Office съвети и трикове, и достъп до безплатни онлайн обучение и помощ. След получаването на пробен ключ, можете да щракнете сега, щракнете тук, за да стартирате Microsoft Office и въведете вашия ключ за пробен пряк път към Microsoft Office и да завършите процеса на инсталиране и активиране, за да започнете да използвате пробна версия на Microsoft Office.

Търсене на помощ

Когато сте свързани към Интернет, ако решите да търсите в помощната информация, шаблоните, графичните колекции, медиите или фигурите определена дума или израз, Издание на Office 2007 може да използва тази дума или израз, за да търси в Microsoft Office Online . Това ви дава достъп до голям обем динамична информация и до нейните актуализации. Ако помощта на Microsoft Office Online е активирана, определени функции, например шаблони, автоматично ще изтеглят най-новата информация в помощта, свързана с търсената функция.

Когато изберете да търсите фраза, Издание на Office 2007 изпраща фразата на Microsoft Office Online, наред с друга съпътстваща информация от рода на използваната в момента програма, коя част от софтуера сте използвали при задаването на въпроса и заявения от вас диапазон на търсене. Ако използвате шаблон за документ, Издание на Office 2007 също изпраща идентификатора на този шаблон, който идентифицира шаблона, но не самия документ. Microsoft използва тази информация, за да върне записите, които сте поискали. Ние използваме тази информация и с цел усъвършенстване на нашите продукти.

Ако искате да разрешите или забраните онлайн помощ, вижте следното: получаване на помощ, шаблони и допълнително онлайн съдържание в прозореца "Помощ".

Удостоверяване на идентификатора на Windows Live

Някои функции на Издание на Office 2007 може да изисква Windows Live ID за предоставяне на услуги за влизане и регистрация. За да влезете с помощта на Windows Live ID, ще бъдете помолени да въведете вашия имейл адрес и парола. Тази същата Passport влизане ви дава достъп до много други паспорт участие сайтове и услуги. Ако създавате паспорт на този сайт, вие сте едновременно регистриране с Издание на Office 2007 и отваряне на акаунт на Windows Live ID. Всички регистрация информация, която предоставяте ще се съхранява от онлайн услугата на Microsoft Office а някои или всички от че информация също ще се съхранява от Windows Live ID във вашия профил на Windows Live ID. За да научите повече за услугата на Windows Live ID, информация, съхранена в Windows Live ID профил, и как Windows Live ID използва и помага в защитата на вашите лични данни, прочетете декларацията за поверителност на Windows Live ID.

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Имате възможността да се присъедините към нашата програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите, за да се подобри качеството, производителността и надеждността на софтуера и услугите на Microsoft.

Ако се присъедините, Microsoft ще събере анонимна информация за вашия хардуер и за това как използвате нашия софтуер и услуги, за да се определи начините на използване и тенденциите. Тази функция не събира информация за вашето име, адрес или друга информация за контакт.

За повече информация и пълна декларация за поверителност за програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите, посетете уеб сайта на програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите. За участие в програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите, вижте следната статия: Участие в програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Помощ за подобряване на инструментите за проверка

Функцията за помощ за подобряване на инструментите събира информация за използването на инструментите за проверка и го изпраща на Microsoft. Ако изберете да участвате чрез Програма за продуктови подобрения, след което проверка действия, като например допълнения към потребителския речник, ще се съхраняват на вашия компютър и изпраща на Microsoft три пъти в първите шест месеца след вас Инсталирайте Издание на Office 2007. След около 6 месеца функцията спира изпращането на данни на Microsoft и изтрива колекция от файла с данни на съдържащи вашите проверка действия от вашия компютър.

Въпреки че тази функция не събира целенасочено лични данни, е възможно част от съдържанието, което може да бъде изпратено, да включва елементи, маркирани като правописни или граматически грешки, от рода на собствени имена и номера на сметки. Но всички номера, например номера на сметки, номера в адреса и телефонни номера, се конвертират в нули, когато се събират данните. Microsoft използва тази информация единствено за усъвършенстване на нашите продукти, а не за идентифициране на потребители. Ако се безпокоите, че дадена справка може да съдържа лични или поверителни данни, не изпращайте справката.

Преди да се изпрати каквато и да било информация на Microsoft,се показва диалогов прозорец с искане на вашето разрешение за това. В този момент можете да изтриете някои или всички от записите, преди да бъде изпратена информацията. Можете и да изберете да не изпращате никаква информация на Microsoft.

Диагностика на Office

Разполагате с опцията периодично да изтегляте малък файл на вашия компютър, който разрешава на Microsoft да ви предоставя помощ, ако обичайно получавате много съобщения за грешки. Ако има нова помощна информация за грешките, тя също автоматично ще се изтегли. Тази функция не събира данни с вашето име, адрес или друга информация за връзка освен IP адреса, който се използва, за да ви бъде изпратен файлът. За да разрешите или забраните диагностиката на Office, вижте следното: Диагностика и поправяне на сривове в програми от Office с помощта на диагностиката на Office.

Съобщаване за грешки на Microsoft

Инструмент за съобщаване за грешки на Microsoft позволява на потребителите да съобщения за грешки в отчет на Microsoft с помощта на интернет. Когато се появи съобщения за грешка, потребителите с интернет връзка веднага да съобщите съобщението до Microsoft. Ако отчета за грешки показва, че един или повече продукти на трети лица са участвали в създаването на проблема, Microsoft може да изпрати отчета на трети лица. Софтуера или хардуера, разработчици, работещи в Microsoft или един от партньорите ще анализирате повредените данни и се опитате да идентифицирате и коригирате проблема. Въпреки че инструментът не събира лична информация, е възможно, че тази информация да се запишат в паметта или в данните от отворени файлове. Microsoft няма да използва тази информация за идентифициране на потребителите. За повече информация за инструмента за съобщаване за грешки на Microsoft, включително пълната декларация за поверителност вижте Microsoft грешка съобщаване за поверителност.

Актуализация от Microsoft

Услугата Microsoft Update ви позволява да получавате защитата и важни актуализации за Microsoft Windows и други продукти на Microsoft, включително Издание на Office 2007. За да научите как можете да се запишете за получаване на актуализации от Microsoft Update, вижте Microsoft Update.

Когато посетете уеб сайта на Microsoft Update или получавате актуализациите автоматично, Microsoft събира Стандартна информация за компютъра с всяко посещение, така че да получавате актуализациите, които работят най-добре с вашия компютър. Информацията се използва за генериране на обобщена статистика за използването на уеб сайта на Microsoft Update и кои системи трябва поддръжка, така че да може да се подобри услугата. За повече информация за услугата Microsoft Update, включително пълната декларация за поверителност вижте Microsoft Update ЧЗВ на Microsoft Update.

Защита

Microsoft се ангажира да пази поверителността на вашите лични данни. Ние използваме редица технологии и процедури за защита, за да предпазим вашите лични данни от неоторизиран достъп, употреба или разпространение.

Промени в декларацията за поверителност

Microsoft понякога може да актуализира тази декларация за поверителност. При всяко актуализиране, датата "последна актуализация" най-горе на декларацията ще бъде съответно променяна. Актуализираната декларация за поверителност ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет на Издание на Office 2007. Насърчаваме ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани как Microsoft защитава вашата информация.

Как да се свържете с нас

Microsoft приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако имате въпроси относно тази декларация или смятате, че ние не са спазили към него, свържете се с нас, като използвате нашия уеб формуляр в свържете се с нас: обратна връзка относно поверителността.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

За да намерите филиала на Microsoft във вашата страна или регион, вж.https://www.microsoft.com/worldwide/.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×