Дата на възприето решение за избор на портфолио (цена) (поле на проект)

Полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (цена)" показва датата на възприемане на сценарий за избор на портфолио, определена по време на анализа на ограниченията на цената.

Тип данни    поле за дата

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на цената като част от сценарий за избор на портфолио можете да избирате в кои проекти да инвестирате според съотношението на стойност и цена, указано от ограниченията на цената на ниво портфолио. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за ограничения.

След като даден сценарий за избор на портфолио с ограничения на цената бъде възприет, датата и часът на възприемането се записват в полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (цена)" за всеки проект.

Можете да добавите полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (цена)" към изгледите "Център за проекти" или проектното поле "Уеб части" за преглеждане от лицата, заинтересовани от проекта и портфолиото. Така вие и други хора в екипа можете да видите кога е взето решението за възприемане въз основа на анализа на цената.

Пример    В резултат на разработването на процеса за стратегия за портфолио, сте поискали от Microsoft Project Server да изпълни анализ на ограниченията на цената на високо ниво за предложения проект "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка". Когато решите да приемете този проект, ще видите, че полето "Дата на възприето решение за избор на портфолио (цена)" е "4 май 2011 г.".

Забележки     В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×