Даване на разрешения на Exchange за мигриране на пощенски кутии към Office 365

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато мигрирате локални пощенски кутии на Exchange към Office 365, се изискват някои разрешения за достъп и, в някои случаи, промяна на тези пощенски кутии. Потребителският акаунт, използван за свързване с вашата локална организация на Exchange по време на мигрирането, се нуждае от тези разрешения. Известен като администратор за мигриране, потребителският акаунт се използва за създаване на крайна точка за мигриране към вашата локална организация.

Администраторът за мигриране трябва да има необходимите администраторски привилегии във вашата локална организация на Exchange, за да създаде успешно крайна точка за мигриране. Същите тези администраторски привилегии са необходими, ако администраторът за мигриране иска да създаде партида за мигриране, в случай че вашата организация няма крайни точки за мигриране. Следващият списък показва администраторските привилегии, необходими за акаунта на администратора за мигриране, за да извърши мигриране на пощенски кутии към Office 365 с помощта на различните типове мигриране:

 • Поетапна миграция на Exchange   

  За поетапна миграция акаунтът на администратора за мигриране трябва да:

  • Бъде член на групата на администраторите на домейна в домейновите услуги на Active Directory (AD DS) в локалната организация.

   или

  • Да му е присвоено разрешение за пълен достъп за всяка локална пощенска кутия И разрешение "Свойство за запис" за модифициране на свойството TargetAddress на локалния потребителски акаунт.

   или

  • Да му е присвоено разрешение за "Получаване като" за локалната база данни, където се съхраняват потребителските пощенски кутии, и разрешение "Свойство за запис" за модифициране на свойството TargetAddress на локалния потребителски акаунт.

 • Преходна миграция на Exchange   

  За преходна миграция акаунтът на администратора за мигриране трябва:

  • Да бъде член на групата на администраторите на домейна в домейновите услуги на Active Directory (AD DS) в локалната организация.

   или

  • Да му е присвоено разрешение "Пълен достъп" за всяка локална пощенска кутия.

   или

  • Да му е присвоено разрешение за "Получаване като" за локалната база данни, където се съхраняват потребителските пощенски кутии.

 • Протокол за достъп до имейл чрез интернет 4 (IMAP 4)   

  За мигрирането на IMAP4 файлът, съдържащ стойности, разделени със запетая, (.csv файлът) за партидата за мигриране трябва да съдържа:

  • Потребителското име и паролата за всяка пощенска кутия, която искате да мигрирате.

   или

  • Потребителското име и паролата за акаунт във вашата IMAP4 система за съобщения, който има необходимите администраторски привилегии за достъп до всички потребителски пощенски кутии. За да научите дали вашият IMAP4 сървър поддържа този подход и за това как да го разрешите, вж. документацията за вашия IMAP4 сървър.

Можете да използвате обвивката на Exchange за управление в своята локална организация, за да зададете бързо необходимите разрешения за мигриране на пощенските кутии към Office 365.

Забележка: Тъй като Exchange Server 2003 не поддържа Exchange обвивката за управление, трябва да използвате Active Directory потребители и компютри, за да дадете разрешение FullAccess и Exchange Server Manager да дадете разрешение Receive As. За повече информация вижте как да присвоите акаунт за услуги достъп до всички пощенски кутии в Exchange Server 2003.

За информация за мигрирането на пощенски кутии към Office 365, като се използват различни типове мигриране, вижте Начини за мигриране на множество имейл акаунти към Office 365

Какво трябва да знаете, преди да започнете?

 • Приблизително време за изпълнение на всяка процедура: 2 минути.

 • Трябва да бъдат възлагани разрешения, преди да изпълните тази процедура или процедури. За да видите какви разрешения, ви трябва, вижте "Разрешения и делегиране" в раздела "Получател осигуряването разрешения" в темата с Разрешения за получателя .

Какво искате да направите?

Даване на разрешението за пълен достъп

Следващите примери показват различни начини за използване на кратката команда Add-MailboxPermission на PowerShell на Exchange, за да се присвои разрешение за пълен достъп за акаунта на администратора за мигриране за пощенски кутии във вашата локална организация.

Пример 1   
Разрешението за пълен достъп за пощенската кутия на Terry Adams е присвоено на акаунта на администратора за мигрирането (например migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Пример 2   
Разрешението за пълен достъп за всички членове на групата за разпространение MigrationBatch1 е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Пример 3   
Разрешението за пълен достъп за всички пощенски кутии, които имат стойност MigBatch2 за CustomAttribute10, е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Пример 4   
Разрешението за пълен достъп за всички потребителски пощенски кутии в локалната организация е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

За повече информация вж. следните теми:

Как да разберете дали присвояването на разрешения е сработило?

Изпълнете една от следните команди, за да проверите дали успешно сте присвоили разрешение за пълен достъп на акаунта на администратора за мигриране във всеки пример.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Даване на разрешението за "Получаване като"

Следващият пример показва начина за използване на кратката команда Add-ADPermission на PowerShell на Exchange, за да се присвои разрешение за "Получаване като" за акаунта на администратора за мигриране за "Mailbox Database 1900992314".

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

За подробен синтаксис и информация за параметър вижте Добавяне на ADPermission.

Как да разберете дали присвояването на разрешения е сработило?

Проверете дали успешно сте присвоили разрешение за "Получаване като" на акаунта на администратора за мигриране в примера. Изпълнете следната команда:

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Даване на разрешението "Свойство за запис"

Следващите примери показват различни начини за използване на кратката команда Add-ADPermission на PowerShell на Exchange, за да се присвои разрешение "Свойство за запис" на акаунта на администратора за мигриране за промяна на свойството TargetAddress за локални потребителски акаунти. Тази възможност е необходима, за да се извърши поетапна миграция на Exchange, ако администраторът на мигрирането не е член на групата на администраторите на домейна.

Пример 1   
Разрешението "Свойство за запис" за промяна на свойството TargetAddress за потребителския акаунт на Rainer Witte е присвоено на акаунта на администратора за мигрирането (например migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Пример 2   
Разрешението "Свойство за запис" за промяна на свойството TargetAddress за всички членове на групата за разпространение StagedBatch1 е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Пример 3   
Разрешението "Свойство за запис" за промяна на свойството TargetAddress за всички потребителски акаунти, които имат стойност StagedMigration за CustomAttribute15, е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Пример 4   
Разрешението "Свойство за запис" за промяна на свойството TargetAddress за потребителските пощенски кутии в локалната организация е присвоено на акаунта на администратора за мигриране.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

За повече информация вж. следните теми:

Как да разберете дали присвояването на разрешения е сработило?

Уверете се, че успешно сте задали разрешението "Свойство за запис" за акаунта на администратора. Изпълнете едно от следните команди, за да потвърдите, че е дадено разрешение за промяна на свойството TargetAddress с помощта на командата във всеки пример.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×