Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти в Outlook 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Общ преглед на групирането на фигури, картини и обекти

Групиране на фигури или обекти

Групиране на картини

Разгрупиране на фигури, картини или обекти

Преобразуване на графика SmartArt в отделни фигури

Прегрупиране на фигури или обекти

Прегрупиране на картини

Общ преглед на групирането на фигури, картини и обекти

За да работите по-бързо, можете да групирате фигури, картини или други обекти. Групиране позволява да можете да обърнете, завъртите, Преместванеили преоразмеряване на всички фигури или обекти в същото време все едно са една фигура или обект. Можете също да промените атрибутите на всички фигури в група в даден момент от промяната на цвета на запълване или добавяне на сянка, например. Ефекти не могат да бъдат приложени към групата сякаш са един обект, така че ефект като сянка се прилага към всички фигури или обекти в групата а не се структурата на групата. Можете да изберете елемент в група и да приложите даден атрибут, без да разгрупирате фигури, или можете да създавате групи в рамките на групи, за да ви помогне да изградите сложни рисунки.

Можете да разгрупирате група от фигури по всяко време и след това Прегрупиране ги по-късно.

Мислете за графики SmartArt като автоматично групирани фигури с конкретни автоматично оформление функции. Ако преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури, губите проектиране и форматиране инструменти, налични в раздела Инструменти за SmartArt , включително галериите оформления, промяна на цветовете и стилове на SmartArt. Въпреки това можете да форматирате отделни фигури с помощта на опциите в раздела " Инструменти за рисуване " вместо това. След като конвертирате в графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да преобразувате фигурите обратно в графика SmartArt.

Най-горе на страницата

Групиране на фигури или обекти

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Изрязване и поставяне на фигури или обекти, които искате да групирате в платното за рисуване.

 3. Изберете фигури или други обекти, които искате да групирате.

  За повече информация за избиране на фигури вижте избиране на фигура или друг обект.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За фигури, без текст, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

   Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

  • За фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

   Ако не виждате Инструменти за рисуване"," Инструменти за текстово поле или формат за раздели, се уверете, че сте избрали фигура или друг обект.

 5. Плъзнете групираните фигури или обекти от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • След като сте групирали фигури или други обекти, можете да продължите да изберете произволна отделна фигура или обект в рамките на групата. Изберете групата и след това щракнете върху отделната фигура или обект, който искате да изберете.

  • Не можете да групирате фигури и други обекти между няколко програми.

Най-горе на страницата

Групиране на картини

 1. С десния бутон върху всяка картина, която искате да групирате и на контекстно меню, посочете Обтичане с текст.

 2. Щракнете върху квадратен или опция, различна от в текста.

 3. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 4. Изрязване и поставяне на картините, които искате да групирате в платното за рисуване.

 5. Изберете картините, които искате да групирате.

  За повече информация за избиране на картини вижте избиране на фигура или друг обект.

 6. Под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

  Диаграма за подаване показва как да поставите плика в принтера

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини или форматиране , уверете се, че сте избрали картина или друг обект.

 7. Плъзнете групираните картини от платното за рисуване.

 8. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • След като групирате картини или други обекти, можете да продължите да изберете кой една картина или обект в рамките на групата. Изберете групата и след това щракнете върху отделната картина или обект, който искате да изберете.

  • Не можете да групирате картини и други обекти между няколко програми.

Най-горе на страницата

Разгрупиране на фигури, картини или обекти

За да разгрупирате група от фигури или други обекти (например, ако искате да преместите дадена група, но да оставите една фигура или да направите допълнителни промени по една фигура, без да променяте другите фигури), направете следното:

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Плъзнете групата, която искате да разгрупирате в платното за рисуване.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За разгрупиране на фигури, без текст или други обекти, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай Изображение на бутон .

   Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

  • За фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

  • За да разгрупирате картини, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай Изображение на бутон .

   Диаграма за подаване показва как да поставите плика в принтера

 4. Ако не виждате Инструменти за рисуване, Инструменти за текстово поле, за Инструменти за картиниили форматиране на разделите, уверете се, че сте избрали група фигури, картини или други обекти.

 5. Плъзнете фигури, картини или обекти на разстояние от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Преобразуване на графика SmartArt в отделни фигури

Ако искате да промените облика фигурите на вашата графика SmartArt сложна или да получите прецизно да управлявате преоразмеряването и позиционирането на фигури в графика SmartArt, преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури.

Важно: След като преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да ги конвертирате обратно в графика SmartArt. Когато конвертирате в графика SmartArt, не можете да автоматично оформление на фигурите и губите проектиране и форматиране инструменти, налични в раздела Инструменти за SmartArt , включително галериите оформления, промяна на цветовете и стилове на SmartArt. Въпреки това все още можете да форматирате фигури с помощта на опциите в раздела " Инструменти за рисуване " вместо това.

 1. Изберете всички фигури във вашата графика SmartArt.

  За да изберете всички фигури, щракнете върху фигурата и след това натиснете CTRL + A.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

 3. За да преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури, щракнете върху друга област от вашия документ и след това в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху постави.

Забележка: Когато конвертирате във фигури от графика SmartArt, всяка отделна фигура става групирана фигура. Така че за всяка фигура във вашата графика SmartArt, когато поставяте се групират две фигури – една фигура е за текста и друга фигура, е предназначен за геометрично. Ако фигурата в графиката SmartArt не съдържа текст, можете да видите шрифт или размер на текста, който е различен от другите фигури, когато въвеждате текст във фигурата.

Най-горе на страницата

Прегрупиране на фигури или обекти

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Плъзнете фигури или обекти, които искате да се прегрупират в платното за рисуване.

 3. Изберете някоя от фигури или обекти, които са били в група.

  Ако сте конвертирали вашата графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да ги конвертирате обратно в графика SmartArt или да ги прегрупирате.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да прегрупирате фигури без текст или други обекти, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай Изображение на бутон .

   Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

  • За да прегрупирате фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай Изображение на бутон .

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

 5. Ако не виждате Инструменти за рисуване"," Инструменти за текстово поле, разделите или формат, се уверете, че сте избрали група фигури, картини или други обекти.

 6. Плъзнете прегрупиране на фигури или обекти от платното за рисуване.

 7. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Прегрупиране на картини

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Плъзнете картини или обекти, които искате да се прегрупират в платното за рисуване.

 3. Изберете някоя от картини или обекти, които са били в група.

 4. Под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай Изображение на бутон .

  Диаграма за подаване показва как да поставите плика в принтера

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини или форматиране , уверете се, че сте избрали картина или друг обект.

 5. Плъзнете прегрупиране на фигури или обекти от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×