Грешки при синхронизиране на данни на училище и отстраняване на неизправности

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Грешки и отстраняване

Следващата таблица съдържа често срещани грешки, които може да възникнат, след като разрешите синхронизиране за синхронизиране на профил в училище синхронизиране на данни. Колоната "Стъпки, за да възстанови" съдържа Препоръчителни стъпки за коригиране на грешки в списъка, често препратки към по-подробни инструкции за проверка на атрибут, изброени в раздела съпоставяния на отстраняване на проблеми с атрибути и стойности на тази статия.

Error

Обект

Действие

Стъпки, за да възстанови

AzureActiveDirectoryInvalidPropertyValue

Раздел

Добавяне

Секцията е с невалидна mailnickname в стойност и не може да създаде подходящите целта на обект в Azure. Проверете стойностите за секция, за да гарантирате, че те съдържат само алфа цифри и няма интервал, като тази стойност се използва за създаване на smtp адрес на групата на O365 в Azure.

UnsynchronizableChange

Ученик/студент

Добавяне

Проверете дали източник атрибут съвпада целевия атрибут за този учител. Стъпки за проверка на източници и целеви, посочени в тази статия. Също така проверете дали настройката на суфикс за домейн в профил за синхронизация е правилен и да добавите атрибута-източник, ако това е необходим за съвпадение да бъде завършен успешно.

UnsynchronizableChange

Учител

Добавяне

Проверете дали източник атрибут съвпада целевия атрибут за този учител. Стъпки за проверка на източници и целеви, посочени в тази статия. Също така проверете дали настройката на суфикс за домейн в профил за синхронизация е правилен и да добавите атрибута-източник, ако това е необходим за съвпадение да бъде завършен успешно.

DuplicateTargetEntries

Ученик/студент

Добавяне

Двама потребители съществува със същия ИД на информационната система в указателя на източника

InvalidLookupReference

SchoolStudents

Update

Студентът не можа да се добавят към учебното заведение. Ако студентът не успя да синхронизирате или / първоначално, добавете този ученик впоследствие няма да успее да добавите в училище. Ако тази грешка възниква, проверете ако студентът има синхронизират в раздела за организация на портала на вида. В противен случай възстанови синхронизиране/добавите грешка за студенти. Също така, потвърдете ИД на училище информационната система е вярно за този ученик, и ако училището е в обхват за синхронизиране.

InvalidLookupReference

Учители

Update

Учителя не можа да се добавят към учебното заведение. Ако учителя неуспешно синхронизиране/Добавяне на първоначално, този учител впоследствие ще може да добавите в училище. Ако тази грешка възниква, проверете дали учителя има синхронизирали в раздела за организация на портала на вида. В противен случай възстанови синхронизиране/добавите грешка за учителя. Също така, потвърдете ИД на училище информационната система е вярно за този учител, и ако училището е в обхват за синхронизиране.

InvalidLookupReference

TeacherRoster

Update

Учителя не можа да се добавят към раздел. Ако учителя неуспешно синхронизиране/Добавяне на първоначално, този учител впоследствие няма да успее да добавите към секцията. Ако тази грешка възниква, проверете дали учителя има синхронизирали в раздела за организация на портала на вида. В противен случай възстанови синхронизиране/добавите грешка за учителя. Също така, потвърдете секцията ИД на информационната система е вярно за този учител, и ако секцията в обхват за синхронизиране.

InvalidLookupReference

StudentEnrollment

Update

Студентът не можа да се добавят към раздел. Ако студентът неуспешно синхронизиране/Добавяне на първоначално, този учител впоследствие няма да успее да добавите към секцията. Ако тази грешка възниква, проверете ако студентът има синхронизират в раздела за организация на портала на вида. В противен случай възстанови синхронизиране/добавите грешка за студенти. Също така, потвърдете секцията ИД на информационната система е вярно за този ученик, и ако секцията в обхват за синхронизиране.

Няма

Раздел

Добавяне

Дублиращ се запис не съществува или невалиден знак съществува в името.

Няма

Ученик/студент

Добавяне

Показвано име за ученика съдържа невалидни знаци.

Неопределена

Ученик/студент

Update

ИД на информационната система на ученика е невалиден или е свързана с ученик/потребител успешно синхронизиране.

AzureActiveDirectory
ObjectMissingDependantLicense
(Всички един низ, но повредени тук, за да направите тази таблица четлив.)

Ученик
Учител

Добавяне на
Актуализация

Тази грешка може да възникне, ако вида се опитва да дадете лиценз на потребител, но зависими лиценз не е текущо присвоени на потребителя. Например класна стая лиценза изисква потребителят вече трябва да има лиценз за Exchange Online и SharePoint Online. За справяне с тази даване зависими лиценз и изпълнете отново синхронизирането.

AzureActiveDirectoryNoAvailableLicenses

Ученик
Учител

Добавяне на
Актуализация

Този код на грешка може да възникне, ако вида се опитали да дадете лиценз, което е с изтекъл срок или количества (всички налични лицензи от този тип са присвоени). За да се възстанови, добавете повече лицензи от този тип, за да позволите за допълнителни задачи чрез вида.

AzureActiveDirectoryInvalidLicense

Ученик
Учител

Добавяне на
Актуализация

Тази грешка възниква, ако вида се опитва да дадете лиценз, който не се намира в рамките на клиента. Например ако клиентът не съдържа класна стая абонамент и лицензи, но вида се опитва да дадете лицензи на класна стая на учители или ученици, ще се генерира тази грешка.

AzureActiveDirectoryReplicaUnavailable

Училище
Раздел
Ученик
Учител

Добавяне на
Актуализация

Тази грешка възниква, е ЗСУ Graph копието сървърът е недостъпен. Тези грешки са краткотрайни и не е нужно всяко действие от потребителите. Тези грешки ще се разреши във времето.

AzureActiveDirectory
LastOwnerOfGroupCannotBeRemoved
(Всички един низ, но повредени тук, за да направите тази таблица четлив.)

Учител не може да бъде премахнат от клас/група, защото клас/група трябва да имате поне един учител.

AzureActiveDirectory
RequestThrottledTemporarily
(Всички един низ, но повредени тук, за да направите тази таблица четлив.)

Това е преходна грешка, които могат да възникнат поради ограничаване при обработката на голям обем от данни. Никакви действия, се изисква от потребителя и грешка трябва да оправя следващите синхронизиране цикъл.

Експортиране на грешки и приоритет на отстраняване

Когато се сблъскате с грешки в училище синхронизиране на данни, всички грешки, свързани със синхронизирането ще бъдат показани на синхронизиране профил Резюме на страницата, след като щракнете върху профил за синхронизация. Горната грешките ще бъдат показани първи и ще бъде действителен. Ви препоръчваме да направите действие на тези грешки първия. Можете също да прегледате и експортирате всички грешки при синхронизиране, свързани с дадена синхронизиране профил, за целите на преглед и отстраняване.

Стъпките по-долу подробно как да експортирате грешки за синхронизиране на даден профил.

 1. Влезте в портала на вида (sds.microsoft.com).

 2. Щракнете върху синхронизиране профила, който искате да прегледате грешки за.

 3. Щракнете върху бутона Покажи грешките да прегледате и експортирате горната грешките на ниво на даден тип. Тези грешки са реални и трябва да бъдат разгледани преди да се опитват да възстанови допълнителни грешки намира всички грешки списъци. За да прегледате и експортирате всички грешки при синхронизиране, свързани с профил за синхронизация, щракнете върху бутона Покажи всички грешки .

  Екранна снимка на грешки при синхронизация.
 4. След като сте изглед един от горната ниво грешка списъци или всички грешки списък, щракнете върху бутона изтегляне на тези грешки да експортирате грешките в CSV файл.

  Тези грешки бутон за изтегляне
 5. Щракнете върху бутона Обнови в браузъра, за да видите дали изтеглянето завърши.

 6. Ако изтеглянето завърши, ще видите опцията Готов файл за изтегляне , след като страницата се обновява, под бутона за изтегляне.

  Готов файл за изтегляне опция под бутона за изтегляне
 7. Щракнете върху налични синя връзката, за да отворите и/или запишете отчета за грешки.

Задаване на приоритет на грешки за отстраняване

При отстраняване на грешки в училище синхронизиране на данни, винаги се препоръчва, за да давате приоритет на грешки в горната част или напред на други типове грешки във всички грешки за отстраняване на неизправности преглед. Това е защото всеки екземпляр на най-горе грешка може да доведе до многобройни последващи грешки за всеки екземпляр, в рамките на един и същ профил за синхронизация. Често отстраняващи най-горе грешки впоследствие ще възстанови много списъка, свързани с грешки, които също се показват в списъка с всички грешки в рамките на профила. Това е препоръчителният метод за отстраняващи грешки групово, по възможно най-ефикасният начин.

Отстраняване на неизправности при съпоставяния на атрибути и стойности

Когато дава възможност за синхронизиране, студенти и преподаватели изискват съответстваща атрибут между източници и целеви указатели, за да се съпоставят потребителски обекти между двете директории. Инструкциите по-долу съдържат инструкции за проверка на източници и целеви атрибутите за ученици, студенти и преподаватели, подробни като метод за синхронизиране.

Проверете източник директория - CSV файлове

Когато конфигурирате вида синхронизиране с CSV файлове като източник директория, три атрибути, изброени по-долу са налични в CSVs за съвпадение на атрибут на потребителския обект в Azure AD.

 • Потребителско име Потребителско име е полето горен колонтитул в ученик и учител csv файла и могат да се форматират, за да съответства на никоя от опциите за налични цел директория (UserPrincipalName, mailnickname в или поща). За да проверите стойността на този атрибут, проверете на ученик или учител csv, която съдържа потребителя.

 • Студент номер/учител номер Студент номер е полето заглавка в csv файл ученик и учител число е полето за заглавка в учителя csv файл. Подходящите форматирането на този атрибут е проста низ от алфа числови знаци без интервали и да осигури директен съвпадение към mailnickname в атрибута на потребител в Azure AD. Можете също да добавите този източник атрибут със суфикс, домейн, за да съответства на атрибута UserPrincipalName "или" поща в Azure AD. За да проверите стойността на този атрибут, проверете на ученик или учител csv, която съдържа потребителя.

 • Алтернативен имейл Алтернативен имейл е полето горен колонтитул в ученик или учител csv файла и могат да се форматират само да съответства на атрибута UserPrincipalName "или" поща в Azure AD. Той изисква суфикс на домейна се включват в стойността, която се съдържа в рамките на CSV файла. За да проверите стойността на този атрибут, проверете на ученик или учител csv, която съдържа потребителя.

Проверете източник директория-умно

Когато конфигурирате вида синхронизиране с умно като източник директория, 3 атрибути, изброени по-долу са налични в умно за съвпадение на атрибут на потребителския обект в Azure AD.

Потребителско име Този атрибут в умно се нарича умно потребителско име. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в умно, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в умно като администратор на област.

 2. В портала на умни, отидете до данни > Преглед в левия екран.

 3. Изберете раздела учениците или учители търсене на потребителя.

 4. Щракнете върху ученик или учител, за да покажете подробните изглед на потребителя.

 5. Умно потребителско име е първата атрибут в списъка.

Студент номер/учител номер Този атрибут в умно се нарича student_number за ученици, студенти и teacher_number за учители. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в умно, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в умно като администратор на област.

 2. В портала на умни, отидете до данни > Преглед в левия екран.

 3. Изберете раздела учениците или учител и търсене на потребителя.

 4. Щракнете върху ученик или учител, за да покажете подробните изглед на потребителя.

 5. Един от последната атрибути в списъка е student_username или teacher_username.

Алтернативен имейл Този атрибут в умно се нарича имейл за студенти и преподаватели. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в умно, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в умно като администратор на област.

 2. В портала на умни, отидете до данни > Преглед в левия екран.

 3. Изберете раздела учениците или учител и търсене на потребителя.

 4. Щракнете върху ученик или учител, за да покажете подробните изглед на потребителя.

 5. Имейл е един от първите атрибути в списъка за преподавателите и студентите.

Проверете източник директория – PowerSchool

Когато конфигурирате вида синхронизиране с PowerSchool като източник директория, 3 атрибути, изброени по-долу са налични в PowerSchool за съвпадение на атрибут на потребителския обект в Azure AD.

Потребителско име Този атрибут в PowerSchool се нарича Ученик потребителско име или Учител потребителско име. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в PowerSchool, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в PowerSchool като администратор.

 2. В портала на PowerSchool изберете раздела ученик за ученици или раздела на служителя за учители.

 3. Търсене на потребителя. За да намерите, щракнете върху потребителя.

  • Ако студент, в левия екран под секцията информация за изберете Акаунти за достъп. Потребителското име за ученици и студенти в PowerSchool се нарича Ученик потребителско име.

  • Ако учител, в левия екран под секцията функции , изберете Настройки за защита. Потребителското име за учители в PowerSchool се нарича Учител потребителско име.

Студент номер/учител номер Този атрибут в PowerSchool се нарича Студент номер за ученици, студенти и ИД за учители. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в PowerSchool, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в PowerSchool като администратор.

 2. В портала на PowerSchool изберете раздела ученик за ученици или раздела на служителя за учители.

 3. Търсене на потребителя. За да намерите, щракнете върху потребителя.

  • Ако ученик, студент номер се показва на главната страница за търсене, преди да щракнете върху потребителя. Номерът на ученик в PowerSchool се нарича Студент номер.

  • Ако учител, в левия екран под секцията функции , изберете информация. Номерът на учител в PowerSchool се нарича ИД.

Алтернативен имейл Този атрибут в умно се нарича имейл за студенти и преподаватели. За да проверите стойността на този атрибут за ученик или учител в умно, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в PowerSchool като администратор.

 2. В портала на PowerSchool изберете раздела ученик за ученици или раздела на служителя за учители.

 3. Търсене на потребителя. За да намерите, щракнете върху потребителя.

  • Ако студент, в левия екран под секцията информация за изберете Студентски имейл. Алтернативен имейл за ученици и студенти в PowerSchool се нарича Имейл адрес.

  • Ако учител, в левия екран под секцията функции , изберете информация. Алтернативен имейл за учители в PowerSchool се нарича Имейл адрес.

Проверете целевата директория – Azure AD

Когато конфигурирате вида синхронизиране, целевата директория е винаги Azure Active Directory. Три атрибути, изброени по-долу са налични за съвпадение на атрибута на потребителски обект в указателя източник.

UserPrincipalName

Проверете UserPrincipalName чрез центъра за администриране на Office 365

 1. Стартирайте Internet Explorer в частни браузър.

 2. Придвижете се до portal.office.com.

 3. Влезте в центъра за администриране на Office 365 с акаунт на глобален администратор.

 4. Придвижете се до плочката " администратор " > раздел потребители > Активни потребители.

 5. Търсене на потребителя, който искате да проверите.

 6. Щракнете върху потребителя.

Забележка UserPrincipalName фигурира в полето Заглавие.

Проверете UserPrincipalName чрез PowerShell

 1. Стартирайте PowerShell като администратор с модула на Azure AD за PowerShell импортирани.

  Import-Module msonline
 2. Изпълнете командата по-долу, за да се свържете с Azure AD. Въведете идентификационните данни глобален администратор, когато получите подкана.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. След като връзка, изпълнете командата по-долу, за да проверите UserPrincipalName на един потребител. Пример е показан, където името на потребителя е Бойд Коули.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL UserPrincipalName
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL UserPrincipalName

  Забележка : Параметър ще извърши търсене за потребителя низа за търсене, което търсите и само потребители с имейл адрес или показвано име, започвайки с този низ ще бъдат върнати. За повече информация за кратката команда Get-MsolUser вижте https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Поща (primarysmtpaddress)

Проверка на поща (primarysmtpaddress) чрез центъра за администриране на Office 365

 1. Стартирайте Internet Explorer в частни браузър.

 2. Придвижете се до portal.office.com.

 3. Влезте в центъра за администриране на Office 365 с акаунт на глобален администратор.

 4. Придвижете се до плочката " администратор " > раздел потребители > Активни потребители.

 5. Търсене на потребителя, който искате да проверите.

 6. Щракнете върху потребителя.

 7. Изберете Редактиране на свойства на Exchange в секцията Още настройки .

 8. Изберете имейл адрес.

Атрибутът за поща ще бъде отбелязано с главна SMTP за типа и също да бъдат включени в получер.

Проверка на поща (primarysmtpaddress) чрез PowerShell

 1. Стартирайте PowerShell като администратор с модула на Azure AD за PowerShell импортирани.

  Import-Module msonline
 2. Изпълнете командата по-долу, за да се свържете с Azure AD. Въведете идентификационните данни глобален администратор, когато получите подкана.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. След като връзка, изпълнете командата по-долу, за да проверите Атрибутът за поща на един потребител. Пример е показан, където името на потребителя е Бойд Коули.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL proxyaddresses
 4. ProxyAddresses е многозначна атрибут и може да съдържа повече от един запис. Адрес с капитал SMTP е primarysmtpaddress за потребителя и е атрибут за поща в Azure AD.

  Забележка : Параметър ще извърши търсене за потребителя низа за търсене, което търсите и само потребители с имейл адрес или показвано име, започвайки с този низ ще бъдат върнати. За повече информация за кратката команда Get-MsolUser вижте https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

mailnickname (псевдоним) в

Проверете mailnickname (псевдоним) в чрез центъра за администриране на Office 365

 1. Стартирайте Internet Explorer в частни браузър.

 2. Придвижете се до portal.office.com.

 3. Влезте в центъра за администриране на Office 365 с акаунт на глобален администратор.

 4. Придвижете се до плочката " администратор " > раздел потребители > Активни потребители.

 5. Търсене на потребителя, който искате да проверите.

 6. Щракнете върху потребителя.

 7. Изберете Редактиране на свойства на Exchange в секцията Още настройки .

 8. Изберете Общи.

Mailnickname в (* псевдоним) атрибут, ще се показват под показвано име.

Проверете mailnickname (псевдоним) в чрез PowerShell

 1. Стартирайте PowerShell като администратор с модула на Azure AD за PowerShell импортирани.

  Import-Module msonline
 2. Изпълнете командата по-долу, за да се свържете с Azure AD и Exchange Online. Въведете идентификационните данни глобален администратор, когато получите подкана.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. След като връзка, изпълнете командата по-долу, за да проверите Атрибутът за поща на един потребител.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
 4. ProxyAddresses е многозначна атрибут и може да съдържа повече от един запис. Адрес с капитал SMTP е primarysmtpaddress за потребителя и е атрибут за поща в Azure AD.

 5. Изпълнение на линия по-долу, за да покажете псевдоним стойността на потребителя

  Get-Recipient <primarysmtpaddress> | FL Alias

  Забележка : Параметър ще извърши търсене за потребителя низа за търсене, което търсите и само потребители с имейл адрес или показвано име, започвайки с този низ ще бъдат върнати. За повече информация за кратката команда Get-MsolUser вижте https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×