Грешки поради нелицензиран продукт и грешки при активиране

Ако активирането на Office е неуспешно, ще видите в заглавната лента на вашите приложенията на Office Нелицензиран продукт или Некомерсиално използване / Нелицензиран продукт и повечето функции на Office са забранени. За да възстановите всички функции на Office, ще трябва да отстраните проблема, който е причина за неуспешното активиране.

Използване на отстраняването на неизправности при активиране за Office 365 и Office 2016

Това отстраняване на неизправности работи на компютри с Windows и може да коригира грешки при активирането на Office 365, Office 2016 и отделни приложения на Office 2016, като напр. Visio, Project, Word и Outlook. Ако използвате Office 2013, ще трябва сами да коригирате грешките "Нелицензиран продукт".

 1. Изберете бутона Изтегляне по-долу.

  Щракнете върху този бутон, за да изтеглите инструмента за отстраняване на неизправности при активиране
 2. Изберете своя браузър от падащия списък, за да видите как да запишете и след това да стартирате отстраняването на неизправности.

  1. В дъното на прозореца на браузъра изберете Запиши.

  2. В следващото поле, което гласи Завърши изтеглянето на officeact.diagcab, изберете Отвори.

  3. Програмата за отстраняване на неизправности в активирането се стартира. Изберете Напред и следвайте подканите.

  1. В дъното на прозореца на браузъра изберете Отвори, за да отворите файла officeact.diagcab.

   Ако файлът не се отвори автоматично, изберете Запиши > Отвори папката, след което щракнете двукратно върху файла (трябва да започва с "officeact.diagcab"), за да изпълните инструмента за лесна корекция.

  2. Програмата за отстраняване на неизправности в активирането се стартира. Изберете Напред и следвайте подканите.

  1. В долния ляв ъгъл изберете файла officeact.diagcab и от падащото меню изберете Покажи в папката.

   Щракнете двукратно върху изтегления файл officeact.diagcab, за да изпълните инструмента за лесна корекция.

  2. Програмата за отстраняване на неизправности в активирането се стартира. Изберете Напред и следвайте подканите.

  1. Изберете Запиши файла и след това OK.

   Горе вдясно на прозореца на браузъра изберете Показване на всички изтегляния. В библиотеката изберете Изтегляния > officeact.diagcab и след това изберете иконата на папка. Щракнете двукратно върху officeact.diagcab.

  2. Програмата за отстраняване на неизправности в активирането се стартира. Изберете Напред и следвайте подканите.

Как да коригиране сами грешки "Нелицензиран продукт".

Ако използвате Office 2013 или ако отстраняването на неизправности при активиране на Office не може да отстрани проблема, опитайте тези решения.

Проверка на датата, часа и часовата зона на компютъра

Ако тези настройки не са правилни, активирането на Office може да е неуспешно. Изпълнете стъпките по-долу за вашата операционна система.

Windows 10

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Настройки на дата и час.

 4. Изберете Автоматично задаване на час и ако е показано, Автоматично задаване на часова зона. Ако няма опция за автоматично задаване на часовата зона, проверете дали в Часова зона е показана вашата часова зона.

 5. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Windows 8 или Windows 8.1

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Промяна на настройките за дата и час.

 4. Ако датата или часът са грешни, изберете Промяна на датата и часа и коригирайте настройките за дата и час.

 5. Ако часовата зона е грешна, изберете Промяна на часовата зона и изберете вашата местна часова зона.

 6. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Windows 7

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В долния десен ъгъл на екрана изберете датата или часа.

 3. Изберете Промяна на настройките за дата и час.

 4. Ако датата или часът са грешни, изберете Промяна на датата и часа и коригирайте настройките за дата и час.

 5. Ако часовата зона е грешна, изберете Промяна на часовата зона и изберете вашата местна часова зона.

 6. Рестартирайте произволно приложение от Office.

Съвет: В Windows 7 можете да синхронизирате часовника на компютъра си с часови сървър в интернет, за да сверите часовника на компютъра. За да направите това, изберете датата или часа в долния десен ъгъл на екрана и след това изберете Промяна на настройките за дата и час. Изберете раздела Време от интернет и след това изберете Промяна на настройки, Синхронизирай с часови сървър в интернет, Актуализирай сега.

Изпълняване на Office като администратор

Изпълняването на Office като администратор помага за отстраняването на проблеми с разрешенията, които може да доведат до неуспешно активиране на Office. Изпълнете стъпките по-долу за вашата операционна система.

Windows 10

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Натиснете бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Windows 8.1

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В Windows 8.1 щракнете с десния бутон върху бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана и след това изберете Търсене.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Windows 8

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. В Windows 8 преместете мишката в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите лентата с препратки, и след това изберете иконата Търсене.

 3. Въведете име на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Word и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Windows 7

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Натиснете бутона Старт в долния ляв ъгъл на екрана.

 3. В полето Търсене на програми и файлове въведете името на приложение, като например Word. В резултатите от търсенето се показва иконата на програмата Word.

 4. Щракнете с десния бутон върху иконата на Excel и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. Ако получите подкана, изберете Да, за да стартирате Office като администратор.

Актуализиране на Office

Най-новите актуализации на Office може да съдържат корекции за проблеми с активирането. За да научите как да актуализирате Office, вижте Инсталиране на актуализации на Office.

Поправете лицензирането за Office (отнася се само за Office 2013)

Ако сте изпробвали всички други решения, но все още получавате подкани за активиране на Office 2013, деинсталирайте своя продуктов ключ и след това влезте, за да активирате Office.

 1. Изберете тази лесна корекция, за да деинсталирате своя продуктов ключ в Office 2013.

  Бутон за изтегляне на лесна корекция, показващ кога е налична автоматична корекция

 2. В долния край на браузъра изберете Отвори.

  Щракнете върху "Отвори"

 3. След като инструментът за лесна корекция приключи, отворете някое приложение на Office, като например Word или Excel.

 4. Когато получите подкана, влезте с имейла и паролата, които са свързани с Office.

Проверка на защитната стена

Ако използвате защитна стена от друг разработчик, посетете уеб сайта му за информация как временно да забраните защитната стена. За защитната стена на Windows вижте по-долу.

Windows 10

Windows 8.1 и 7

Проверка на антивирусния софтуер

За информация за това как да изключите антивирусния софтуер, проверете уеб сайта на производителя на софтуера си за информация. Деинсталирането на вашия антивирусен софтуер също може да помогне. Не забравяйте да го преинсталирате, след като приключи инсталирането на Office! Ако сте го изключили, не забравяйте да го включите отново.

Ако не сте сигурни кой антивирусен софтуер имате, използвайте следващите инструкции, за да стигнете до контролния панел, за да намерите името на своя антивирусен софтуер.

Съвет: Windows 10 се предоставя с антивирусен софтуер по подразбиране – Windows Defender. Ако решите, че ще го използвате, изберете бутона Старт > Настройки > Актуализиране и защита и след това изберете Windows Defender вляво. Плъзнете бутона на Изкл.. Не забравяйте да го върнете на Вкл. отново.

 1. Отидете в контролния панел, като щракнете с десния бутон върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Контролен панел.

  Списък с опции и команди, който виждате след натискане на клавиша с емблемата на Windows и X

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изглед Категория изберете Система и защита > Защита и поддръжка, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Защита и поддръжка, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

 1. Отидете в контролния панел, като щракнете с десния бутон върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Контролен панел.

  Списък с опции и команди, който виждате след натискане на клавиша с емблемата на Windows и X

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изглед Категория изберете Система и защита > Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

 1. Отидете в контролния панел, като изберете бутона Старт Бутон "Старт" на Windows 7 (в долния ляв ъгъл) и след това изберете Контролен панел.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В изглед Категория изберете Система и защита > Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

  • В изглед Големи икони или Малки икони изберете Работен център, а след това изберете стрелката надолу до Защита.

Ако Windows открива антивирусния ви софтуер, той е в списъка под Защита от вируси.

Проверка на настройките на прокси сървъра

Ако използвате устройството си както вкъщи, така и на работа, опитайте да изключите настройките за прокси сървър в Microsoft Edge или Internet Explorer, преди да инсталирате Office. Ако използвате друг браузър, проверете в помощта, за да разберете как да изключите настройките за прокси сървър.

Microsoft Edge

 1. Щракнете върху бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл) и изберете Настройки.

 2. Изберете Мрежа и интернет, отидете в долния край на селекцията в лявата страна и щракнете върху Прокси сървър.

 3. В Автоматична настройка на прокси сървър открийте автоматично настройките или използвайте скрипт за настройка, като плъзнете на Вкл. или Изкл.

 4. В Ръчна настройка на прокси сървър можете да изберете да използвате прокси сървър. Обикновено това ще бъде изключено, а ако го плъзнете на Вкл., непременно изберете Запиши. И ако е било изключено по подразбиране, преди да го включите, трябва да плъзнете обратно на Изкл., когато престанете да го използвате.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 или 11

 1. В Internet Explorer щракнете върху Инструменти (в горния десен ъгъл) > Опции за интернет.

 2. Щракнете върху раздела Връзки и след това върху бутона LAN настройки.

 3. В "Прокси сървър" изчистете опцията "Използвайте прокси сървър за вашата локална мрежа (Тези настройки не се прилагат за комутируеми или VPN връзки)".

 4. Щракнете върху Приложи и OK, за да запишете промените. Рестартирайте компютъра.

Забележка: Възможно е да има още настройки на прокси сървър, които да трябва да заобиколите. Ако това не свърши работа и инсталирате Office от работното си място или учебното си заведение, потърсете повече информация в ИТ отдела си. Ако сте ИТ администратор, вж. Диапазони от URL и IP адреси за Office 365.

Свързване с интернет

Проверка дали абонаментът ви е активен

Проверка дали сте инсталирали Office, който е част от вашия план

Дезактивиране на инсталация

Свързване с интернет

Не е нужно да бъдете онлайн по всяко време, за да използвате Office, но трябва да влизате в интернет от време на време, така че Office да може да удостовери, че абонаментът ви за Office 365 все още е активен. Ако Office не може да провери състоянието на вашия абонамент за дълъг период от време (обикновено около 30 дни), ще видите съобщение Абонаментът не можа да бъде проверен и Office в един момент ще премине в режим на намалена функционалност. За да коригирате това, влезте отново в интернет и след това изберете Опитай пак.

Проверка дали абонамент ви за Office 365 Home, Personal или University е активен

 1. Затворете всички приложения на Office.

 2. Отидете на страницата Услуги и абонаменти.

 3. Ако получите подкана, изберете Влизане и въведете имейла и паролата за акаунта в Microsoft, който е свързан с абонамента ви за Office 365.

 4. Прегледайте подробностите под заглавието Абонаменти.

  Екранна снимка, показваща на страницата "Услуги и абонаменти".
 5. Ако абонаментът ви е изтекъл, можете да го подновите, като следвате стъпките в Подновяване на Office 365 за дома.

 6. След като подновите абонамента си, можете да стартирате отново своите приложения на Office, когато е необходимо.

Проверка дали сте инсталирали Office, който е част от вашия план

Уверете се, че Office, който сте инсталирали, е този, който е свързан с вашия абонамент за Office 365 Home, Personal или University.

 1. Влезте в страницата на акаунта си.

 2. На страницата Моят акаунт изберете Инсталирай.

 3. Проверете дали компютърът ви е в списъка под Информация за инсталацията.

  В секцията "Информация за инсталиране" са показани компютрите, на които сте инсталирали Office от този акаунт. Ако не сте инсталирали Office от този акаунт, ще видите "Не сте използвали никакви инсталации".

 4. Ако компютърът ви не е в списъка, изберете Инсталирай, за да инсталирате Office и да получите актуален лиценз за този акаунт.

Дезактивиране на инсталиране на Office 365 Home, Personal или University

Ако сте превишили броя инсталации, които се поддържат от вашия абонамент за Office 365, можете да дезактивирате инсталация на Office, която вече не използвате, така че да можете да инсталирате Office на друго устройство.

 1. Отидете на https://office.com/myaccount и влезте с акаунта в Microsoft, ако получите подкана.

 2. Изберете Инсталиране >.

 3. Под Информация за инсталациите изберете Дезактивирай инсталацията, за да дезактивирате инсталациите на Office, които вече не използвате.

  Страницата за инсталиране, на която е показано името на компютъра и името на лицето, което е инсталирало Office.

След като дезактивирате инсталация на Office, можете все още да преглеждате и отпечатвате документи от това устройство, но няма да можете да ги редактирате или да създавате нови такива. Office ви уведомява, че инсталацията е дезактивирана, като показва грешки за нелицензиран продукт. Ако искате да използвате Office на устройството, ще трябва да активирате отново Office, като влезете в акаунта си за Office 365, когато получите подкана.

Свързване с интернет

Изпълнение на помощника за поддръжка и възстановяване

Дезактивиране на инсталация

Свързване с интернет

Не е нужно да бъдете онлайн по всяко време, за да използвате Office, но трябва да влизате в интернет от време на време, така че Office да може да удостовери, че абонаментът ви за Office 365 все още е активен. Ако Office не може да провери състоянието на вашия абонамент за дълъг период от време (обикновено около 30 дни), ще видите съобщение Абонаментът не можа да бъде проверен и Office в един момент ще премине в режим на намалена функционалност. За да коригирате това, влезте отново в интернет и след това изберете Опитай пак.

Изпълнение на помощника за поддръжка и възстановяване (Office 365 за фирми)

Като потребител на Office 365 за фирми можете да изтеглите помощника за поддръжка и възстановяване за Office 365, който да ви помогне да отстраните проблемите с активирането. Ако този инструмент не реши проблема ви, продължете с инструкциите в тази статия.

Дезактивиране на инсталация на Office 365 за фирми

Ако сте превишили броя инсталации, които се поддържат от вашия абонамент за Office 365, можете да дезактивирате инсталация на Office, която вече не използвате, така че да можете да инсталирате Office на друго устройство.

 1. Отидете на https://portal.office.com/Account/#home и влезте с вашия служебен или учебен акаунт, ако получите подкана.

 2. От плочката Състояние на инсталиране изберете Управление на инсталациите.

 3. Под Състояние на инсталациите изберете Дезактивиране, за да дезактивирате инсталациите на Office, които вече не използвате.

  Показва командата за дезактивиране за инсталация на Office 365 за фирми

След като дезактивирате инсталация на Office, можете все още да преглеждате и отпечатвате документи от това устройство, но няма да можете да ги редактирате или да създавате нови такива. Office ви уведомява, че инсталацията е дезактивирана, като показва грешки за нелицензиран продукт. Ако искате да използвате Office на устройството, ще трябва да активирате отново Office, като влезете в акаунта си за Office 365, когато получите подкана.

Поправяне на Office

За да научите как, вижте Поправяне на приложение на Office

Деинсталиране и преинсталиране на Office

За да научите как, вижте:

 1. Деинсталиране на Office

 2. Изтегляне и инсталиране на Office

Все още имате нужда от помощ? Обърнете се към поддръжката

Ако сте опитали всичко в тази статия и все още имате нужда от помощ, можете да се обърнете към поддръжката на Office.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×