Възприето решение за избор на портфолио (цена) (поле на проект)

Полето на възприетото решение за избор на портфолио (цена) показва резултата от анализа на ограниченията на цената по проект. Можете да зададете "Избран", "Неизбран", "Принудителен навътре/навън" или "Потребителски принудителен навътре/навън".

Тип данни    предварително зададено поле

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на цената като част от сценарий за избор на портфолио можете да избирате в кои проекти да инвестирате според съотношението на стойност и цена, указано от ограничената на цената на ниво портфолио. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за ограничения.

След като даден сценарий за избор на портфолио с ограничения на цената бъде възприет, решението за избор за всеки проект се записва в полето "Възприето решение за избор на портфолио (цена)" за всеки проект. Решението за възприемане е показано като "Избран", "Неизбран", "Принудителен навътре" или "Принудителен навън". Може да има допълнителна стойност по избор за решение "Принудителен навътре" или "Принудителен навън" според таблица за справка по избор, в която са посочени причини за решение "Принудителен навътре" или "Принудителен навън".

Можете да добавите полето "Възприето решение за избор на портфолио (цена)" към изгледите "Център за проекти" или проектното поле "Уеб компоненти" за преглеждане от лицата, заинтересовани от проекта и портфолиото. Така вие и други хора в екипа можете да видите решението за възприемане, което е взето в резултат на анализа на цената.

Пример    В резултат на разработването на процеса за стратегия за портфолио, сте поискали от Microsoft Project Server да изпълни анализ на ограниченията на цената на високо ниво за предложения проект "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка". Когато решите да приемете този проект, ще видите, че полето "Възприето решение за избор на портфолио (цена)" показва "Принудителен навътре", тъй като този проект е част от нормативно изискване.

Забележки     В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×