Възприета планирана начална дата (поле на проект)

Полето "Възприета планирана начална дата" показва датата на започване на проекта, възприета в сценария за избор на портфолио по време на анализа на ограниченията на ресурсите.

Тип данни    поле за дата

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на ресурсите като част от сценарий за избор на портфолио можете да настроите планираните дати на проекта, така че да побират наличността на ресурсите в портфолио. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за планирани дати на започване и завършване. След като даден сценарий за избор на портфолио бъде възприет, планираната начална дата се запазва в полето "Възприета планирана начална дата" за всеки проект.

Можете да добавите полето "Възприета планирана начална дата" към изгледите "Център за проекти", към отчети или към проектното поле "Уеб части" за преглеждане от лицата, заинтересовани от проекта и портфолиото. Отделните ръководители на проекти могат да настройват датите на проекта си, за да отразяват стойностите в полетата "Възприети планирани начални дати".

Пример    В резултат на разработването на процеса "Стратегия за портфолио", сте възприели да започнете прилагането на проекта "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка" до 1 юни 2012 г. Добавяте полето "Възприета планирана начална дата" към изгледа "Център за проекти" в полза на отговорните заинтересовани лица и ръководителите на проекти.

Забележки     В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×