Възприета планирана крайна дата (поле на проект)

Възприетата планирана крайна дата задава датата за завършване на проекта, възприета в сценария за избор на портфолио по време на анализа на ограниченията на ресурсите.

Тип данни    поле за дата

Тип на запис    изчисляемо поле

Най-добри употреби    С разработването на анализ на ограниченията на ресурсите като част от сценарий за избор на портфолио, можете да настроите планираните дати на проекта, така че да побират наличността на ресурсите в портфолио. Можете да запазвате множество сценарии за избор на портфолио за последващи анализи, включително разнообразни модели за планирани дати на започване и завършване. След като даден сценарий за избор на портфолио бъде възприет, планираната крайна дата се запазва в полето за възприета планирана крайна дата за всеки проект.

Можете да добавите полето "Възприета планирана крайна дата" към изгледите "Център за проекти" или полето на проекта "Уеб части" за преглеждане от страните, заинтересовани от проекта и портфолиото. Отделните ръководители на проекти могат да настройват датите на проекта си, за да отразяват стойностите в полетата "Възприети планирани крайни дати".

Пример    В резултат на разработването на процеса "Стратегия за портфолио", сте възприели да завършите прилагането на проекта "Разработване на SOX-съвместим механизъм за проверка" до 30 януари 2012 г. Добавяте поле за "Възприета планирана крайна дата" към изгледа "Център за проекти" в полза на отговорните заинтересовани страни и ръководители на проекти.

Забележки     В Project Web App можете например да добавите това поле към изгледа на резюме "Център за проекти".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×