Възлагане и проследяване на задачи

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Освен да създавате свои собствени задачи, можете да създавате задачи, които да възлагате на други хора.

Задачите помагат да следите нещата, които трябва да направите. Можете да възложите задачи също и на други хора.

 1. В навигационна лента щракнете върху Задачи, след което щракнете върху Нова задача или отворете съществуваща задача.

  Клавишна комбинация    За да създадете задача, натиснете Ctrl+Shift+K.

 2. Щракнете върху Възлагане на задача.

  Командата "Възлагане на задача" в лентата

 3. Въведете в полето До име или имейл адрес.

 4. Въведете тема, Начална датаи крайна дата.

  Свойствата ''Начална дата'' и ''Краен срок'' на възложена задача

 5. Ако искате задачата да бъде повтаряща се, щракнете върху Повторяемост, изберете желаните опции и натиснете ОК.

 6. Щракнете върху Изпрати.

  Забележка: Ако възложите повтаряща се задача, копие на задачата остава във вашия списък със задачи, но никога не се актуализира. Ако отметнете квадратчето При приключване на задачата ми изпрати отчет за състоянието, ще получавате отчети за състоянието за всяко завършено повторение на задачата.

Когато отворите задача, която сте възложили, можете да прегледате хода на изпълнение на възложените задачи от полето % завършено, което вие или получателят може да актуализирате, когато ви изпраща отчет на състоянието на възложената задача.

Outlook да следите хода на задачата, възложена на един човек. Ако искате до много хора да работят по задача, е добре да Разделете задачата на по-малки части или присвояване на всяка задача поотделно. Например за да проследите отчет да бъдат записани от три автори, създайте три отделни задачи наименувани напишете отчет: Ана, напишете отчет: Петър, и писане на отчет: Мишиои присвояване на всяка отделна задача на подходящия пишещият.

Проследяване на задачи, които сте възложили на някой друг

 1. В навигационна лента щракнете върху Задачи.

 2. Щракнете върху Изглед > Промяна на изгледа > Възложени.

Командата за изглед на задачи "Възложени" в лентата

Възложените задачи липсват

Ако не виждате задачите, които сте възложили, Outlook може да не е настроен да пази копия на задачите, които възлагате.

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Задачи.

 2. Под Опции за задачи отметнете полето Поддържай моя списък със задачите актуализиран с копия на задачите, които възлагам на други хора.

Квадратчето за отметка ''Поддържай моя списък със задачите актуализиран с копия на задачите, които възлагам на други хора''

Включването на тази опция не проследява задачите, които вече сте възложили, но ще проследява новите, които възлагате отсега нататък.

След като създадете задача и я възложите на някого, е възможно да имате някои управленски задължения, които трябва да изпълнявате, докато бъде завършена. Например може да искате отчети за състоянието и актуализации за напредъка на задачата. Освен това ако лицето, на което сте възложили задачата, я отхвърли, може да искате да я възложите на някого другиго.

За да възложите задачата, първо създавате задачата, а след това я изпращате като искане за задача на някого. Лицето, което получава искането за задача, става временен собственик на задачата. Това лице може да откаже задачата, да приеме задачата или да възложи задачата на някого другиго. Ако задачата е отказана, тя се връща при вас.

Забележка: Въпреки че отказаната задача се връща при вас, тя все още е собственост на получателя, докато не получите обратно собствеността, като върнете задачата в своя собствен списък със задачи.

Възлагане на задача на някого

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да възложите нова задача     В менюто Файл посочете Създай и след това щракнете върху Искане за задача.

   Изпращане до някого на заявка за задача

  • За да възложите съществуваща задача     В списъка със задачи отворете задачата, която искате да възложите. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Възлагане на задача.

 2. В полето До въведете името или имейл адреса на лицето, на което искате да възложите задачата.

  За да изберете името от списък, щракнете върху бутона До.

 3. В полето Тема въведете име за задачата.

  Забележка: За съществуваща задача полето Тема вече е попълнено.

 4. Изберете желаните опции за Срок за изпълнение и Състояние.

 5. Отметнете или изчистете квадратчетата за отметка Съхранявай актуализирано копие на тази задача в моя списък със задачи и При приключване на задачата ми изпрати отчет за състоянието.

 6. Ако искате задачата да се повтаря, в раздела Задача, в групата Опции щракнете върху Повторяемост, изберете опциите, които искате, и след това щракнете върху OK.

 7. В основния текст на повтарящата се задача въведете информацията, която искате да включите в задачата.

 8. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

  Забележка: Ако възложите повтаряща се задача, копие на задачата ще остане във вашия списък със задачи, но няма да се актуализира. Ако отметнете квадратчето При приключване на задачата ми изпрати отчет за състоянието, ще получавате отчет за състоянието за всеки завършен екземпляр на задачата.

 1. Отворете задачата, която искате да изпратите.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Препращане.

  Клавишна комбинация за да препратите задача, натиснете CTRL + F.

 3. Въведете имената или имейл адресите на получателите в полетата До и Як.

 4. В основния текст на задачата въведете съобщението, което искате да включите. За да изпратите повече от една задача, плъзнете допълнителните задачи от списъка със задачи в основния текст на задачата, която препращате.

 5. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

 1. Отворете имейл съобщението, което съдържа искането за задачата. Това съобщение обикновено е в папката ви Изпратени.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Върни към списъка със задачи.

Можете също да получите обратно задачата от съобщението за отказване на задачата, като щракнете върху Върни към списъка със задачи.

Има три начина да проследявате задачите, които сте възложили на други хора:

 • Автоматично запазване на копия на задачите, които сте възложили, и получаване на автоматични отчети на състоянието    

  1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  2. Щракнете върху Опции за задачи.

  3. Изберете квадратчето за отметка Съхранявай актуализирани копия на възложените задачи в моя списък със задачи.

  4. Изберете квадратчето за отметка Изпращай отчети на състоянието при завършване на възложените задачи.

 • Преглед на задачите, които сте възложили на други хора    

  1. Щракнете върху Задачи.

  2. В менюто Изглед посочете Текущ изглед, след което щракнете върху Задача.

 • Преглед на списъка с хора, които получават актуализирани копия на възложена задача    

  1. Отворете възложената задача, за която искате да видите списъка.

  2. В раздела По-подробно прегледайте имената в полето Списък за актуализации.

 1. Отворете задачата или искането за задача.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Приеми или Откажи.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Редактиране на отговора преди изпращане, въведете своя коментар в съобщението и след това щракнете върху Изпрати.

  • Щракнете върху Изпрати отговора сега.

 1. Отворете задачата, за която искате да изпратите отчет на състоянието или коментар.

 2. В Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Изпрати отчет за състоянието, Отговор или Отговор до всички.

 3. Въведете имената или имейл адресите на получателите в полетата До и Як.

  Ако задачата е възложена на вас, имената на хората за изпращане на актуална информация се добавят автоматично.

 4. В основния текст на съобщението въведете информацията, която искате да включите в отчета на състоянието.

 5. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

След като създадете задача и я възложите на някого, е възможно да имате някои управленски задължения, които трябва да изпълнявате, докато бъде завършена. Например може да искате отчети за състоянието и актуализации за напредъка на задачата. Освен това ако лицето, на което сте възложили задачата, я отхвърли, може да искате да я възложите на някого другиго.

За да възложите задачата, първо създавате задачата, а след това я изпращате като искане за задача на някого. Лицето, което получава искането за задача, става временен собственик на задачата. Това лице може да откаже задачата, да приеме задачата или да възложи задачата на някого другиго. Ако задачата е отказана, тя се връща при вас.

Забележка: Въпреки че отказаната задача се връща при вас, тя все още е собственост на получателя, докато не получите обратно собствеността, като върнете задачата в своя собствен списък със задачи.

Възлагане на задача на някого

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да възложите нова задача     В менюто Файл посочете Създай и след това щракнете върху Искане за задача.

   Изпращане до някого на заявка за задача

  • За да възложите съществуваща задача     В списъка със задачи отворете задачата, която искате да възложите. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Възлагане на задача.

 2. В полето До въведете името или имейл адреса на лицето, на което искате да възложите задачата.

  За да изберете името от списък, щракнете върху бутона До.

 3. В полето Тема въведете име за задачата.

  Забележка: За съществуваща задача полето Тема вече е попълнено.

 4. Изберете желаните опции за Срок за изпълнение и Състояние.

 5. Отметнете или изчистете квадратчетата за отметка Съхранявай актуализирано копие на тази задача в моя списък със задачи и При приключване на задачата ми изпрати отчет за състоянието.

 6. Ако искате задачата да се повтаря, в раздела Задача, в групата Опции щракнете върху Повторяемост, изберете опциите, които искате, и след това щракнете върху OK.

 7. В основния текст на повтарящата се задача въведете информацията, която искате да включите в задачата.

 8. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

  Забележка: Ако възложите повтаряща се задача, копие на задачата ще остане във вашия списък със задачи, но няма да се актуализира. Ако отметнете квадратчето При приключване на задачата ми изпрати отчет за състоянието, ще получавате отчет за състоянието за всеки завършен екземпляр на задачата.

 1. Отворете задачата, която искате да изпратите.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Препращане.

  Клавишна комбинация за да препратите задача, натиснете CTRL + F.

 3. Въведете имената или имейл адресите на получателите в полетата До и Як.

 4. В основния текст на задачата въведете съобщението, което искате да включите. За да изпратите повече от една задача, плъзнете допълнителните задачи от списъка със задачи в основния текст на задачата, която препращате.

 5. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

 1. Отворете имейл съобщението, което съдържа искането за задачата. Това съобщение обикновено е в папката ви Изпратени.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Върни към списъка със задачи.

Можете също да получите обратно задачата от съобщението за отказване на задачата, като щракнете върху Върни към списъка със задачи.

Има три начина да проследявате задачите, които сте възложили на други хора:

 • Автоматично запазване на копия на задачите, които сте възложили, и получаване на автоматични отчети на състоянието    

  1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  2. Щракнете върху Опции за задачи.

  3. Изберете квадратчето за отметка Съхранявай актуализирани копия на възложените задачи в моя списък със задачи.

  4. Изберете квадратчето за отметка Изпращай отчети на състоянието при завършване на възложените задачи.

 • Преглед на задачите, които сте възложили на други хора    

  1. Щракнете върху Задачи.

  2. В менюто Изглед посочете Текущ изглед, след което щракнете върху Задача.

 • Преглед на списъка с хора, които получават актуализирани копия на възложена задача    

  1. Отворете възложената задача, за която искате да видите списъка.

  2. В раздела По-подробно прегледайте имената в полето Списък за актуализации.

 1. Отворете задачата или искането за задача.

 2. В раздела Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Приеми или Откажи.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Редактиране на отговора преди изпращане, въведете своя коментар в съобщението и след това щракнете върху Изпрати.

  • Щракнете върху Изпрати отговора сега.

 1. Отворете задачата, за която искате да изпратите отчет на състоянието или коментар.

 2. В Задача, в групата Управление на задача щракнете върху Изпрати отчет за състоянието, Отговор или Отговор до всички.

 3. Въведете имената или имейл адресите на получателите в полетата До и Як.

  Ако задачата е възложена на вас, имената на хората за изпращане на актуална информация се добавят автоматично.

 4. В основния текст на съобщението въведете информацията, която искате да включите в отчета на състоянието.

 5. Щракнете върху Изпрати Изображение на бутон .

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×