Въведение в Microsoft Exchange Unified Messaging

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази функция изисква да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server 2007. Повечето домашни и лични акаунти не използвайте Microsoft Exchange. Вашият Exchange 2007 администратор трябва да активирате функцията единни съобщения за тези команди, за да бъде на разположение.

Когато вашият акаунт в Exchange 2007 е разрешен за единни съобщения (UM), можете да получите имейл, гласова и факс съобщения във вашия отделни Exchange 2007  папка "Входящи". В тази статия се обсъжда Microsoft Office Outlook 2007 функциите за единни съобщения, които ви позволяват да направите следното:

 • Възпроизвеждане от списъка на съобщенията или от интегрирано в пощенски формуляр на Office Outlook 2007 на гласово съобщение от екрана за четене, като използвате Microsoft Windows Media Player.

 • Възпроизвеждане на гласово съобщение по телефона.

 • Конфигуриране на индивидуалните настройки за гласова поща.

В тази статия

Управление на функциите на Office Outlook 2007 за единни съобщения на Exchange

Обединени съобщения на Exchange: формуляр за гласова поща

Обединени съобщения на Exchange: Изпълни по телефона

Управляване на функциите на Office Outlook 2007 обединени съобщения на Exchange

Програми за работа с обединени съобщения на други производители

В миналото, при в условия на изобилие от продукти на други производители за работа с обединени съобщения, гласовата поща се получаваше и съхраняваше на едно място. После се изтегляше оттам с помощта на телефона или се пренасочваше към вашата папка Входящи, за да бъде възпроизведена на клиентския компютър с Office Outlook 2007 или Outlook Web Access. Дори в случай, че системата за обединени съобщения е свързана към Exchange, за да съхранява данните за гласовата поща, системата за гласова поща и клиентският компютър не бяха тясно интегрирани, поради което не предлагаха на потребителя безпроблемна работа с гласовата поща.

При подобна среда на използване на гласовата поща, когато се получаваше гласово съобщение за вас, то пристигаше като имейл съобщение с прикачен към него файл, съдържащ самата гласова поща. Налагаше се да стартирате Windows Media Player или друг мултимедиен плейър, за да пуснете и прослушате съобщенията на гласовата си поща. Понеже клиентският компютър с Office Outlook 2007 или Outlook Web Access и системата на друг производител за обединени съобщения не бяха интегрирани, освен че се налагаше да използвате мултимедиен плейър, не можехте да конфигурирате в Microsoft Outlook индивидуални настройки за гласовата поща. Трябваше да променяте променяте индивидуалните си настройки за за гласова поща чрез използване на различна програма или с помощта на телефона.

Остарели наследени клиенти и Exchange

Ако са разрешени обединените съобщения и използвате Office Outlook 2007 или версията на Outlook Web Access, включена с Exchange 2007, вие разполагате с повече опции за гласова поща, отколкото потребителите на Exchange, работещи с по-ранни версии на Outlook, Outlook Web Access или Exchange. Потребителите на по-ранни версии на Outlook или Outlook Web Access, както и потребителите на по-ранна версия на Exchange, ще продължат да получават гласовата си поща като стандартно прикачен към електронната им поща звуков файл (*.wav или *.wma) и за тях няма да има налични конфигурационни опции за гласовата поща.

Функции на Office Outlook 2007 за обединени съобщения на Exchange

За безпроблемна за потребителя работа с гласовата поща, Office Outlook 2007 и версията на Outlook Web Access, включена с Exchange 2007 предлагат Exchange 2007 на потребителите, на които е разрешено да използват UM, пълен набор от функции за гласова поща. Тези функции включват много конфигурационни опции за гласовата поща и възможността да възпроизвеждат гласово съобщение от екрана за четене, като използват интегриран Windows Media Player, или направо от списъка на съобщенията.

Забележка: Трябва да използвате версия на Windows Media Player не по-стара от Windows Media Player версия 7.0, за да може да бъдете в състояние да използвате интегрирания мултимедиен плейър и опциите.

Функциите на Office Outlook 2007 за обединени съобщения са включени в инсталирането на Office Outlook 2007.

След като бъде инсталиран Office Outlook 2007 и на акаунта ви за Exchange бъде разрешено да използва UM, в диалоговия прозорец Опции се появява разделът Гласова поща с конфигурационните настройки за гласовата поща.

Забележка: Функциите на Office Outlook 2007 за обединени съобщения са достъпни само с Office Outlook 2007 и не се предлагат за предишните версии на Outlook.

Като използвате раздела Гласова поща вие можете да конфигурирате настройки като телефонни номера за достъп и опцията на гласовата поща Изпълни по телефона, а също така можете да установите ПИН код за достъп до гласовата поща.

Забележка: Office Outlook 2007гласоваПоща в раздела е налична само ако вашия акаунт за Exchange е единни съобщения разрешени.  

С функциите на Office Outlook 2007 за обединени съобщения вие можете:

 • Да прослушвате в Outlook гласови съобщения.

 • Да конфигурирате индивидуалните настройки за гласова поща.

 • Да разглеждате на едно място ялата си гласова поща.

 • Да правите разлика между гласови и факсови съобщения във вашата папка Входящи благодарение на новите икони. Това включва уникални уведомявания за нови имейл, гласови и факс съобщения.

 • Да определяте дали дадено гласово съобщение вече е било прослушвано.

 • Да добавяте в текстово поле информация към гласово съобщение.

 • Да отговаряте на гласово съобщение с имейл, когато е известна контактната информация за подателя.

 • Да добавяте телефонни номера към вашите Контакти, като използвате контекстното меню.

Най-горе на страницата

Exchange Unified Messaging: формуляр за гласова поща

Формуляр за гласова поща

Формулярът на Office Outlook 2007 за гласова поща наподобява формулярът по подразбиране за съобщение на електронната поща, но ви дава възможност за допълнителни действия. Можете да пускате, спирате или поставяте на пауза гласовите съобщения, да възпроизвеждате съобщения по телефона, да добавяте и редактирате бележки към дадено гласово съобщение. Формулярът за гласово съобщение включва интегриран Windows Media Player и място за добавяне на бележки. Вграденият Windows Media Player и мястото за бележки се показват или в екрана за четене, когато визуализирате дадено гласово съобщение, или в отделен прозорец, когато отворите гласовото съобщение.

Контроли за гласовата поща в екрана за четене

Опции за формуляра на гласовата поща

Формулярът за гласова поща ви дава интерфейс за действия като възпроизвеждане на гласови съобщения, пускане на съобщения по телефона или добавяне на бележки. Ако за акаунта за за Exchange не са включени обединените съобщения, съобщенията на гласовата поща се получават като прикачени файлове, а опциите към формуляра за гласова поща отсъстват.

 • Възпроизвеждане      Като щракнете върху Възпроизвеждане, вие можете да пуснете и прослушате гласови съобщения, използвайки свързани към компютъра слушалки или тонколони. След като щракнете върху Възпроизвеждане, Windows Media Player пуска съобщението.

 • Изпълни по телефона      Когато щракнете върху Изпълни по телефона, избраното гласово съобщение се възпроизвежда на телефона с указания от вас номер. След като щракнете върху Изпълни по телефона, показва се диалоговият прозорец Изпълнение по телефона, така че можете да конфигурирате и управлявате функцията "Изпълни по телефона".

 • Редактиране на бележки      Когато щракнете върху Редактиране на бележки на лентата с инструменти, отваря се гласовото съобщение и вие можете да добавяте или редактирате бележки или коментари в текстовото поле Бележки.

Най-горе на страницата

Обединени съобщения на Exchange: изпълни по телефона

Какво представлява "Изпълни по телефона"?

Функцията "Изпълни по телефона" ви дава възможност да възпроизвеждате гласови съобщения по телефона. Като алтернатива на слушането на гласови съобщения през говорителите на компютъра, вие можете да възпроизвеждате гласовото съобщение чрез помощта на кой да е телефон. Това включва домашен, служебен или мобилен телефон. Когато се намирате в работната си клетка, използвате обществен компютър или компютър, който няма изход за звук, както и когато става дума за конфиденциално гласово съобщение, можете да предпочетете допълнителната сигурност, свързана с използването на телефон.

Когато щракнете върху опцията Изпълни по телефона на лентата с инструменти във формуляра на Office Outlook 2007 за гласова поща, показва се диалоговият прозорец Изпълнение по телефона. Диалоговият прозорец Изпълнение по телефона предлага опции за въвеждане на телефонен номер в полето Набери, щракване върху номер от списъка на последно използваните телефонни номера, пускане и спиране на повикването, както и съобщение за състоянието с цел контрол върху на повикването.

Забележка: В определен момент от времето може да бъде възпроизвеждано само едно съобщение. Ако опитате да стартирате второ съобщение чрез функцията "Изпълни по телефона", докато предишното още не е завършило, ще се покаже съобщение за грешка.

Телефонни номера за ''Изпълни по телефона''

Списък на последно използваните телефонни номера

Можете да видите списък на телефонните номера, които сте използвали наскоро в диалоговия прозорец Изпълни по телефона. Указаният в раздела Гласова поща телефонен номер винаги се показва в началото на списъка и автоматично се избира като основен номер. Можете обаче да използвате падащото меню, за да изберете за набиране други телефонни номера. Тази функция не се предлага в Exchange 2007 Outlook Web Access.

Прослушване по телефона опции

Диалоговият прозорец Изпълнение по телефона ви предлага опциите Набери и Затвори. Когато се отвори диалоговият прозорец Изпълнение по телефона, Набери е достъпна, а Затвори е недостъпна. След като се осъществи повикването, Набери остава недостъпна до края на повикването. Можете да прекъснете повикването, като щракнете върху Затвори или като затворите телефона. Затварянето на диалоговия прозорец Изпълнение по телефона и щракването върху Затвори прекъсва текущото повикване.

"Тема", "Изпратени" и "Състояние"

В долната част на диалоговия прозорец Изпълнение по телефона са показани темата на гласовото съобщение, датата и часът на неговото изпращане, както и съобщение за текущото състояние на повикването. Освен това тук се показват и всякакви конкретни за функцията "Изпълни по телефона" съобщения за грешки.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×