Въведение в шаблоните на формуляр и формулярите

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато проектирате файл на шаблон на формуляр (.xsn), създавате един файл, който съдържа няколко поддържащи файла. Обратно, когато вашите потребители попълват формуляр, те всъщност попълват файл на формуляр (.xml), който се базира на шаблон на формуляр.

В тази статия

Какво можете да проектирате: шаблона за формуляр

Това, което вашите потребители попълват: формулярът

Компоненти на шаблон на формуляр

Това, което вие проектирате: шаблонът на формуляр

Създавате шаблони на формуляри в режим на проектиране, което е средата за разработка на InfoPath. Шаблонът на формуляр е файл с разширение на име на файл .xsn. Файлът .xsn дефинира структурата на данни, вида и поведението на завършените формуляри (.xml файлове).

шаблон на формуляр и формуляри, базирани на него

Шаблонът на формуляр дефинира доста неща, включително:

 • Контроли, етикети и пояснителен текст, които се показват във формуляра.

 • Начина, по който контролите се държат, когато потребителите взаимодействат с тях. Например може да направите определена секция да се показва, когато потребителят отметне квадратче, и да се скрива, когато потребителят изчисти квадратчето.

 • Дали формулярът има допълнителни изгледи. Например ако проектирате формуляр за разрешение, може да имате един преглед за електрически изпълнители, друг изглед за агента и трети изглед за администратора, който я одобри или отказ на приложението.

 • Как и къде се съхраняват данните във формуляр. Например вашият шаблон на формуляр може да бъде проектиран да позволява на потребителите да подават данни към база данни или направо, или като използват уеб услуга. Или, може потребителите да записват своя формуляр в споделена папка.

 • Шрифтовете, цветовете и други елементи на проектирането, които се използват във формуляра.

 • Дали потребителите могат да персонализират формуляра. Например можете да позволите на потребителите да добавят допълнителни редове в повтаряща се таблица, повтаряща се секция или допълнителна секция.

 • Дали потребителите се уведомяват, когато правят грешки във формуляра или забравят да попълнят задължително поле.

След като завършите проектирането на шаблона на формуляр, го правите наличен за вашите потребители, като го публикувате като .xsn файл.

Съвет: Освен да проектирате шаблони на формуляр, можете да проектирате и части за шаблони, които са потребителски контроли, които можете да използвате в други шаблони на формуляри или документи на Microsoft Office. Например може да създадете част за шаблон, която включва полета за събиране на информация за контакт. След това можете да използвате тази част за шаблон в няколко различни шаблона на формуляр. Връзки към повече информация за части за шаблон ще намерите в секцията Вж. още.

Най-горе на страницата

Това, което вашите потребители попълват: формулярът

Формуляр на InfoPath е .xml файл, който съдържа XML данни. Всички формуляри на InfoPath се базират на шаблони за формуляри.

За да илюстрираме връзката между шаблон на формуляр и формуляр, представете си, че сте проектирали шаблон на формуляр за кандидатстване за разрешително, който да се използва от доставчици на електроенергия. Всяка кандидатура за разрешително, която доставчик на електроенергия попълва, е формуляр. Този формуляр е просто .xml файл, който съдържа данните (и само данните), въведени във формуляра. Всички останали неща, които изграждат формуляра, се предоставят от шаблона на формуляр. Това означава, че всеки път, когато вашите потребители отворят формуляр, този формуляр трябва да намери и да използва свързания с него шаблон на формуляр, за да работи правилно. В противен случай, когато вашите потребители отворят формуляр, те ще видят само елементи и данни на XML.

За да свърже шаблон на формуляр с формулярите, които се базират на него, InfoPath включва няколко реда код, наречени инструкции за обработка, в началото на всеки формулярен файл. Този код свързва формулярния файл със съответния му шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Компоненти на шаблон на формуляр

Шаблон на формуляр е един файл, който съдържа множество поддържащи файлове, например файлове, които определят как контролите в шаблона за формуляр трябва да се показва, файлове за графики, които се появяват на шаблона за формуляр и програмни файлове, които разрешават действия на потребителите в шаблона за формуляр. Тези поддържащи файлове са известни като файлове на формуляри. Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да прегледате и работите с файловете на формуляри, които съставят шаблона за формуляр като извличане и запишете тези файлове на формуляри в папка.

поддържащи файлове, които изграждат файла на шаблона на формуляр (.xsn)

Поддържащи файлове, които изграждат шаблон на формуляр да включите един или повече XML схема файлове, XSL трансформация (XSLT) файл за всеки изглед в шаблон на формуляр, XML файл за данни, която се показва по подразбиране, когато потребителите първо отворете формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр, скрипт файлове или блокове с управляем код и файл с дефиниции на формуляри, наречен Manifest.xsf.

За да се запознаете с файловете, които изграждат шаблон на формуляр, можете да използвате следната процедура, за да видите файловете източник за шаблон на формуляр.

Преглед на формулярните файлове за шаблон на формуляр

 1. Създайте нов празен шаблон на формуляр.

 2. В менюто Файл щракнете върху Запиши като файлове източник.

 3. В диалоговия прозорец Преглед за папка изберете съществуваща папка, в която да запишете формулярните файлове, или създайте нова папка и след това изберете OK

  InfoPath записва копие на шаблона на формуляр като набор от файлове в папка.

 4. В Windows Explorer намерете папката, която съдържа файловете.

Следващата таблица описва поддържащите файлове на шаблон на формуляр. Тези файлове винаги се включват в шаблон на формуляр.

Тип на файла

Разширение на име на файл

Описание

Файл с дефиниции на формуляри

.xsf

Файлът, който съдържа информация за това как шаблонът на формуляр е комплектован, включително XML схемата, която той използва, и ресурсните файлове, които съдържа. InfoPath автоматично генерира този файл, когато проектирате нов шаблон на формуляр. Когато проектирате и модифицирате шаблона на формуляр, файлът автоматично се актуализира, за да отрази вашите промени.

XML схема

.xsd

Файла или файловете, които ограничават и проверка на данните в шаблон на формуляр. Съдържанието на файлове с XML схема – елементи, атрибути и т.н – са представени с групи и полета в прозореца на задачите Източник на данни . Всеки източник на данни , който е свързан с шаблон за формуляр, включително основния източник на данни, има съответните .xsd файл.

Изглед

.xsl

Файловете на XSL трансформация (XSLT), които се използват за представяне, преглед и трансформиране в HTML на показваните данни, които се съдържат във формуляра, който вашите потребители попълват. Когато работите с различни изгледи на шаблон на формуляр, в действителност гледате различни HTML представяния (или трансформации) на данните, които се показват във формуляра.

XML шаблон

.xml

Файлът, който съдържа данните, които искате да се показват по подразбиране в определени контроли. Потребителите виждат тези данни, когато за първи път отворят формуляр и докато изберат друга стойност в контролите.

Освен файловете в горната таблица шаблон на формуляр може да включва и всеки от файловете в следващата таблица, в зависимост от дизайна на шаблона на формуляр.

Тип на файла

Разширение на име на файл

Описание

Представяне

.htm, .gif, .bmp и други

Файлове, които се използват за показване на потребителски прозорци на задачите или картини в рамките на шаблона за формуляр.

Бизнес логика

.js, .vbs

Файлове, които съдържат скриптове за реализация на определено поведение на формуляра. Тези скрипт файлове са файлове на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) или Microsoft JScript .

Двоични файлове

.dll, .exe, .cab и други

Външните файлове, които предоставят програмен код и допълнителна бизнес логика. Например ако създадете потребителска контрола за вашия шаблон на формуляр, може да ви трябва инсталационна програма, за да инсталирате и регистрирате автоматично тази контрола на компютрите на вашите потребители. Двоичните файлове не се създават в InfoPath, а в програми като Microsoft Visual Studio .NET.

InfoPath автоматично актуализира формулярните файлове, когато правите промени във вашия шаблон на формуляр. Но ако имате опит с XML или ако сте напреднал проектант на формуляри, можете да извлечете отделните формулярни файлове и да ги персонализирате на ръка. Например може да искате ръчно да модифицирате набор от формулярни файлове в следните типове ситуации:

 • Искате да използвате повторно XML схемата на шаблона на формуляр (.xsd файл) в друга програма на Microsoft Office. Например можете да добавите .xsd файла на InfoPath в библиотеката със схеми в Microsoft Office Word 2007. След това можете да съпоставите елементи от .xsd файла на InfoPath със съдържанието на документ.

 • Искате да създадете лента с инструменти в шаблона на формуляр, която съдържа потребителски команди освен вградените команди, които идват с InfoPath. За да направите това, трябва да редактирате файла с дефиниции на формуляри (.xsf) на шаблона на формуляр.

 • Искате да направите подобрения, свързани с форматирането, във вашия шаблон на формуляр, които не са налични в InfoPath, като например да добавите фоново изображение (.gif файл) на бутон. За да направите това, трябва да редактирате файла на XSL трансформацията (.xsl).

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×