Въведение в публикуването на шаблон на формуляр

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като завършите проектирането на шаблон на формуляр, трябва да запишете и публикувате шаблона на формуляр, така че вашите потребители да могат да попълват формуляри, базирани на него.

В тази статия

Как работи публикуването

Публикуване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Изпращане на шаблон на формуляр в имейл съобщение

Модифициране или преместване на публикуван шаблон на формуляр

Как работи публикуването

Когато публикувате шаблон на формуляр, първо записвате шаблона на формуляр и след това използвате съветника за публикуване, за да разпространите шаблона на формуляр до вашите потребители. Съветникът за публикуване модифицира шаблона на формуляр за разпространение, като добавя местоположението за публикуване и инструкции за обработка, така че потребителите да могат да отварят формуляри, базирани на този шаблон на формуляр. Инструкциите за обработка позволяват формулярите, които са базирани на този шаблон на формуляр, автоматично да се актуализират, ако правите промени в шаблона на формуляр, след като сте го публикували. Когато потребителят за първи път отвори формуляра, Microsoft Office InfoPath изтегля шаблона на формуляр от местоположението, указано в инструкциите за обработка, на компютъра на потребителя и след това създава формуляр, базиран на този шаблон на формуляр. Ако потребителят запише формуляра и след това го отвори по-късно, InfoPath сравнява версията на шаблона на формуляр на компютъра на потребителя с версията на шаблона на формуляр, указана в инструкциите за обработка. Ако версията в местоположението, указано в инструкциите за обработка, е по-нова от версията на компютъра на потребителя, InfoPath изтегля по-новата версия на шаблона на формуляр и след това актуализира шаблона с новата версия на шаблона на формуляр.

След като модифицира шаблона на формуляр с местоположението за публикуване и инструкциите за обработка, съветникът записва модифицирания шаблон на формуляр в местоположението за публикуване, което сте указали. Можете да публикувате шаблон на формуляр в следните местоположения:

 • Сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services    Когато публикувате шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services, можете да направите едно от следните две неща: Можете да публикувате шаблона на формуляр в библиотека с документи, където ще се използва като шаблона за всички документи, които потребителите попълват в тази библиотека с документи. Или можете да публикувате шаблона на формуляр като тип на съдържание за сайт. Това означава, че шаблонът на формуляр може да се използва като шаблон в няколко колекции от сайтове.

 • Сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services    Можете да публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Шаблоните на формуляри, съвместими с браузър, позволяват на потребителите без InfoPath да попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, като използват уеб браузър.

 • Като част от имейл съобщение    Можете да публикувате шаблон на формуляр, като го изпратите в имейл съобщение до вашите потребители. Потребителите след това могат да отворят имейл съобщението и да попълнят формуляра.

 • Споделена мрежова папка    Можете да публикувате шаблон на формуляр в споделена мрежова папка, до която вашите потребители имат достъп. Те могат да отидат в споделената мрежова папка и да създадат шаблон, базиран на шаблона на формуляр.

  Забележка: Тази функция заменя функционалността в Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, която ви позволяваше да публикувате шаблон на формуляр на уеб сървър.

 • Като файл за инсталиране    Ако имате Microsoft Visual Studio .NET 2003 или Microsoft Visual Studio 2005, инсталиран на вашия компютър, можете да публикувате шаблон на формуляр като файл за инсталиране, който се съхранява на споделена мрежова папка. Потребителите могат да изтеглят и изпълняват файла за инсталиране, за да инсталират и регистрират шаблона на формуляр на своя компютър. Ако нямате Visual Studio, можете да публикувате шаблона на формуляр в споделено място в мрежата и да оставите InfoPath да създаде скриптов файл, който регистрира шаблона на формуляр. Потребителят след това може да изтегли шаблона на формуляр и скрипта и да изпълни скрипта, за да регистрира шаблона на формуляр.

Когато потребителят иска за първи път да попълни формуляр, той отива на местоположението, където е публикуван шаблонът на формуляр, и отваря формуляр, базиран на шаблон на формуляр. По тази причина е важно вашите потребители да имат достъп до местоположението, където сте публикували шаблона на формуляр. Когато потребителят създава нов формуляр, InfoPath съхранява (или кешира) шаблона на формуляр на компютъра на потребителя. Това позволява на потребителя да попълва формуляра, дори когато работи офлайн. Ако потребителят запише формуляра и след това го отвори по-късно, за да завърши попълването му или отвори друг празен формуляр, базиран на шаблона на формуляр, InfoPath установява дали компютърът на потребителя е свързан с местоположението на публикуване на шаблона на формуляр. Ако има връзка, InfoPath проверява за актуализации на шаблона на формуляр, прилага тези актуализации и след това отваря формуляра. Ако няма връзка, InfoPath отваря формуляра, базиран на шаблона на формуляр, който се съхранява на компютъра на потребителя.

Публикуването на шаблон на формуляр не е същото като записването на шаблон на формуляр. Когато записвате шаблон на формуляр, вие го записвате, за да запазите работата си, точно както правите, когато записвате файл на вашия компютър. Следващата таблица изтъква различните възможности за избор, които имате за записване на шаблон на формуляр.

Команда

Описание

Кога да се използва

Запиши

Записва шаблона на формуляр на текущото му местоположение, като използва същото име. Ако модифицирате шаблон на формуляр, който вече е публикуван в библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath ви позволява да запишете шаблона на формуляр само на местоположение, различно от местоположението за публикуване.

Използвайте тази команда, за да запишете вашите промени, когато проектирате шаблон на формуляр. Ако модифицирате публикуван шаблон на формуляр, използвайте командата Запиши като, за да запишете шаблона на формуляр на ново местоположение.

Запиши като

Записва шаблона на формуляр на ново местоположение или на същото местоположение, но с ново име. Ако модифицирате шаблон на формуляр, който вече е публикуван, щракването върху Запиши като няма да актуализира публикувания шаблон на формуляр.

Използвайте тази команда, когато трябва да модифицирате копие на шаблон на формуляр.

Запиши като файлове източник

Записва шаблона на формуляр на ново местоположение като набор от файлове на формуляри вместо един .xsn файл.

Използвайте тази команда, когато трябва да модифицирате отделните формулярни файлове на шаблона на формуляр; например ако искате да актуализирате някой от ресурсните файлове, включени в шаблона на формуляр. В повечето случаи няма да има нужда да работите с отделните формулярни файлове на шаблона на формуляр.

Забележка: Винаги трябва да използвате съветника за публикуване, когато искате да разпространите вашите шаблон на формуляр до потребителите си.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

В по-ранните версии на Microsoft Office InfoPath вашите потребителите трябваше да имат InfoPath инсталиран на своите компютри, за да попълват формуляри, базирани на шаблон на формуляр. В Office InfoPath 2007 можете да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, чиито формуляри могат да бъдат попълвани или в уеб браузър, или в InfoPath. За да позволите на потребителите да попълват формуляр в уеб браузър, публикувате шаблона на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

Забележка: Шаблон на формуляр, който съдържа код, не може направо да бъде публикуван на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. По много причини, включително управление на сървъра, сигурност и изпълнение, шаблон на формуляр, който съдържа потребителски код, изисква одобрение от администратор, преди да бъде свързан с библиотека с документи или да бъде наличен като уеб приложение. Публикувате шаблона на формуляр, който съдържа код, в споделено място в мрежата и след това администраторът качва шаблона на формуляр на сървъра.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Формулярите, които имат разрешен пълен достъп до системните ресурси като файлове на компютъра и други настройки, се наричат напълно надеждни формуляри. Напълно надеждният формуляр се създава от шаблон на формуляр, който е цифрово подписан с надежден сертификат или е инсталиран на компютъра на потребителя. Шаблон на формуляр, който е цифрово подписан с надежден сертификат, няма нужда да се инсталира или регистрира на компютъра на потребителя. Този вид шаблон на формуляр може да бъде разпространен като прикачен файл в имейл съобщение или потребителите могат да изтеглят този шаблон на формуляр от библиотека с документи или споделена мрежова папка.

Напълно надеждните формуляри могат да имат достъп до информация, която се съхранява в самия формуляр, както и информация от някое от следните местоположения:

 • Същия домейн като формуляра

 • Всички други домейни, до които формулярът има достъп

 • Всички файлове и настройки на компютъра, до които има достъп потребителят, който попълва формуляра

За да публикувате шаблон на формуляр с пълно доверие, можете да направите едно от следните неща:

 • Можете цифрово да подпишете шаблона на формуляр със сертификат от надежден сертифициращ орган и след това да публикувате шаблона на формуляр в споделено място в мрежата. Вашите потребителите след това могат да отварят шаблона на формуляр от споделеното място в мрежата.

 • Ако имате Visual Studio .NET 2003 или Visual Studio 2005, можете да използвате съветника за публикуване, за да създадете инсталационен пакет, който инсталира и регистрира шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. Потребител с администраторски права на компютъра може след това да изпълни инсталационния пакет, за да инсталира и регистрира шаблона на формуляр.

 • Ако нямате Visual Studio .NET 2003 или Visual Studio 2005, можете да използва съветника за публикуване, за да публикувате шаблона на формуляр в споделено място в мрежата и да създадете скрипт за регистриране на шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. Потребител с подходящите права на компютъра може да копира и двата файла на компютъра и след това да изпълни скрипта, за да регистрира шаблона на формуляр.

Най-горе на страницата

Изпращане на шаблон на формуляр в имейл съобщение

Можете да използвате съветника за публикуване, за да разпространите вашия шаблон на формуляр до потребителите си в имейл съобщение. Потребителите, които имат Microsoft Office Outlook 2007 и InfoPath, инсталирани на техните компютри, могат да попълват формуляра направо в имейл съобщението, когато за първи път го отворят. Потребителите с по-стари версии на Outlook или с други имейл приложения получават имейл съобщение, към което са прикачени шаблонът на формуляр и формулярът. Тези потребители първо трябва да отворят шаблона на формуляр, за да го инсталират на своите компютри. След като инсталират шаблона на формуляр, потребителите могат да щракнат върху шаблона на формуляр в имейл съобщението, за да попълнят формуляра в InfoPath.

Ако шаблонът на формуляр трябва да има достъп до системните ресурси на компютъра на потребителя или ако изпращате вашия шаблон на формуляр до потребители в друг домейн, трябва цифрово да подпишете шаблона на формуляр със сертификат от надежден сертифициращ орган, преди да го публикувате. Вашите потребители в друг домейн може да срещнат проблеми, ако отворят шаблон на формуляр без сертификат.

Най-горе на страницата

Модифициране или преместване на публикуван шаблон на формуляр

Ако модифицирате шаблон на формуляр, след като е бил публикуван и има съществуващи формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, промените, които правите в шаблона на формуляр, ще се отразят в тези съществуващи формуляри. Например ако изтриете секция във вашия шаблон на формуляр, която съдържа таблица, тази таблица и всички данни в тази таблица ще бъдат изтрити във всички съществуващи формуляри, базирани на този шаблон на формуляр. Това може да доведе до загуба на данни. По тази причина трябва да планирате проверки на всички промени, които правите във вашия шаблон на формуляр, за да видите какъв ефект ще имат върху съществуващите формуляри.

За да модифицирате шаблон на формуляр, който е публикуван, модифицирате работното копие на шаблона на формуляр. Работното копие е версията, която се съхранява на вашия компютър или в програма за управление на версиите като Microsoft Visual SourceSafe. След като модифицирате работното копие, можете да го публикувате в местоположението за публикуване. Ако нямате работно копие на вашия шаблон на формуляр, може да имате възможност да получите копие от местоположението за публикуване и след това да запишете това копие на място, различно от това за публикуване. След като модифицирате работното копие на вашия шаблон на формуляр, използвате съветника за публикуване, за да публикувате повторно шаблона на формуляр в първоначалното местоположение за публикуване. Съветникът за публикуване заменя съществуващата версия на шаблона на формуляр в местоположението за публикуване с вашата модифицирана версия. Тъй като InfoPath определя идентичността на шаблон на формуляр, като се базира на неговото име и местоположение, е важно да не ги променяте, когато повторно публикувате шаблона на формуляр.

Ако искате да преместите публикуван шаблон на формуляр на различно местоположение, можете да публикувате работното копие на шаблона на формуляр на ново местоположение. Преди да публикувате шаблона на формуляр на новото му място, може да трябва да го модифицирате, за да отразите новото местоположение. Например местоположенията на външните източници на данни, използвани от вашия шаблон на формуляр, може да са променени. Трябва да актуализирате връзките за данни с новите местоположения за външните източници на данни, преди да публикувате шаблона на формуляр на новото му местоположение.

Ако има съществуващи формуляри, базирани на публикувания шаблон на формуляр, трябва също да свържете съществуващите формуляри с шаблона на формуляр, който публикувате на новото местоположение. Ако не направите това, вашите потребители може да не могат да отварят своите съществуващи формуляри.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×