Въведение в проектирането на информационен панел на документ чрез InfoPath

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Въведение в информационните панели на документи

Използване на информационните панели на документи

Преглед на защитата

Въведение в информационните панели на документи

Информационният панел на документ, който се показва в документите на Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 и Microsoft Office Excel 2007, дава възможност на потребителите да преглеждат и да променят свойствата за отделен файл или за тип съдържание, който е записан на сървър за управление на документи, като например сайт на работна област на документи или библиотека, базирани на Windows SharePoint Services 3.0. Тези свойства, известни като метаданни, представляват подробни данни за файла и го описват или идентифицират. Потребителите могат да използват тези свойства, за да организират, идентифицират и търсят документи.

Информационният панел на документа е Microsoft Office InfoPath 2007 форма, която се съдържа и показва в рамките на документ. Не е нужно InfoPath, инсталиран на компютъра, за да видите информационен панел на документ в документ на 2007 Microsoft Office system , но трябва Office InfoPath 2007 за проектиране или персонализиране на информационни панели на документи. Например ако искате да персонализирате информационния панел на документа да показвате данни от външен ресурс – например уеб услуга, трябва да използвате Office InfoPath 2007 , за да проектирате този информационен панел на документа.

Като използват информационния панел на документ с документ на Издание на Office 2007, потребителите могат да проследяват и редактират метаданни за дадения документ дори когато продължават да работят в него. Освен това информационният панел на документ може да се персонализира да използва данни от външен източник на данни, като уеб услуга например, позволявайки на служителите успешно да използват метаданните в различни типове документи на Издание на Office 2007в рамките на цялата организация.

Като персонализирате информационния панел на документа, можете също да добавите бизнес логиката, като проверка на данни, или да добавяте потребителски свойства, които са важни за вашата организация. Освен това като създадете част за шаблон да съдържа общи полета, можете да организирате ефективно повторно използване на информационни панели на документи в различни Издание на Office 2007 типове документи във вашата организация.  Част за шаблон е част от шаблон за формуляр, които могат да бъдат записани за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри.

Като допълнение към проследяването и редактирането на метаданни чрез информационните панели на документи в Office Word 2007, Office Excel 2007 и Office PowerPoint 2007, потребителите на документи в Office Word 2007 могат да изпълняват и допълнителни задачи. В Office Word 2007 потребителите могат да добавят свойства от информационния панел на документа като контроли на свойства в самия документ. Контролите на свойства в Office Word 2007 показват свойствата на документа като съдържание в самия документ. Тези контроли на свойства ще се актуализират, когато информацията в информационния панел на документа се промени. Освен това данните в информационния панел на документа също се актуализират, когато съответните контроли на свойства се променят в документа.

Повече информация за добавянето на свойства към документ на Word можете да намерите в секцията Вж. също.

Типове свойства

Информационните панели на документи се използват за проследяване на някое от следните неща:

  • Стандартни свойства на документа в отделни документи.

  • Свойства на сървъра за типове съдържание на SharePoint, базирани на типа съдържание на документ или на типа съдържание на колоните на Dublin Core, което е налично на сървъри, работещи с Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Потребителски контроли, които добавяте към информационния панел на документа.

Свойствата, които потребителите могат да преглеждат и редактират чрез информационния панел на документа, могат да бъдат групирани в три основни категории: свойства, базирани на документа, свойства, базирани на сървъра, и потребителски свойства. В зависимост от модела на информационния панел на документа и неговото местоположение, само някои или всички от тези свойства могат да се появят в информационния панел на документа:

Свойства, базирани на документа    Тук влизат свойства като заглавие, име на автор, тема и ключови думи, които идентифицират темата на документа или съдържанието му.

Свойства, базирани на сървъра    За документи, записани на сайт на SharePoint и използващи информационни панели на документи, тези свойства включват данни за библиотеката с документи, колоните на сайта, типовете съдържание на сайта и данни от други потребителски полета.

Потребителски свойства    Можете да определите потребителски свойства за документ на Office, като персонализирате информационния панел на документа чрез InfoPath. Потребителските свойства могат да включват метаданни, които са специфични за дадена организация или проект, като например код на проекта или стойност на центъра за разходи.

Забележка: Можете също да определите потребителски свойства за документ, като щракнете върху Разширени свойства в менюто Свойства на документа в информационен панел на документ в Office Word 2007, Office Excel 2007 или Office PowerPoint 2007. Обаче тези разширени свойства не са видими в самия информационен панел на документа. За да персонализирате свойствата, които са видими в информационния панел на документа, трябва да използвате InfoPath, или при документи, съхранени на сървър за управление на документи, трябва да промените схемата на типа съдържание, като добавяте или премахвате колони от типа съдържание.

Най-горе на страницата

Използване на информационните панели на документи

Когато създадете документ с Office Word 2007, Office Excel 2007, или Office PowerPoint 2007, автоматично се създава информационният панел на документа. Този информационен панел на документа по подразбиране включва стандартни свойства, като автор, заглавие и тема. Също така можете да добавяте потребителски свойства, като проектирате отначало информационен панел на документ и след това го свържете с даден документ или като персонализирате информационния панел на документа.

Когато проектирате информационен панел на документ, можете да го използвате с множество документи от Office Word 2007, Office Excel 2007и Office PowerPoint 2007, или можете да проектирате няколко информационни панели на документа. Например ако определени документи са асоциирани с конкретен проект, може да искате да използвате уникални полета за информационни панели на документите, които се използват само в тези документи.

Дори ако вашата организация използва няколко информационни панели на документи, всеки може да съдържа няколко общи свойства. За да лесно да използвате повторно общи свойства, когато проектирате информационен панел на документ, можете да използвате части за шаблон. Със създаването и използването на части шаблони, можете да осигурите това, че метаданните за вашата организация са съгласувани по тон, структура и поведение. Например вашата организация може да изисква всеки информационен панел на документ да съдържа поле, наречено длъжност като допълнение към автор. Като проектирате част на шаблон, който използва тези общи полета, лесно можете да използвате повторно частта за шаблон в няколко информационни панели на документа.

Забележка: За да персонализирате схема на типа съдържание на SharePoint, можете само да персонализирате информационния панел на документа, като добавите полета, които са част от схемата. За да добавите или премахнете полета от информационния панел на документа на съдържанието чрез добавяне на нови полета към схемата на типа съдържание, трябва да добавите или премахнете колони от типа съдържание.

След създаването на информационен панел на документа, трябва да го свържете с документ, преди да можете да го използвате. За да направите това, трябва първо да активирате раздела " разработчик " в лентата в програми, където искате да използвате информационния панел на документа. След това можете да укажете местоположението на информационния панел на документа с помощта на URL, UNC или URN път на файл. Освен това можете да изберете да показва информационния панел на документа по подразбиране, когато документът се отваря. Можете също да изберете дали свойствата по избор, които сте създали са видими по подразбиране, когато документът се отваря.

В допълнение към преглед или промяна на свойствата в информационни панели на документи в документи за Office Word 2007, Office Excel 2007и Office PowerPoint 2007, в Office Word 2007 потребителите могат да добавят свойства от информационния панел на документа като контроли на свойства в самия документ. Например няколко екземпляра на адреса на фирма могат да се добавят като контроли на свойства в документ. Тези контроли на свойства ще се актуализира, когато информацията в информационния панел на документа се промени.

Повече информация за създаването на информационен панел на документа и добавянето на свойства към документ на Office Word 2007 можете да намерите в секцията Вж. също.

Най-горе на страницата

Преглед на защитата

За информационния панел на документа важат същите препоръки и ограничения за защитата, както и за формулярите на InfoPath. Функциите за защита в InfoPath са създадени така, че да предпазят формулярите и компютрите на потребителите от опасни действия, от сорта на достъп до или изпращане на данни към ненадежден източник. Например, шаблоните за формуляри на InfoPath се изпълняват в едно от трите нива на защита, в зависимост от своето местоположение, начина, по който са инсталирани, и дали са подписани с цифров подпис. Трите нива са: ограничено, домейн и пълно доверие. На информационния панел на документа се присвоява същото ниво на защита, като на шаблона за формуляр на InfoPath. Преди да проектирате и използвате информационния панел на документа, трябва да се запознаете с предупрежденията за защитата при използването на връзки с данни и при разполагане.

Предупрежденията за защитата при използването на връзки с данни

Информационният панел на документа не може да получи достъп до източник на данни от друг домейн, освен ако за информационния панел на документа не е зададено "Пълно доверие". За да разрешите "Пълно доверие", трябва да подпишете шаблона за формуляр за информационния панел на документа с цифров подпис с надежден главен сертификат или да създадете инсталационен файл за него.

Забележка: Ако лицето, което използва документа, няма разрешение за достъп до източника на данни, то ще получи съобщение за грешка, дори ако нивото на разрешение за информационния панел на документа е достатъчно за получаване на достъп до източника на данни.

Допълнителна информация за нивата на защита на шаблоните за формуляри на InfoPath можете да намерите в секцията Вж. също.

Предупрежденията за защитата при разполагане

Препоръчително е да разполагате информационния панел на документа в същия домейн, където са разположени самите документи. Например, ако документ на Office Word 2007 на сървъра http://example използва потребителски информационен панел на документ, проектиран от вас, е препоръчително да съхраните информационния панел на документ за този документ също на http://example. Ако решите да разположите информационния панел на документа на друг домейн или ако даден потребител отвори версия на документ, записана локално – или пък документ, изпратен като прикачен файл към имейл съобщение – нивото на защита на информационния панел на документа ще бъде смъкнато на по-ниско ниво. Това е защитна мярка за предпазване на потребителите от рискове, свързани със защитата, когато информационният панел на документа получава достъп до данни, разположени на друг сървър.

Забележки: 

  • Когато персонализирате информационен панел на документ за тип съдържание на SharePoint, информационният панел на документа автоматично се разполага на сайта на SharePoint, след като го публикувате.

  • Ако искате потребителят да стартира от своя компютър версия на информационния панел на документ, записана локално, трябва да създадете инсталационен файл с помощта на съветника за публикуване и Visual Studio. Ако публикувате шаблона за формуляр (.xsn файл) за информационния панел на документа на твърд диск, информационният панел на документа няма да се отвори, докато потребителят не отвори свързания документ.

Допълнителна информация за създаването на инсталационен файл с помощта на съветника за публикуване и Visual Studio можете да намерите в секцията Вж. също.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×