Въведение в потребителските роли

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Общ преглед на потребителските роли

Сценарии за използване на потребителски роли

Създаване и назначаване на потребителски роли

Общ преглед на потребителските роли

Потребителска роля е предварително зададена категория, които могат да бъдат присвоявани на потребителите въз основа на техните длъжност или други критерии. Роли обикновено се използват за представяне на персонализирани версии или изгледи на шаблон на формуляр към различни типове потребители. Можете да ускорите вашите бизнес процеси и оптимизиране на данни за събиране, като добавите потребителски роли във вашия шаблон на формуляр, за да контролирате това, което потребителите могат да виждат, когато отворят формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр. Например, Представете си, че проектирате шаблона за формуляр кандидатстване за разрешителни, чиито формуляри ще се използват от следните типове потребители:

 • Доставчици на електроенергия, които трябва да кандидатстват за разрешително

 • Агенти, които проверяват дали кандидатурите на доставчиците съдържат необходимата информация

 • Администратори, които преглеждат подадената кандидатура за разрешително за одобрение

Вместо да проектирате три шаблона на формуляр за всеки тип потребител и да управлявате данните от всички тези формуляри, можете да проектирате един шаблон на формуляр, чиито формуляри събират всички данни, и да добавите потребителска роля за всеки тип потребител. Потребителската роля определя какви данни се показват чрез потребителски изгледи, които се базират на всеки тип потребител.

Забележка относно защитата : Потребителски роли не трябва да се използва за ограничаване на достъпа до важни данни във формуляр. Дори ако направите шаблон на формуляр само за четене или скриете определени контроли, които се базират на потребителски роли, потребителите могат да използват потенциално програма за редактиране на текст например Microsoft Notepad за преглед или промяна на файла с шаблона (.xsn) формуляр и достъп до тези данни.

Най-горе на страницата

Сценарии за използване на потребителски роли

Има много сценарии, при които потребителските роли са от полза за вашите потребители. Например с потребителските роли можете да:

 • Показвате уникален изглед за всяка потребителска роля    Можете да проектирате шаблон на формуляр, така че различните изгледи на този шаблон на формуляр да се показват, в зависимост от това кой попълва формуляра. Например можете да проектирате изглед за доставчиците на електроенергия, които кандидатстват за разрешително, изглед за агентите, които получават кандидатурите за разрешително и изглед за администраторите, които преглеждат цялата информация. Всеки изглед показва само данните, които са подходящи за всяка потребителска роля.

 • Показвате различна секция за всяка потребителска роля    Можете да проектирате шаблон на формуляр, който ще показва различни секции, в зависимост от това кой попълва формуляра. Например секция в шаблон на формуляр за отчет на разходите, която се прилага само за служители, може да се показва, когато някой служител отвори формуляра. Друга секция, която се прилага само за управителите, които одобряват отчета за разходи, може да се показва, когато някой управител отваря формуляра.

 • Задавате проверка на данни за поле, което се базира на всяка потребителска роля    Можете да проектирате шаблон на формуляр, така че за контрола, която е обвързана с определено поле, да се прилага различна проверка на данни, в зависимост от потребителската роля на човека, който попълва формуляра. Например можете да зададете максимална стойност на разходите за управител да бъде една сума, а максималната стойност за същото текстово поле за администратор да е по-голяма. Ако формулярът се попълва от управител и сумата бъде надвишена, се появява диалогов прозорец. Ако формулярът се попълва от администратор, текстовото поле ще приеме стойността, която иначе щеше да бъде отхвърлена, ако формулярът се попълваше от управител.

 • Подавате данни на формуляр към външен източник на данни, базиран на всяка потребителска роля    Например можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че доставчиците на електроенергия, които трябва да кандидатстват за разрешително, да могат да подават своите попълнени формуляри само към уеб услуга, а агентите – само към база данни на SQL. Администраторите могат да подават данните от формуляра към база данни и в имейл съобщение, ако кандидатурата е одобрена, или само към база данни, ако кандидатурата е отхвърлена.

Най-горе на страницата

Създаване и възлагане на потребителски роли

Когато създавате нова потребителска роля, можете да зададете потребители към него по следните начини:

 • Чрез задаване на потребителски имена от справочната услуга на Microsoft Active Directory (например "sales\andrew"). За да зададете потребителско име в справочната услуга на Active Directory, шаблона за формуляр трябва да бъде създаден в и публикувани в мрежата на Microsoft Windows, която използва Active Directory.

 • Чрез задаване на групи от справочната услуга на Active Directory. Например можете да укажете имейл списък за разпространение, която съдържа имената на всички членове на екипа за маркетинг. За да зададете група в справочната услуга на Active Directory, шаблона за формуляр трябва да бъде създаден в и публикувани в мрежата на Microsoft Windows, която използва Active Directory.

 • Чрез задаване на стойност, която идва директно от поле във формуляра. Полето може да получите данни от Active Directory, или потребителят може да въведе данни в контрола, която е обвързана с това поле. Например ако вашият шаблон на формуляр съдържа администратор на текстовото поле, можете да свържете конкретна потребителска роля с поле , към която е обвързана това текстово поле.

След като добавите потребителска роля, можете да го настроите като едно от следните неща:

По подразбиране на роля    Потребителите, които не са ви дадени съществуваща потребителска роля автоматично се дава на ролята на потребителя, който е зададен като групата по подразбиране. Роли по подразбиране, се използва за потребители, които са част от група, но работят офлайн. Една потребителска роля винаги е зададено по подразбиране.

Роля на инициатор    Ако искате да приложите роля на потребител за потребителите, които отварят вашия формуляр за първи път, можете да зададете ролята на инициатор. Например можете да дефинирате роля на инициатор, наречена "Предприемач", която се отнася до потребителите, които попълват нови формуляри за разрешения. Потребител, който е присвоена различна потребителска роля е автоматично присвоен наново към ролята на предприемач, когато той или тя се отвори нов формуляр за разрешение. Въпреки това, следващия път когато потребителят отвори същия формуляр, Microsoft Office InfoPath ще използва на лицето присвоената роля на потребителя ролята на инициатор.

Ако сте присвоили роли на потребителите, които се базират на произволна комбинация от имена на потребители, групи или стойности от поле, когато потребителят отвори формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, InfoPath ще определи ролята да дадете на този потребител с помощта на следния ред:

 1. Името на потребителя е стойност на едно поле в шаблона за формуляр.

 2. Името на потребителя е в Active Directory.

 3. Потребителят е член на група на Active Directory.

  Забележка : Ако потребителят е член на няколко групи и присвояване на потребителски роли, които се базират на група, InfoPath проверява списъка на членовете на всяка група в реда, че групата е в списъка в диалоговия прозорец Управление на потребителски роли . Например ако потребителят е член на групата и групата на администраторите, а групата на администраторите е в списъка пред групата, потребителят ще бъдат възлагани потребителска роля за групата на администраторите.

 4. Ако нито едно от горните са верни, се използва по подразбиране роля.

След като зададете потребителските роли за вашия шаблон на формуляр, можете да настроите правило автоматично превключване на изгледи на базата на ролята на потребителя. Например можете да създадете потребителска роля manager и след това да създадете правило за автоматично превключване на изгледа на диспечера, когато потребител, който е била възложена ролята на мениджър отвори формуляра. Като алтернатива можете да създадете правилото първо и след това да зададете потребителските роли като част от процеса на създаване на правилото.

Можете също да променяте поведението на контрола на базата на потребителска роля. Например можете да разрешите контрола само за определена потребителска роля, докато други потребителски роли могат да виждат данните в контролата, но не могат да ги модифицират. Възможността да ограничавате кой може да въвежда данни в контрола, като се базирате на потребителски роли, е начин да осигурите, че данните, въведени в контрола, идват от легитимен източник. Например можете да имате квадратче за отметка Одобрение в шаблон на формуляр за кандидатстване за разрешително, което само членовете на потребителската роля администратор могат да отмятат, като указват, че разрешителното е одобрено. Потребителите от други потребителски роли, като например доставчиците, които подават кандидатури, само ще виждат квадратчето за отметка, но няма да могат да го отмятат или изчистват.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×