Въведение в макросите

Тази статия обяснява какво представляват макросите и как могат да ви спестяват време, като автоматизират задачи, които изпълнявате често. Тя съдържа преглед на основните принципи при създаването и използването на макроси и засяга въпроси, свързани с подобренията в макросите в Microsoft Office Access 2007.

В тази статия

Какво е макрос?

Разбиране на макросите

Нови функции за макроси в Office Access 2007

Създаване на макрос

Изпълнение на макрос

Какво е макрос?

Макросът е инструмент, който ви позволява да автоматизирате задачи и да добавяте функционалност към вашите формуляри, отчети и контроли. Ако например добавите бутон към формуляр, вие асоциирате събитието OnClick на бутона с макрос, който съдържа командите, които искате да изпълнява бутонът при всяко негово щракване.

В Access е полезно да мислите за макросите като за опростен език за програмиране, чрез който създавате списък с действия, които искате да извършите. Когато създавате макрос, вие избирате всяко действие от падащ списък и след това попълвате необходимата информация за него. Макросите ви позволяват да добавяте функционалност към формуляри, отчети и контроли, без да записвате код в модул на Visual Basic for Applications (VBA). Макросите предоставят подмножество на командите, които са налични във VBA и повечето хора намират за по-лесно да създадат макрос, отколкото да пишат код на VBA.

Нека например да искате да стартирате отчет директно от един от вашите формуляри за въвеждане на данни. Можете да добавите бутон към формуляра и след това да създадете макрос, който стартира отчета. Макросът може да бъде самостоятелен макрос (отделен обект в базата данни), който след това се обвързва със събитието OnClick на бутона, или да бъде вграден директно в събитието OnClick на самия бутон – нова функцията в Office Access 2007. И при двата начина, когато щракнете върху бутона, макросът се изпълнява и стартира отчета.

Макросите се създават с помощта на конструктора на макроси, който е показан на следващата илюстрация.

Конструктор на макроси

За да покажете конструктора на макроси:

 • В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос. Изображение на бутон

  Съвет:  Конструкторът на макроси е преработен в Access 2010, за да е още по-лесно да създавате, променяте и споделяте макроси на Access.

Най-горе на страницата

Разбиране на макросите

Терминът макрос се използва често за самостоятелни макрообекти (т. е. обектите, които виждате под Макроси в навигационния екран), но на практика един макрообект може да съдържа повече от един макрос. В този случай той се нарича група макроси. Групата макроси се показва в навигационния екран като единичен макрообект, но групата макроси всъщност съдържа повече от един макрос. Разбира се, възможно е да създадете всеки макрос в отделен макрообект, но често има смисъл да групирате няколко свързани макроса в единичен макрообект. Всеки макрос се идентифицира с името в колоната Име на макрос.

Един макрос се състои от отделни макродействия. Повечето действия изискват един или няколко аргументи. Освен това можете да присвоявате име на всеки макрос в групата макроси и да добавяте условия, за да управлявате начина, по който се изпълнява всяко действие. Всяка от тези възможности се обсъжда по-подробно в следващите раздели.

Имена на макросите

Ако вашият макрообект съдържа само един макрос, не са нужни имена на макроси. Можете да се обърнете към макроса само с името на макрообекта. Обаче в случай на група макроси трябва да присвоите на всеки макрос уникално име. Ако колоната Име на макрос не е видима в конструктора на макроси, щракнете върху Имена на макроси Изображение на бутон в групата Показване/скриване в раздела Проектиране. Още информация за изпълнението на макроси в групи макроси се съдържа по-нататък в тази статия.

Аргументи

Аргументът е стойност, която предоставя на действието информация, например кой низ да покаже в прозорец за съобщение, с коя контрола да работи и т. н. Някои аргументи са задължителни, а други са незадължителни. Аргументите се виждат в екрана Аргументи на действия в дъното на конструктора на макроси.

въвеждане на аргументи на действия

Една нова характеристика на конструктора на макроси на Office Access 2007 е колоната Аргументи, която ви позволява да прегледате (но не и да редактирате) аргументите на действията в реда на действието. Това прави вашия макрос малко по-лесен за четене, защото вече не трябва да избирате всяко действие, за да преглеждате аргументите му. За да покажете колоната Аргументи, щракнете върху Аргументи Изображение на бутон в групата Показване/скриване в раздела Проектиране.

Условия

Условието задава определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се изпълни едно действие. Можете да използвате всеки израз, който дава за резултат True/False или "Да/не". Действието няма да бъде изпълнено, ако изразът дава за резултат False, "Не" или 0 (нула). Ако изразът дава за резултат друга стойност, действието ще бъде изпълнено.

Можете да накарате едно условие да управлява повече от едно действие чрез въвеждане на многоточие (...) в колоната Условие за всяко следващо действие, за което искате да приложите условието. Ако изразът дава за резултат "False", "Не" или 0 (нула), никое от действията не се изпълнява. Ако условието дава за резултат друга стойност, изпълняват се всички действия.

За да покажете колоната Условия в конструктора на макроси, в раздела Проектиране, в групата Показване/скриване щракнете върху Условия Изображение на бутон .

За да изпълните действието, използвайте този израз

Ако:

[City]="Париж"

"Париж" е стойността на "Град" в полето на формуляра, от който е изпълнен макросът.

DCount("[ИД на поръчка]", "Поръчки")>35

Има повече от 35 записа в полето "ИД на поръчка" от таблицата "Поръчки".

DCount("*", "Order Details", "[OrderID]=Forms![Orders]![OrderID]")>3

Има повече от 3 записа в таблицата "Order Details" за които полето "OrderID" на таблицата съвпада с полето "OrderID" във формуляра "Orders".

[ShippedDate] Between#2-фев-2006# And #2-мар-2006#

Стойността на полето "ShippedDate" на формуляра, от който се изпълнява макросът, е дата, която е не по-рано от 2-фев-2006 и не по-късно от 2-мар-2006.

Forms![Products]![UnitsInStock]<5

Стойността на полето "Наличност" на формуляра "Продукти" е по-малка от 5.

IsNull([FirstName])

Стойността на "FirstName" във формуляра, от който е изпълнен макросът, е null (няма стойност). Този израз е еквивалентен на "[FirstName] Is Null".

[Country/Region]="UK" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds]>100

Стойността в полето "Country/Region" на формуляра, от който е изпълнен макросът, е "UK" и стойността на полето "SalesTotals" на формуляра TotalOrds е по-голяма от 100.

[Country/Region] In ("Франция", "Италия", "Испания") And Len([PostalCode])<>5

Стойността в полето "Country/Region" на формуляра, от който е изпълнен макросът, е "Франция", "Италия" или "Испания" и стойността в полето "PostalCode" не е с дължина 5 знака.

MsgBox ("Потвърждавате ли промените?",1)=1

Щракване върху OK в диалогов прозорец в който функцията MsgBox показва " Потвърждавате ли промените?". Ако щракнете върху Отказ в диалоговия прозорец, Access игнорира действието.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Временната променлива, която се използва за съхраняване на резултата от прозорец за съобщение, се сравнява с 2 (vbCancel=2).

Съвет: За да накарате Access да пропусне временно някое действие, въведете False като условие. Временното пропускане на действие може да бъде полезно, когато отстранявате неизправности в макрос.

Макродействия

Действията са основните градивни блокове на макросите. Access предоставя голям брой действия, от които можете да избирате, като разрешава използването на голямо разнообразие от команди. Например някои често използвани действия са за отваряне на отчет, търсене на запис, показване на прозорец за съобщение или прилагане на филтър към формуляр или отчет.

Най-горе на страницата

Нови макрофункции в Office Access 2007

В предишните версии на Access много често използвани функции не можеха да бъдат изпълнявани без написване на код на VBA. В Office Access 2007 са добавени нови възможности и макродействия, позволяващи да се избегне необходимостта от код. Това улеснява добавянето на функционалност към вашата база данни и й помага да стане още по-защитена.

 • Вградени макроси    Сега имате възможност да вграждате макроси във всяко от събитията, предоставени от формуляр, отчет или контрола. Вграденият макрос не се вижда в навигационния екран; той става част от формуляра, отчета или контролата, в които е създаден. Ако създавате копие на формуляр, отчет или контрола, съдържащи вградени макроси, макросите също се пренасят в копието.

 • Повишена защита    Когато бутонът Покажи всички действия Изображение на бутон не е осветен в конструктора на макроси, единствените макродействия и аргументи на RunCommand, които са достъпни за използване, са тези, които не изискват надеждно състояние, за да бъдат изпълнени. Макрос, съставен от тези действия, ще се изпълни дори когато базата данни е в неактивен режим (когато VBA е дезактивиран). Бази данни, съдържащи макродействия, които не са в списъка на надеждните  – или бази данни, които имат код на VBA – трябва явно да получат надеждно състояние.

 • Обработване и отстраняване на грешки   Office Access 2007 предоставя нови макродействия, включително OnError (подобно на командата On Error във VBA) и ClearMacroError, които ви позволяват да извършите конкретни действия, когато възникнат грешки при изпълнението на вашия макрос. Освен това новото макродействие SingleStep ви позволява да въведете режим "стъпка по стъпка" във всяка точка на макроса, така че да можете да наблюдавате работата му действие по действие.

 • Временни променливи    Три нови макродействия (SetTempVar, RemoveTempVar и RemoveAllTempVars) ви позволяват да създавате и използвате временни променливи във вашите макроси. Можете да ги използвате в условни изрази, за да управлявате изпълнението на макроси, или да предавате данни към и от отчети или формуляри или за всяко друго предназначение, което изисква временна външна памет за съхранение на стойност. Тези временни променливи са достъпни във VBA, така че можете да ги използвате и за предаване на данни към и от VBA модули.

Най-горе на страницата


Създаване на макрос

В Office Access 2007 един макрос или група макроси може да се съдържа в макрообект (понякога наричан самостоятелен макрос); освен това макросът може да бъде вграден в някое свойство на събитие на формуляр, отчет или контрола. Вградените макроси стават част от обекта или контролата, където са вградени. Самостоятелните макроси се виждат в навигационния екран под Макроси; вградените макроси не се виждат.

Характеристики на конструктора на макроси

Създаване на самостоятелен макрос

Създаване на група макроси

Създаване на вграден макрос

Пример: вграждане на макрос в събитие "При липса на данни" на отчет

Редактиране на макрос

Научаване на повече за макродействията

Характеристики на конструктора на макроси

Можете да използвате конструктора на макроси, за да създавате и модифицирате макроси. За да отворите конструктора на макроси:

 • В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос. Изображение на бутон

  Access показва конструктора на макроси.

Използвайте конструктора на макроси, за да съставите списъка на действията, които искате да се извършват, когато макросът се изпълни. Когато отначало отворите конструктора на макроси, се показва колоната Действие, колоната Аргументи и колоната Коментар.

Под Аргументи на действия въведете и редактирайте аргументите за всяко макродействие, ако са необходими. Показва се поле с кратко описание на всяко действие или аргумент. За да прочетете описанието в полето, щракнете върху действие или аргумент на действие.

Следващата таблица показва командите, които са налични в раздела Проектиране на конструктора на макроси.

Група

Команда

Описание

Инструменти   

Изпълни   

Извършва действията, изброени в макроса.

Единична стъпка   

Разрешава режима "стъпка по стъпка". Когато изпълнявате макроса в този режим, всяко действие се извършва отделно. След като едно действие завърши, се показва диалоговият прозорец Единична стъпка на макрос. За да преминете към следващото действие, щракнете върху Стъпка в диалоговия прозорец. За да спрете изпълнението на този и на други макроси, щракнете върху Спри всички макроси. За да излезете от режима "стъпка по стъпка" и да извършите останалите действия без спиране, щракнете върху Продължи

Конструктор   

Този бутон се активира, когато въведете аргумент на действие, който може да съдържа израз. Щракнете върху Конструктор, за да отворите диалоговия прозорец Конструктор на изрази, който можете да използвате за съставяне на израза.

Редове   

Вмъкни редове   

Вмъква един или повече празни редове за действия над избрания ред или редове.

Изтрий редовете   

Изтрива избраните редове за действия.

Покажи/скрий   

Покажи всички действия   

Показва повече или по-малко макродействия в падащия списък Действие.

 • За да покажете по-дълъг списък с макродействия, щракнете върху Покажи всички действия. Когато има по-дълъг списък с макродействия, бутонът Покажи всички действия се показва избран. Ако изберете макродействие от този по-дълъг списък с макродействия, след това може да се наложи да дадете явно на базата данни доверително състояние, преди да можете да изпълните действието.

 • За да превключите от по-дълъг към по-кратък списък с макродействия, показващ само тези, които може да се използват в ненадеждна база данни, уверете се, че бутонът Покажи всички действия не е избран.

  Съвет: Ако бутонът Покажи всички действия е избран, щракнете върху бутона Покажи всички действия, за да изчистите селекцията.

  Когато бутонът Покажи всички действия не е избран, достъпен е по-краткият списък с надеждни макродействия.

Имена на макроси   

Показва или скрива колоната Име на макрос. Имената на макросите са задължителни в групите макроси, за да различавате отделните макроси един от друг, в противен случай не са задължителни. За повече информация вж. раздела Създаване на група макроси по-нататък в тази статия.

Условия   

Показва или скрива колоната Условие. Използвайте тази колона, за да въвеждате изрази, определящи кога да се извършва определено действие.

Аргументи   

Показва или скрива колоната Аргументи. Тази колона показва аргументите за всяко макродействие и улеснява четенето на вашия макрос. Ако колоната Аргументи не е показана, трябва да щраквате върху всяко действие и да четете аргументите под Аргументи на действия. В колоната Аргументи не може да се въвеждат аргументи.

Най-горе в раздела

Създаване на самостоятелен макрос

 • В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос.

 • Показва се конструкторът на макроси.

 • Добавяне на действие към макроса:

  1. В конструктора на макроси щракнете върху първата празна клетка в колоната Действие.

  2. Въведете действието, което искате да използвате, или щракнете върху стрелката, да се покаже списък с действия и след това изберете действието, което искате да използвате.

  3. Под Аргументи на действия задайте аргументи за действието, ако са необходими. За да видите кратко описание на всеки аргумент, щракнете в полето на аргумента и след това прочетете описанието отдясно на аргумента.
   Съвети

   • За аргументи на действия, чиито настройки са име на обект от база данни, можете да зададете аргумента с плъзгане на обекта от навигационния екран в полето на аргумента Име на обект на действието.

   • Можете също да създадете действие с плъзгане на обект на база данни от навигационния екран в празен ред в конструктора на макроси. Ако плъзнете таблица, заявка, формуляр, отчет или модул в конструктора на макроси, Access добавя действие, което отваря таблицата, заявката, формуляра или отчета. Ако плъзнете макрос в конструктора на макроси, Access добавя действие, което изпълнява макроса.

  4. Ако искате, можете да въведете коментар за действието.

 • За да добавите още действия към макрос, преминете на друг ред за действия и след това повторете стъпка 2. Access извършва действията в реда, в който ги изреждате в списъка.

Най-горе в раздела

Създаване на група макроси

Ако искате да групирате няколко свързани макроси в един макрообект, можете да създадете група макроси.

 • В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос.

 • Показва се конструкторът на макроси.

 • В раздела Проектиране, в групата Показване/скриване щракнете върху бутона Имена на макроси Изображение на бутон , ако вече не е избран. В конструктора на макроси се показва колоната Име на макрос.

  Забележка: В групите макроси имената на макроси са необходими, за да се идентифицират отделните макроси. Името на макроса се поставя в реда на първото действие на макроса. Колоната "Име на макрос" се оставя празна за следващите действия в макроса. Макросът завършва преди следващия запис в колоната "Име на макрос".

 • В колоната Име на макрос въведете име за първия макрос от групата макроси.

 • Добавете действията, които искате да извършва първият макрос:

  1. В колоната Действие щракнете върху стрелката, за да покажете списъка с действия.

  2. Щракнете върху действието, което искате да добавите.

  3. Под Аргументи на действия задайте аргументи за действието, ако са необходими. За да видите кратко описание на всеки аргумент, щракнете в полето на аргумента и след това прочетете описанието отдясно на аргумента.
   Съвети

   • За аргументи на действия, чиито настройки са име на обект от база данни, можете да зададете аргумента с плъзгане на обекта от навигационния екран в полето на аргумента Име на обект на действието.

   • Можете също да създадете действие с плъзгане на обект на база данни от навигационния екран в празен ред в конструктора на макроси. Ако плъзнете таблица, заявка, формуляр, отчет или модул в конструктора на макроси, Access добавя действие, което отваря таблицата, заявката, формуляра или отчета. Ако плъзнете макрос в конструктора на макроси, Access добавя действие, което изпълнява макроса.

  4. Ако искате, можете да въведете коментар за действието.

 • Преминете в колоната Име на макрос от следващия празен ред и след това въведете име за следващия макрос в групата макроси.

 • Добавете действията, които искате да извършва макросът:

 • Повторете стъпките 5 и 6 за всеки макрос в групата.

Забележка: 

 • Ако изпълните група макроси чрез двукратно щракване върху нея в навигационния екран или като щракнете върху Изпълни Изображение на бутон в групата Инструменти на раздела Проектиране, Access изпълнява само първия макрос и спира, когато достигне до второто име на макрос.

 • Когато запишете групата макроси, името, което задавате, е името на цялата група макроси. Това име се показва под Макроси в навигационния екран. За да посочите отделните макроси в група макроси, използвайте следния синтаксис:

  име_на_група_макроси.име_на_макрос

  Например Buttons.Products препраща към макроса Products в групата макроси Buttons. В списък с макроси, например списъка с аргументи "Име на макрос" за действието RunMacro, Access показва макроса Products като Buttons.Products.

Най-горе в раздела

Създаване на вграден макрос

Вградените макроси се различават от самостоятелните по това, че се съхраняват в свойствата на събитията на формуляри, отчети или контроли. Те не се показват като обекти под Макроси в навигационния екран. Това може да направи вашата база данни по-лесна за управление, защото не е необходимо да следите отделните макрообекти, съдържащи макроси за формуляр или отчет. За да създадете вграден макрос, използвайте следната процедура.

 1. Отворете формуляра или отчета, съдържащ макроса, в режим на проектиране или изглед на оформление. За да отворите формуляр или отчет, щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон или Изглед на оформление Изображение на бутон .

 2. Ако списъкът със свойства не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 3. Щракнете върху контролата или секцията, съдържаща свойството на събитието, в което искате да вградите макрос.

  За да изберете целия формуляр или отчет, щракнете върху Отчет в падащия списък в горния край на списъка със свойства.

 4. В списъка със свойства щракнете върху раздела Събитие.

 5. Щракнете върху свойството на събитието, в което искате да вградите макроса, и след това щракнете върху Бутон на конструктор до полето.

 6. В диалоговия прозорец Избор на браузър щракнете върху Конструктор на макроси и след това щракнете върху OK.

 7. В конструктора на макроси щракнете в първия ред на колоната Действие.

 8. В падащия списък Действие щракнете върху желаното действие.

 9. Попълнете всички задължителни аргументи в екрана Аргументи на действия и след това преминете в следващия ред за действие.

 10. Повтаряйте стъпки 8 и 9, докато завършите.

 11. Щракнете върху Запиши Изображение на бутон и след това върху Затвори Изображение на бутон .

Макросът ще се изпълнява всеки път, когато събитието се активира.

Забележка: Access позволява да създадете група макроси като вграден макрос. Когато обаче събитието се активира, изпълнява се само първият макрос в групата. Следващите макроси се игнорират, освен ако се извикват в самия вграден макрос (например от действието OnError).

Най-горе в раздела

Пример: вграждане на макрос в събитие "При липса на данни" на отчет

Когато изпълните отчет и неговият източник на данни не съдържа записи, отчетът показва празна страница, т. е. страница, в която няма данни. Може да предпочитате вместо това да се покаже прозорец за съобщение, а отчетът изобщо да не се показва. За този случай вграденият макрос е идеалното решение.

 1. Отворете отчета в режим на проектиране или изглед на оформление.

 2. Ако списъкът със свойства не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 3. В списъка със свойства щракнете върху раздела Събитие.

 4. Щракнете върху При липса на данни.

 5. Щракнете върху Бутон на конструктор .

 6. В диалоговия прозорец Избор на браузър щракнете върху Конструктор на макроси и след това щракнете върху OK.

 7. Въведете действията и аргументите от следващата таблица.

Действие

Аргументи

MsgBox

Няма записи., Да, Информация, Няма данни

CancelEvent

[няма аргументи]

 1. Забележете, че горната таблица показва аргументите така, като са показани в колоната Аргументи. Всъщност те са въведени под Аргументи на действия, както се вижда от следващата таблица.

Аргумент на действие

Стойност

Съобщение

Няма записи

Звуков сигнал

Да

Тип

Информация

Заглавие

Няма данни

 1. Щракнете върху Затвори

  Конструкторът на макроси се затваря и събитието При липса на данни показва [Вграден макрос].

 2. Запишете и затворете отчета.

Следващия път, когато изпълните отчета и в него няма записи, се показва прозорец за съобщение. Когато щракнете в прозореца за съобщение върху OK, показването на отчета се отменя.

Най-горе в раздела

Редактиране на макрос

 • За да вмъкнете ред за действие   , щракнете върху реда от макроса, над който искате да вмъкнете новото действие, и след това в раздела Проектиране, в групата Редове щракнете върху Вмъкни редове Изображение на бутон за вмъкване на ред в таблица за справка .

 • За да изтриете ред за действие   , щракнете върху реда на действието, което искате да изтриете, и след това в раздела Проектиране, в групата Редове щракнете върху Изтрий редовете Изображение на бутон .

 • За да преместите ред за действие   , изберете действието, като щракнете върху селектора на редове вляво от името на действието. Плъзнете селектора на редове, за да преместите действието в ново местоположение.

Най-горе на страницата

Научете повече за макродействията

Докато работите в конструктора на макроси, можете да научите повече за някое действие или аргумент, като щракнете върху него и след това прочетете описанието в полето в долния десен ъгъл на прозореца на конструктора на макроси. Освен това всяко макродействие има статия "Помощ", асоциирана с него. За да научите повече за действието, щракнете върху него в списъка с действия и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Изпълнение на макрос

Самостоятелните макроси могат да бъдат изпълнени по някой от следните начини: директно (например от навигационния екран), в група макроси, от друг макрос, от VBA модул или в отговор на събитие, възникнало във формуляр, отчет или контрола. Макрос, вграден във формуляр, отчет или контрола, може да бъде изпълнен, като щракнете върху Изпълни Изображение на бутон в раздела Проектиране, докато макросът е в режим на проектиране; в противен случай макросът ще се изпълнява само когато неговото асоциирано събитие се активира.

Директно изпълнение на макрос

За да изпълните макрос директно, направете едно от следните неща:

 • Достигнете до макроса в навигационния екран и след това щракнете двукратно върху името му.

 • В раздела Инструменти за бази данни в групата Макрос щракнете върху Изпълнение на макрос Изображение на бутон , щракнете върху макроса в списъка Име на макрос и след това щракнете върху OK.

 • Ако макросът е отворен в режим на проектиране, щракнете върху Изпълни Изображение на бутон в раздела Проектиране в групата Инструменти. За да отворите макроса в режим на проектиране, щракнете с десния бутон върху нето в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

Изпълнение на макрос, който е в група макроси

За да изпълните макрос, който е в група макроси, направете едно от следните неща:

 • В раздела Инструменти за бази данни в групата Макрос щракнете върху Изпълнение на макрос Изображение на бутон и след това щракнете върху макроса в списъка Име на макрос.

  Access включва запис за всеки макрос във всяка група макроси във формата име_на_група_макроси.име_на_макрос.

 • Щракнете върху OK.

 • Задайте макроса или като настройка на свойство на събитие във формуляр или отчет, или като аргумента "Име на макрос" на действието RunMacro. За обръщение към макроса използвайте синтаксиса:

  име_на_група_макроси.име_на_макрос

  Например следната настройка на свойство на събитие изпълнява макрос с име Categories в група макроси с име Form Switchboard Buttons:

  Form Switchboard Buttons.Categories

 • За да изпълните макрос, който е в група макроси от VBA процедура, използвайте метода RunMacro на обекта DoCmd и синтаксиса, показан по-горе за извикване на макрос.

Изпълнение на макрос от друг макрос или от VBA процедура

Добавяне на действието RunMacro към вашия макрос или процедура.

 • За да добавите действието RunMacro към макрос, щракнете върху RunMacro в списъка с действия в празен ред за действие и след това задайте за аргумента Име на макрос името на макроса, който искате да изпълните.

 • За да добавите действието RunMacro към VBA процедура, добавете метода RunMacro на обекта DoCmd към вашата процедура и след това задайте името на макроса, който искате да изпълните. Например следният екземпляр на метода RunMacro изпълнява макроса с име My Macro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Изпълнение на макрос в отговор на събитие във формуляр, отчет или контрола

Въпреки че сега можете да вграждате макроси директно в свойства на събития на формуляри, отчети и контроли, можете също да създавате самостоятелни макроси и след това да ги обвързвате със събития. Това е начинът, по който се използват макросите в предишни версии на Access.

 1. След като създадете вашия самостоятелен макрос, отворете формуляра или отчета в режим на проектиране или изглед на оформление.

 2. Отворете списъка със свойства за формуляра или отчета или за секция или контрола във формуляра или отчета.

 3. Щракнете върху раздела Събитие.

 4. Щракнете върху свойството на събитието, което искате да активира макроса. Например, за да стартирате макроса при събитието Change, щракнете върху свойството On Change.

 5. В падащия списък щракнете върху името на самостоятелния макрос.

 6. Запишете формуляра или отчета.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×