Въведение в контролите

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Всички формуляри на Microsoft Office InfoPath, които потребителите попълват се базират на основен шаблон на формуляр. Шаблон за формуляр определя как изглежда полученият формуляр и се държи.

Когато попълват формуляри, потребителите въвеждат информация, като въведете в текстови полета, щракнете върху елементи в списък, изберете квадратчетата за отметка и извършване на други действия. Графичен потребителски интерфейс на обектите, които потребителите взаимодействат със се наричат контроли. Можете да използвате контролите, за да показвате данни или възможности за избор, да изпълни действие или ще ви помогне да потребителския интерфейс на формуляра по-лесен за четене.

В допълнение към стандартни контроли, като текстови полета и списъчни полета InfoPath включва множество нови контроли, като например повтарящи се таблици, групи за избор и секции по избор. Тези типове контроли ви позволяват да проектирате гъвкави шаблони на формуляри, които побира вашите потребители. Например в шаблон на формуляр за отчет на разходите можете да използвате повтаряща се таблица, за да позволите на потребителите да въвеждат само толкова разходни елементи, колкото имат нужда.

Информация, които потребителите въвеждат в контрола се съхранява в на формуляра източник на данни. Когато проектирате шаблон на формуляр, обикновено използвате прозореца на задачите контроли за вмъкване на контроли, въпреки че можете също да вмъкнете контроли, като плъзгате полета и групи от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона за формуляр.

Можете да персонализирате облика на контролата, включително шрифта, цвета и подравняването на текста в контролата, стойността по подразбиране на контролата и тип данни, и други свойства, като екранно пояснение , който се появява, когато потребителят е показалеца на мишката върху контрола. Можете също да персонализирате поведението на контролата, като например възможността за филтриране на информацията или отговаряне на правила.

Съвет: За да видите свойствата на контрола, щракнете двукратно върху контролата в шаблона за формуляр.

В тази статия

Контроли и източника на данни

Начини за вмъкване на контроли в шаблон на формуляр

Типове контроли

Съображения за съвместимост

Премахване на контрола от шаблон за формуляр

Контроли и източника на данни

Почти всички контроли на формуляр на InfoPath са свързани с, или обвързана с източник на данни на шаблона на формуляр. Повечето контроли, включително текстови полета, квадратчета за отметка и списъчни полета, са обвързани с полета в източника на данни. Ако една контрола не е обвързана към източника на данни, или ако е обвързана неправилно, информацията, която се въвежда в тази контрола не може да бъде записана правилно в основния файл на формуляра (.xml).

Когато проектирате шаблон на формуляр на InfoPath, можете да изберете полетата в източника на данни, създадени автоматично всеки път, когато вмъквате контрола, или можете ръчно Вие може да свързвате всяка контрола със съществуващо поле.

В следващия пример проектантът на формуляра добавя Фамилно име текстово поле в шаблон на формуляр. Текстовото поле е обвързана с полето lastName в източника на данни на шаблона на формуляр.

Relationship between control on form template and field in data source

Когато попълват формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, потребителят въвежда своето име в текстовото поле Фамилно име . InfoPath записва тези данни като Extensible Markup Language (XML), както е показано в изображението по-долу.

Data entered in the text box is saved as XML

Заедно типа на контролата и свързаното с нея поле определят типа на информацията, която потребителите могат да въвеждат в контролата, както и как потребителите могат да въвеждат тази информация. Например ако имате контрола за избор на дата във вашия шаблон на формуляр, която е обвързана с поле с дата тип данни, след това потребителите могат да въвеждат само дати в тази контрола. Ако се опитат да въведат други данни, например име или адрес, в тази контрола, InfoPath ще покаже грешка при проверка на данни.

Забележка: В допълнение към основния източник на данни за вашия шаблон на формуляр можете да създавате връзки с данни към XML документи, бази данни, уеб услуги и Microsoft Windows SharePoint Services библиотеки и списъци. Тези връзки с данни да доведе до вторични източници на данни, които могат да бъдат използвани да попълвате списъчни полета и предоставете стойности за текстови полета и други контроли.

Най-горе на страницата

Начини за вмъкване на контроли в шаблон на формуляр

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате прозореца на задачите контроли , за да вмъквате контроли. Можете да изберете да създадете източник на данни на шаблона на формуляр автоматично, когато вмъквате контрола, в който случай поле или група, автоматично се създава в източника на данни за всяка контрола, която добавяте. Като алтернатива можете да изберете да свързвате всяка контрола със съществуващо поле или група в източника на данни на шаблона на формуляр. Ако изберете тази опция, получавате подкана да изберете поле или група от източника на данни, когато вмъквате контрола.

Съвет: За да превключите между автоматично създаване на източника на данни и обвързване контроли към съществуващо поле или група, използвайте квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите контроли .

Можете също да вмъкнете контроли, като плъзгате полета и групи от прозореца на задачите Източник на данни във вашия шаблон на формуляр. Всеки път, когато плъзгате поле или група във вашия шаблон на формуляр, InfoPath предлага контролата, която най-добре отговаря на полето или група. Например ако полето има тип на данни за дата, InfoPath предлага контрола за избор на дата.

Най-горе на страницата

Типове контроли

Прозорецът на задачите контроли включва повече от 30 различни контроли, които можете да добавите към вашия шаблон на формуляр. Тези контроли могат да бъдат групирани в следните категории:

 • Стандартни контроли

 • Повтарящи се и незадължителни контроли

 • Контроли за файлове и картини

 • Разширени контроли

 • Контроли по избор

Таблиците по-долу описват целта на всяка контрола.

Стандартни контроли

Стандартните контроли включват контролите, които обикновено свързвате със събиране и показване на информация. Тези контроли включват текстови полета, списъчни полета, квадратчета за отметка и бутони.

Контрола

Икона

Описание

Текстово поле

изображение на бутон

Най-често използваните контрола във формуляр. Потребителите могат да въвеждат всякакъв тип неформатиран текст в текстово поле, като изречения, имена, числа, дати и часове. Текстовите полета не могат да съдържат форматиран текст.

RTF текстово поле

изображение на бутон

Контрола, която може да съдържа форматиран текст, включително получер и курсив и различни шрифтове, размери на шрифтове и цветове на шрифта. Освен това потребителите могат да вмъкват изображения, списъци и таблици в RTF текстово поле.

Падащо списъчно поле

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле. За да изберете елемент от списъка, потребителите щракнете върху стрелката, за да отворите списъка с възможности за избор. Възможностите за избор могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка с данни към XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека с документи или списък.

Разгъващ се списък

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле, от който потребителите изберете подходящия елемент или въвеждат свой собствен. Възможностите за избор могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка с данни към XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека с документи или списък.

Списъчно поле

изображение на бутон

Контрола, която предоставя на потребителите списък от възможности за избор в поле, от който потребителите изберете подходящия елемент. Възможностите за избор могат да идват от списък, който сте създали ръчно, от стойности в източника на данни на формуляра или от стойности, които идват от връзка с данни към XML документ, база данни, уеб услуга или библиотека с документи или списък.

Избор на дата

изображение на бутон

Контрола, която съдържа поле, където потребителите могат да въвеждат дати и "Календар", който позволява на потребителите да изберете дата.

Квадратче за отметка

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да зададете да/не или логическа стойност, като добавите или премахнете отметката от малко квадратче.

Бутон за избор

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да изберете от набор от взаимно изключващи се избори. Когато един бутон за избор в група е избран, другите бутони за избор са изчистени. Група от бутони за избор е обвързана с едно поле в източника на данни и всеки бутон за избор записва различна стойност в това поле.

Бутон

изображение на бутон

Контрола, която може да се използва за подаване на формуляр или заявка към база данни, наред с другите неща. Можете също да свържете бутон с правила или потребителски код, който се изпълнява, когато потребителите щракнат върху бутона.

Раздел

Button Image

Контрола, която е контейнер за други контроли. Секциите могат да включват всички контроли, изброени в прозореца на задачите контроли , включително други секции.

Повтарящи се и незадължителни контроли

Повтарящите се и допълнителните контроли включват списъчни контроли, повтарящи се таблици, повтарящи се секции и секции по избор. Тези контроли позволяват на потребителите да вмъкват елементи от списъци, редове, набори от записи и допълнителна информация при попълване на формуляр.

Контрола

Икона

Описание

Допълнителна секция

изображение на бутон

Контрола, която е контейнер за други контроли и е полезна за включване на допълнителна информация, която не е необходимо за всички потребители да попълните. При попълване на формуляр, който включва допълнителна секция, потребителите могат да изберете дали да включите допълнителна секция във формуляра.

Повтаряща се секция

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо

Контрола, която е контейнер за други контроли и е полезна за представяне на запис на база данни, например записи от база данни за служител. Когато попълват формуляр, който съдържа повтаряща се секция, потребителите могат да добавят допълнителни екземпляри на повтаряща се секция.

Повтаряща се таблица

изображение на бутон

Контрола, която показва повтаряща се информация в таблична структура. Всеки елемент се показва в нов ред в повтаряща се таблица. При попълване на формуляр, потребителите могат да добавяте или изтривате редове в повтаряща се таблица при необходимост. Повтарящи се таблици могат да съдържат други контроли.

Хоризонтална повтаряща се таблица

изображение на бутон

Контрола, която показва повтаряща се информация в таблична структура. Всеки елемент се появява в нова колона в повтаряща се таблица. При попълване на формуляр, потребителите могат да добавяте или изтривате колони от повтаряща се таблица, ако е необходимо. Хоризонталните повтарящи се таблици могат да съдържат други контроли.

Образец/детайл

изображение на бутон

Контрола, която е всъщност набор от повтарящи се контроли, които са директно свързани помежду си. Контролата образец винаги е повтаряща се таблица, а контролата детайл може да бъде или повтаряща се таблица или повтаряща се секция. Образец/детайл контролира помощ за потребителите работят по-ефективно с голям обем от данни. Например ако вашият шаблон на формуляр показва записи за служители от база данни, можете да укажете, че само подмножество на информация за всеки служител трябва да се показва в контролата образец. След това когато потребителят избере запис (ред) в контролата образец, контролата детайл може да се показва по-подробна информация за служителя.

Списък с водещи символи

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да Добавяне или изтриване на списък с водещи символи са изредени елементи във формуляра за колкото е необходимо. Контроли за списък с водещи символи са добър начин за включване на прост текст, че да се повтаря, като например списък с елементи за действие в дневен ред на събрание в шаблон на формуляр.

Номериран списък

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да добавят или изтриват елементи на номериран списък във формуляр колкото е необходимо. Контролите номериран списък са добър начин за включване на прост текст, който се повтаря и указва някакъв ред – например списък от елементи в събрание на дневен ред в шаблон на формуляр.

Обикновен списък

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да добавят или изтриват елементи от списък във формуляр, когато е необходимо. Контролите обикновен списък са добър начин за включване на прост текст, че да се повтаря, като например списък с имената на участниците в събрание на искане за шаблон за формуляр.

Списъчно поле за множествен избор

изображение на бутон

Контрола, която предоставя на потребителя списък с възможности, които се показват като списък за превъртане от квадратчета за отметка. Потребителите могат да изберете толкова квадратчета колкото е необходимо и дори може да успеете да добавят потребителски елементи, в зависимост от това как е проектиран шаблон за формуляр.

Контроли за файлове и картини

Можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да вмъкват прикачени файлове или картини, когато попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Освен това потребителите, които попълват InfoPath forms на Tablet PC се възползват от специална контрола ръкописна картина, която им позволява да създадете и запишете ръкописни чертежи.

Контрола

Икона

Описание

Прикачен файл

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите да прикачвате файлове към своите формуляри. Всяка контрола прикачен файл позволява един файл, за да бъдат приложени и можете да ограничите типа на файла, ако е необходимо. Ако вашите потребители искате да прикачите няколко файла, можете да вмъкнете контролата на прикачен файл в повтаряща се контрола.

Картина

изображение на бутон

Контрола, която може да бъдат включени в шаблон на формуляр като статичен елемент, като например заглавие или фон, или да позволите на потребителите да вмъкнете картина като част от формуляра. Контролите картина могат да съхраняват изображението в самия формуляр или съхранявате адрес (URL), който сочи към записаното местоположение на картината.

Ръкописна картина

изображение на бутон

Контрола, която позволява на потребителите с Tablet PC да добавят ръкописни чертежи в своите формуляри, в самата контрола или върху фонова картина.

Разширени контроли

Разширени контроли са контроли, които могат да се използват по-рядко от стандартните контроли или само за специални случаи.

Контрола

Икона

Описание

Hyperlink

изображение на бутон

Контрола, която може да се използва за свързване към URL адрес. Например шаблон на формуляр, който показва информация за списък на продуктите може да включва хипервръзки към уеб страници с информация за продукта. Контролите хипервръзки могат да сочат към всеки уеб сървър в интернет или интранет.

Поле за израз

изображение на бутон

Контрола на текст само за четене. Можете да използвате полета за израз, за да покажете само за четене текст, показва стойността на друга контрола във формуляра или създаване на формули, въз основа на XPath изрази.

Вертикален етикет

изображение на бутон

Само за четене текст етикета, който се появява под ъгъл 90 градуса във вашия шаблон на формуляр. Вертикалните етикети често се използват като заглавия на колони в повтарящи се таблици.

Област на превъртане

изображение на бутон

Контрола, която съдържа други контроли, остава с фиксиран размер и включва ленти за превъртане, така че потребителите да превъртите, за да видите информацията, която е извън изглед. Областите за превъртане са особено полезни, когато секция от формуляр съдържа много данни и потребителите не е нужно да я видите едновременно.

Хоризонтална област

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо

Контрола, която съдържа други контроли и които може да се използва за поставяне на други контроли един до друг на шаблон на формуляр.

Група за избор

изображение на бутон

Контрола, която съдържа две или повече секции за избор, която на свой ред съдържа други контроли. Всяка секция за избор в група за избор служи като отделна опция в набор от взаимно изключващи се избори. При попълване на формуляр, потребителите могат да заменят секцията за избор по подразбиране с друга секция за избор. Например работа приложение в шаблон на формуляр, можете да използвате група за избор, за да позволите на потребителите да въведете номер на домашен телефон или служебен телефонен номер за справки.

Повтаряща се група за избор

изображение на бутон

Контрола, която показва две или повече секции за избор в повтаряща се структура. При попълване на формуляр, потребителите могат да Добавяне, изтриване или заместване на допълнителни повтарящи се групи за избор, ако е необходимо. Например служител информация в шаблон на формуляр, можете да използвате повтаряща се група за избор, за да позволите на потребителите да въвеждат няколко аварийни контакти. За всеки контакт потребителят може да замени информацията за домашен адрес с информация за служебен адрес.

Секция за избор

изображение на бутон

Контрола, която съдържа други контроли и която винаги трябва да се показва в групи за избор или повтарящи се групи за избор. Секциите за избор са полезни, когато трябва да добавите повече възможности за избор в съществуваща група за избор. Ако вмъкнете секция за избор освен в група за избор, InfoPath автоматично вмъква секция за избор в нова група за избор.

Повтаряща се рекурсивна секция

изображение на бутон

Контрола, която съдържа други контроли и може да бъде вмъкната в себе си. Можете да използвате повтаряща се рекурсивна раздели, за да създадете йерархична съдържание, като например структура.

Контроли по избор

Можете да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да направите контроли по избор, включително Microsoft ActiveX контроли и части за шаблони, налични в InfoPath. Потребителска контрола е такава, която не е включен в InfoPath по подразбиране.

Контрола

Описание

Част за шаблон

Персонализиран набор от контроли, който включва оформление, настройки на свойства и някои аспекти на поведение на контрола, които могат да бъдат записани за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри. След като създадете част за шаблон, можете да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да импортирате частта за шаблон в режим на проектиране , така че да можете да го използвате във вашия шаблон на формуляр.

ActiveX контрола

Контрола, която не е включен в InfoPath, но които могат да бъдат добавени към прозореца на задачите контроли . Можете да избирате от съществуващи ActiveX контроли, които са регистрирани на вашия компютър, или можете да използвате потребителски контроли, които разработвате за вашите бизнес нужди. Например ако разработвате шаблони за формуляри за използване във финансови настройка, може да развиете ActiveX контрола, която позволява на борсова лента информацията да се показва в шаблон на формуляр. След като създадете или намерили ActiveX контрола, можете да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да импортирате контролата в режим на проектиране, така че да можете да го използвате във вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост за проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър е публикуван до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това браузър, формуляри, базирани на шаблона за формуляр може да се преглеждат в уеб браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои контроли са налични в прозореца на задачите контроли , защото не могат да бъдат показани в уеб браузър. Следните контроли не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър:

 • Разгъващ се списък

 • Списъчни полета за множествен избор

 • Контроли образец/детайл

 • Списък с водещи символи, номерирани и контролите обикновен списък

 • Контроли за картина на картина и ръкопис

 • Контролите ръкописна картина

 • Вертикални етикети

 • Областите за превъртане

 • Хоризонтални области

 • Хоризонталните повтарящи се таблици

 • Група за избор, повтаряща се група за избор и секция контроли за избор

 • Повтаряща се рекурсивна секции

 • ActiveX контроли

Можете също да изберете да проектирате Microsoft Office InfoPath 2007 шаблони за формуляри, които са съвместими с Microsoft Office InfoPath 2003. В шаблони на формуляри с обратна съвместимост комбинирани полета и списъчни полета за множествен избор не се поддържат. Когато потребителите отворят шаблона за формуляр в InfoPath 2003, Разгъващите се списъци се показват като падащ списък полета и списъчни полета за множествен избор се появяват като списъци с водещи символи.

Ако имате в определена част на шаблон за формуляр, който искате да използвате повторно в други шаблони за формуляри, можете да проектирате част на шаблон. Част от типични шаблон се състои от контроли и източник на данни и може да включва функции, като връзки с данни, проверка на данни и правила. В части на шаблон на ActiveX контроли не се поддържат и следователно са скрити в прозореца на задачите контроли . Освен това ако проектирате част на шаблон за съвместим с браузър, имате достъп до по-малко контроли и функции, отколкото бихте направили при създаването на частта за шаблон само за употреба в InfoPath.

Най-горе на страницата

Премахване на контрола от шаблон за формуляр

За да премахнете контрола от шаблон на формуляр, изберете контролата и след това натиснете клавиша DELETE. Когато премахнете контрола, полето, което е обвързано с тази контрола остава в източника на данни. Въпреки това формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр няма да се показват данните, съхранявани в това поле. За да покажете данните, обвържете контрола в полето.

Ако искате да свържете различни контрола за поле, вместо да изтривате контролата, можете да промените контролата към друг тип. Можете да направите това с десния бутон върху контролата, щракнете върху Промени наи след това щракнете върху една от възможностите за избор в менюто. Менюто показва само типовете контроли, които може да бъде обвързана с този тип поле.

Changing an existing control to a different type

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×