Въведение в изгледите

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Като проектирате различни изгледи на вашия шаблон на формуляр, можете да предложите потребителите различни начини да преглеждат данните. Например можете да създадете специален изглед, който е оптимизиран за печат, или можете да създадете обобщен изглед от високо да премахне някои от подробностите в шаблон на формуляр на сложни.

В тази статия

Въпроси относно дизайна

Прозорецът на задачите "Изгледи"

Опитът на потребителя

Сценарии за използване на изгледи

Има много причини да създавате няколко изгледа за шаблон на формуляр. Например с няколко изгледа можете да:

  • Опростите дълъг и сложен шаблон на формуляр, като го разделите на различни изгледи    Например в шаблон на формуляр на твърде дълго проучване може да искате да разделите вашите въпроси на няколко изгледа, така че потребителите да могат да попълват проучванията в последователен и логически ред. При този сценарий можете да поставите всяка секция на проучването в отделен изглед и след това да създадете бутони Назад и Напред в шаблона на формуляр, така че потребителите да могат да преминават от един изглед в друг.

  • Показвате изглед само за четене в шаблон на формуляр    Например ако искате да предпазите потребителите да променят данните във формуляр, след като са го подали към уеб услуга, можете да проектирате изглед само за четене. Когато потребителят щракне върху бутон Подаване във формуляра, можете да инструктирате Microsoft Office InfoPath да превключва от изгледа на четене и писане към изгледа само за четене.

  • Показвате различни версии на шаблон на формуляр на различни хора, като се базирате на тяхната роля във вашата организация    Например в шаблон на формуляр, който се използва за обработка на застрахователни полици, можете да създадете един изглед за собственици на полици, втори изглед за служители на застрахователната компания и трети изглед за тези, които уреждат полиците. Всеки от тези изгледи се персонализира да удовлетворява типа потребител, който въвежда информация в него.

  • Създай удобен за печат изглед на вашия формуляр    Ако мислите, че е вероятно, че потребителите да отпечатват своя формуляр, можете да проектирате специален изглед, който се използва само когато формулярът се отпечатва. Този изглед се нарича печат се виеw. Можете да създадете специален изглед за печат за всеки изглед във вашия шаблон на формуляр. Също така можете да определите един изглед за печат, която се прилага към всички изгледи в шаблона за формуляр. Например ако вашият шаблон на формуляр съдържа три изгледа, можете да създадете изглед за печат, който обединява ключовата информация от всеки от тези изгледи в една отпечатана страница.

  • Създавате различни изгледи за различни среди за попълване на формуляра    Например в един шаблон за формуляр, съвместим с браузър, можете да създадете един изглед за потребителите, които попълват формуляри в InfoPath и втори изглед за потребителите, които попълват формуляри в уеб браузър. Изгледът, проектиран за потребителите на InfoPath, може да съдържа функции и контроли, които не се поддържат в уеб браузър.

Без значение колко изгледи имате във вашия шаблон на формуляр, всички те споделят една и съща източник на данни. За да се убедите в този момент, Представете си, че вашият шаблон на формуляр има два изгледа. Ако имате текстовото поле имейл адрес в изгледа по подразбиране, можете да го копирате в изгледа за втората. Когато потребителите въведат своя имейл адрес в единия изглед, този имейл адрес автоматично се появява в другия изглед. Можете да копирате контроли между изгледите, без да причиняват проблеми на свързването. Например ако копирате текстовото поле имейл адрес от първия изглед и след това го поставете в втори изглед, няма да виждате контролата съхранява дублирани данни обвързване съобщението, което ще се показват, ако ви се налага да копирате и поставите текстовото поле в рамките на една и съща изглед.

Най-горе на страницата

Въпроси относно дизайна

Когато проектирате нов изглед, обикновено ще изпълнявате следните задачи:

  1. Планиране на изгледа    Колко изгледа са ви необходими? Има ли нужда някой от изгледите да бъде само за четене? Кой от изгледите трябва да се появява, когато формулярът за първи път се отвори? Вероятно ли е потребителите да отпечатват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр? Ако е така, искате ли да проектирате специален изглед на формуляра, оптимизиран за печатна страница? Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, трябва ли ви изглед, който да позволява функции само за InfoPath?

  2. Попълване на изгледа    Когато добавяте нов изглед в шаблон на формуляр, той ще се стартира празен. Можете да копирате контроли от съществуващи изгледи в новия празен изглед, ако е необходимо, или да вмъкнете контроли в изгледа, като използвате прозорците на задачите Контроли или Източник на данни.

  3. Персонализиране на вида на изгледа    Искате ли да добавите цвят на фона или картина в определен изглед? Ако е вероятно потребителите да отпечатват изгледа, помислете за персонализиране на настройките на принтера, хартията или полетата или за добавяне на горни или долни колонтитули.

  4. Персонализиране на поведението на изгледа    Как ще превключват потребителите към друг изглед във вашия шаблон на формуляр? Подходящи ли са командите на менюто по подразбиране за превключване на изгледи или искате потребителите да могат да превключват между изгледите, като използват бутон или друга контрола, която се появява направо във формуляра? Ако искате да използвате контрола, ще трябва да създадете правило за превключване на изгледи в диалоговия прозорец Правила. За изгледите за печат искате ли потребителите да отпечатват целите изгледи наведнъж, или само активния изглед? Можете да персонализирате това поведение в диалоговия прозорец Печат на множествени изгледи.

Най-горе на страницата

Прозорецът на задачите "Изгледи"

Използвате прозореца на задачите Изгледи, за да добавяте или изтривате изгледи или за да превключвате между изгледи.

част от прозореца на задачите ''изгледи''

От прозореца на задачите можете да щракнете върху бутона Свойства на изгледа, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на изгледа, където можете да персонализирате настройките и поведението за избрания изглед.

Можете също да използвате прозореца на задачите Изгледи и за да създавате и свързвате изглед за печат със съществуващ изглед. След като сте създали изглед за печат, го проектирате да отразява начина, по който искате шаблонът на формуляра да се показва, когато се отпечатва. Това обикновено включва копиране и поставяне на контроли от първия изглед в изгледа за печат. Можете също да използвате диалоговия прозорец Свойства на изгледа, за да укажете персонализирани опции за печат за изгледа за печат, например горни и долни колонтитули и полета на страницата.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

По подразбиране потребителите могат да превключват между изгледите, като щракват върху команди в менюто Изглед. Имената на командите в менюто съвпадат с имената, които сте избрали за изгледите, когато сте ги проектирали. Активният изглед се указва от отметка до елемента на менюто.

команди в менюто ''изглед'' за превключване между изгледи

За да направите наличността на множеството изгледи по-очевидна за потребителите, които могат да пропуснат командите на менюто, можете да добавите бутони във вашия шаблон на формуляр за превключване между изгледите. След като вмъкнете бутона във вашия шаблон на формуляр, можете да свържете правило с бутона, така че да превключва изгледи, когато потребителят щракне върху него. Например в шаблон на формуляр за застрахователна полица можете да създадете бутон Покажи резюме, който при щракване да отваря изглед от високо ниво на полицата. В изгледа на резюме потребителите могат да щракнат върху бутон Покажи подробни данни, за да се върнат към по-подробния изглед.

Понякога може да искате да скриете командите на менюто по подразбиране за превключване между изгледи от потребителите. Това е полезно за случаи, където не искате потребителите да могат да имат достъп до изгледи, различни от това, което имате намерение за тях за попълване. Например шаблон на формуляр, който се използва за събиране на обратна информация за кандидати за работа може да има три отделни потребителски роли, свързани с нея – един за подбор на персонал един за интервюта и един за наемането на мениджъри. За всяка потребителска роля можете да проектирате различен изглед на шаблона за формуляр. За да предотвратите интервюта от преминаването към работодател или наемане мениджър изгледи, когато проектирате работодател и изгледите, да отворите диалоговия прозорец Свойства на изгледа и изчистете отметката от квадратчето Показвай в менюто "изглед" при попълване на формуляр .

Съвет: Ако планирате да предложите на потребителите няколко изгледа, от които да избират, можете да помислите да покажете тези възможности за избор като елементи в падащо списъчно поле във формуляра. Потребителите след това ще могат да щракнат върху изгледа, който искат, в списъка.

Използване на правила за превключване на изгледи

Изгледите често се проектират да работят с правила. Правилата ви позволяват да автоматизирате определени задачи в шаблон на формуляр в отговор на събития или действия, инициирани от човека, попълващ формуляра. Например можете да вмъкнете бутон във вашия шаблон на формуляр и след това да създадете правило, което превключва изгледите, когато се щракне върху този бутон. Също така можете да използвате правило, което да превключва изгледи, когато формулярът се отваря. Това може да бъде полезно, когато искате да представите различни изгледи на различни категории потребители, като се базирате на потребителските роли.

Можете да използвате диалоговия прозорец Правило, за да свързвате правила с повечето контроли в InfoPath, включително бутони. В следващия пример проектантът на формуляра е създал правило в диалоговия прозорец Правило, което превключва към изгледа резюме. Това правило се стартира всеки път, когато потребителят щракне върху бутон във формуляра.

Част от диалоговия прозорец ''Правило''

Съвет: Използването на правило за превключване на изгледи, когато потребителят щракне върху бутон, е полезно също и когато искате потребителите да навигират последователно от един изглед на друг. В този случай ще добавите два бутона във всеки изглед и ще използвате етикети като < Назад и Напред >.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×