Въведение в изгледа Backstage

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Лентата съдържа набора от команди за работа в документ, докато Изглед Microsoft Office Backstage е набор от команди, който използвате, за да направите нещата документ.

Отваряне на документ и щракнете върху раздела Файл да видите Изглед Backstage. Изглед Backstage е мястото, където можете да управлявате вашите документи и данни, свързани с тях – създаване, записване и изпращане на документи, преглед на документи за скрити метаданни или лични данни, задаване на опции като включване и изключване на "Автодовършване" предложенията и др.

Съвет : За да можете бързо да се върнете към документа от Изглед Backstage, щракнете върху раздела " Начало " или натиснете клавиша ESC на клавиатурата.

Раздела Файл замества Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и менюто " файл ", използвани в по-ранните версии на Microsoft Office.

Какво искате да разберете?

Къде се намира разделът File?

Какво виждам, когато щракна върху раздела File?

Къде се намира раздела Файл ?

Раздела Файл се намира в горния ляв ъгъл на Microsoft Office 2010 програми.

Стрелка, сочеща към раздела ''Файл'' в Word

Съвет : За да можете бързо да се върнете към документа от Изглед Backstage, щракнете върху раздела " Начало " или натиснете клавиша ESC на клавиатурата.

Най-горе на страницата

Какво виждам, когато щракна върху раздела Файл ?

Когато щракнете върху раздела Файл , ще видите много от същите основни команди, които сте видели, когато сте щракнали върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office или в менюто " файл " в по-ранните версии на Microsoft Office. Ще намерите отваряне, записване, и печат, както и нов раздел на Изглед Backstage нарича Запиши и изпрати, което предлага множество опции за споделяне и изпращане на документи.

команди, налични след щракване върху раздела ''файл'' в word

Съвет : За да можете бързо да се върнете към документа от Изглед Backstage, щракнете върху раздела " Начало " или натиснете клавиша ESC на клавиатурата.

Разделът "Информация"

Разделът Информация показва различни команди, свойства и метаданни в зависимост от състоянието на документа и мястото, където е записан. Командите в раздела Информация може да включват Вкарване, Извличане и Разрешения.

Команди в Изглед Backstage са осветени в зависимост от това колко е важно за потребителя да обърнете внимание и взаимодействие с командите. Например разрешения в раздела информация е осветена в червено, когато Задаване на документ може да ограничение за разрешения за редактиране.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×