Водене и форматиране на бележки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Воденето на бележки в OneNote е толкова лесно, колкото и писането в хартиен бележник, но в OneNote може лесно да създавате свободно място и да добавяте страници, където и когато ви потрябват, да премествате и форматирате текста навсякъде в страницата, да търсите и незабавно да намирате нужната ви информация и да маркирате важни бележки за проследяване.

В OneNote вашите бележки могат да включват и произволна комбинация от текст, въведен от клавиатурата, картини и графики – включително произволен текст и изображения, които сте заснели от уеб страници и други програми – както и цифров ръкопис, аудио- и видеоразговори, списъци и връзки.
 

Какво искате да направите?

Въвеждане или писане на бележки на страница

Преместване на текст върху страница

Добавяне на място към страница

Създаване на нова страница

Промяна на реда на страниците

Вмъкване на дата и час

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

Създаване на списък с водещи символи

Създаване на номериран списък

Добавяне или редактиране на връзка

Добавяне на връзка

Редактиране на връзка

Премахване на връзка

Добавяне на етикети към важни бележки

Добавяне на етикет към бележка

Търсене на етикети

Запис на бележки

Въвеждане или писане на бележки на страница

Направете някое от следните неща:

 • За да въведете бележки, щракнете някъде върху страницата, на която искате да се появят бележките, след което въведете вашия текст. Можете да продължите да въвеждате в текущия контейнер за бележка, който се вижда около вашия текст, или да щракнете някъде другаде в страницата, за да създадете нова бележка.

 • Ако използвате устройство за въвеждане с перо или ако използвате OneNote на компютър със сензорен екран, щракнете или докоснете раздела Рисуване на лентата и после, в групата Инструменти щракнете или докоснете цвета на перото, който да използвате за ръкописно въвеждане на бележки някъде в страницата. За да се върнете към въвеждане от клавиатура по всяко време, щракнете върху бутон Въвеждане от раздела Рисуване на лентата.
   

Най-горе на страницата

Преместване на текст на страница

Направете някое от следните неща:

 • За да преместите текст в рамките на същата страница, преместете показалеца на мишката върху текста. Когато се появи контейнерът на бележката, щракнете върху горния край на контейнера на бележката, след което щракнете върху контейнера и го плъзнете на новото местоположение на страницата.

 • За да копирате или преместите текст от една страница в друга, щракнете с десния бутон върху горния край на контейнера на бележката, в контекстното меню щракнете върху Копирай или Изрежи, след което поставете бележките на страницата, която искате.
   

Най-горе на страницата

Добавяне на свободно място на страница

Направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Вмъкване.

 2. В групата Вмъкване щракнете върху Вмъкни интервал.

 3. На страницата щракнете там, където искате да вмъкнете свободно място, след което плъзнете показалеца в посоката, указана от стрелката, за да вмъкнете толкова допълнително място за писане, колкото ви е необходимо.
   

Най-горе на страницата

Създаване на нова страница

В OneNote по същество една-единствена страница може да се превърта вечно, но е добре ефективно да се използват страници и секции, за да организирате вашите бележници по-добре. Когато искате да добавите нова празна страница, направете следното:

 1. От дясната страна на прозореца на програмата OneNote натиснете бутона Добавяне на страница над колоната с раздели на страница.

 2. В горната част на новата страница въведете заглавие в областта за заглавие. Заглавието на страницата, което въведете тук, се вижда и на етикета на раздела на страница за новосъздадената от вас страница.
   

Най-горе на страницата

Промяна в реда на страниците

Направете следното:

 • За да преместите страница в дадена секция на бележника по-нагоре или по-надолу в списъка с раздели на страница, щракнете и задръжте бутона върху нейния раздел на страница и после плъзнете раздела нагоре или надолу до новото му място.
   

Най-горе на страницата

Вмъкване на час и дата

Когато създадете нова страница в OneNote, автоматично й се поставя клеймо с текущите дата и час, за да бъде показано кога е създадена тази страница. В зависимост от това как използвате OneNote, можете да използвате и текущия час и дата на вашия компютър във вашите бележки където пожелаете, за да маркирате или проследявате хронологични събития. Можете например да поддържате регистрационен файл с телефонните повиквания, получени в определени моменти от деня, като поставяте датата и часа на повикването пред подробните данни за повикването.

Направете следното:

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите клеймо с дата и час във вашите бележки.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела Вмъкване, в групата Клеймо (с дата и час) натиснете бутона Дата, Час или Дата и час.

  • За да вмъкнете бързо текущата дата, натиснете клавишите ALT+SHIFT+D.

  • За да вмъкнете бързо текущия час, натиснете клавишите ALT+SHIFT+T.

  • За да вмъкнете бързо текущите дата и час, натиснете клавишите ALT+SHIFT+F.
    

OneNote използва формата за дата и час, зададени в контролния панел на Windows. Ако искате да промените облика на дати и часове в OneNote, следвайте стъпките по-долу за вашата версия на Windows.

 • Windows 10
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 10 (от търсене лента в долния ляв ъгъл на екрана, въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 8
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 8 (плъзнете от дясната – ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл, както и изберете иконата за търсене. Въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 7
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 7. Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион и език. В диалоговия прозорец регион и език , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

Най-горе на страницата

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

Създаване на списък с водещи символи

Списъците с водещи символи са един чудесен начин да изредите елементи в произволен ред – например списък за пазаруване.

Направете следното:

 1. Във вашите бележки поставете курсора на мястото, където искате да започне номерираният списък.

 2. В раздела Начало, в групата Основен текст щракнете върху Водещи символи

 3. Въведете текста за първия елемент с водещ символ и натиснете клавиша ENTER, за да създадете следващия ред с водещ символ.

 4. Натиснете клавиша ENTER два пъти подред, за да завършите списъка с водещи символи.
   

Съвет: За да започнете списък с водещи символи автоматично, въведете * (звездичка) в началото на нов ред с текст и след това натиснете клавиша за интервал.

Създаване на номериран списък

Номерираните списъци са един чудесен начин да изредите елементи в хронологичен ред – например указания стъпка по стъпка.

Направете следното:

 • Във вашите бележки поставете курсора на мястото, където искате да започне номерираният списък.

 • В раздела Начало, в групата Основен текст щракнете върху Номериране

 • Въведете текста за първия елемент и натиснете клавиша ENTER, за да създадете следващия елемент.

 • Натиснете клавиша ENTER два пъти подред, за да завършите номерирания списък.
   

Съвет: За да започнете автоматично номериран списък, въведете 1. в началото на нов ред с текст и след това натиснете клавиша за интервал.

Най-горе на страницата

Добавяне или редактиране на връзка

OneNote автоматично създава връзка (наричана по-рано хипервръзка) всеки път, когато въведете или поставите интернет адрес или уеб URL адрес във вашите бележки. По друг начин може да използвате командата Вмъкване > Свързване, за да създадете връзка от текст във вашите бележки.
 

Добавяне на връзка

Направете едно от следните неща:

 • Във вашите бележки въведете или поставете адреса на интернет, че връзката трябва да сочат към. Например, за да добавите връзка към уеб сайта на Microsoft, въведете http://www.microsoft.com (или само www.microsoft.com) и OneNote автоматично ще направи връзката може да се щраква.

 • В лентата щракнете върху Вмъкване > Свързване. В полето Адрес въведете интернет адреса, към който трябва да сочи връзката, и после щракнете върху OK.
   

Забележка: За да създадете връзки към други страници във вашия бележник, щракнете върху секцията от бележника, съдържаща страницата, към която искате да създадете връзка, щракнете с десния бутон върху нейния раздел на страница, щракнете върху Копирай връзката към страницата и след това поставете връзката на мястото във вашите бележки, където искате да се вижда.
 

Редактиране на връзка

За да смените интернет адреса, към който сочи съществуваща връзка във вашите бележки, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху връзката, чийто адрес искате да смените, и после щракнете върху Редактиране на връзка.

 2. В диалоговия прозорец Връзка, който се отваря, сменете URL адреса в полето Адрес с новия адрес, който искате. Ако е необходимо, сменете и описателния текст, който се вижда в полето Текст за показване, за да отговаря на местоназначението на новата връзка.

 3. Щракнете върху OK.
   

Премахване на връзка

За да изтриете връзка, без да изтривате текста, от който тя е създадена, направете следното:

 • Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да изтриете, и после щракнете върху Премахни връзката от контекстното меню.
   

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети към важни бележки

OneNote предоставя няколко етикета – например Важно и За изпълнение, които може да прилагате към бележки. Етикетите ви позволяват визуално да приоритизирате или категоризирате бележки и те могат да бъдат използвани за групиране на етикетите по класификация или важност, когато извършвате търсене във вашите бележници.
 

Добавяне на етикет към бележка

Направете следното:

 1. Във вашите бележки щракнете върху текста, на който искате да поставите етикет.

 2. В раздела Начало, в групата Етикети щракнете върху иконата на етикет, който искате да приложите. Използвате стрелките за превъртане на списъка или щракнете върху стрелката Още в долния десен ъгъл на списъка, за да се видят всички налични етикети.
   

Търсене на етикети

За да намерите бързо всички ваши бележки с етикети (например за да видите всички елементи, маркирани с етикета за важност), направете следното:

 • Щракнете върху Начало > Намиране на етикети. В прозореца на задачите Обобщение на етикетите, който се отваря, щракнете върху етикет от списъка, за да намерите и отворите страницата, която съдържа свързаната с него бележка.
   

Най-горе на страницата

Запис на бележки

За разлика от други компютърни програми, Microsoft OneNote автоматично и непрекъснато записва вашата работа, което значи, че никога няма нужда да записвате вашите бележки на ръка.

Спокойно може да изключите OneNote по всяко време и щом приключите да си водите бележки. Когато следващия път стартирате OneNote, програмата автоматично ще отвори последната страница, която сте разглеждали, и ще бъдат възпроизведени последните направени от вас промени.
 

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Въвеждане или писане на бележки на страница

Преместване на текст върху страница

Добавяне на място към страница

Създаване на нова страница

Промяна на реда на страниците

Запис на бележки

Вмъкване на дата и час

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

Добавяне или редактиране на хипервръзка

Създаване на таблица

Вмъкване на картина

Вмъкване на изрязване на екрана

Добавяне на етикети на бележки към важни бележки

Въвеждане или писане на бележки на страница

 • За да допълните бележките, щракнете някъде в страницата, където искате бележки, за да се показва и след това въведете. OneNote създава контейнер за бележки за всеки блок от текст, който въвеждане или писане.

 • Ако използвате устройство за въвеждане с перо, щракнете върху перо изображение на бутон в лентата с Инструменти за писане и след това ръкописни бележки на произволно място на страницата. За превключване към писане по всяко време, в лентата с Инструменти за писане , щракнете върху Инструмент за тип/избор. изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Преместване на текст на страница

Направете някое от следните неща:

 • За да преместите текста в рамките на една и съща страница, преместете показалеца над текста. Когато се появи контейнер за бележки, щракнете върху горния ръб на контейнер за бележки и след това плъзнете контейнера до новото място на страницата.

 • Да копирате или преместите текст от една страница към друга страница, с десния бутон върху горния ръб на контейнер за бележки, щракнете върху Копирай или изрязан в контекстното меню и след това поставете бележки на страницата, която искате.

Най-горе на страницата

Добавяне на свободно място на страница

 1. Щракнете върху Вмъкване на допълнително място за писане, Изображение на бутон в лентата с Инструменти за писане .

 2. На страницата щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете повече място и след това плъзнете показалеца на мишката в посоката, стрелка, за да добавите толкова място, колкото искате.

  Щракане върху и плъзгане за добавяне на още място на страницата

  изображение на бутон Плъзнете, за да добавите интервал в краищата на страницата или между редовете на текста.

За да добавите бързо повече място в долната част на страницата, щракнете върху Превъртане надолу с половин страница изображение на бутон на вертикалния плъзгач.

Най-горе на страницата

Създаване на нова страница

 1. Щракнете върху бутона за Нова страница над разделите на страници за бързо създаване на нова страница. (Щракнете върху стрелката до бутона Нова страница , за да изберете празна страница, за да създаване на подстраница в страницата група или да създадете страница от шаблон.)

 2. В полето заглавие в горната част на страницата въведете заглавие за страницата. Въведете заглавието се показва в раздела "страница" в страна на прозореца на OneNote.

Най-горе на страницата

Промяна в реда на страниците

 • За да преместите дадена страница в секция, щракнете върху и плъзнете раздела на страницата малко по-надясно, докато се появи малката стрелка и след това плъзнете раздела страница нагоре или надолу до ново местоположение в текущата секция.

Най-горе на страницата

Запис на бележки

OneNote автоматично и непрекъснато записва работата си, докато си водите бележки, когато и да преминете към друга страница или секция и всеки път, когато затворите секции и бележници. Няма нужда да запишете вашите бележки ръчно, дори когато сте готови, ги.

За да запишете копие на част от бележките си на друго място, използвайте командата Запиши като в менюто файл . OneNote автоматично ще запише допълнителни промени тази секция на бележки към това ново място.

Най-горе на страницата

Вмъкване на час и дата

В зависимост от това как можете да използвате OneNote можете да използвате текущата дата и час на компютъра във вашите бележки, за да маркирате или да следите хронологични събития. Например можете да поддържате регистрационен файл на телефонни разговори, получена при определено време през деня или маркиране на записи във вашия блог на OneNote или дневник с текущата дата.

 1. Поставете показалеца на мястото, където искате да добавите клеймо с дата и час.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Вмъкване щракнете върху Дата и час.

  • За да вмъкнете текущата дата и час, натиснете ALT + SHIFT + F.

  • За да вмъкнете само датата, натиснете ALT + SHIFT + D.

  • За да вмъкнете само часа, натиснете ALT + SHIFT + T.

Съвет: OneNote автоматично добавя клеймо с дата и час под заглавието на страницата всеки път, когато се създава нова страница. За да промените клеймото с дата или час на страница, щракнете върху дата или час и след това щракнете върху иконата за календар "или" часовник, който се появява. OneNote ще използва нови клеймото с датата и часа, когато търси в страница за бележки.

OneNote използва формата за дата и час, зададени в контролния панел на Windows. Ако искате да промените облика на дати и часове в OneNote, следвайте стъпките по-долу за вашата версия на Windows.

 • Windows 10
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 10 (от търсене лента в долния ляв ъгъл на екрана, въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 8
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 8 (плъзнете от дясната – ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл, както и изберете иконата за търсене. Въведете Контролен панел). Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион. В диалоговия прозорец регион , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

 • Windows 7
  затваряне OneNote и отворете контролния панел в Windows 7. Щракнете върху часовник, език и региони след това щракнете върху регион и език. В диалоговия прозорец регион и език , в раздела формати изберете форматите на дата и час и след това щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили ще се приложи към бъдеща дата и час щемпели, които вмъквате; съществуващи бележки няма да бъде променен автоматично с новите настройки.

Най-горе на страницата

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

Създаване на списък с водещи символи

 1. В лентата с инструменти форматиране щракнете върху водещи символи Изображение на бутона за водещи символи .

 2. Въведете текста, който искате за първия елемент в списъка и след това натиснете клавиша ENTER.

  Автоматично се създава нов водещ символ за следващия елемент от списъка.

 3. За да завършите списъка с водещи символи и продължете да въвеждате обикновен абзац, натиснете два пъти ENTER, или натиснете назад, за да изтриете последния водещ символ в списъка.

Автоматично да започнете списък с водещи символи, въведете * (звездичка) и след това натиснете клавиша за интервал или TAB.

Създаване на номериран списък

 1. В лентата с инструменти форматиране щракнете върху номериране изображение на бутон .

 2. Въведете текста, който искате за първия елемент в списъка и след това натиснете клавиша ENTER.

  Автоматично се създава нов номер за следващия елемент от списъка.

 3. За да завършите номерирания списък и продължете да въвеждате обикновен абзац, натиснете два пъти ENTER, или натиснете назад, за да изтриете последния номер в списъка.

За да започнете автоматично номериран списък, въведете 1. и след това натиснете клавиша за интервал или TAB.

Най-горе на страницата

Добавяне или редактиране на хипервръзка

OneNote автоматично създава хипервръзка, всеки път, когато въвеждате или поставяте интернет или World Wide Web URL адрес във вашите бележки.

Добавяне на хипервръзка

Направете едно от следните неща:

 • Във вашите бележки въведете или поставете адреса на интернет, които хипервръзката трябва да сочат към. Например за да добавите хипервръзка към уеб сайта на Microsoft, въведете http://www.microsoft.com.

 • В менюто Вмъкване щракнете върху хипервръзкатаи в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка Задайте интернет адрес, който трябва да посочете хипервръзката и след това уточнят текст за показване , където хипервръзката се показва във вашите бележки.

За да създадете хипервръзки към други местоположения в бележника си, така че да можете да се придвижвате по-бързо, щракнете върху секция на бележника, която съдържа страницата, която искате да свържете към, щракнете върху неговия раздел на страница в поле, щракнете върху Копирай хипервръзка към тази страницаи поставете хипервръзка там, където искате да се показва.

Редактиране на хипервръзка

 • Щракнете с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Редактиране на хипервръзка в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Създаване на таблица

 1. Щракнете върху местоположението, където искате да вмъкнете таблица.

 2. В менюто таблица щракнете върху Вмъкване на таблица.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на таблица въведете броя на колоните и редовете, които искате.

Можете да създадете таблица по-бързо, като го чертеж. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху бутона Вмъкване на таблица и след това плъзнете показалеца на мишката надолу и отдясно, за да определите броя на редовете и колоните, които искате. Можете също да използвате клавиша TAB за създаване на таблица и да добавите нови колони в таблица, и можете да използвате клавиша ENTER, за да добавите нови редове в таблица.

Най-горе на страницата

Вмъкване на картина

Можете да вмъкнете картини, графики и графични колекции във вашите бележки.

За да вмъкнете картина от файл на вашия компютър, направете следното:

 1. В менюто Вмъкване посочете картинаи след това щракнете върху От файл

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина отидете на мястото, където се намира файлът, щракнете, за да изберете файла и след това щракнете върху Вмъкване.

За да вмъкнете картина от World Wide Web, направете следното:

 1. В менюто Вмъкване посочете картинаи след това щракнете върху От файл

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина в полето име на файл въведете или поставете пълния URL адрес на файла с изображението и след това щракнете върху Вмъкване.

Можете да анотирате картини, които сте вмъкнали във вашите бележки като въведете текст над тях. Следователно за разлика от повечето други програми на Microsoft Office, щракнете върху вмъкнатата картина в OneNote не изберете картината. Вместо това го поставя точката за въвеждане на текст. Ако искате да изберете картина, която сте вмъкнали, преместете показалеца на мишката над него. Синя граница с прекъсвана линия се появява около картината, и син кръст манипулатор се появява до картината. Щракнете върху границата или манипулатора, за да изберете картината. След като картината е избран, щракнете върху и я плъзнете до новото място на страницата.

Най-горе на страницата

Вмъкване на изрязване на екрана

Можете да използвате OneNote, за да направите снимка на цялото или част от екрана на компютъра и след това го поставете в бележките си. Тези снимки, които се наричат изрязвания на екрана, ви позволяват да бързо снемане информация, която не е нужно да редактирате. Например може да направите снимка на вашия бизнес пътуване маршрута на вашата туристическа агенция уеб сайт и след това го поставите във вашите бележки, така че да можете да го видите, когато нямате достъп до уеб.

Създаване на изрязвания на екрана чрез плъзгане на показалеца, за да изберете правоъгълна площ, която може да варира от 25-пиксел квадрат цялата височината и ширината на екрана. Всичко в рамките на правоъгълна област е включено в изображението и се добавя автоматично към вашите бележки и в клипборда. Можете лесно да поставяте допълнителни копия на изображението върху други страници във вашия бележник на OneNote или в друга програма.

 1. В OneNote в менюто Вмъкване щракнете върху Изрязване на екрана.

  OneNote е намален и последният активен прозорец става видим.

 2. Ако е необходимо, превключете на програмата, която показва информацията, която искате да запишете като картина (например уеб страница в Internet Explorer).

 3. Щракнете и задръжте бутона на мишката и след това плъзнете показалеца на мишката в посока, за да направите избор. Например можете да започнете от горния ляв ъгъл на областта, която искате да заснемете и след това плъзнете показалеца на мишката до долния десен ъгъл.

 4. Отпуснете бутона на мишката, за да създадете изрязването на екрана и го поставете в бележките си.

  Съвет: Всеки път, когато създадете изрязване на екрана, тя автоматично се копира в клипборда. За да вмъкнете картината в друга програма, щракнете върху постави или натиснете CTRL + V, там, където искате да вмъкнете картината.

Забележка: От екрана са статични изображения. Когато сте приели изрязване на екрана на нещо (например уеб страница), и промени в информацията на източника, не се актуализира изрязването на екрана.

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети на бележки към важни бележки

OneNote предоставя няколко предварително дефинирани бележка етикети, като важно и да направите, можете да свържете с вашите бележки. Можете също да създадете ваши собствени етикети на Забележка по избор и търсене на маркирани елементи.

Добавяне на етикет на бележка

 1. Поставете показалеца на мишката в абзаца, който искате да маркирате с етикет.

 2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху стрелката до бутона за етикети и след това щракнете върху бележка етикета, който искате. Например за да прикачите на квадратче за отметка на нещо, което искате да проследявате, щракнете върху, За да направите изображение на бутон .

След като добавите етикети към вашите бележки, можете да търсите в бележките си за елементи с етикет и можете да групирате елементи с етикет заедно според име на етикет.

Търсене на маркирани с етикети бележки

 1. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху стрелката до бутона за етикети и след това щракнете върху Покажи всички маркирани с етикети бележки.

 2. В прозореца на Резюмето на етикетите на бележки стесните обхвата на търсенето , ако е необходимо и след това щракнете върху Обнови резултатите.

Можете да използвате етикет за изпълнение бележка като квадратче да укажете дали сте следвали в действие елемент. Отметнете или изчистете квадратчето в прозореца на задачите Резюме на етикетите на бележка или на страницата, която съдържа етикета на бележка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×