Вмъкнете променливи полета в обединяване на публикация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да вмъкнете променливи полета в публикацията си циркулярни документи в Publisher. Променливи полета са контейнери за текст и картини информацията, която ще се различават във всяко копие на крайния публикацията.

Циркулярни документи, циркулярни имейли или публикация за обединяване на каталог трябва да свързани към източник на данни, преди да можете да вмъкнете променливи полета.

 1. Ако вече не е отворен, отворете публикацията на циркулярни документи.

 2. В раздела пощенски съобщения изберете Циркулярни > стъпка по стъпка съветника за циркулярни документи.

 3. В прозореца на задачите Циркулярни документи , под Създаване на списък с получатели, изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, които искате и след това щракнете върху Отвори. В зависимост от типа на източник на данни, който сте избрали други диалогови прозорци може да се появи и искане за конкретна информация.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле и искате да добавите текст, който ще остане същото във всяко копие на публикацията ви завършен, вмъкнете един или повече текстови полета като щракнете върху Вмъкване на > Изчертаване на текстово поле, след което да начертаете поле, където искате да n публикацията си.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да се запази във всяко копие на публикацията ви готови, щракнете в текстовото поле и след това въведете текста, който искате да се показват във всяко копие.

 8. Щракнете вътре в текстовото поле, където искате да вмъкнете поле за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните:

  Поле за картина

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху полето "изображение".

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на поле за картина щракнете върху полето с данни, който съдържа имената на файловете на картина или пътища и след това щракнете върху OK.

   Забележка: Ако съдържанието на колоната не съдържа пътя към папката, съдържаща картините, трябва да укажете местоположението на файлове с изображения. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [папка на източник на данни], щракнете върху Добави, отидете до местоположението на картините и след това щракнете върху Отвори.

  Адресен блок

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху адресен блок.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок щракнете върху адресните елементи, които искате да включите, след което щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата с данни, които Publisher използва за адресен блок, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Ред за поздрав

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на ред за поздрав изберете формат на ред за поздрав, което включва приветствието, формата на името и завършващата пунктуация.

   Можете също да въведете ваш собствен текст в приветствието и следващите пунктуация полета.

  3. Изберете текста, който искате да се показват в случаите, когато Publisher не може да се интерпретира името на получателя – например, когато източникът на данни съдържа няма собствено или фамилно име на получателя, но само име на фирма.

   Можете също да въведете ваш собствен текст като ред за поздрав в полето за невалидни имената на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда за поздрав, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Вмъкване на ред за поздрав . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Други полета с информация

  В прозореца на задачите на Циркулярни документи в списъка под подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите допълнителни полета към публикацията.

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи в списъчното поле под подготовка на публикацията ви, плъзнете полето, което искате да включите в текстовото поле, които сте създали за него.

   Забележка: Плъзгане на подвижни от този списък вмъква само текста, който обозначава пътя към картината; не успее да поставите самата картина.

 1. Ако вече не е отворен, отворете публикацията на обединяване за електронна поща.

 2. В раздела пощенски съобщения изберете Циркулярни имейли > стъпка по стъпка имейл съветника за циркулярни документи.

 3. В Циркулярни имейли прозореца на задачите при Създаване на списък с получатели, изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, които искате и след това щракнете върху Отвори. В зависимост от типа на източник на данни, който сте избрали други диалогови прозорци може да се появи и искане за конкретна информация.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле и искате да добавите текст, който ще остане същото във всяко копие на публикацията ви завършен, вмъкнете един или повече текстови полета като щракнете върху Вмъкване на > Изчертаване на текстово поле, след което да начертаете поле, където искате да n публикацията си.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да се запази във всяко копие на публикацията ви готови, щракнете в текстовото поле и след това въведете текста, който искате да се показват във всяко копие.

 8. В публикацията си имейл обединяване щракнете в текстовото поле, където искате да вмъкнете поле за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните:

  Персонализирана хипервръзка

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху Вмъкване на персонализирана хипервръзка.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на персонализирана хипервръзка въведете текста, който искате да се показват и адреса на уеб сайт или уеб страница, която искате всеки получател, за да отидете в, когато щракнат върху хипервръзката.

  3. Ако искате да използвате поле за данни в полето текст за показване или полетата с хипервръзки, щракнете в полето Показване на текст или хипервръзка и след това в списъка под Елемент за да вмъкнете, щракнете върху поле за данни, които искате да вмъкнете.

   Ако вмъкнете поле с данни, можете да укажете substitute текст за показване и уеб адрес за всички празни елементи, които съответстват с вмъкнатия данни поле. Изберете квадратчетата за отметка Използвай текста по подразбиране за празните елементи и Използвай по подразбиране хипервръзка за празните елементи , ако е необходимо и след това въведете заместващ текст и уеб адрес.

   Изображение на диалоговия прозорец ''Вмъкване на персонализирана хипервръзка''

  Поле за картина

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху полето "изображение".

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина поле щракнете върху полето на данни за картината, която искате да вмъкнете и след това щракнете върху OK.

   Забележка: Ако съдържанието на колоната не съдържа пътя към папката, съдържаща картините, трябва да укажете местоположението на файлове с изображения. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [папка на източник на данни], щракнете върху Добави, отидете до местоположението на картините и след това щракнете върху Отвори.

  Ред за поздрав

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на ред за поздрав изберете формат на ред за поздрав, което включва приветствието, формата на името и завършващата пунктуация.

   Можете също да въведете ваш собствен текст в приветствието и следващите пунктуация полета.

  3. Изберете текста, който искате да се показват в случаите, когато Publisher не може да се интерпретира името на получателя – например, когато източникът на данни съдържа няма собствено или фамилно име на получателя, но само име на фирма.

   Можете също да въведете ваш собствен текст като ред за поздрав в полето за невалидни имената на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда за поздрав, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Вмъкване на ред за поздрав . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Други полета с информация

  В Циркулярни имейли прозореца на задачите в списъка под подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите допълнителни полета към публикацията.

  1. В Циркулярни имейли прозореца на задачите в списъчното поле под подготовка на публикацията ви, плъзнете полето, което искате да включите в текстовото поле, които сте създали за него.

   Забележка: Плъзгане на подвижни от този списък вмъква само пътя към картината. Не успее да поставите самата картина.

Вж. също

Създаване на циркулярен документ или циркулярен имейл

Създаване на обединяване за каталог

 1. Ако вече не е отворен, отворете публикацията на циркулярни документи.

 2. В менюто инструменти посочете съобщения и каталозии след това щракнете върху Циркулярни документи.

 3. В прозореца на задачите Циркулярни документи , под Създаване на списък с получатели, изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, които искате и след това щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източник на данни, който сте избрали други диалогови прозорци може да се появи и искане за конкретна информация.

  Например ако вашият източник на данни на Microsoft Office Excel работна книга, която има информация в множество работни листове, трябва да изберете работния лист, съдържаща информацията, която искате и след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред. За повече информация за уточняване на списъка получатели вижте съвети за пощенски списъци.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле и искате да добавите текст, който ще остане същото във всяко копие на публикацията ви завършен, вмъкнете един или повече текстови полета.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. В публикацията си посочете мястото, където искате единият ъгъл на текстовото поле да се показва и после плъзнете диагонално, докато получите размера на текстовото поле.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да се запази във всяко копие на публикацията ви готови, щракнете в текстовото поле и след това въведете текста, който искате да се показват във всяко копие.

 8. Щракнете вътре в текстовото поле, където искате да вмъкнете поле за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните:

  Поле за картина

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху полето "изображение".

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на поле за картина щракнете върху полето с данни, който съдържа имената на файловете на картина или пътища и след това щракнете върху OK.

   Забележка: Ако съдържанието на колоната не съдържа пътя към папката, съдържаща картините, трябва да укажете местоположението на файлове с изображения. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [Папка на източник на данни], щракнете върху Добави, отидете до местоположението на картините и след това щракнете върху Отвори.

  Адресен блок с име, адрес и друга информация

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху адресен блок.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок щракнете върху адресните елементи, които искате да включите, след което щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата с данни, които Publisher използва за адресен блок, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Ред за поздрав

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи под още елементи, щракнете върху ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Ред за поздрав изберете формат на реда за поздрав, който включва приветствие, формат на името и завършваща пунктуация.

   Можете също да въведете ваш собствен текст в приветствието и следващите пунктуация полета.

  3. Изберете текста, който искате да се показват в случаите, когато Publisher не може да се интерпретира името на получателя – например, когато източникът на данни съдържа няма собствено или фамилно име на получателя, но само име на фирма.

   Можете също да въведете ваш собствен текст като ред за поздрав в полето за невалидни имената на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда за поздрав, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Ред за поздрав . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Други полета с информация

  В прозореца на задачите на Циркулярни документи в списъка под подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите допълнителни полета към публикацията.

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи в списъчното поле под подготовка на публикацията ви, плъзнете полето, което искате да включите в текстовото поле, които сте създали за него.

   Забележка: Плъзгане на подвижни от този списък вмъква само текста, който обозначава пътя към картината; не успее да поставите самата картина.

 1. Ако вече не е отворен, отворете публикацията на обединяване за електронна поща.

 2. В менюто инструменти посочете съобщения и каталозии след това щракнете върху Циркулярни имейли.

 3. В Циркулярни имейли прозореца на задачите при Създаване на списък с получатели, изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, които искате и след това щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източник на данни, който сте избрали други диалогови прозорци може да се появи и искане за конкретна информация.

  Например ако вашият източник на данни на Microsoft Office Excel работна книга, която има информация в множество работни листове, трябва да изберете работния лист, съдържаща информацията, която искате и след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред. За повече информация за уточняване на списъка получатели вижте съвети за пощенски списъци.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле, въведете един или повече текстови полета.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. В публикацията си посочете там, където искате да се появява единият ъгъл на текстовото поле, и после плъзнете диагонално, докато получите размера на полето, който искате.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да се запази във всяко копие на публикацията ви готови, щракнете в текстовото поле и след това въведете текста, който искате да се показват във всяко копие.

 8. В публикацията си имейл обединяване щракнете в текстовото поле, където искате да вмъкнете поле за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните:

  Персонализирана хипервръзка

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху Вмъкване на персонализирана хипервръзка.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на персонализирана хипервръзка въведете текста, който искате да се показват и адреса на уеб сайт или уеб страница, която искате всеки получател, за да отидете в, когато щракнат върху хипервръзката.

  3. Ако искате да използвате поле за данни в полето текст за показване или полетата с хипервръзки, щракнете в полето Показване на текст или хипервръзка и след това в списъка под Елемент за да вмъкнете, щракнете върху поле за данни, които искате да вмъкнете.

   Ако вмъкнете поле с данни, можете да укажете substitute текст за показване и уеб адрес за всички празни елементи, които съответстват с вмъкнатия данни поле. Изберете квадратчетата за отметка Използвай текста по подразбиране за празните елементи и Използвай по подразбиране хипервръзка за празните елементи , ако е необходимо и след това въведете заместващ текст и уеб адрес.

   Изображение на диалоговия прозорец ''Вмъкване на персонализирана хипервръзка''

  Поле за картина

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху полето "изображение".

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина поле щракнете върху полето на данни за картината, която искате да вмъкнете и след това щракнете върху OK.

   Забележка: Ако съдържанието на колоната не съдържа пътя към папката, съдържаща картините, трябва да укажете местоположението на файлове с изображения. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [Папка на източник на данни], щракнете върху Добави, отидете до местоположението на картините и след това щракнете върху Отвори.

  Ред за поздрав

  1. В Циркулярни имейли на задачите под още елементи, щракнете върху ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Ред за поздрав изберете формат на реда за поздрав, който включва приветствие, формат на името и завършваща пунктуация.

   Можете също да въведете ваш собствен текст в приветствието и следващите пунктуация полета.

  3. Изберете текста, който искате да се показват в случаите, когато Publisher не може да се интерпретира името на получателя – например, когато източникът на данни съдържа няма собствено или фамилно име на получателя, но само име на фирма.

   Можете също да въведете ваш собствен текст като ред за поздрав в полето за невалидни имената на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда за поздрав, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Ред за поздрав . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Други полета с информация

  В Циркулярни имейли прозореца на задачите в списъка под подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите допълнителни полета към публикацията.

  1. В Циркулярни имейли прозореца на задачите в списъчното поле под подготовка на публикацията ви, плъзнете полето, което искате да включите в текстовото поле, които сте създали за него.

   Забележка: Плъзгане на подвижни от този списък вмъква само пътя към картината. Не успее да поставите самата картина.

 1. Ако вече не е отворен, отворете публикацията на обединяване за каталог.

 2. В менюто инструменти посочете съобщения и каталозии след това щракнете върху Обединяването за каталог.

 3. В Обединяване за каталог на прозореца на задачите, под Изберете списък с продукти, изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с продукти.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, които искате и след това щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източник на данни, който сте избрали други диалогови прозорци може да се появи и искане за конкретна информация.

  Например ако вашият източник на данни на Microsoft Office Excel работна книга, която има информация в множество работни листове, трябва да изберете работния лист, съдържаща информацията, която искате и след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Каталог продукт списък за циркулярни документи можете да изберете елементите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до елементите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до елементите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле, вмъкнете текстово поле в областта на обединяване за каталог на публикацията ви, в който вмъквате полета за данни.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. В публикацията си посочете мястото, където искате единият ъгъл на текстовото поле да се показва и после плъзнете диагонално, докато получите размера на текстовото поле.

 7. За да вмъкнете данните, които ще варират в зависимост от всеки запис в повтаряща се област на обединяване за каталог, щракнете в текстовото поле, където искате да вмъкнете поле за данни и след това направете някое от следните неща:

  1. За да вмъкнете текст в повтаряща се област на обединяване за каталог на вашия шаблон, в прозореца на задачите на Обединяване за каталог под подготовка на публикацията ви, щракнете върху полето, което искате да вмъкнете.

   Забележка: Щракнете върху полето картина или снимка ще вмъкване на текст (на картината името и пътя на файла) вместо самата картина.

  2. За да вмъкнете картина, под още елементи, щракнете върху Картина на продукт.

   Забележка: Ако не сте щракнали в текстово поле в областта на обединяване за каталог, преди да вмъкнете поле за обединяване, Publisher вмъква всяко поле за обединяване в рамките на ново текстово поле или картина.

 8. Повторете стъпка 5, докато сте вмъкнали всички полета от вашия източник на данни.

 9. Форматиране и подреждане на тази област, която ще се повтаря за всеки запис в източника на данни. Можете да го преоразмерите, така че да може да се побере множество записи, точно както искате в страницата. Намерете връзки към повече информация за форматирането и подреждане на текст в раздела Вж .

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×