Вмъкване, създаване или изтриване на поле, съхраняващо дати

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите поле за дата/час в таблица, когато трябва да съхранява дати и часове. Можете да използвате данни за дата и час за различни лични и служебни причини, като например рождени дни, фактуриране и доставка информация и карти за време. Тази статия обяснява как да използвате Microsoft Office Access 2007 за добавяне и изтриване на поле за дата/час в база данни на нови и съществуващи таблици.

Забележка: В тази статия не се обяснява как да въведете данни в поле за дата/час. За повече информация относно начина за използване на полета за дата/час вижте статията въвеждане на стойност на дата или час.

В тази статия

Разбиране на полета за дата/час

Добавяне на поле за дата/час в изглед на лист с данни

Добавяне на поле за дата/час в изглед за проектиране

Изтриване на поле за дата/час

Препратка към свойство на поле за дата/час

Разбиране на полета за дата/час

Ако сте начинаещ в Office Access 2007, не забравяйте, че данните в базата данни се съхранява в една или повече таблици. Можете да видите информацията в лист с данни – мрежа, която прилича на работен лист Microsoft Office Excel 2007 – или в въвеждане на данни на формуляр или отчет, но данните в крайна сметка се намира в една или повече таблици. От своя страна всяка таблица се състои от набор от полета (колони) и всяко поле е настроен да приема един определен тип данни. Например можете да зададете поле за дата/час типа данни, когато трябва да съхранява дати и часове, и тези, които са само видове стойности, че полето приема.

Спецификации на поле за дата/час

Когато използвате база данни на Access, може да видите стойностите за дата и час в произволен брой формати, като например европейски формат (28.11.2006 или 28-11-2006), Южна Азия формат (28/11/2006), или САЩ форматиране (11/28/2006).

Независимо как Access форматира данни, дата и час и независимо как да въведете дата или час данни, полета за дата/час съхраняване датите и часовете като двойна точност плаваща точка числа – система наричан последователни дати. Илюстрацията по-долу представлява типични поредна дата и час стойност.

Число с двойна точност

Целочислената част от стойността на числото, вляво от десетичната точка, представлява датата. Дробната част, вдясно от десетичната точка, представлява часа.

Числото в това число представлява 24 декември 2003, в 9:00 ч. Компонент на датата е броят на периодът, които са изминали от началната или "база" дата на 12/30/1899. В този пример 37,979 дни са изминали от 12/30/1899 до 12/24/2003. Компонент за време е част от 24-часов ден. Така стойността на 0.875 умножено по 24 часа е равно на 1 час или 9:00 ч.

Отрицателни стойности на дата компонент представляват дати преди базовата дата. Например стойност на -1 като дата компонент дава един ден преди базовата дата или 12/29/1899.

Валидна дата, стойностите на диапазона от-657 434 (1 януари 100 г.) до 2,958,465 (31 декември 9999 г.). Валиден час стойности на диапазона от 0.0 да 0.9999, или 23:59:59.

Съхраняване на датата и часа стойности като номера ви позволява да изпълнявате голям брой изчисления на данни, дата и час. Например можете да изчислява общия брой часове (за карта на време), или да определи възрастта на фактура.

Формати за дата/час полета

Можете да използвате два основни типа на форматиране с поле за дата/час: въвеждане на данни форматиране и показване на форматиране. Можете да използвате маска за въвеждане – набор от буквалните и контейнер знаци, които контролират как потребителите въвеждат данни – когато трябва да предоставите форматиране на въвеждане на данни. Можете да използвате формати за показване, за да контролирате това, което потребителите виждат в листове с данни, формуляри и отчети. Access предоставя два типа формати за показване: набор от предварително дефинирани формати, които избирате от списък, както и възможността за създаване на потребителски формат.

За повече информация относно използването на предварително дефинирани и потребителски формати вижте статията на Форматиране на данни в таблици, формуляри и отчети.

За информация за маски за въвеждане вижте статията на Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Методи за създаване на поле за дата/час

Office Access 2007 предоставя няколко начина за добавяне на поле за дата/час в нова или съществуваща таблица:

 • Изглед на лист с данни    Можете да добавите поле за дата/час в нова или съществуваща таблица в изглед на лист с данни, като добавите ново поле и след това въведете дата ръчно, или чрез копиране и поставяне на дата. Можете също да изберете типа на данните от падащия списък и задаване на свойства, като например не се изисква, което принуждава потребителите да въведете дата в полето и да Е уникално, което принуждава потребителите да въведете не дубликат стойност в полето.

 • Режим на проектиране    Можете да използвате изглед за проектиране, за да добавите поле за дата/час и задаване на свойства за полето, което не можете да зададете в изглед на лист с данни, включително маски за въвеждане и стойности по подразбиране.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата/час в изглед на лист с данни

Стъпките в този раздел обясняват как да добавите поле за дата и час към съществуваща таблица и към нова таблица в изглед на лист с данни. Ако сте начинаещ в Access, лист с данни е подобен на външен вид работен лист на Office Excel 2007 мрежа.

Добавяне на поле за дата и час към съществуваща таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 4. Ако е необходимо, превъртете хоризонтално до първото празно поле. По подразбиране Access показва Добавяне на ново поле в заглавния ред на всички нови полета, ето така:

  Ново поле в лист с данни

 5. Щракнете двукратно върху заглавния ред и въведете име за новото поле.

 6. Изберете първия празен ред под горен колонтитул и въведете дата.

  -или-

  Поставете дата в първия ред.

  -или-

  В раздела лист с данни в групата типове данни и форматиране , от списъка Тип на данните изберете Дата/час.

 7. Запишете промените.

Добавяне на поле за дата и час към нова таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Създай, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Access отваря нова таблица в изглед на лист с данни. Тази фигура илюстрира нова таблица:

  Нова празна таблица в нова база данни

 4. Щракнете върху Запиши Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365 и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 5. Щракнете двукратно върху заглавния ред за полето в първата таблица (един етикет Добавяне на ново поле) и въведете име за полето.

 6. Изберете първия празен ред под горен колонтитул и въведете дата. Достъп до заключава дата/час данни въведете автоматично, когато въведете дата.

  -или-

  Поставете дата в първия ред.

  -или-

  В раздела лист с данни в групата тип на данните и форматиране от списъка Тип на данните изберете Дата/час.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата/час в изглед за проектиране

Използвайте режим на проектиране, за да добавите поле за дата/час в нова или съществуваща таблица и след това да зададете или промените преглед на свойствата на полетата, че не можете да зададете или промените в листа с данни. Например можете да укажете маска за въвеждане или валидиращо правило. За повече информация за маски за въвеждане и други свойства вижте раздела препратка към свойство на поле за дата/час.

Добавяне на поле за дата и час към съществуваща таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата, която искате да промените и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 5. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете Дата/час от списъка.

 6. Запишете промените.

Добавяне на поле за дата и час към нова таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Създай, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 4. Щракнете върху Запиши Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365 и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 5. С десния бутон върху раздела на документа за новата таблица и щракнете върху Режим на проектиране.

 6. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 7. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете Дата/час от списъка.

 8. Запишете промените си. Ако искате да зададете свойствата за полето, оставете отворена в изглед за проектиране на таблицата и продължете със следващите стъпки.

Задаване или промяна на свойствата на поле

 1. В раздела " Общи " в долната част на конструктора на таблица, под Свойства на полеНамерете свойството, което искате да промените.

 2. Изберете полето до името на свойството. В зависимост от свойството можете да направите някое от следните неща:

  • Въвеждане на данни (например или маска за въвеждане на текст по подразбиране).

  • Стартирайте съветника за маски за въвеждане на данни или конструктора на изрази.

  • Показване на диалоговия прозорец Умни етикетчета като щракнете върху Бутон на конструктор до полето на свойството.

  • Изберете опция от списъка.

   За информация как да използвате всяка свойство на поле изберете свойство и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Изтриване на поле за дата/час

Можете да използвате табличен изглед или изглед за проектиране, за да изтриете поле за дата/час от таблица. Въпреки това, когато изтривате поле за дата/час, който съдържа данни, губите тези данни окончателно – не можете да отмените изтриването. Поради тази причина трябва да архивирате вашата база данни, преди да изтриете всички полета на таблица или други компоненти на база данни.

Изтриване на поле за дата/час в изглед на лист с данни

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 4. Намерете полето Дата и час, щракнете с десния бутон заглавния ред (име) и щракнете върху Изтриване на колона.

 5. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Изтриване на поле за дата/час в изглед за проектиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата, която искате да промените и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

  Access отваря таблицата в изглед за проектиране.

 4. Щракнете върху селектора на ред (празен квадрат) до полето Дата и час и след това натиснете клавиша DELETE.

  -или-

  Щракнете върху селектора на ред и щракнете върху Изтриване на редове.

 5. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Препратка към свойство на поле за дата/час

Когато използвате изглед за проектиране, за да добавите поле за дата/час в таблица, можете да настроите и да промените броя на свойствата за полето. Тази таблица описва свойства на поле за дата/час и описва какво означава всеки от тях, включително последствията от Задаване или промяна на свойствата.

Свойство

Употреба

Формат

Въведете по избор знаците за форматиране, за да дефинирате формат за показване. Формати, дефинирани от тук се показват в листовете с данни, формуляри и отчети. За повече информация за форматите по избор вижте статията на Форматиране на данни в таблици, формуляри и отчети.

Входна маска

Въведете низ за маска за въвеждане, или щракнете върху Бутон на конструктор за да стартирате съветника за маски за въвеждане.

За повече информация относно създаването и използването на маски за въвеждане вижте статиите Създаване на маска за въвеждане на поле или контрола за стойности в конкретен формат за въвеждане и Форматиране на данни в таблици, формуляри и отчети.

Надпис

Указва името на вашето поле за дата/час. Ако не зададете надпис, Access прилага име на поле по подразбиране.

Стойност по подразбиране

Задава стойността, която автоматично се показва в поле, когато създавате нов запис. Например можете да въведете функция например Date() за автоматично показване на текущата дата.

Правило за проверка

Определя изисквания за данните, въведени в цял запис, отделно поле или контрола на формуляр или отчет. Когато потребителят въведе данни, който нарушава правилото, можете да използвате свойството Текст за проверка за да зададете получените съобщението за грешка. Максималната дължина: 2048 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Текст на проверката за валидност

Задава текста в съобщението за грешка, което се появява, когато потребителите нарушава валидиращо правило. Максималната дължина: 255 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Задължително

Когато това свойство е настроено на да, трябва да въведете стойност в полето или във всички контроли, които са свързани към поле. Освен това стойността не може да бъде null.

Индексирано

Можете да използвате индекс, за да ускорите заявки, сортиране и групиране операции, които се управляват срещу голям обем от данни. Можете също да използвате индекси да предпазите потребителите от въвеждане на дублирани стойности. Възможности за избор:

 •     Изключва индексирането (по подразбиране).

 • Да (дублира OK)     Индексиране на полето и позволява дублиращи се стойности. Например може да имате дублирани собствено и фамилно име.

 • Да (без дублиране)    Индексиране на полето и не позволява дублиращи се стойности.

IME режим

Указва редактор, инструмент за използване на английски версии на Access с файловете, създадени в корейски или японски версии на Access. Стойност по подразбиране: Няма контрол. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

IME режим на изречение

Указва типа на данните, можете да въвеждате с помощта на редактор. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

Умни етикетчета

Задайте един или повече умни етикетчета за поле и контрол, които са обвързана с полето. Умните етикетчета са компоненти, които разпознава типовете данни в поле и ви позволяват да се действия, базирани на този тип. Например можете да изберете поле за дата/час и след това използвайте умно етикетче, за да отворите вашия личен календар.

Щракнете върху Бутон на конструктор до полето свойство, за да видите списък на налични умни етикетчета.

Подравняване на текст

Задава подравняване на данни в поле за дата/час. Възможности за избор:

 • Общи     Подравнява текста отляво, числа и дати отдясно.

 • Наляво     Подравнява текста, датите и числата отляво.

 • Отдясно     Подрежда всички текст, дати и числа вдясно.

 • Център за     Центрове за текст, дати и числа.

 • Разпространение на     Подравнява текста, дати и числа равномерно от двете страни на поле или текстово поле.

Показване на извличането на дата

Показва или скрива изскачащ календар контрола, която се появява, когато потребителите щракнат върху полета за дата/час. По подразбиране: за дати. Изберете никога, за да скриете контролата.

Забележка: Ако използвате маска за въвеждане за поле "Дата/час", контролата Извличане на дата не е налична, независимо как задавате това свойство.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×