Вмъкване, редактиране и преглеждане на полета в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Кодове на полета са полезни като контейнери за данни, които може да се промени във вашия документ, и можете да ги използвате, за да автоматизирате определени аспекти на вашия документ. Кодове на полета се добавят вместо вас, когато използвате функции на Word като номера на страници или съдържание, но можете да вмъквате кодовете на полетата ръчно за други задачи, като извършване на изчисления или попълване на съдържанието на документ от източник на данни.

Тези стъпки работят за вмъкване на всеки код на поле в Word. За списък на всички кодове на полета с подробна информация за всеки от тях вижте списък с кодовете на полета в Word.

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете поле.

  Съвет: Ако знаете кода на поле за полето, което искате да вмъкнете, напишете го директно във вашия документ, но не и от въвеждане на знаци скоба. Натиснете Ctrl + F9 и след това въведете кода в скобите.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Бързи части > Поле.
  Опцията "Вмъкни поле" в менюто "Бързи части"

 3. В списъка Имена на полета изберете име на поле.

  Съвет: Можете да филтрирате списъка, като щракнете върху стрелката надолу в списъка Категории.


  Диалогов прозорец ''Поле''

 4. Под "Свойства на полето" изберете желаните свойства или опции и щракнете върху OK.

Забележки: 

 • За да видите кодовете за определено поле в прозореца Поле, щракнете върху Кодове на полета. За някои полета този бутон е щракнат по подразбиране.

 • За да вложите някое поле в друго поле, първо вмъкнете външното поле – наричано още поле контейнер (стъпки 1-4 по-горе). След това поставете точката на вмъкване в кода на полето, където искате да вмъкнете вътрешното поле, и повторете стъпки 2-4 по-горе.

 1. Щракнете с десния бутон в полето и след това щракнете върху Редактиране на поле.

 2. Промяна на свойства на полето и опции. За информация за свойствата и опциите, налични за определено поле вижте списък с кодовете на полета в Word.

  Забележки: 

  • За някои полета, трябва да покажете кода на поле за редактиране на полето: натиснете Alt + F9.

  • Някои полета са редактирани в собствения диалогови прозорци вместо в диалоговия прозорец поле . Например ако с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Редактиране на хипервръзка, отваря се диалоговият прозорец Редактиране на хипервръзка .

Натиснете Alt + F9, за да превключите между показване на кодовете на полета и показване на резултатите от полетата във вашия документ. Когато видите код на поле, Синтаксисът изглежда ето така:

{ Име на поле свойства по избор превключва }

 • ИМЕ НА ПОЛЕ    Това е името, което се появява в списъка с имена на полета в диалоговия прозорец Поле.

 • Инструкции     Това са инструкциите или променливи, които се използват в определено поле. Не всички полета имат инструкции. В диалоговия прозорец поле те са посочени като свойства на полето.

 • Специфични ключове    Това са настройките, които може да бъде изключена и на за определено поле. Не всички полета имат ключове. В диалоговия прозорец поле те са посочени като поле за опции.

 • Общи ключове    Това са настройки, които управляват формата на резултатите на полето, като например главните букви на текст и дата/час формат. В диалоговия прозорец поле те са посочени като възможности за избор на формат . За подробности вижте резултатите на полето формат.

За информация за синтаксиса на дадена област вижте списък с кодовете на полета в Word.

Забележка относно защитата: Кодовете на полетата са видими за всеки, който чете вашия документ, затова се погрижете да не поставяте в тях информация, която искате да запазите поверителна.

По подразбиране Word показва резултатите на полето безпроблемно със съдържанието на вашия документ, така че някой четене на документ не знае, че част от съдържанието е в поле. Обаче полета могат да бъдат показани с оцветени фон, за да ги направите по-видими в документа.

 1. Щракнете върху файл > Опции. (В Word 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Word.)

 2. Щракнете върху Разширени.

 3. Под Показване на съдържанието на документав списъка с оцветяване на полетата , направете едно от следните неща:

  • За да направите полета изпъкват с останалата част от съдържанието на документа, изберете винаги.

  • За да направите полета смес безпроблемно със съдържанието на документа, изберете никога.

  • За да направите потребители на Word наясно, че те сте щракнали върху в поле, изберете когато е избрана.

   Когато оцветяване на опцията "поле" е зададено на Когато се избере, полето показва сив фон, когато щракнете в полето. Въпреки това сивото оцветяване не се посочва, че е избрано полето. Когато изберете полето, като щракнете двукратно върху или плъзнете мишката, осветяването, който показва избор се добавя към сивото оцветяване.

По подразбиране Word автоматично актуализира полета, когато документът се отваря. По този начин, информацията е актуализиран. Има случаи, където може да не искате да се случи, въпреки това. Например може да искате датата в заглавката, за да отрази определена дата, а не автоматично актуализира до текущата дата при всеки път, когато документът се отваря.

Полета също могат да бъдат актуализирани, като щракнете с десния бутон на поле и след това щракнете върху Актуализирай поле или като щракнете върху поле и след това натиснете F9.

Ръчно актуализиране на всички полета в основния документ, натиснете Ctrl + A и след това натиснете F9. Отделно трябва да бъдат актуализирани полета в горни колонтитули, долни колонтитули или текстови полета. Щракнете в горен колонтитул, долен колонтитул или текстово поле, натиснете Ctrl + A и след това натиснете клавиша F9.

Можете да заключите полета, за да предотвратите автоматично или неволно актуализиране на полето.

Заключване или отключване на определено поле

Направете едно от следните неща:

 • За да заключите поле, така че да не се актуализират резултати в поле, щракнете върху полето и след това натиснете Ctrl + F11.

 • За да отключите поле, така че да могат да бъдат актуализирани резултати в поле, щракнете върху полето и след това натиснете Ctrl + Shift + F11.

Заключване на резултатите от показалец, INCLUDETEXT и REF полета

Заключване резултат (\!) поле не позволява на поле, което е включено в резултата от показалец, INCLUDETEXT, или поле REF актуализирането освен ако полето ще даде като резултат на първоначалното местоположение е променена. Без този ключ Word актуализира полетата, които са включени в резултат на поле всеки път, когато се актуализира полето показалец, INCLUDETEXT или REF.

Например полето { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales.doc \! } Вмъква съдържанието на документ "Трим4 Sales.doc", който съдържа поле за дата и на поле за вграждане. Ако актуализирате полето INCLUDETEXT \! не позволява на Word да актуализира полетата DATE и EMBED във вмъкнатия текст, освен ако те първо се актуализират в оригиналния документ ("Qtr4 Sales.doc"). Ключът гарантира, че текстът, вмъкнат от полето INCLUDETEXT отговаря на текста в оригиналния документ.

За да актуализирате полетата DATE и EMBED в двете места, актуализирайте полетата в оригиналния документ (трим4 Sales.doc) и след това актуализирайте полето INCLUDETEXT.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×