Вмъкване на секция

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате секция, за да организирате групи от сродни контроли в шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath.

В тази статия

Кога да използвате секция

Вмъкване на секция

Скриване на секция въз основа на стойности във формуляра

Съвети за оформление

Кога да използвате секция

Използвайте секция, когато искате да организирате набор от сродни контроли във вашия шаблон на формуляр. Например в шаблон на формуляр за застрахователно искане можете да използвате секция, за да групирате набор от текстови полета, използвани за събиране на информация за контакт от собственици на полици.

Раздела, който съдържа текстовите полета

Можете също да използвате условно форматиране, за да показвате или скривате секции въз основа на стойности, които потребителите въвеждат някъде другаде във формуляра. Например във формуляр за отчет на разходи може да използвате условно форматиране, за да покажете секция за одобрение от ръководител на потребителите, когато техните разходи са повече от 1000 лв. Ако разходите са по-малко, секцията остава скрита във формуляра.

Когато вмъквате секция във вашия шаблон на формуляр, всъщност вмъквате празен контейнер. За да бъде секцията полезна, трябва да вмъкнете други контроли вътре в нея. Тези контроли може да включват текстови полета, списъчни полета или дори други секции.

Съвет: По подразбиране границите на секцията са невидими във формуляра. Ако искате около секцията да се появява очертание, подобно на това, показано в примера със застрахователното искане, можете да приложите граница към секцията в диалоговия прозорец Граници и оцветяване.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на секциите, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Повтаряща се секция    За да създадете секция, която потребителите могат да вмъкват във формуляр няколко пъти, използвайте повтаряща се секция или друга повтаряща се контрола.

Допълнителна секция    Ако в шаблона на формуляр добавите секция, тя ще се появи във формуляра, когато потребителят за първи път го отвори. Допълнителните секции, от друга страна, по подразбиране са скрити. Потребителите могат да изберат дали да вмъкнат допълнителната секция в техния формуляр.

Група за избор    За да вмъкнете секция, която може да бъде заменена с друга секция, използвайте група за избор. Групата за избор съдържа две или повече секции. По подразбиране една от тези секции се появява във формуляра. Потребителите могат да изберат да я заменят с друга секция.

Най-горе на страницата

Вмъкване на секция

Процедурата за вмъкване на секция леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда секция в режим на проектиране.

Празна секция, избрано в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Секциите са винаги обвързани с групи в източника на данни на шаблона на формуляр. Всяка контрола в секция е обвързана с поле , който е част от група секции.

В следващия пример секцията "Информация за собственик на полица" в шаблона на формуляр е обвързана с групата addressPolicyholder в прозореца на задачите Източник на данни.

зависимост между секция в шаблон на формуляр и съответната група в източник на данни

Вмъкване на секция в нов празен шаблон на формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Секция.

 4. За да добавите контроли в секцията, плъзнете контролите, които искате, от прозореца на задачите Контроли в секцията във вашия шаблон на формуляр.

  Забележка: Не бива да премествате контрола, която е вече на шаблона за формуляр в секцията, освен ако полето на контролата вече е част от групата на секцията в източника на данни. В противен случай може да повредят свързването на контролата.

 5. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над нея.

Вмъкване на секция в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да добавите секция, като плъзгате повтаряща се група от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр или вмъкнете секцията с помощта на прозореца на задачите контроли , както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Секция.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на секция изберете групата, в която искате да съхранявате данните на секцията, и след това щракнете върху OK.

 5. Добавете контроли в секцията и след това ги обвържете с подходящите полета в източника на данни.

Най-горе на страницата

Скриване на секция въз основа на стойности във формуляра

Условното форматиране не е само за прилагане на промени във форматирането към контролите. Един от най-добрите начини за използване на условното форматиране е за показване или скриване на контрола, която се базира на стойността, въведена в друга контрола. Типичен начин да направите това е да проектирате вашия формуляр с квадратче за отметка над секция, така че отметката в квадратчето да показва или скрива секцията. Тази техника улеснява показването на правилната информация в точното време.

Тази процедура предполага, че вече сте добавили секция във вашия шаблон на формуляр.

 1. В шаблона на формуляра щракнете върху секцията, която искате да скриете.

 2. В менюто Форматиране щракнете върху Условно форматиране.

 3. В диалоговия прозорец Условно форматиране щракнете върху Добавяне.

 4. Под Ако това условие е вярно задайте условието, което искате. Например за да скриете секцията, която сте избрали на стъпка 1, когато определено квадратче има отметка, изберете полето, с което е обвързано квадратчето за отметка в първото поле, и след това задайте стойността, която ще определя скриването на секцията.

  Съвет: За квадратчетата за отметка по подразбиране TRUE означава "отметнато", докато FALSE означава "изчистено".

 5. Под То приложи това форматиране изберете Скрий тази контрола.

 6. За да запишете условието и да се върнете в шаблона на формуляра, изберете OK два пъти.

 7. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Преди да вмъкнете контроли в секция в шаблон на формуляр, помислете как искате да подредите тези контроли. Текстовите полета и другите контроли могат да се добавят чрез плъзгане на произволно място в секцията. Ако пък искате по-голям контрол върху оформлението, в секцията можете да добавите таблица на оформлението, след което да вмъкнете етикети и контроли в отделните клетки, за да се подредят добре. В следващия пример проектантът на формуляра е използвал таблица на оформлението с два реда и три колони, за да подреди контролите в секция.

Раздел с таблица на оформлението, която съдържа текстови полета

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×