Вмъкване на номера на страници в работни листове

Ако искате при отпечатване на работен лист на Microsoft Excel да се показват номера, можете да вмъкнете номера на страници в горните или долните колонтитули на страниците на работния лист. Номерата на страниците, които вмъквате, не се показват в работния лист в нормален изглед – те се показват само в изгледа "Оформление на страниците" и на отпечатаните страници.

Забележка : : Екранните снимки в тази статия са направени в Excel 2016. Ако имате друга версия, това, което виждате, може да е малко по-различно, но освен ако не е упоменато друго, функциите са същите.

Добавяне на номера на страници в един работен лист

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да вмъкнете номера на страници.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа "Оформление на страниците". Можете също да щракнете върху Оформление на страниците изображение на бутон в лентата на състоянието, за да покажете този изглед.

 3. В работния лист щракнете върху Щракнете, за да добавите горен колонтитул или върху Щракнете, за да добавите долен колонтитул.

  Това показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел на горния или долния колонтитул.

 5. В раздела Проектиране, в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  В групата "Елементи на горен и долен колонтитул" щракнете върху "Номер на страница"

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Ако искате да добавите общия брой страници, въведете интервал след &[Страница], въведете думата от, последвана от интервал, а след това в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Брой страници.

  Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

 6. Щракнете някъде извън областта на горния или долния колонтитул, за да покажете настоящите номера на страниците в изгледа "Оформление на страниците".

 7. След като приключите работата в изгледа "Оформление на страниците", в раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга щракнете върху Нормален.

  В раздела "Изглед" щракнете върху "Нормален"

  Можете също така да щракнете върху Нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

  Можете да вмъквате номера на страници за работен лист в изгледа "Оформление на страниците", където можете да ги видите, или пък можете да използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците, ако искате да вмъкнете едновременно номера на страници за повече от един работен лист. За другите типове листове, като например листове с диаграма, можете да вмъкнете номера на страници само с помощта на диалоговия прозорец Настройка на страниците.

Най-горе на страницата

Добавяне на номера на страници в множество работни листове

Можете да вмъкнете номера на страници в множество работни листове в работната книга, като използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които е с дължина две страници, първият работен лист ще съдържа две страници, които са номерирани 1 и 2. Вторият работен лист също ще съдържа две страници, номерирани с 1 и 2.

Съвет : За да добавите номера на страници към всички работни листове последователно в дадена работна книга, трябва да промените номера, с който започва всеки един работен лист. За повече информация вж. Задаване на различен номер за началната страница.

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, към които искате да добавите номера на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет : Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците, в раздела Колонтитули щракнете върху Горен колонтитул по избор или върху Долен колонтитул по избор.

 3. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел.

 4. За да вмъкнете номера, щракнете върху бутона Вмъкване на номер на страница изображение на бутон .

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Забележки : 

  • Ако искате да да добавите общия брой страници, въведете интервал след &[Страница], въведете думата от, последван от интервал, а след това щракнете върху бутона Вмъкване на брой страници изображение на бутон .

  • Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

Най-горе на страницата

Задаване на различен номер за началната страница

За да номерирате всички страници на работни листове в работната книга последователно, първо добавете номера на страници към всички работни листове в работната книга, след което използвайте следната процедура, за да започнете началната страница за всеки един работен лист с подходящия номер. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които се отпечатва на две страници, бихте могли да използвате тази процедура, за да започнете номерирането на страниците за втория работен лист с номера 3.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В раздела Страница, в полето Номер на първата страница въведете номера, който искате да използвате за първата страница.

  За да използвате системата за номериране по подразбиране, въведете Автоматично в полето Номер на първата страница.

Най-горе на страницата

Промяна на реда, по който се номерират страниците

По подразбиране Excel номерира и отпечатва страници отгоре надолу и после отляво надясно в работния лист, но вие можете да промените посоката, за да номерира и печата страници отляво надясно и после отгоре надолу.

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да промените реда на номериране.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 3. В раздела Лист под Ред на страниците щракнете върху Надолу и после встрани или Встрани и после надолу.

  Посоката на всяка опция се показва в полето за визуализиране.

Най-горе на страницата

Изтриване на номера на страници

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, за които искате да премахнете номерата на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет : Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В раздела Колонтитули, в падащото поле Горен колонтитул или Долен колонтитул щракнете върху (няма).

  Забележка : Може да се наложи да превъртите до горния край на списъка, за да щракнете върху (няма).

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×