Вмъкване на номера на страници в работни листове

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако искате при отпечатване на работен лист на Microsoft Excel да се показват номера, можете да вмъкнете номера на страници в горните или долните колонтитули на страниците на работния лист. Номерата на страниците, които вмъквате, не се показват в работния лист в нормален изглед – те се показват само в изгледа "Оформление на страниците" и на отпечатаните страници.

Забележка: Екранните снимки в тази статия са направени в Excel 2016. Ако имате друга версия, това, което виждате, може да е малко по-различно, но освен ако не е упоменато друго, функциите са същите.

Добавяне на номера на страници в един работен лист

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да вмъкнете номера на страници.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изгледа "Оформление на страниците". Можете също да щракнете върху Оформление на страниците изображение на бутон в лентата на състоянието, за да покажете този изглед.

 3. В работния лист щракнете върху Щракнете, за да добавите горен колонтитул или върху Щракнете, за да добавите долен колонтитул.

  Това показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел на горния или долния колонтитул.

 5. В раздела Проектиране, в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Номер на страница.

  В групата "Елементи на горен и долен колонтитул" щракнете върху "Номер на страница"

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Ако искате да добавите общия брой страници, въведете интервал след &[Страница], въведете думата от, последвана от интервал, а след това в групата Елементи на горен и долен колонтитул щракнете върху Брой страници.

  Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

 6. Щракнете някъде извън областта на горния или долния колонтитул, за да покажете настоящите номера на страниците в изгледа "Оформление на страниците".

 7. След като приключите работата в изгледа "Оформление на страниците", в раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга щракнете върху Нормален.

  В раздела "Изглед" щракнете върху "Нормален"

  Можете също така да щракнете върху Нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

  Можете да вмъквате номера на страници за работен лист в изгледа "Оформление на страниците", където можете да ги видите, или пък можете да използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците, ако искате да вмъкнете едновременно номера на страници за повече от един работен лист. За другите типове листове, като например листове с диаграма, можете да вмъкнете номера на страници само с помощта на диалоговия прозорец Настройка на страниците.

Добавяне на номера на страници в множество работни листове

Можете да вмъкнете номера на страници в множество работни листове в работната книга, като използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които е с дължина две страници, първият работен лист ще съдържа две страници, които са номерирани 1 и 2. Вторият работен лист също ще съдържа две страници, номерирани с 1 и 2.

Съвет: За да добавите номера на страници към всички работни листове последователно в дадена работна книга, трябва да промените номера, с който започва всеки един работен лист. За повече информация вж. Задаване на различен номер за началната страница.

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, към които искате да добавите номера на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците, в раздела Колонтитули щракнете върху Горен колонтитул по избор или върху Долен колонтитул по избор.

 3. За да укажете къде да се показва номерът на страницата в горния или долния колонтитул, щракнете в полето Ляв раздел, Централен раздел или Десен раздел.

 4. За да вмъкнете номера, щракнете върху бутона Вмъкване на номер на страница изображение на бутон .

  Контейнерът &[Страница] се показва в избрания раздел.

  Забележки: 

  • Ако искате да да добавите общия брой страници, въведете интервал след &[Страница], въведете думата от, последван от интервал, а след това щракнете върху бутона Вмъкване на брой страници изображение на бутон .

  • Контейнерът &[Страница] от &[Страници] се показва в избрания раздел.

Задаване на различен номер за началната страница

За да номерирате всички страници на работни листове в работната книга последователно, първо добавете номера на страници към всички работни листове в работната книга, след което използвайте следната процедура, за да започнете началната страница за всеки един работен лист с подходящия номер. Ако например работната ви книга съдържа два работни листа, всеки от които се отпечатва на две страници, бихте могли да използвате тази процедура, за да започнете номерирането на страниците за втория работен лист с номера 3.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху стартиране на диалоговия прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В раздела Страница, в полето Номер на първата страница въведете номера, който искате да използвате за първата страница.

  За да използвате системата за номериране по подразбиране, въведете Автоматично в полето Номер на първата страница.

Промяна на реда, по който се номерират страниците

По подразбиране Excel номерира и отпечатва страници отгоре надолу и после отляво надясно в работния лист, но вие можете да промените посоката, за да номерира и печата страници отляво надясно и после отгоре надолу.

 1. Щракнете върху работния лист, за който искате да промените реда на номериране.

 2. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху стартиране на диалоговия прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 3. В раздела Лист под Ред на страниците щракнете върху Надолу и после встрани или Встрани и после надолу.

  Посоката на всяка опция се показва в полето за визуализиране.

Изтриване на номера на страници

 1. Щракнете върху работните листове или листовете с диаграми, за които искате да премахнете номерата на страници.

За да изберете

Направете следното

Единствен лист

Щракнете върху раздела на листа.

Щракнете върху раздела на листа

Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

Два или повече съседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

Два или повече несъседни листа

Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

Всички листове в работна книга

Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон до Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

 2. В раздела Колонтитули, в падащото поле Горен колонтитул или Долен колонтитул щракнете върху (няма).

  Забележка: Може да се наложи да превъртите до горния край на списъка, за да щракнете върху (няма).

Добавяне на номера на страници

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Excel автоматично променя към изглед "оформление на страница".

 2. Табло за Горен и долен колонтитул щракнете върху Горен колонтитул или долен колонтитули след това изберете страницата числовия формат, който искате.

  Се появяват номерата на страниците на горен колонтитул отгоре на отпечатаната страница и се появяват номерата на страниците на долен колонтитул в долния край.

 3. Когато сте готови, можете или да остане в изгледа "оформление на страница", или можете да превключите към нормален изглед, като щракнете върху нормален в раздела изглед .

Задаване на различен номер за началната страница

Можете да направите първия напечатан лист започва с номер на страница, различно от 1. Това е полезно, ако има други отпечатаните страници, които ще дойде преди листа. Например може да се отпечата 2 страници на документ на Word, която ще възлиза на страници 1 и 2, и собствен лист на Excel, след което ще започнете на страница 3.

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху Настройка на страниците.

 2. В раздела страница , в полето номер на първата страница въведете номера, който искате за номера на първата страница. Например ако искате номера на първата страница, за да бъде 3, въведете число 3.

 3. Щракнете върху OK.

Ако използвате страница числов формат, който брои общо страници, например: страница 3 от 7, ще трябва да направи корекция на второто число. Тази корекция гарантира ви не завършват с нещо като това: страница 10 на 7.

 1. В Настройка на страницитещракнете върху раздела Горен/долен колонтитул и след това щракнете върху Потребителски горен колонтитул или Долен колонтитул по избор.

 2. След страница & [страница] от & [страници], въведете знака плюс (+) и след това въведете броя на страниците, които идват преди номера на първата страница.

  Например ако 3 е номера на първата страница, трябва да включите 2 страници в общия брой страници. Така че трябва да въведете + 2 в края: страница & [страница] от & [страници] + 2 и след това щракнете върху OK.

 3. Щракнете отново върху OK .

Промяна на реда, се номерират страниците

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху Настройка на страницитеи след това щракнете върху листа.

 2. Под ред на страницитеизберете реда, който искате за номериране на страници.

Премахване на номера на страници

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху Настройка на страницитеи след това щракнете върху Горен/долен колонтитул.

 2. Под Горен или долен колонтитулизберете (няма).

  Да се наложи да превъртите, за да намерите (няма) в горната част на списъка.

Добавяне на номера на страници

 1. В раздела оформление под Настройка на страниците, щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 2. В падащото меню под Горен или долен колонтитулизберете страницата числов формат, който искате да добавите.

  Горен колонтитул формати се показват в началото на отпечатаната страница и долен колонтитул формати се показват в долната част.

  Съвети: 

  • Можете да видите как ще изглеждат номерата на страниците, като прегледате собствен лист в режим на визуализация. В раздела " оформление " под печат, щракнете върху Визуализация.

  • За да добавите номера на страници към множество листове във вашата работна книга едновременно, изберете листовете, които искате, преди да щракнете върху Горен и долен колонтитул. На страницата числовия формат, изберете ще се приложи към всички избрани листове.

  • Можете да създадете изцяло потребителски горен или долен колонтитул с номера на страници, като щракнете върху Персонализиране на горен или Долен колонтитул, персонализиране, след дадените ви инструкции.

Задаване на различен номер за началната страница

 1. В раздела оформление под Настройка на страниците, щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 2. Добавяне на номера на страници във формат, който искате.

 3. Щракнете върху Персонализиране на горен или Долен колонтитул, персонализиране, в зависимост от мястото, където се появяват номерата на страниците.

 4. Потърсете на страницата числов код & [страница]и щракнете върху непосредствено след него, за да преместите точката на вмъкване в това местоположение.

 5. Въведете знак плюс (+) и след това въведете броя на страниците, с които искате да преминете на началната страница. Например за да стартирате на страница 4, се увеличава начален номер на страница от три страници, така че въвеждате + 3. Кодът вече се показва като & [страница] + 3.

 6. Щракнете върху OK.

  В полето Горен или долен колонтитул , нова първата страница горен или долен колонтитул е показана.

  Забележка: Ако искате да използвате страницата числов формат, който включва общия брой страници, например страница 4 от 7, уверете се, че можете да добавите знак плюс (+) и брой се увеличи страница до общия страници код & [страници].

Промяна на реда, се номерират страниците

 1. В раздела оформление под Настройка на страниците, щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 2. В раздела лист , под ред на страницитеизберете реда, който искате за номериране на страници.

Премахване на номера на страници

 1. В раздела оформление под Настройка на страниците, щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 2. В изскачащото меню под Горен или долен колонтитулизберете (няма).

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×