Вмъкване на коментари и бележки в Excel

Можете да добавяте коментари към клетки. Когато клетката има коментар, в ъгъла на клетката се показва индикатор. Когато задържите показалеца на мишката върху клетката, коментарът се появява.

Забележка: 25 юли 2018 г.: "Коментари в нишки" е функция в бета-версия и засега се предлага само за част от участниците в Office Insider. Ще продължим да оптимизираме тази функция през следващите няколко месеца. Когато е готова, ще я пуснем за всички участници в Office Insider и абонатите на Office 365.

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Нов коментар.

 2. Въведете своя коментар.

 3. Щракнете върху бутона Изпрати (или натиснете Ctrl+Enter).

 4. Ако други хора имат нещо да добавят, те могат да щракнат с десния бутон върху клетката и да изберат Отговор на коментара.

Ако трябва да редактирате коментар в нишка, задръжте курсора над клетката. След това задръжте курсора над текста на коментара и щракнете върху Редактиране.

Ако трябва да изтриете коментар в нишка, щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Изтрий коментара.

Ако трябва да изтриете отговор, задръжте курсора над клетката. След това задръжте курсора над текста на отговора и щракнете върху Изтрий.

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Вмъкване на коментар (или натиснете Shift+F2). Ако използвате Excel за Office 365, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Нова бележка.

 2. Въведете текста на анотацията.

 3. Щракнете извън полето.

Ако трябва да редактирате бележката, щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Редактиране на коментар. Ако използвате Excel за Office 365, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Редактиране на бележка

Ако трябва да изтриете бележката, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Изтрий коментара. Ако използвате Excel за Office 365, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Изтриване на бележката.

В Excel за Office 365 има два вида коментари, от които да избирате: коментари и бележки. За повече информация вж. статията Коментари в нишки и бележки.

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи коментара, който искате да копирате.

 2. Натиснете Ctrl+C.

 3. В раздела Начало, щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Постави щракнете върху Коментари и след това върху OK.

 5. За да отмените преместващата се граница, щракнете върху друга клетка или натиснете Esc.

Забележки: 

 • Не натискайте клавиша Enter, след като щракнете върху OK. Ако го направите, не само коментарът, но и съдържанието на клетката ще се копира в областта на поставяне.

 • Копираните коментари заместват всички съществуващи коментари в областта местоназначение.

По подразбиране Excel показва индикатор, когато дадена клетка съдържа коментар или бележка. Можете да управлявате начина на показване на коментари и индикатори в клетки от Excel, като промените настройките по подразбиране, за да показвате или скривате коментарите винаги.

 1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Опции. В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

 2. В категорията Разширени, под Показване направете едно от следните неща:

  • За да скриете както коментарите, така и индикаторите в работната книга, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Няма коментари или индикатори.

  • За да покажете индикаторите, така че коментарите да се появяват само когато поставите показалеца върху клетките им, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Само индикатори, а коментари при задържане над обектите.

  • За да са показват винаги както коментарите, така и индикаторите, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Коментари и индикатори. Обърнете внимание, че в Excel за Office 365 тази настройка се отнася само за бележки, а не за коментари в нишка.

Excel поставя етикет на всеки коментар в нишка с името на лицето, което е влязло в момента със своя акаунт. Това не може да се промени, като въвеждате върху него. Бележките обаче са различни. Excel поставя етикет на бележките, като използва името, което сте задали в диалоговия прозорец "Опции". Следващата процедура обяснява как да промените името, което се показва в бележките, а не в коментарите в нишки.

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции. В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

 2. В категория Общи, под Персонализирайте своето копие на Microsoft Office въведете име в полето Потребителско име.

  Забележки: 

  • Ако полето Потребителско име е празно, Excel автоматично настройва вашето потребителско име за стойност на полето Потребителско име и използва това име за етикета.

  • Макар че не можете да скриете етикетите за бележки, можете да ги премахнете от бележката, като ги изтриете.

Вж. също

Отпечатване на коментари и бележки в Excel

Забележка: 25 юли 2018 г.: "Коментари в нишки" е функция в бета-версия и засега се предлага само за част от участниците в Office Insider. Ще продължим да оптимизираме тази функция през следващите няколко месеца. Когато е готова, ще я пуснем за всички участници в Office Insider и абонатите на Office 365.

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Нов коментар.

 2. Въведете своя коментар.

 3. Щракнете върху бутона Изпрати (или натиснете ⌘+Enter).

 4. Ако други хора имат нещо да добавят, те могат да щракнат с десния бутон върху клетката и да изберат Отговор на коментара.

Ако трябва да редактирате коментар в нишка, задръжте курсора над клетката. След това задръжте курсора над текста на коментара и щракнете върху Редактиране.

Ако трябва да изтриете коментар в нишка, щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Изтрий коментара.

Ако трябва да изтриете отговор, задръжте курсора над клетката. След това задръжте курсора над текста на отговора и щракнете върху Изтрий.

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Вмъкване на коментар

 2. Въведете текста на анотацията.

 3. Щракнете извън полето.

Ако трябва да редактирате бележката, щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Редактиране на коментар. Ако използвате Excel за Office 365 for Mac, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Редактиране на бележка.

Ако трябва да изтриете бележката, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Изтрий коментара. Ако използвате Excel за Office 365 for Mac, щракнете с десния бутон върху клетката и изберете Изтриване на бележката.

В Excel има два вида коментари, от които да избирате: коментари и бележки. За повече информация вж. статията Коментари в нишки и бележки.

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи коментара, който искате да копирате.

 2. Натиснете ⌘+C.

 3. В раздела Начало, щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Постави щракнете върху Коментари и след това върху OK.

 5. За да отмените преместващата се граница, щракнете върху друга клетка или натиснете Esc.

Забележка: Копираните коментари заместват всички съществуващи коментари в областта местоназначение.

По подразбиране Excel for Mac показва индикатор, когато дадена клетка съдържа коментар или бележка. Можете да управлявате начина на показване на коментари и индикатори в клетки от Excel, като промените настройките по подразбиране, за да показвате или скривате коментарите винаги.

 1. Щракнете върху Excel > Предпочитания > Изглед (под Авторство).

 2. В диалоговия прозорец Изглед, под За клетки с коментари показвай направете едно от следните неща:

  • За да скриете както коментарите, така и индикаторите в работната книга, щракнете върху Няма коментари или индикатори.

  • За да покажете индикаторите, така че коментарите да се появяват само когато поставите показалеца върху клетките им щракнете върху Само индикатори, а коментари при задържане над обектите.

  • За да са показват винаги както коментарите, така и индикаторите, щракнете върху Коментари и индикатори.

Excel поставя етикет на всеки коментар в нишка с името на лицето, което е влязло в момента със своя акаунт. Това не може да се промени, като въвеждате върху него. Бележките обаче са различни. Excel поставя етикет на бележките, като използва името, което сте задали в диалоговия прозорец "Опции". Следващата процедура обяснява как да промените името, което се показва в бележките, а не в коментарите в нишки.

 1. Щракнете върху Excel > Предпочитания > Общи.

 2. В диалоговия прозорец Общи, под Персонализиране въведете име в полето Потребителско име.

  Забележки: 

  • Ако полето Потребителско име е празно, Excel автоматично настройва вашето потребителско име за стойност на полето Потребителско име и използва това име за етикета.

  • Макар че не можете да скриете етикетите за бележки, можете да ги премахнете от бележката, като ги изтриете.

Вж. също

Отпечатване на коментари и бележки в Excel

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Нов коментар.

 2. В екрана за коментари въведете своя коментар. Можете дори да адресирате коментара за даден потребител, като въведете символа @, последван от името на потребителя, или като изберете потребител от падащия списък, който се появява.

 3. Щракнете върху бутона Изпрати (или натиснете Ctrl+Enter).

 4. Ако други хора имат нещо да добавят, те могат да щракнат с десния бутон върху клетката и да изберат Нов отговор.

Ако трябва да редактирате коментар в нишка, щракнете върху клетката, щракнете върху иконата Показване на коментара и след това посочете върху коментара, който искате да редактирате, и щракнете върху Редактиране.

Ако трябва да изтриете коментар в нишка, щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Изтрий коментара.

Ако трябва да изтриете отговор, щракнете върху клетката и щракнете върху иконата Показване на коментара и след това посочете върху коментара, който искате да изтриете, и щракнете върху Изтрий.

Забележка: Когато копирате и поставяте коментари в нишки в други клетки, Excel Online ще постави също и стойностите на клетките.

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи коментара, който искате да копирате.

 2. Натиснете Ctrl+C.

 3. Изберете празните клетки и натиснете Ctrl+V.

Забележка: Копираните коментари заместват всички съществуващи коментари в областта местоназначение.

 1. В работна книга на Excel докоснете в работния лист.

 2. Докоснете Вмъкване.

 3. Докоснете Коментар.

  На устройства с Excel за Android:

  Добавяне на коментар в Excel за Android

  В Excel за iPad:

  Добавяне на коментар в Excel за iPad

  В Excel Mobile за Windows 10:

  Добавяне на коментар в Excel Mobile за Windows 10

 4. Въведете своя коментар.

 5. Докоснете извън полето за коментари, за да спрете с коментирането.

 6. За да прегледате коментара, докоснете го в работната книга.

  За да изтриете коментар, докоснете иконата на коментара и след това докоснете X.

 1. Докоснете иконата за редактиране Докоснете, за да видите лентата на своя iPhone или телефон с Android. Докоснете "Още" Докоснете, за да видите лентата на своя телефон с Windows.

 2. Докоснете Начало и след това Преглед.

  Докоснете "Преглед"

 3. За да добавите коментар, докоснете Нов коментар на своя iPhone или Коментар на телефона си с Android или Windows, въведете своя коментар и след това Готово.

 4. За да прегледате или редактирате съществуващи коментари, докоснете коментара.

  За да редактирате коментар, докоснете иконата Редактиране на коментара.

  Добавяне на коментар

  За да изтриете коментар, докоснете иконата Изтрий коментара.

  Изтриване на коментар

  Когато приключите с промените, затворете полето за коментар, като докоснете стрелката надолу на своя iPhone или X на вашия телефон с Android или Windows.

 1. В работна книга на Excel докоснете в работния лист.

 2. Докоснете Вмъкване.

 3. Докоснете Коментар.

  На устройства с Excel за Android:

  Добавяне на коментар в Excel за Android

  В Excel за iPad:

  Добавяне на коментар в Excel за iPad

  В Excel Mobile за Windows 10:

  Добавяне на коментар в Excel Mobile за Windows 10

 4. Въведете своя коментар.

 5. Докоснете извън полето за коментари, за да спрете с коментирането.

 6. За да прегледате коментара, докоснете го в работната книга.

  За да изтриете коментар, докоснете иконата на коментара и след това докоснете X.

 1. Докоснете иконата за редактиране Докоснете, за да видите лентата на своя iPhone или телефон с Android. Докоснете "Още" Докоснете, за да видите лентата на своя телефон с Windows.

 2. Докоснете Начало и след това Преглед.

  Докоснете "Преглед"

 3. За да добавите коментар, докоснете Нов коментар на своя iPhone или Коментар на телефона си с Android или Windows, въведете своя коментар и след това Готово.

 4. За да прегледате или редактирате съществуващи коментари, докоснете коментара.

  За да редактирате коментар, докоснете иконата Редактиране на коментара.

  Добавяне на коментар

  За да изтриете коментар, докоснете иконата Изтрий коментара.

  Изтриване на коментар

  Когато приключите с промените, затворете полето за коментар, като докоснете стрелката надолу на своя iPhone или X на вашия телефон с Android или Windows.

 1. В работна книга на Excel докоснете в работния лист.

 2. Докоснете Вмъкване.

 3. Докоснете Коментар.

  На устройства с Excel за Android:

  Добавяне на коментар в Excel за Android

  В Excel за iPad:

  Добавяне на коментар в Excel за iPad

  В Excel Mobile за Windows 10:

  Добавяне на коментар в Excel Mobile за Windows 10

 4. Въведете своя коментар.

 5. Докоснете извън полето за коментари, за да спрете с коментирането.

 6. За да прегледате коментара, докоснете го в работната книга.

  За да изтриете коментар, докоснете иконата на коментара и след това докоснете X.

 1. Докоснете иконата за редактиране Докоснете, за да видите лентата на своя iPhone или телефон с Android. Докоснете "Още" Докоснете, за да видите лентата на своя телефон с Windows.

 2. Докоснете Начало и след това Преглед.

  Докоснете "Преглед"

 3. За да добавите коментар, докоснете Нов коментар на своя iPhone или Коментар на телефона си с Android или Windows, въведете своя коментар и след това Готово.

 4. За да прегледате или редактирате съществуващи коментари, докоснете коментара.

  За да редактирате коментар, докоснете иконата Редактиране на коментара.

  Добавяне на коментар

  За да изтриете коментар, докоснете иконата Изтрий коментара.

  Изтриване на коментар

  Когато приключите с промените, затворете полето за коментар, като докоснете стрелката надолу на своя iPhone или X на вашия телефон с Android или Windows.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×