Вмъкване на квадратче за отметка

Можете да вмъкнете квадратче за отметка във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, така че потребителите бързо да могат да въвеждат стойности истина или неистина.

В тази статия

Кога да използвате квадратче за отметка

Вмъкване на квадратче за отметка

Съвети за оформление

Кога да използвате квадратче за отметка

Използвайте едно или повече квадратчета за отметка, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да правят избор истина/неистина или да/не.

 • Покажете информация истина/неистина или да/не, която идва от база данни, уеб услуга или друг източник на данни.

В следващата илюстрация потребителите поставят отметки в квадратчета, за да укажат дали искат да резервират хотел или кола под наем заедно с резервацията им за самолетен полет.

Квадратчета за отметка във формуляр

Съвет: По подразбиране квадратчето за отметка не е избрано. Ако искате в едно квадратче за отметка да има поставена отметка по подразбиране, можете да щракнете двукратно върху него и да промените състоянието му по подразбиране.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на квадратчето за отметка, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Бутон за избор    Подобно на квадратче за отметка, група от бутони за избор разрешават на потребителя да направи избор. Но с бутони за избор потребителите избират от набор от малки кръгчета, а не от набор от квадратчета за отметка. Освен това, квадратчетата за отметка обикновено представят неизключващи се възможности за избор, докато бутоните за избор се използват за представяне на един избор от ограничен набор от взаимно изключващи се възможности за избор.

Списъчно поле с повече от един избор    Списъчното поле с повече от един избор се състои от определен брой квадратчета за отметка в списък за превъртане. Потребителите могат да поставят отметка в повече от едно квадратче от списъка или да добавят техен собствен запис в списъка, в зависимост от това как е проектиран вашият шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Вмъкване на квадратче за отметка

Процедурата за вмъкване на квадратче за отметка леко се различава в зависимост от това – дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда едно квадратче за отметка, когато е избрано в режим на проектиране.

Избрано квадратче за отметка в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен изглед в прозореца на задачите Източник на данни.

Квадратчетата за отметка са винаги обвързани с полета. В следващия пример квадратчето за отметка Включи хотел в шаблона на формуляр е обвързано с полето includeHotel в прозореца на задачите Източник на данни.

Квадратче за отметка "Зависимост между" в шаблон за формуляр и съответно поле в източник на данни

Ако обвързвате квадратчето за отметка с повтарящо се поле, квадратчето за отметка трябва да бъде в повтаряща се контрола, като например повтаряща се таблица или повтаряща се секция.

Вмъкване на квадратче за отметка в нов празен шаблон на формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Квадратче за отметка.

 4. За да замените етикета по подразбиране на контролата, изберете текста до квадратчето за отметка, вмъкнато във вашия шаблон на формуляр, и след това въведете вашия етикет.

 5. За да промените стойността, която се съхранява в източника на данни, когато потребителите изчистват или поставят отметка в квадратчето във формуляра, щракнете двукратно върху квадратчето за отметка, изберете раздела Данни и след това щракнете върху стойностите, които искате, в списъка Стойност при изчистено и списъка Стойност при отметнато.

  Забележка: За квадратчетата за отметка по подразбиране TRUE означава "отметнато", докато FALSE означава "изчистено".

Вмъкване на квадратче за отметка в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проекта на вашия шаблон за формуляр на съществуващ XML (Extensible Markup Language) файл, база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъкнете квадратче за отметка, като го плъзнете от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона за формуляр или като вмъкнете квадратче за отметка от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следната процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Квадратче за отметка.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на квадратче за отметка изберете полето, в което искате да съхранявате стойността на квадратчето за отметка, и след това щракнете върху OK.

 5. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

 6. За да промените стойността, която се съхранява в източника на данни, когато квадратчето за отметка е изчистено или отметнато, щракнете двукратно върху квадратчето за отметка, което е било вмъкнато в шаблона на формуляра, изберете раздела Данни и след това въведете стойностите, които искате в полетата Стойност при изчистено и Стойност при отметнато.

  Забележка: За квадратчетата за отметка по подразбиране TRUE означава "отметнато", докато FALSE означава "изчистено".

  Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете квадратчето за отметка, и след това изберете Квадратче за отметка от контекстното меню. За да видите тази команда, полето трябва да използва подходящ тип данни като типа данни "Истина/неистина (boolean)".

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на контролата квадратче за отметка:

 • За да промените размера на няколко квадратчета за отметка наведнъж, изберете квадратчетата, чийто размер искате да промените. Натиснете клавишите ALT+ENTER и след това задайте необходимите настройки в раздела Размер.

 • Ако направите квадратчето за отметка прекалено голямо, отметката вътре в квадратчето може да изглежда изкривена.

 • За да промените границата или цвета на квадратче за отметка, изберете квадратчето, което искате да промените. В менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки.

 • Можете да използвате условно форматиране, за да показвате елементи във вашия шаблон на формуляр, когато потребителите поставят отметка в определено квадратче. Например във формуляр за отчет на разходите можете да използвате условно форматиране, за да покажете секция за одобрение на управителя на хората, когато поставят отметка в квадратче Изисква се одобрение на управителя. Ако одобрението на управителя не е необходимо, потребителите не поставят отметка в квадратчето и разделът остава скрит във формуляра.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×