Вмъкване на допълнителна секция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако имате секция във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, която се отнася само за определени потребители, помислете да я направите допълнителна секция. Допълнителната секция не се появява във формуляра на потребителя по подразбиране. Потребителите вмъкват и попълват допълнителната секция само ако имат необходимост.

В тази статия

Кога да използвате допълнителна секция

На потребителския интерфейс

Вмъкване на допълнителна секция

Персонализиране на текста на подсказване, който потребителите щракнат, за да вмъкнете допълнителна секция

Показване на допълнителната секция във формуляра по подразбиране

Съвети за оформлението

Кога да използвате допълнителна секция

Използвайте допълнителна секция, когато искате да предложите на потребителите избора да попълват определена секция във формуляра. Например в шаблон на формуляр за отчет на състоянието можете да включите допълнителна секция за бележки. Потребителите, които искат да добавят допълнителни бележки, могат да вмъкнат и попълнят тази допълнителна секция. Всеки друг може да остави секцията скрита.

...

Когато вмъквате допълнителна секция във вашия шаблон на формуляр, всъщност вмъквате празен контейнер. За да бъде контролата секция полезна, трябва да вмъкнете други контроли вътре в нея. В предишния пример проектантът на формуляра е вмъкнал RTF текстово поле в допълнителната секция заедно със заглавие "Бележки".

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на допълнителните секции, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Секция    Секциите се използват за организиране на групи от сродни контроли. Секциите се появяват в шаблона на формуляр по подразбиране. Не можете да изберете да ги скриете, както можете да направите с допълнителните секции.

Повтаряща се секция    За да създадете секция, която потребителите могат да вмъкват във формуляр няколко пъти (като запис в база данни), използвайте повтаряща се секция или друга повтаряща се контрола.

Група за избор    За да вмъкнете секция, която може да бъде заменена с друга секция, използвайте група за избор. Групата за избор съдържа две или повече секции. По подразбиране една от тези секции се появява във формуляра. Потребителите могат да изберат да я заменят с друга секция. Групите за избор могат също да бъдат вмъквани във формуляр няколко пъти от потребителя.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Ако сте оставили разрешени настройките по подразбиране за вашата допълнителна секция, потребителите ще видят малка икона на оранжева стрелка до текст за подсказване, когато отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Можете да персонализирате текста за подсказване, когато проектирате вашия шаблон на формуляр.

Hint text for optional section

Ако те щракнат върху иконата или върху текста на подсказване, InfoPath ще замени текста за подсказване и иконата с допълнителната секция. Потребителят може след това да въведе данни в контролите в допълнителната секция.

За да премахнат допълнителна секция, потребителите преместват показалеца над секцията, докато се появи оранжев бутон на контекстно меню в горния ляв ъгъл. Потребителите щракват върху този бутон, за да видят меню с опции за работа със секцията. Можете да персонализирате командите на менюто, когато проектирате вашия шаблон на формуляр.

Remove Notes command on shortcut menu

Забележка: Ако потребител премахне допълнителна секция, след като я е попълнил, данните в тази секция се губят, а не се скриват.

Най-горе на страницата

Вмъкване на допълнителна секция

Процедурата за вмъкване на допълнителна секция малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една допълнителна секция, когато е избрана в режим на проектиране.

Empty optional section selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Секции по избор са винаги обвързани с групи в източника на данни на шаблона на формуляр. Всяка контрола в допълнителна секция е обвързана с поле, което е част от група секции.

В следващия пример допълнителната секция Бележки в шаблона на формуляр е обвързана с групата notes в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between optional section in form template and group in data source

Вмъкване на допълнителна секция в нов празен шаблон на формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Допълнителна секция.

 4. За да добавите контроли в секцията, плъзнете контролите, които искате, от прозореца на задачите Контроли в допълнителната секция във вашия шаблон на формуляр.

  Забележка: Не бива да премествате контрола, която е вече на шаблона за формуляр в секцията, освен ако полето на контролата вече е част от групата на секцията в източника на данни. В противен случай може да повредят свързването на контролата.

 5. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над нея.

Вмъкване на допълнителна секция в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да добавите допълнителна секция, като плъзнете група от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона за формуляр или вмъкнете секцията с помощта на прозореца на задачите контроли , както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Допълнителна секция.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на допълнителна секция изберете групата, в която искате да съхранявате данните на допълнителната секция, и след това щракнете върху OK.

 5. Добавете контроли в секцията и след това ги обвържете с подходящите полета в източника на данни.

Най-горе на страницата

Персонализиране на текста на подсказване, върху който потребителите щракват, за да вмъкнат допълнителната секция

Когато вмъквате допълнителна секция във вашия шаблон на формуляр, във формуляра се появява текст на подсказване "Щракнете тук за вмъкване". Този текст информира потребителите, че има допълнителна секция, която е налична за вмъкване. Направете следното, за да персонализирате този текст:

 1. Щракнете двукратно върху допълнителната секция.

 2. Изберете раздела Данни.

 3. Отметнете квадратчето Покажи бутона за вмъкване и текста на подсказване и след това заменете текста по подразбиране в полето с вашия текст.

Най-горе на страницата

Показване на допълнителната секция във формуляра по подразбиране

По подразбиране допълнителните секции са скрити, когато потребителите за първи път отворят формуляр. Ако искате, можете да изберете да покажете допълнителната секция. Ако направите това, InfoPath ще скрие текста на подсказване "Щракнете тук за вмъкване", защото допълнителната секция е видима във формуляра.

 1. Щракнете двукратно върху допълнителната секция.

 2. Изберете раздела Данни.

 3. Под Настройки по подразбиране щракнете върху Включи секцията във формуляра по подразбиране.

 4. Поставете отметка в полето Разреши на потребителите да изтриват секцията.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Преди да вмъкнете контроли в допълнителна секция във вашия шаблон на формуляр, помислете как искате да подредите тези контроли. Можете да добавите текстови полета и други контроли, плъзгайки ги в допълнителната секция, където искате. Или ако искате повече контрол върху оформлението, можете да добавите таблица на оформлението в допълнителната секция и след това да вмъкнете етикети и контроли в отделните клетки, така че да се подравняват добре. В следващата илюстрация се използва таблица на оформлението с четири реда и две колони за подреждане на етикети и контроли в допълнителната секция.

Layout table used to arrange controls in optional section

В допълнение на използването на таблици на оформлението, можете да направите едно или повече от следните неща:

 • За да промените размера на няколко раздела наведнъж, изберете секциите, чийто размер, който искате да промените, натиснете ALT + ENTER, изберете раздела размер и след това направете необходимите корекции.

 • За да промените границата или цвета на секция, изберете я в шаблона за формуляр, в менюто форматиране , щракнете върху граници и оцветяване, щракнете върху раздела граници и след това направете необходимите корекции.

 • За да видите как ще изглеждат контролите във вашия раздел с истински текст в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто изглед . Това ви помага да се ориентирате как ще изглежда формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато потребителят го попълва.

 • В някои случаи текстът в контролите в секция и етикетите отляво на тези контроли може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху контролата, щракнете върху подравняване в раздела размер и след това щракнете върху Приложи. Ако етикетът и контролата са в различни клетки в таблица на оформлението, щракнете върху клетката, която съдържа етикета, щракнете върху Свойства на таблицата в контекстното меню и след това щракнете върху центрирано под вертикално подравняване в раздела клетка .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×