Вмъкване на група от бутони за избор

Можете да вмъкнете два или повече бутона за избор във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, когато искате потребителите да избират една възможност от ограничено множество от опции.

В тази статия

Кога да използвате група от бутони за избор

Опитът на потребителя

Вмъкване на група от бутони за избор

Съвети за оформление

Кога да използвате група от бутони за избор

Използвайте група от бутони за избор във вашия шаблон на формуляр, за да предоставите на потребителите малък брой свързани, но взаимно изключващи се възможности за избор.

В следващата илюстрация служителите и управителите щракват върху бутони за избор, за да оценят изпълнение на работата във формуляр за преглед на изпълнение. Във всяка секция потребителите могат да изберат само един бутон.

Option buttons in a performance review form

Когато потребителите отворят формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, никой от бутоните за избор не е избран по подразбиране. Ако искате някой от бутоните за избор да бъде избран, когато потребителите отворят формуляра, можете да поставите отметка в квадратчето Този бутон е избран по подразбиране (диалогов прозорец Свойства на бутон за избор) за този бутон за избор.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на бутоните за избор, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Квадратче за отметка    Както бутона за избор, квадратчето за отметка поддържа опции, които са или включени, или изключени. Разликата е в това, че обикновено използвате квадратчета за отметка за решения от тип да/не или неизключващи се възможности за избор.

Списъчно поле    Както групата от бутони за избор, списъчното поле разрешава на потребителите да избират от няколко възможности във формуляра. Но със списъчните полета потребителите правят своя избор, като избират елемент от списъка, вместо да щракват върху малко кръгче.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Когато потребителите попълват формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, бутоните за избор се появяват като малки кръгчета с етикети до тях. Когато потребителите изберат някой от бутоните, в средата на това кръгче се появява точка. Във всеки набор от бутони за избор само един бутон може да бъде избран.

Най-горе на страницата

Вмъкване на група от бутони за избор

Процедурата за вмъкване на група от бутони за избор малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда един бутон за избор, когато го изберете в режим на проектиране.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Всеки бутон за избор е обвързан с едно и също поле в източника на данни. Когато потребителят щракне върху бутон за избор, стойността, която е обвързана с този бутон за избор, се съхранява в полето. В следващия пример бутоните за избор 1, 2, 3 и няма са всички обвързани с полето employeeScore в прозореца на задачите Източник на данни.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Вмъкване на група от бутони за избор в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Бутон за избор.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване на бутони за опции въведете броя на бутоните, които искате да вмъкнете, и след това щракнете върху OK.

 5. За да промените стойността, която се съхранява в източника на данни, когато бутон за избор бъде избран, щракнете двукратно върху бутона за избор, чиято стойност искате да промените, изберете раздела Данни и след това въведете стойността, която искате, в полето Стойност при избиране.

  Забележка :  По подразбиране първият бутон за избор в групата записва стойността 1 при избиране, вторият записва стойността 2 и т. н.

 6. В шаблона на формуляр заменете текста в контейнер за всеки етикет на бутон за избор с текста, който искате.

Вмъкване на група от бутони за избор в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите група от бутони за избор, като плъзгайте поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или като вмъквате група от бутони за избор от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Бутон за избор.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на бутон за избор изберете полето, в което искате да съхранявате данните на бутона за избор, и след това щракнете върху OK.

  Забележка : Ако обвързвате бутоните за избор с повтарящо се поле, бутоните за избор трябва да бъдат в повтаряща се контрола като повтаряща се таблица или повтаряща се секция.

 5. В полето Брой на бутони за опции за вмъкване в диалоговия прозорец Вмъкване на бутони за опции въведете броя на бутоните за избор, които искате да вмъкнете, и след това щракнете върху OK.

 6. За да промените стойността, която се съхранява в източника на данни, когато бутон за избор бъде избран, щракнете двукратно върху бутона за избор, чиято стойност искате да промените, изберете раздела Данни и след това въведете стойността, която искате, в полето Стойност при избиране.

  Забележка :  По подразбиране първият бутон за избор в групата записва стойността 1 при избиране, вторият записва стойността 2 и т. н. Стойностите, които се приемат, зависят от типа на данните на полето, с което са обвързани бутоните за избор.

 7. InfoPath използва името на полето като етикет за всеки бутон за избор в групата. В шаблона на формуляр заменете текста в контейнер за всеки етикет на бутон за избор с текста, който искате.

  Съвет : Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете бутоните за избор, и след това изберете Бутон за избор от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на групата от бутони за избор:

 • За да промените размера на няколко бутони за избор наведнъж, изберете бутоните за избор, чийто размер искате да промените, натиснете клавишите ALT+ENTER, изберете раздела Размер и след това задайте необходимите настройки.

 • За да подобрите четенето, помислете за добавяне на ред с пояснителен текст, който предшества бутоните за избор, граница около групата от бутони или оцветяване зад бутоните. Най-добрият начин да направите това е да вмъкнете бутоните за избор в празна секция в шаблона на формуляр. Изберете секцията и след това в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и задайте необходимите настройки.

 • Използвайте настройки на полетата, за да нагласите интервалите около всеки бутон за избор.

 • Редът на обхождане с табулация се отнася за реда, по който фокусът на курсора се премества, когато потребителят натисне клавиша TAB. В случая на бутони за избор, когато потребителят натисне клавиша TAB, фокусът се премества на първия бутон за избор в групата, ако нито един от бутоните за избор не е избран, или на последно избрания бутон за избор. Следващо натискане на клавиша TAB пропуска останалите бутони за избор в полза на следващата контрола в реда на обхождане с табулация. Въпреки че потребителите могат да използват клавишите стрелки, за да навигират през бутоните, може понякога да искате клавишът TAB да премества фокуса. В този случай можете ръчно да нагласите реда на обхождане с табулация, като променяте настройката Индекс на раздел в раздела Разширени в диалоговия прозорец Свойства на бутон за опции.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×