Вмъкване на група за избор

Групата за избор е контрола, която се използва за представяне на набор от взаимно изключващи се възможности за избор на потребителите. По подразбиране групата за избор съдържа две секции за избор, едната от които се появява за потребителя като избор по подразбиране във формуляра.

В тази статия

Кога да използвате група за избор

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на група за избор

Съвети за оформление

Кога да използвате група за избор

Използвайте група за избор, когато искате да:

 • Дадете на вашите потребители възможността да избират между две или повече секция; раздел във формуляр.

 • Проектирате шаблон на формуляр, базиран на съществуваща XML схема, която съдържа елемент xsd: choice. В този случай групата за избор ви позволява да пригодите този елемент на схема във вашия шаблон на формуляр, така че потребителите да могат да работят с него.

Групите за избор съдържат две или повече секции за избор. По подразбиране една от тези секции се появява във формуляра и потребителите могат да изберат да я премахнат или да я заменят с друга секция. Например във формуляр за поръчка за покупка можете да имате секция за поръчка на нов настолен компютър, показан по подразбиране, но да позволите на потребителите да премахнат секцията изцяло или да я заменят със секция за поръчка на преносим компютър.

Choice group on form with shortcut menu visible

Секциите за избор в групата за избор съдържат контролите, с които потребителите взаимодействат, когато попълват формуляра. Секциите за избор винаги се съдържат в групи за избор. По тази причина, ако се опитате да добавите самостоятелна секция за избор във вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath автоматично създава група за избор, в която тя да се съдържа.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на групите за избор, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Раздел    Разделите приличат на секциите за избор в група за избор по това, че ги използвате, за да предоставите на потребителите сроден набор от контроли. Но разделите се използват само за организационни цели – потребителите не могат да ги премахнат или заменят, когато попълват формуляр, както могат да направят със секциите за избор.

Незадължителна секция    Когато добавяте група за избор във вашия шаблон на формуляр, секцията по подразбиране винаги се появява, когато потребителят за първи път отвори формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр. Незадължителните раздели от друга страна са скрити по подразбиране. Потребителите могат да изберат дали да включат незадължителна секция във формуляра. Например във формуляра за поръчки, споменат по-рано, някои потребители може да искат да включат коментари за компютъра, който планират да поръчат. Можете да вмъкнете незадължителна секция в шаблона на формуляр и да добавите RTF текстово поле с етикет "Бележки" в тази незадължителна секция. Потребителите след това могат да добавят тази секция за бележки, когато и ако искат, като щракват върху пояснителния текст във формуляра.

Повтаряща се секция    Както повтарящите се групи за избор, повтарящите се секции позволяват на потребителите да добавят повече от една секция в техния формуляр в зависимост от техните нужди. Използвайте повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр, когато целта ви е да позволите на потребителите да вмъкват, но не и да заменят няколко екземпляра на една секция.

Повтаряща се група за избор    Повтарящите се групи за избор са точно като групите за избор с изключение на това, че потребителите могат да вмъкват повече от една такава в своите формуляри. Например във формуляра за поръчки, споменат по-рано, потребителите могат да изберат да поръчат настолен компютър или преносим компютър. Все пак в някои случаи потребителят може да иска да поръча и двата типа компютри или няколко компютъра от един и същи тип. Ако във формуляра се използва повтаряща се група за избор, потребителят може да избере да попълни секцията, която съдържа информация за поръчка за настолен компютър. След това потребителят може да вмъкне втори екземпляр на групата за избор, за да попълни секцията, която съдържа информация за поръчката за преносим компютър.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

По външен вид и поведение групите за избор приличат на секциите и другите контроли, свързани с оформлението. Ключовите разлики се състоят в това, че потребителите могат да заменят секцията по подразбиране в група за избор с алтернативна секция или да изтрият групата за избор изцяло.

Когато потребителите преместят курсора над секцията за избор по подразбиране, в горния ляв ъгъл на секцията се появява малък пурпурен бутон. Когато потребителите щракнат върху този бутон, контекстно меню показва команди за премахване или замяна на секцията по подразбиране.

Shortcut menu for choice group

Съвет: С групата за избор потребителите могат да премахват или заменят секцията по подразбиране, но не могат да вмъкват няколко нейни екземпляра във формуляра. Ако искате потребителите да могат да вмъкват допълнителни секции в своя формуляр, трябва да използвате повтаряща се група за избор, а не група за избор. От гледна точка на потребителя нещата са подобни. Но освен че вижда команди на контекстно меню за премахване или замяна на секцията по подразбиране, потребителят вижда и команди за вмъкване на няколко екземпляра на групата за избор.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, групите за избор и секциите за избор не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на група за избор

Процедурата за вмъкване на група за избор в шаблон на формуляр леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една група за избор, когато е избрана в режим на проектиране.

A choice group selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Секциите за избор винаги са обвързани с групи. Всяка контрола в секция за избор е обвързана с поле, което е част от групата на секцията за избор. В следващия пример секцията за избор Настолен компютър в шаблона на формуляр е обвързан с групата desktop в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Вмъкване на група за избор в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

Когато вмъквате група за избор, InfoPath създава групи, които са обвързани със секциите за избор в тази група за избор. В допълнение, InfoPath създава специален вид група, за да укаже визуално зависимостта между групата за избор в шаблона на формуляр и източника на данни. Този тип група съдържа думата (избор) до етикета в източника на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Група за избор.

  В шаблона на формуляр се появява група за избор, съдържаща две секции за избор.

 4. За да вмъкнете допълнителни секции за избор в групата за избор, поставете курсора в групата за избор в шаблона на формуляр и след това щракнете върху Секция за избор в прозореца на задачите Контрола.

 5. За да добавите контроли в секциите за избор вътре групата за избор, направете едно от следните неща:

  • За да добавите контроли в секцията за избор по подразбиране, плъзнете контролите, които искате, от прозореца на задачите Контроли в секцията за избор във вашия шаблон на формуляр, който има етикет Секция за избор (по подразбиране).

  • За да добавите контроли в алтернативните секции за избор, плъзнете контролите, които искате, от прозореца на задачите Контроли в секцията за избор във вашия шаблон на формуляр, който има етикет Секция за избор.

Вмъкване на група за избор в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. Например представете си, че базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на XML схема и тази схема включва елемент xsd: choice. В този случай можете да вмъкнете група за избор, като плъзнете подходящата група от прозореца на задачите Източник на данни във вашия шаблон на формуляр. Ако вместо това използвате прозореца на задачите Контроли, за да вмъкнете група за избор, InfoPath ви напомня да обвържете групата за избор със съществуваща група в източника на данни, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Група за избор.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на група за избор изберете група с думата (избор) до името и и след това щракнете върху OK.

 5. Добавете две или повече секции за избор в групата за избор в шаблона на формуляр и след това ги обвържете с подходящите групи в източника на данни.

  Забележка: Групите, които избирате, трябва да бъдат част от групата (избор), която избрахте на стъпка 4.

 6. Добавете контроли във всяка секция за избор и след това обвържете тези контроли с подходящите полета в източника на данни.

  Забележка: Полетата трябва да бъдат част от групите, които избрахте на стъпка 5. InfoPath използва имената на тези полета за етикети на контролите. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на групите за избор и секциите за избор:

 • Тъй като бутонът на контекстното меню се появява само когато потребителите преместят показалеца над секция за избор, новите потребители може да не разберат как да заменят секцията за избор по подразбиране. Когато проектирате вашия шаблон на формуляр, помислете за добавяне на кратко обяснение над секцията за избор, което да казва на потребителите как да заменят една секция за избор с друга.

 • По подразбиране границите около секцията за избор не са видими за потребителите, попълващи формуляра. Като резултат потребителите виждат само контролите в секциите, когато отворят вашия формуляр. За да отделите визуално секцията за избор от текста и контролите около нея или просто за да привлечете вниманието на потребителите към секцията, можете да използвате диалоговия прозорец Граници и оцветяване, за да добавите граници или цвят в секциите за избор в групата за избор.

 • За да промените размера на няколко секции за избор наведнъж, изберете секциите за избор, чийто размер искате да промените. В менюто Форматиране щракнете върху Свойства и след това задайте необходимите настройки в раздела Размер.

 • Понякога текстът в контролите в секция за избор и етикетите отляво на тези контроли може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху контролата, изберете Подравняване от раздела Размер и след това щракнете върху Приложи. За да подравните повторно етикети и контроли, които са в различни клетки в таблица за оформление, щракнете с десния бутон на мишката върху клетката, която съдържа етикета, изберете Свойства на таблицата от контекстното меню и след това щракнете върху Центрирано под Вертикално подравняване в раздела Клетка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×