Вмъкване и форматиране на кодове на полета в Word 2007

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Информацията в тази статия се отнася за всеки код на поле в Word. За информация относно конкретен код на поле вижте кодове на полета в Word.

Какво искате да направите?

Повече информация за полетата

Вмъкване на поле

Редактиране на поле

Показване на резултатите от поле

Контрол над актуализирането на полетата

Повече информация за полетата

Можете да вмъкнете поле, ако искате да направите следното:

 • Да събирате, изваждате или извършвате други изчисления. За да направите това, използвайте полето = (Формула).

 • Да работите с циркулярни документи. Например вмъкнете полетата ASK и FILLIN, за да покажете запитване, докато Word обединява всеки запис на данни с основния документ.

В други случаи е по-лесно да използвате командите и опциите, налични в Word, за да добавите информацията, която искате. Например можете да вмъкнете хипервръзка, използвайки полето HYPERLINK, но ще е по-лесно да използвате командата Хипервръзка от групата Връзки на раздела Вмъкване. Можете също да вмъквате информация относно документ, като например името на автора или заглавието на документа, използвайки полетата AUTHOR и TITLE. Но е по-лесно да вмъкнете една от контролите на съдържание Свойство от менюто Бързи части, за да сторите това.

Забележка : Не можете вмъквате скоби за код на поле, въвеждайки символите за скоби от клавиатурата. За да вмъкнете скоби за код на поле, натиснете CTRL+F9.

Синтаксис на код на поле

Кодовете на полета се появяват затворени във фигурни скоби ( { } ). Полетата се държат като формулите в Microsoft Office Excel – кодът на полето е като формулата, а резултатът от полето е като стойността, която формулата дава. Можете да превключвате между показване на кодовете на полета и резултатите в документа, като натиснете ALT+F9.

Когато видите код на поле във вашия документ, синтаксисът изглежда ето така:

{ ИМЕ НА ПОЛЕ Свойства Незадължителни ключове }

 • ИМЕ НА ПОЛЕ     Това е името, което се появява в списъка с имена на полета в диалоговия прозорец Поле.

 • Свойства     Това са всякакви инструкции и променливи, които се използват в дадено поле. Не всички полета имат параметри, а в някои полета параметрите са незадължителни.

 • Незадължителни ключове     Това са всякакви незадължителни настройки, налични за дадено поле. Не всички полета имат налични ключове, освен тези, които управляват формата на резултатите от полето.

Пример

Например можете да поставите заглавието на вашия документ някъде в документа, като поставите полето Заглавие в документа. (Заглавието на документа е в полето заглавие в Информационен панел на документа, което се вижда, когато щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

Полето TITLE се показва тук като пример за синтаксиса на код на поле. По-лесен начин да поставите заглавието на документа във вашия документ е да отидете на Бързи части от раздела Вмъкване, да посочите Свойство и да щракнете върху Title.

Синтаксисът за кода на поле TITLE изглежда ето така:

{ TITLE ["NewTitle"] }

NewTitl e свойството е по желание, зададена с фигурни скоби ([]). Ако оставите свойството празно, резултатът на полето показва заглавието на текущия документ. Ако обаче въведете Тримесечен отчет в свойството ново заглавие , полето за заглавие в актуализациите на Информационен панел на документа да Тримесечен отчета резултатът на полето за заглавие, когато натиснете ALT + F9, също показва Тримесечен отчет.

Полето TITLE няма незадължителни ключове.

Най-горе на страницата

Вмъкване на поле

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете поле.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Бързи части и след това върху Поле.

  Изображение на лентата на Word

 3. В списъка Категории изберете категория.

 4. В списъка Имена на полета изберете име на поле.

 5. Изберете желаните свойства или опции.

 • Ако не можете да видите кодовете за определено поле в диалоговия прозорец Поле, щракнете върху Кодове на полета.

 • За да вложите някое поле в друго поле, първо вмъкнете външното поле, полето контейнер, с помощта на Поле. Поставете точката на вмъкване в кода на полето, където искате да вмъкнете вътрешното поле. След това използвайте диалоговия прозорец Поле, за да вмъкнете вътрешното поле.

Ако знаете кода на полето, което искате да вмъкнете, можете да го въведете направо във вашия документ. Първо натиснете CTRL+F9 и след това въведете кода в скобите.

Най-горе на страницата

Редактиране на поле

 1. Щракнете с десния бутон в полето и след това изберете Редактирай полето

  За някои полета трябва да покажете кода на полето, за да го редактирате. За да направите това, щракнете върху полето, а после натиснете SHIFT+F9. Или, за да покажете всички кодове на полета в документа, натиснете ALT+F9.

 2. Променете свойствата на полето и опциите. За информация относно свойствата и опциите, налични за определено поле, търсете по името на полето в помощта.

  Ако се покажат свойства и опции на полето

  Изберете желаните нови свойства и опции. Ако искате да работите пряко с кода на полето, но не го виждате, изберете Кодове на полета, за да видите кода, а след това изберете Опции, за да добавите ключове или други опции.

  Ако се покажат само разширените свойства на полето (кодовете на полето)

  Можете да работите направо в кода на полето, за да извършите редактирането, или да изберете Опции, за да добавите ключове или други опции.

Най-горе на страницата

Показване на резултатите от поле

По подразбиране Word показва резултатите от поле заедно със съдържанието на вашия документ, така че този, който чете документа, няма да знае, че тази част от съдържанието е в поле. Все пак полетата могат да се показват и на затъмнен фон, за да бъдат по-ясно отграничени в документа.

Можете да накарате резултатите от полето да се смесят със съдържанието на документа, като изключите опцията за затъмняване на фона на полета и като форматирате резултатите от полетата.

Ако искате да привлечете внимание върху полетата, можете да ги покажете на затъмнен фон – или през цялото време, или само когато полето бъде избрано.

Можете да форматирате резултатите от полетата, като приложите форматиране на текста в полето или като добавите ключове за форматиране към кода на полето.

Промяна на затъмнения фон на полета

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Word.

 2. Щракнете върху Разширени.

 3. Под Показване на съдържанието на документ, в списъка Оцветяване на полетата направете едно от следните неща:

  • За да направите полетата да изпъкват спрямо останалото съдържание на документа, изберете Винаги.

  • За да направите полетата да се сливат незабележимо с останалото съдържание на документа, изберете Никога.

  • За да се показва на потребителите на Word, че са щракнали в поле, изберете При избиране.

   Когато опцията за оцветяване на поле е зададена на При избиране, полето показва сив фон, когато щракнете в него. Но сивото оцветяване не показва, че полето е избрано. Когато изберете полето, щраквайки двукратно върху него или плъзгайки мишката, към сивия фон се добавя осветяване, показващо, че полето е избрано.

Прилагане на форматиране на текст към поле

 • Изберете полето, което искате да форматирате, след което приложете върху него желаното форматиране, като командите в групата Шрифт на раздела Начало.

  Изображение на лентата на Word

  Например за да подчертаете името, вмъкнато от полето AUTHOR, изберете кода на полето, включително скобите (или изберете целия резултат на полето), след което щракнете върху Подчертаване Изображение на бутон в групата Шрифт на раздела Начало.

Забележка : Ако актуализирате поле, цялото форматиране, което сте приложили върху резултатите от полето, може да бъде изгубено. За да запазите форматирането, включете в полето ключа \* MERGEFORMAT. Когато вмъкнете полета от диалоговия прозорец Поле ключът \* MERGEFORMAT се включва по подразбиране.

Добавяне на ключ за форматиране към код на поле

 1. Щракнете с десния бутон върху полето и след това изберете Редактирай полето.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако се виждат Свойства на поле и Опции за поле, изберете желаните от вас опции за форматиране.

  • Ако се вижда само кодът на полето, щракнете върху Опции, след което изберете желаните от вас опции за форматиране.

   Ако бутонът Опции е замъглен, значи не са налични допълнителни опции за форматиране.

Можете да използвате три ключа за формат, за да форматирате резултатите на полетата:

Ключ за формат

Ключът за формат (\*) задава как да се показват резултатите от полето. Инструкциите за формат определят следното:

 • Употребата на главни и малки букви

 • Формат на числа, например дали 9 да се показва като ix (римски цифри) или девети (редно числително)

 • Форматиране на знаци

Ключовете за формати запазват формата на резултата на полето, когато полето бъде актуализирано.

Формати за главни букви

Следва списък на ключовете и елементите, които те правят с главни букви:

 • \ * Caps    Този ключ преобразува в главна първата буква от всяка дума. Например { FILLIN "въведете името си:" \ * Caps } показва Луис Alverca дори ако името се въвеждат с малки букви.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Заглавия с главни букви.

 • \* FirstCap    Този ключ прави главна първата буква на първата дума. Например { COMMENTS \* FirstCap } показва Седмичен отчет за продажбите.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Първа главна.

 • \* Upper    Този ключ прави главни всички букви. Например { QUOTE "дума" \* Upper } показва ДУМА.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Главни букви.

 • \* Lower    Този ключ прави всички букви от резултата малки. Например { FILENAME \* Lower } показва weekly sales report.doc.

  Забележка : Този ключ няма ефект, ако цялото поле, което съдържа ключа, е форматирано с малки главни букви.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Малки букви.

Формати на числа

Следва списък на ключове за числа и резултатите от тях:

 • \*alphabetic    Този ключ показва резултата като знаци от азбуката. Резултатът е в същия регистър като думата "alphabetic" в кода на полето. Например { SEQ приложение \* ALPHABETIC } показва Б (вместо 2), а { SEQ приложение \* alphabetic } показва б.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху a, b, c.

 • \*Arabic    Този ключ показва резултатите като арабски бройни числителни. Например { PAGE \* Arabic } показва 31.

  Забележки : 

  • Ако настройката Формат на номерата в диалоговия прозорец Формат на номера на страница не е "арабски", този ключ отменя настройката на Формат на числата.

  • Само за номерата на страница има и формат ArabicDash, който показва резултата като арабски бройни числа, заобиколени от тирета. Например { PAGE \* ArabicDash } показва - 31 -.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    Този ключ показва резултатите като думи. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ за форматиране с главни букви. Например { = SUM(A1:B2) \* CardText } показва седемстотин и деветдесет, а { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } показва Седемстотин и Деветдесет.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Едно, две, три.

 • \*DollarText    Този ключ показва резултата като текст. Word вмъква и на мястото на десетичния знак и показва първите две цифри след него (закръглено) като дроб от 100 с арабски цифри. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ за форматиране с главни букви. Например { = 9.20 + 5.35 \* DollarText \* Upper } показва ЧЕТИРИНАДЕСЕТ И 55/100.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Сумата с думи.

 • \*Hex    Този ключ показва резултатите като шестнадесетични числа. Например { QUOTE "458" \* Hex } показва 1CA.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху шестнайсетични....

 • \*OrdText    Този ключ показва резултата като редни числителни с думи. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ за форматиране с главни букви. Например { DATE \@ "d" \* OrdText } показва двадесет и първи, а { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } показва Двадесет и първи.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху Първи, втори, трети….

 • \*Ordinal    Този ключ показва резултатите като арабски редни числителни. Например { DATE \@ "d" \* Ordinal } показва 30-ти.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху 1-ви, 2-ри, 3-ти.

 • \*Roman    Този ключ показва резултатите като римски числа. Резултатът е в същия регистър като думата "roman" в кода на полето. Например { SEQ CHAPTER \* roman } показва xi, а { SEQ CHAPTER \* ROMAN } показва XI.

  За да изберете тази опция, в диалоговия прозорец Опции за поле щракнете върху I, II, III,.

Формати за знаци и защита на използваните формати

Следват ключове за форматиране на знаци и техните резултати:

 • \*Charformat    Този ключ прилага форматирането на първата буква от името на полето в целия резултат. Резултатът от следния пример е форматиране в получер шрифт, защото "R" в REF е в получер.

  {Rде chapter2_title \ * Charformat } показва Whбира на Тихия океан в получерен шрифт.

  За да добавите ключ, въведете го в кода на полето или в полето Кодове на полета от диалоговия прозорец Поле.

 • \*MERGEFORMAT    Този ключ прилага форматирането от предишния резултат върху новия резултат. Например ако изберете името, показано в полето { AUTHOR \* MERGEFORMAT } и приложите получерен шрифтзапазва това форматиране, когато полето се актуализира, за да покаже ново име на автора.

  Когато вмъкнете полета с помощта на диалоговия прозорец Поле, ключът \*MERGEFORMAT се включва по подразбиране. Можете да изключите тази опция, като изчистите отметката от квадратчето Съхрани форматирането при актуализации в диалоговия прозорец Поле.

Обратно към ключовете за форматиране

Ключ за числово форматиране

Ключът за числово форматиране (\#) задава начина на показване на числов резултат.

Например ключът \# $#,##0.00 в { = SUM(ABOVE) \# $#,##0.00 } показва резултат от типа "$4,455.70". Ако резултатът в полето не е число, този ключ не действа.

Забележка : Кавичките не са задължителни около прости числови формати, които не съдържат интервали – например { Продажби \# $#,##0.00 }. При по-сложни числови формати и такива, които съдържат интервали или текст, поставяйте формата в кавички, както е показано в следващите примери. Word добавя кавички към ключовете за форматиране на числа, ако вмъкнете поле с помощта на диалоговия прозорец Поле или командата Формула в групата Данни на раздела Оформление (контекстуален раздел Инструменти за таблица).

За да съставите ключ за числов формат, комбинирайте следните елементи на формат:

 • 0 (zero)    Този формат задава задължителните числови позиции, които ще се показват в резултата. Ако резултатът не съдържа цифра в тази позиция, Word показва 0 (нула). Например { = 4 + 5 \# 00,00 } показва 09,00.

 • #    Този формат елемент указва числови необходимите места, за да покажете в резултата. Ако резултатът не съдържа цифра в тази позиция, Word показва интервал. Например, { = 9 + 6 \ # $### } показва $ 15.

 • x    Този елемент на формат изпуска цифрите отляво на контейнера "x". Ако "x" е вдясно от десетичния знак, Word закръглява резултата до тази позиция. Например:
  { = 111053 + 111439 \# x## } показва 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } показва 0,125.
  { = 3/4 \# .x } показва .8.

 • , (десетична запетая)    Този елемент на форматиране определя позицията на десетичната запетая. Например { = SUM(ABOVE) \# $###,00 } показва $495,47.

  Използвайте десетичния знак, зададен като част от регионалните настройки в контролния панел.

 • (символ за групиране на число)    Този елемент на форматиране отделя серия от три цифри. Например { = NetProfit \# $# ### ### } показва $2 456 800.

  Използвайте символа за групиране на число, зададен като част от регионалните настройки в контролния панел.

 • - (знак минус)    Този формат добавя знак минус към отрицателен резултат или добавя интервал, ако резултатът е положителен или 0 (нула). Например { = 10 - 90 \# -## } показва -80.

 • + (знак плюс)    Този формат добавя знак плюс към положителен резултат, знак минус към отрицателен резултат или интервал, ако резултатът е 0 (нула). Например { = 100 - 90 \# +## } показва +10, а { = 90 - 100 \# +## } показва -10.

 • %, $, * и т. н.    Този елемент на форматиране включва зададения знак в резултата. Например { = netprofit \# "##%" } показва 33%.

 • "пример за форматиране за положително. отрицателни"    този формат елемент задава различни числови шаблони за положителни и отрицателни резултати, разделени с точка и запетая. Например, ако показалец Sales95 е положителна стойност, полето { Sales95 \ # "$# ## 0.00;-$# ## 0,00" } показва стойността с редовни форматиране – например "$1,245.65". Отрицателна стойност се показва с получерно форматиране и минус – например -$ 345.56.

 • "пример за форматиране за положително. отрицателни; нула"    този формат елемент задава различни числови формати за положителен резултат, отрицателен резултат и 0 (нула) резултат, разделени с точка и запетая. Например, в зависимост от стойността на Sales95 показалец, { Sales95 \ # "$#, ## 0.00;($#,##0.00); $0" } се показва положителни, отрицателни и 0 (нула) стойности, както следва: $1,245.65 ($ 345.56), 0 $.

 • "текст"    Този формат елемент добавя текст към резултата. Поставете текста в единични кавички. Например, { = { цена } * 8.1 % \ # "$## 0.00 ' е данъкът" " } показва $347.44 е данък добавена стойност.

 • `numbereditem`    Този елемент на формат показва номера на предишния елемент, който сте номерирали с помощта на командата Надпис (раздела Препратки, групата Надписи) или като вмъкнете поле SEQ. Затворете идентификатора на елемента, например "таблица" или "фигура," в обратни ударения (`). Поредният номер се показва с арабски цифри. Например { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'е сборът от Таблица' `таблица`" } показва 456,34 е сборът от Таблица 2.

Обратно към ключовете за форматиране

Ключ за форматиране "Дата-час"

Ключът за форматиране "Дата-час" (\@) задава начина на показване на датата или часа.

Например ключът \@ "дддд, ММММ д, гггг" в полето { DATE \@ "дддд, ММММ д, гггг" } показва "петък, ноември 23, 2007." Съчетайте следните инструкции за дата и час – ден (д), месец (М) и година (г); часове (ч) и минути (м) – за да изградите формат за дата и час. Можете също да включите текст, препинателни знаци и интервали.

Инструкции за дата

Месец (M)

Буквата M трябва да е главна, за да се различават месеците от минутите.

 • M     Този елемент на формат показва месеца като число без водеща 0 (нула) за едноцифрени месеци. Например юли е 7.

 • MM    Този елемент на формат показва месеца като число с водеща 0 (нула) за едноцифрени месеци. Например юли е 07.

 • MMM    Този елемент на формат показва месеца като трибуквено съкращение. Например октомври е окт.

 • MMMM    Този елемент на формат показва пълното име на месеца.

Ден (д)

Буквата д показва деня от месеца или деня от седмицата. Буквата d може да бъде главна или малка.

 • д    Този елемент на формат показва деня от седмицата или месеца като число без водеща 0 (нула) за едноцифрени дни. Например шестият ден от месеца се показва като 6.

 • дд    Този елемент на формат показва деня от седмицата или месеца като число с водеща 0 (нула) за едноцифрени дни. Например шестият ден от месеца се показва като 06.

 • ддд     Този елемент на формат показва деня от седмицата или месеца като двубуквено съкращение. Например вторник се показва като вт.

 • дддд    Този елемент на формат показва пълното име на деня от седмицата.

Година (г)

Буквата г показва годината с две или четири цифри. Буквата г може да бъде главна или малка.

 • гг    Този елемент на формат показва годината като две цифри с водеща 0 (нула) за годините от 01 до 09. Например 1999 се показва като 99, а 2006 се показва като 06.

 • гггг    Този елемент на формат показва годината като четири цифри.

Инструкции за час

Часове (ч)

Малката буква ч базира часа върху 12-часов часовник. Главната буква Ч базира часа върху 24-часов (европейски) часовник; например 5 след обяд се показва като 17.

 • ч или Ч    Този елемент на формат показва часа без водеща 0 (нула) за едноцифрени часове. Например 9 сутринта се показва като 9.

 • чч или ЧЧ    Този елемент на формат показва часа с водеща 0 (нула) за едноцифрени часове. Например 9 сутринта се показва като 09.

Минути (м)

Буквата м трябва да е малка, за да се различават минутите от месеците.

 • м    Този елемент на формат показва минутите без водеща 0 (нула) за едноцифрени числа. Например { TIME \@ "м" } показва 2.

 • мм    Този елемент на формат показва минутите с водеща 0 (нула) за едноцифрени числа. Например { TIME \@ "мм" } показва 02.

Елементи от формата за показване на "Преди обяд" и "След обяд"

Това показва "Преди обяд" и "След обяд" в един от четири възможни формата. За да промените символите за "Преди обяд" и "След обяд" за Microsoft Windows, променете регионалните настройки в контролния панел.

 • am/pm или AM/PM     Например { TIME \@ "ч AM/PM" } и { TIME \@ "ч am/pm" } показват 9 AM или 5 PM.

Друг текст и препинателни знаци

 • 'текст'    Този елемент на формат показва произволен текст в дата или час. Поставете текста между апострофи. Например { TIME \@ "ЧЧ:мм 'по Гринуич' " } показва 12:45 по Гринуич.

 • знак    Този елемент на формат включва зададения знак в дата или час, като : (двоеточие), – (тире), * (звездичка), или интервал. Например { DATE \@ "ЧЧ:мм МММ-д, 'гг" } показва 11:15 Ное-6, '99.

 • `numbereditem`    Този елемент на формат включва в дата или час номера на предишния елемент, който сте номерирали с помощта на командата Надпис в групата Надписи (раздела Препратки), или като вмъкнете поле SEQ. Приложете идентификатора на елемента, като например таблица или фигура, в обратни ударения (`). Word показва поредния номер с арабски цифри. Например { PRINTDATE \@ "'Таблица' `таблица` е отпечатана на 'д/М/гг" } показва Таблица 2 е отпечатана на 25/9/02.

Забележка : Кавичките не са задължителни около прости формати за дата и час, които не съдържат интервали или текст, например { DATE \@ ММ/гг }. При по-сложни формати за време и час и такива, които съдържат интервали или текст, поставяйте в кавички целия формат за дата и час, например { DATE \ @ "дддд ММММ д, гггг', в 'ч:мм" }. Word прибавя кавички към ключове за форматиране на дата и час, ако вмъкнете поле с помощта на командата Дата и час в групата Текст на раздела Вмъкване или диалоговия прозорец Поле.

Най-горе на страницата

Контрол над актуализирането на полетата

По подразбиране Word автоматично актуализира полетата, когато даден документ бъде отворен. По този начин информацията е винаги актуална. Има ситуации обаче, в които не бихте искали това. Например може да искате датата в заглавието да отразява определена дата, а не автоматично да се актуализира всеки път, когато документът бъде отворен.

Полетата могат да бъдат актуализирани също и като щракнете двукратно в поле и след това щракнете върху Актуализирай полето или като щракнете в поле и след това натиснете клавиша F9.

За да актуализирате ръчно всички полета в основния текст на документ, натиснете CTRL+A, след което натиснете F9. Полетата в колонтитулите или текстовите полета трябва да бъдат актуализирани отделно. Щракнете в колонтитула или текстовото поле, натиснете CTRL+A, след което натиснете F9.

Можете да заключвате полета, за да предотвратите автоматично или нежелано актуализиране на полето.

Заключване и отключване на определено поле

Направете едно от следните неща:

 • За да заключите поле, така че резултатите в полето да не се актуализират, щракнете върху него и след това натиснете CTRL+F11.

 • За да отключите поле, така че резултатите от полето да се актуализира, щракнете върху него и след това натиснете CTRL+SHIFT+F11.

Заключване на резултатите на полетата BOOKMARK, INCLUDETEXT и REF

Ключът за поле Lock Result (\!) предотвратява актуализирането на поле, включено в резултата на поле BOOKMARK, INCLUDETEXT или REF освен ако резултатът в оригиналното местоположение не бъде променен. Без този ключ Word ще актуализира полетата, включени в резултата на полето, винаги когато полето BOOKMARK, INCLUDETEXT или REF бъде актуализирано.

Например полето { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales.doc \! } вмъква съдържанието на документа "Qtr4 Sales.doc", който съдържа поле DATE и поле EMBED. Ако актуализирате полето INCLUDETEXT, ключът \! пречи на Word да актуализира полетата DATE и EMBED във включения текст, освен ако не бъдат актуализирани в оригиналния документ ("Qtr4 Sales.doc"). Ключът гарантира, че текстът, вмъкнат от полето INCLUDETEXT, отговаря на текста в оригиналния документ.

За да актуализирате полетата DATE и EMBED и на двете места, актуализирайте полетата в оригиналния документ (Qtr4 Sales.doc) и след това актуализирайте полето INCLUDETEXT.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×