Вмъкване и възпроизвеждане на видео от компютър

Вмъкване и възпроизвеждане на видео от компютър

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В PowerPoint 2010 и по-късно можете да връзка или вграждане на видео от Компютъра си директно във вашата презентация.

 • Вградени видеоклипове са удобни, но увеличаване на размера на вашата презентация.

 • Свързани видеоклипове запазите размера на вашата презентация по-малък, но връзките може да разделите. За да предотвратите евентуални проблеми с прекъснати връзки, добра идея е да копирате видеофайловете в същата папка като презентацията и да зададете връзката оттам.

В PowerPoint 2007можете да се свързвате към видео на вашия компютър.

Искате да вмъкнете видео от YouTube?    Вижте Вмъкване или връзка към видео в YouTube

Имате проблем?    Вижте видео и аудио файлови формати, поддържани в PowerPoint за помощ с грешки, като например кодек или QuickTime проблеми.

Вграждане на видео, съхранено на Компютъра ви

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, в който искате да се намира видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху видеото, което искате, след което щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира връзката към видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху файла, към който искате да се свържете, щракнете върху стрелката надолу до бутона Вмъкване, след което щракнете върху Връзка към файл.

  Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" в PowerPoint

  В допълнение към вмъкване или свързване към видео на вашия компютър, можете да вмъквате или връзка към видео в YouTube. За повече информация вижте Вмъкване или връзка към видео в YouTube.

PowerPoint 2016 поддържа възпроизвеждане на видео с множество аудио. Също така поддържа затворени надписи и субтитри, които са вградени в видео файлове.  За повече информация вижте Създаване на PowerPoint презентации достъпни.

Визуализация на видео

Когато видео е избран в слайд, под видеото, което има бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, точкови напред/назад бутони, таймер и силата на звука се показва лента с инструменти. Щракнете върху бутона възпроизвеждане отляво на лентата с инструменти за визуализация на видео.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране в слайдшоу, видеото се чува когато е щракване. Но ако предпочитате, можете да направите видео Начало автоматично, след като той се появява екрана:

 1. Изберете кадъра от видеото.

 2. В PowerPoint лентата, в раздела Инструменти за възпроизвеждане на видео Отворете списъка стартиране и изберете автоматично:

  За видеоклипове, вмъкнати от компютъра, можете да изберете да започват автоматично или при щракване.

За повече информация относно опциите за възпроизвеждане на видео в слайдшоу вижте Задаване на опции за "Изпълнение" за видео.

Вж. също

Вмъкване или връзка към видео в YouTube

Вмъкване на връзка към видео от YouTube в PowerPoint Online

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Вграждане на видео, съхранено на Компютъра ви

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да вградите видео.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете видео от файли след това отидете до местоположението на вашето видео и го изберете.

 4. Върху бутона Вмъкване щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Вмъкване.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

 1. В раздела слайдове в нормален Изглед щракнете върху слайда, към който искате да добавите видео или анимиран GIF файл.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете видео от файли след това отидете до местоположението на вашето видео и го изберете.

 4. Върху бутона Вмъкване щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Връзка към файл.

  Свързване към видеофайл

Визуализация на видео

Когато видео е избран в слайд, под видеото, което има бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, точкови напред/назад бутони, таймер и силата на звука се показва лента с инструменти. Щракнете върху бутона възпроизвеждане отляво на лентата с инструменти за визуализация на видео.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране в слайдшоу, видеото се чува когато е щракване. Но ако предпочитате, можете да направите видео Начало автоматично, след като той се появява екрана:

 1. Изберете кадъра от видеото.

 2. В PowerPoint лентата, в раздела Инструменти за възпроизвеждане на видео Отворете списъка стартиране и изберете автоматично:

  Опции за видео

За повече информация относно опциите за възпроизвеждане на видео в слайдшоу вижте Задаване на опции за "Изпълнение" за видео.

Вж. също

Вмъкване или връзка към видео в YouTube

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

В тази статия

Общ преглед на филми и анимирани GIF файлове

Добавяне на филм

Избор между автоматично или при щракване

Възпроизвеждане на филм на цял екран

Визуализация на филм

Възпроизвеждане на филм по време на няколко слайда

Възпроизвеждане на филм непрекъснато цялата презентация

Използване на QuickTime филми в PowerPoint 2007

Имате ли проблеми с възпроизвеждането на видео или аудио?

Общ преглед на видео и анимиран GIF файлове

Филми (или видеоклипове) има формати като AVI или MPEG и файл разширения като .avi, .mov, .mpg и .mpeg. Типични филм може да включва дикторски текст, например изпълнителната, които не могат да присъстват презентация. Можете да използвате филм за обучаване на други хора или да извършите демонстрация.

Файл на анимиран GIF включва движение и има файлово разширение .gif. Въпреки че не са филми, анимиран GIF файлове съдържат множество изображения този поток за създаване на анимационен ефект. Те често се използват за наблягане на дизайн или уеб сайт. GIF файловете са категоризирани като филмови клипове от функцията "графична колекция" в Microsoft Office, но не са всъщност цифров видео, така че не всички опции за филм са налични за анимиран GIF файлове.

Можете да добавите филми и анимирани GIF файлове към слайдове от файлове на вашия компютър, Microsoft Clip Organizer, мрежа или интранет. За да добавите филм или анимиран GIF файл, можете да вмъкнете го в съответния слайд. Има няколко начина, можете да започнете филм или GIF файл: го възпроизвежда автоматично, когато слайдът се показва, щракнете върху нея, или създавате времена за нея, така че да се възпроизвежда след определен период на забавяне. Можете също да запазите филм възпроизвеждане по няколко слайда или карам непрекъснато възпроизвеждане в цялата си презентация. Можете също да зададете опции за филм, например скриването на рамката на филма или го преоразмерите.

За разлика от картини или чертежи филм файлове са винаги свързани с вашата презентация, а не вградени в нея. Когато вмъквате свързана филмов файл, PowerPoint създава връзка към филмовия файл текущото местоположение. Ако по-късно преместите филмовия файл на друго място, PowerPoint не може да го намерите, когато искате да се възпроизвежда файла. Това е добра практика да копирате филми в същата папка като презентацията, преди да вмъкнете филми. PowerPoint създава връзка към филмовия файл и да намерите филмовия файл, стига да я запазите в папката на презентацията, дори ако преместите или копирате папката на друг компютър. Друг начин да сте сигурни, че свързаните файлове са в същата папка като презентацията е да използвате пакет за Компактдиск функция. Тази функция копира всички файлове на едно място (CD или папка) с вашата презентация и автоматично актуализира всички връзки за филм файлове. Когато вашата презентация съдържа свързани файлове, трябва да копирате свързаните файлове, както и презентацията, ако планирате да дадете презентацията на друг компютър или да го изпратите на някого в имейл съобщение.

Когато вмъквате филм, се добавя ефект на превключване на пауза. Тази настройка е известна като превключвател, защото трябва да щракнете върху нещо в слайда, за да възпроизведете филма. В презентация щракнете върху рамката на филма да пауза на филма и щракнете върху него отново, за да го възобнови.

Как работят с филми, които се стартират автоматично възпроизвеждане и пауза ефекти

След като вмъкнете филм и след това изберете автоматично, две ефекти се добавят към Анимация по избор прозорец на задачите: ефект на пауза и ефект на възпроизвеждане. Без ефекта на пауза Филмът ще рестартира от началото, всеки път, когато сте щракнали върху нея, вместо да спирате и след това да продължи, когато сте щракнали върху отново.

След като вмъкнете филм, виждате нещо подобно на следното изображение в прозореца на задачите Анимация по избор .

списък на филмови ефекти в прозореца на задачите

В този образ първият ред (с "0") е ефект за възпроизвеждане. То представлява автоматично стартиране. Икона на часовник е символ за задаване на Старт, наречен Старт след предишния. Тази настройка разрешава филмът да се изпълнява автоматично, след като слайдът се покаже или след възпроизвеждането на друг ефект (ако има такъв). Иконата триъгълник (подобна на символа върху бутона за възпроизвеждане на видео или DVD плейър) е индикаторът на ефекта на възпроизвеждане.

На втория ред е превключвател в лентата и по-долу, (редът с "1") е ефектът на пауза. Виждате икона с мишка и символ (подобна на символа върху бутона пауза на видео или DVD плейър). Този ефект се добавя дали Филмът стартира автоматично, или чрез щракване с мишката. Позицията си под лентата на превключвателя означава, че трябва да щракнете върху филма (за разлика от щракнете върху произволно място в слайда), за да стартирате филма.

Как работи с филми, които стартират при щракване върху пауза ефект

След като вмъкнете филм, виждате нещо подобно на следното изображение в прозореца на задачите Анимация по избор .

Списък на филмови ефекти в прозореца на задачите

За разлика от какво се случва, когато изберете да автоматично стартиране филм, единственият ефект, който се прилага, когато изберете да стартирате филма, като щракнете върху нея е ефектът на пауза – линия с мишката иконата и символа Двойна лента (пауза).

Връзка към филм

За да предотвратите евентуални проблеми с връзки, добра идея е да копирате филми в същата папка като презентацията, преди да добавите филми към вашата презентация.

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, към който искате да добавите филм или анимиран GIF файл.

 2. В раздела Вмъкване , в групата Мултимедийните клипове щракнете върху стрелката под филм.

  Изображение на раздел ''Вмъкване''

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху филм от файл, намерете папката, която съдържа файла и след това щракнете двукратно върху файла, който искате да добавите.

  • Щракнете върху филм от Clip Organizer, превъртете, за да намерите желания клип в Графична колекция прозорец на задачитеи след това щракнете върху него, за да го добавите към слайда.

   Съвет : Можете да визуализирате клип, преди да го добавите към вашата презентация. В прозореца на задачите Графична колекция , в полето резултати , което показва наличните клипове преместете показалеца на мишката над миниатюрата на клипа, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Визуализация/свойства.

Стартиране филм автоматично или при щракване

Когато вмъквате филм, получавате подкана съобщение за това как искате да започне филма: автоматично (автоматично) или когато щракнете върху филма (При щракване).

 • За автоматично стартиране на филма, когато покажете слайда, щракнете върху автоматично. Можете да спрете филм, докато се възпроизвежда като щракнете върху него. За да продължите възпроизвеждането на филма, щракнете върху него отново.

 • За да стартирате ръчно филма, когато щракнете върху слайда, щракнете върху При щракване.

Когато вмъквате филм, се добавя ефект на превключване на пауза. Тя се нарича превключвател, защото трябва да щракнете върху нещо конкретно в рамките на слайда, за да възпроизведете филма. Например в презентация, щракнете върху рамката на филма да пауза на филма и щракнете върху него отново, за да възобновите възпроизвеждането му.

Забележка : Можете да промените тази опция по всяко време. Щракнете върху филма и след това под Инструменти за филм, щракнете върху раздела Опции . В групата Опции за филм изберете желаната опция от списъка за Възпроизвеждане на филм .

Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Възпроизвеждане на филм на цял екран

Можете да възпроизведете филм, така че да се запълва целия екран, когато изнасяте презентацията, вместо да играе като част от слайда в презентацията. Тази опция се нарича възпроизвеждане на филм на цял екран. В зависимост от разделителната способност на вашия оригинален филмов файл може да изглежда нарушава, когато се увеличи. Вие винаги ще искате да визуализирате вашия филм, така че ако филмът се появява нарушава или замъглени, можете да отмените опцията цял екран. По принцип се малък филм, който е настроен да възпроизвеждане на цял екран няма може да изглежда добре, когато се увеличи.

Ако зададете филма, за да се показва на цял екран и също е зададено да стартира автоматично, можете да плъзгате рамката на филма извън слайда в сивата област, така че той няма да се вижда в слайда или flash накратко преди върви филм на цял екран.

 1. В нормален изглед щракнете върху рамката на филма върху слайда, към който искате да възпроизвеждане на цял екран.

 2. Под Инструменти за филмв раздела Опции , в групата Опции за филм , поставете отметка в квадратчето Изпълнение на цял екран .

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Визуализация на филм

 • В нормален изглед щракнете върху рамката на филма върху слайда, към който искате да визуализирате.

 • Под Инструменти за филмв раздела Опции , в групата " изпълнение ", щракнете върху Визуализация.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Съвети    

 • Можете също така да визуализирате филм в нормален изглед, като щракнете двукратно върху него.

 • Ако ви филм или анимиран GIF файл е част от поредица анимация по избор, за да визуализирате, щракнете върху възпроизвеждане в Анимация по избор прозорец на задачите.

 • Ако има няколко слайда в презентацията, използвайте контейнер за заглавие за идентифициране на слайда, който съдържа рамката на филма, така че да знаете, което плъзнете, за да щракнете върху и възпроизвеждане.

 • Ако сте вмъкнали филма като обект за изпълнение в Microsoft Windows Media Player, трябва да щракнете върху бутоните за спиране, стартиранеи пауза в Windows Media Player, за да управлявате вашия филм.

Възпроизвеждане на филм по време на няколко слайда

Може да искате филм, който сте вмъкнали в една презентация да продължи да се възпроизвежда, когато преминете към следващия слайд. За да направите това, трябва да зададете кога Филмът трябва да спре да възпроизвежда. В противен случай той ще спре следващия път, когато щракнете с мишката.

Забележка : Трябва да имате ефект на възпроизвеждане, за да направите процедурата по-долу. Ако вече сте вмъкнали филма и изберете При щракване , когато бъдете подканени, можете да превключите автоматично да добавите ефект на възпроизвеждане.

Превключване от при щракване на автоматично

 1. В нормален изглед щракнете върху филма.

 2. Под Инструменти за филмв раздела Опции , в групата Опции за филм , в списъка за Възпроизвеждане на филм , щракнете върху автоматично.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Запазване на филми по време на слайда

Забележка : Тази процедура възпроизвежда филма веднъж за дължината на филмовия файл. Това се изпълнява филма непрекъснато.

 1. В нормален изглед щракнете върху рамката на филма в слайда.

 2. Под Инструменти за филмв раздела Опции , в групата Опции за филм , в списъка за Възпроизвеждане на филм , щракнете върху висящ отстъп.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

 3. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на раздела ''анимации''

 4. В Анимация по избор прозорец на задачитещракнете върху линията, която представлява ефект за възпроизвеждане на филм (реда с триъгълника), щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 5. За да запазите филма играе в продължение на няколко слайда, под спре да възпроизвежда, щракнете върху следи след това задайте общия брой слайдове, които трябва да се възпроизвежда файла.

  Съвет : Ако сте задали тази стойност 999 (максимум) и филмът е достатъчно дълъг, той ще играе за цялата презентация и няма да се наложи да регулирате стойността, ако добавите или изтриете слайдове от вашата презентация.

Възпроизвеждане на филм непрекъснато цялата презентация

Може да искате филм за възпроизвеждане по време на презентация или да продължава докато го спрете. Ако дължината на филм е по-кратък от дължината на презентацията, можете да зададете филма, за да започнете отново, след като го завърши, така че някаква част от Филмът се възпроизвежда винаги по време на презентацията.

 1. В нормален изглед щракнете върху рамката на филма в слайда.

 2. Под Инструменти за филмв раздела Опции , в групата Опции за филм Поставете отметка в квадратчето Циклично, докато не спря .

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Съвет : Когато изпълните циклично филм, той играе неколкократно, докато не щракнете върху него. Можете също да възпроизведете филм по време на няколко слайда.

Забележки : 

Използване на QuickTime филми в PowerPoint 2007

Apple QuickTime (.mov) филм не може да бъде вмъкната в презентация на Microsoft Office PowerPoint 2007. За да възпроизведете филм на QuickTime по време на презентацията, направете едно от следните неща:

 • Връзка към филм на QuickTime. Вижте раздела, озаглавен "Връзка към филма" в общ преглед на филми и анимирани GIF файлове, по-горе. По време на презентацията щракнете върху свързания обект или текст и QuickTime за Windows ще се стартира и възпроизведете филма автоматично.

 • Конвертиране на файл в Microsoft Windows видео (.avi) файл или други съвместими мултимедийни файлов формат, който може да вмъква PowerPoint 2007. За информация за конвертиране на видео файлове и типове файлове, поддържани от PowerPoint вижте видео и аудио файлови формати, поддържани в PowerPoint.

Вж. също

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×