Вмъкване или изтриване на коментар

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да вмъкнете коментар в балон или текстово поле, които се появяват в страничните полета на документа. Можете също така да показвате или скривате коментарите в изгледа.

Какво искате да направите?

 1. Изберете текста или елемента, който искате да коментирате, или щракнете в края на текста.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари изберете Нов коментар.

  лентата на o14

  Съвети: Ако искате да виждате (показвате) коментарите, докато въвеждате, направете следното:

  • В Word 2016, в групата коментари изберете Покажи коментари. Изберете отново, за да скриете коментарите.

  • В Word 2013 или Word 2010, в раздела Преглед , в групата проследяване , в списъка Покажи коректурата изберете коментари и се уверете, се появява отметка (✔) в квадратчето до опцията. Изберете коментари отново, за да изчистите отметката и да скриете коментарите.

 3. Изберете една от следните възможности:

  За Word 2016

  • Въведете своя коментар в полето.

  За Word 2013 или Word 2010

  • Въведете своя коментар в балона или изберете Екран за проверка и въведете своя коментар.

За Word 2016

 1. Изберете коментара, на който искате да отговорите.

  Иконата за отговор на коментар е осветена

 2. Направете едно от следните неща:

  • Изберете балона за отговор и въведете своя отговор.

   Показан е коментар с отговор.

   или

  • Щракнете с десния бутон и изберете отговор на коментар.

За Word 2013 и Word 2010

 1. Щракнете върху балона с коментара, на който искате да отговорите.

 2. В групата коментари изберете Нов коментари напишете отговора си в новия балон за коментар.

 • Щракнете в балона или текстовото поле за коментара, който искате да редактирате, и извършете желаните промени.

  Съвети: 

  • Може да е полезно първо да се уверите, че виждате вашите коментари, преди да ги промените.

  • За Word 2016

  • За Word 2013 и Word 2010

  • В групата коментари изберете Покажи коментари. Изберете отново, за да скриете коментарите.

  • В групата Проследяване и след това в списъка Покажи коректурата изберете Коментари и се уверете, че знак за отметка (✔) се показва в квадратчето до опцията. Изберете Коментари отново, за да изчистите отметката и да скриете коментарите.

За Word 2013 и Word 2010

Ако не можете да видите целия коментар, който искате да редактирате, опитайте да използвате Екран за проверка.

 • В групата Проследяване щракнете върху Екран за проверка.

  Забележка: За да покажете екрана за проверка под документа вместо отстрани, в списъка Екран за проверка изберете Екран за проверка хоризонтално.

Изтриване на един коментар

 • Щракнете с десния бутон върху коментара и след това изберете Изтрий коментара.

Изтриване на всички коментари

 1. Щракнете върху коментар в документа.

 2. В списъка Изтриване изберете Изтрий всички коментари в документа.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

 2. Изберете една от следните възможности:

  За Word 2016

  • В списъка Покажи коректурата изберете Конкретни хора и след това изберете името (инициалите) на проверяващия, чиито коментари искате да изтриете.

  За Word 2013 и Word 2010

  • В списъка Покажи коректурата изберете Проверяващи и след това изберете името (инициалите) на проверяващия, чиито коментари искате да изтриете.

  Забележка: Знакът за отметка (✔) в квадратчето до името (инициалите) на избрания проверяващ се изчиства и всички коментари от проверяващия се премахват.

Когато промените името или инициалите, които искате да използвате за вашите собствени коментари, промяната ще засегне само бъдещите ви коментари. Коментарите, които вече са добавени към документа, преди да промените името или инициалите, няма да се актуализират. Освен това името и инициалите, които въведете, ще се използват от всички програми на Microsoft Office, така че промените, които извършите в тези настройки, ще засегнат и други програми на Office.

За Word 2016

 1. В раздела Преглед в групата проследяване изберете иконата за стартиране на Проследяването на промените .

 2. В диалоговия прозорец Опции за проследяване на промените изберете Промяна на потребителското име.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Word под Персонализирайте своето копие на Microsoft Office променете Потребителско име, Инициали или и двете и след това изберете OK.

  Забележка: Ако искате да се уверете, че избраните от вас инициали ще се използват винаги, поставете отметка в квадратчето Винаги да се използват тези стойности, независимо от влизането в Office.

 4. Изберете OK, за да завършите промяната.

За Word 2013 и Word 2010

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете Проследяване на промени.

  промяна на потребителско име

 2. В падащия списък Проследяване на промени изберете Промяна на потребителско име.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Word под Персонализирайте своето копие на Microsoft Office променете Потребителско име, Инициали или и двете и след това изберете OK.

Какво искате да направите?

Можете да въведете коментар. На таблет можете да вмъкнете гласов или ръкописен коментар.

 1. Изберете текста или елемента, който искате да коментирате, или щракнете в края на текста.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Нов коментар.

  Екранна снимка на известие за входящо повикване, което ви съобщава, че някои ви се обажда

  Забележка: Ако искате да виждате (покажете) коментарите, докато въвеждате, в раздела Преглед, в групата Проследяване и след това в списъка Покажи коректурата изберете Коментари и се уверете, че знак за отметка (✔) се показва до опцията. Изберете Коментари отново, за да скриете коментарите.

 3. Въведете текста на коментара в балона или текстовото поле за коментар или в екрана за проверка.

 1. Щракнете върху балона или текстовото поле на текущия коментар.

 2. В групата Коментари изберете Нов коментар и въведете своя отговор в балона или текстовото поле за новия коментар.

Ако използвате таблет, можете да записвате гласови коментари. Гласовите коментари се добавят като звукови обектите в балоните за коментар.

Добавяне на командата в лентата с инструменти за бърз достъп

Преди да можете да добавите гласов коментар за първи път, трябва да добавите командата Вмъкване на глас към лентата с инструменти за бърз достъп.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Word > Персонализиране.

 2. В списъка под Избирай команди от изберете Всички команди.

 3. В списъка с команди изберете Вмъкване на глас > Добави.

Добавяне на гласов коментар

 1. В Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху Вмъкване на глас изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец, който се отваря, щракнете върху бутона за начало и запишете гласовия коментар.

 3. Когато приключите със записването на коментара, натиснете бутона за спиране и затворете диалоговия прозорец.

 4. Ако Microsoft Office Word покаже съобщение, което ви пита дали искате да актуализирате звуковия обект, щракнете върху Да.

Прослушване на записан коментар

 • Щракнете с десен бутон върху балона с коментар, посочете Обект в документа от записващото устройство за звук и след това щракнете върху Възпроизвеждане.

Забележка: За допълнителна информация относно записването и редактирането на звуков обект вижте документацията за звуковата ви карта и микрофона.

Ако използвате таблет, можете да добавяте ръкописни коментари в документа. Ръкописът се добавя и показва в балоните за коментар.

 1. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Нов коментар.

  Екранна снимка на известие за входящо повикване, което ви съобщава, че някои ви се обажда

 2. Напишете коментара в балона за коментар.

Ако коментарите не се виждат на екрана, щракнете върху Покажи коректурата в групата Проследяване от раздела Преглед.

Изображение на лентата на Word

 1. Щракнете в балона на коментара, който искате да редактирате.

 2. Направете желаните промени.

 • Ако балоните са скрити или ако се показва само част от коментара, можете да промените коментара в екрана за проверка. За да покажете екрана за проверка, в групата Проследяване щракнете върху Екран за проверка. За да покажете екрана за проверка в долната част, а не отстрани на екрана, щракнете върху стрелката до Екран за проверка и след това щракнете върху Екран за проверка хоризонтално.

 • За да отговорите на коментар, щракнете върху неговия балон и след това щракнете върху Нов коментар в групата Коментари. Въведете своя отговор в балона на новия коментар.

 • За да изтриете бързо един коментар, щракнете с десен бутон върху коментара и след това щракнете върху Изтрий коментара.

 • За да изтриете бързо всички коментари в документ, щракнете върху коментар в документа. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху стрелката под Изтрий, след което щракнете върху Изтрий всички коментари в документа.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

 2. За да изчистите отметките от квадратчетата за всички проверяващи, посочете Проверяващи и след това щракнете върху Всички проверяващи.

 3. Щракнете върху стрелката до Покажи коректурата отново, посочете Проверяващи и след това щракнете върху името на проверяващия, чиито коментари искате да изтриете.

 4. В групата коментари щракнете върху стрелката под Изтриване Изображение на бутон и след това щракнете върху Изтриване на всички показани коментари.

  Забележка: Тази процедура изтрива всички коментари от проверяващия, който сте избрали, включително коментарите из целия документ.

Съвет: Можете също да преглеждате и изтривате коментари с помощта на екрана за проверка. За да покажете или скриете екрана за проверка, щракнете върху Екран за проверка в групата Проследяване. За да преместите екрана за проверка в долната част на екрана, щракнете върху стрелката до Екран за проверка и след това щракнете върху Екран за проверка хоризонтално.

Когато промените името или инициалите, които искате да използвате за вашите собствени коментари, промяната ще засегне само бъдещите ви коментари. Коментарите, които вече са добавени към документа, преди да промените името или инициалите, няма да се актуализират. Освен това името и инициалите, които въведете, ще се използват от всички програми на Microsoft Office, така че промените, които извършите в тези настройки, ще засегнат и други програми на Office.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Проследяване на промени и след това щракнете върху Промяна на потребителско име.

  промяна на потребителско име

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. Под Персонализирайте своето копие на Office променете името или инициалите, които искате да използвате в собствените си коментари.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×