Вмъкване или добавяне на поле RTF

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Microsoft Office Access 2007 може да съхранявате RTF текст в база данни. Това се прави с използване на полета memo и настройка на свойството на полето Текстов формат (новост в Office Access 2007) на RTF текст. Може да приложите форматиране на цялото съдържание на полето или на част от него, като редактирате полето посредством обвързана контрола във формуляр или когато полето е показано в таблица с данни. Може също да приложите форматиране на цялото поле, когато показвате един отчет в "Изглед на оформление" (новост в Office Access 2007).

Тази статия обяснява как се вмъква или променя едно поле Memo, което използва RTF текст, с помощта на опции за форматиране на RTF текст.

В тази статия

Какво представлява RTF текст?

Въведение в свойството TextFormat

Създаване на RTF текстово поле

Промяна на съществуващо поле обикновен текст в RTF текстово поле

Прилагане на опциите за форматиране към текст

Промяна на RTF текстово поле с поле на обикновен текст

Какво да направя, когато свойството TextFormat получава не е синхронизиран

За повече информация


Какво представлява RTF текстът?

Текстът RTF е текст, форматиран с често срещаните опции за форматиране като получер и курсив, които не са налице при обикновения текст. Форматирането на данните става с инструментите за форматиране, които са обичайни за програмите от 2007 Microsoft Office system, като Microsoft Office Word 2007 и Microsoft Office PowerPoint 2007. Зад кулисите Office Access 2007 прилага кода на форматиране на езика HTML (Hypertext Markup Language) към данните. Access използва HTML, защото той дава по-висока степен на съвместимост с полета за RTF текст, съхранявани в списъци на Windows SharePoint Services 3.0.

Следващата таблица изброява опциите за RTF форматиране, поддържани от Office Access 2007:

Икона

Опция

Описание

Изображение на бутон

Име на шрифт

Избира различно очертание на шрифта.

Изображение на бутон

Размер на шрифта

Избира размер на шрифта.

Изображение на бутон

Получер

Превръща избрания текст в получер. Ако текстът вече е получер, премахва това форматиране.

Изображение на бутон

Курсив

Превръща избрания текст в курсив. Ако текстът вече е курсив, премахва това форматиране.

Изображение на бутон

Подчертано

Превръща текста в подчертан. Ако текстът вече е подчертан, премахва подчертаването.

Изображение на бутон

Подравни отляво

Подравнява текста спрямо лявото поле.

Изображение на бутон

Центрирай

Центрира текста в полето.

Изображение на бутон

Подравни отдясно

Подравнява текста спрямо дясното поле.

Изображение на бутон

Номериране

Започва номериране на абзац. Номерът се появява преди всеки абзац.

Изображение на бутона за водещи символи

Водещи символи

Започва поставяне на водещ символ пред всеки абзац.

Изображение на бутон

Цвят на шрифт

Избира цвят на шрифта на преден план.

Изображение на бутон

Цвят на осветяване на текст

Текстът се осветява като подчертан с маркер.

Изображение на бутон

Намали отстъпа

Намалява отстъпа за нов абзац.

Изображение на бутон

Увеличи отстъпа

Увеличава отстъпа за нов абзац.

Изображение на бутон ''Отляво надясно''

Отляво надясно

Запълва контролата отляво надясно.

Изображение на бутон ''Отдясно наляво''

Отдясно наляво

Запълва контролата отдясно наляво.

Office Access 2007 съхранява RTF текст с помощта на memo тип данни. Това е единственият тип данни в Access, който има вградена поддръжка на RTF текст. За да се създаде поле за съхранение на RTF текст, трябва да се създаде едно поле Memo и след това да се зададе свойството на това поле Текстов формат като RTF текст.

Най-горе на страницата


Въвеждане на свойството "Текстов формат"

Повечето контроли, полета и обекти в Access имат свързана серия от свойства. Свойството представлява наименувана стойност, която дефинира някаква характеристика на обекта – например положение, размер и дали се вижда, или не. Свойството Текстов формат съдържа настройката, определяща дали текстът се третира като RTF, или обикновен текст. Двете възможни стойности са:

Свойство "Текстов формат"

Описание

RTF текст

Текстът се показва като RTF текст и се съхранява и интерпретира като RTF обогатяване на HTML.

Обикновен текст

Текстът се показва като обикновен текст и се интерпретира като обикновен текст.

Свойството Текстов формат се задава за полето Memo в режим на проектиране на таблицата. Стойността, която задавате там, се наследява от всяко текстово поле, което създавате, за да показвате данните в полето memo. Обаче стойността се наследява само когато създавате контролата. Впоследствие може да промените стойността посредством страницата със свойства за текстовото поле.

Най-горе на страницата


Създаване на поле за RTF текст

RTF текстът се съхранява в поле, което използва Memo тип данни. Това е единственият тип данни, който има вградена поддръжка за показване и съхранение на RTF текст. За да създадете поле, което може да съхранява RTF текст, първо трябва да създадете поле Memo и след това да зададете свойството Текстов формат на полето Memo като RTF текст.

Създаване на поле Memo за съхранение на RTF текст

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори отворете базата данни, към която искате да добавите полето.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, към която искате да добавите полето за RTF текст, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 4. В таблицата намерете първия празен ред в мрежата за проектиране. След това в колоната Име на полето въведете име на полето.

 5. В колоната Тип данни изберете Memo.

 6. В Свойства на полето, изберете раздела Общи.

 7. Щракнете в полето Текстов формат и изберете RTF текст.

 8. За да запишете таблицата, щракнете върху Запиши Изображение на бутон . в лентата с инструменти за бърз достъп.

След като създадете полето известие, можете да въведете и форматиране на RTF текст в изглед на лист с данни или в изглед за формуляри. За информация за форматиране на RTF текст вижте раздела Приложи опциите за форматиране на текст, по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата


Промяна на съществуващо поле за обикновен текст в поле за RTF текст

Ако имате съществуващо поле memo, който искате да промените, така че може да се съхранява RTF текст, можете да промените свойството TextFormat за това поле от PlainText за RTF текст. Ако имате съществуващ текстово поле, което искате да промените, така че може да се съхранява RTF текст, първо трябва да промените типа данни на полето от текст към известие.

Промяна на съществуващо поле Memo за съхраняване на RTF текст

 1. Стартирайте Office Access 2007.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 3. В диалоговия прозорец Отвори, отворете базата данни, която съдържа полето.

 4. В навигационния екран, щракнете с десен бутон върху таблицата, която съдържа полето, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 5. В таблицата, в мрежата за проектиране, щракнете върху полето Memo, което искате да промените в поле за RTF текст.

 6. В Свойства на полето, изберете раздела Общи.

 7. Щракнете в полето Текстов формат и изберете RTF текст.

 8. За да запишете таблицата, щракнете върху Запиши.

Промяна на съществуващо текстово поле така, че да съхранява RTF текст

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори, отворете базата данни, която съдържа полето.

 3. В навигационния екран, щракнете с десен бутон върху таблицата, която съдържа полето, и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 4. В таблицата, в мрежата за проектиране, щракнете върху текстовото поле, което искате да промените в RTF текст.

 5. В Тип данни, променете Текст на Memo.

 6. В Свойства на полето, изберете раздела Общи.

 7. Щракнете в полето Текстов формат и изберете RTF текст.

 8. За да запишете таблицата, щракнете върху Запиши.

След като сте съхранили RTF текст в поле memo, може да го покажете във формуляр или отчет, като използвате контрола на текстово поле. Контролата на текстовото поле има свойството Текстов формат, което наследява началната си стойност от свойството Текстов формат на полето memo. Можете, обаче, да промените свойството Текстов формат в контролата на текстовото поле.

Най-горе на страницата


Прилагане на опциите за форматиране към текст

Когато редактирате поле за RTF текст, независимо дали в изглед на таблица или формуляр, може да приложите опциите за форматиране с помощта на командите в минилентата с инструменти или в групите Шрифт и Подравняване на шрифт в раздела Начало. Най-напред изберете текста, който искате да форматирате, след това приложете опциите за форматиране.

При използване на мишката за избиране на текст в едно поле Memo, поддържащо RTF текст, след завършване на селекцията и освобождаване на бутона на мишката се появява минилентата с инструменти. Бутоните за най-често използваните опции при форматиране са включени в минилентата с инструменти.

Минилентата с инструменти

Да предположим, че искате да акцентирате върху някакъв текст чрез прилагане на формата получер, за да го направите по-тъмен и по-тежък.

Прилагане на форматиране с помощта на минилентата с инструменти

 1. Щракнете и плъзнете, за да изберете текста, който искате да форматирате.

  Появява се минилентата с инструменти.

 2. Позиционирайте показалеца на мишката върху минилентата с инструменти за да го направите по-видими и щракнете върху получер Изображение на бутон .

Когато се появи минилентата с инструменти, тя отразява характеристиките на форматиране на избрания текст. Например ако текстът вече е получер, бутонът Получер на минилентата с инструменти ще бъде осветен.

Опциите за форматиране може да бъдат приложени и от раздела Начало в лентата, част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Да предположим, че искате да приложите опцията за форматиране с курсив.

Прилагане на форматирането с помощта на лентата на Office Fluent

 1. Щракнете и плъзнете, за да изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата шрифт щракнете върху курсив Изображение на бутон .

Съвет: За да изберете бързо една дума, поставете показалеца върху нея и щракнете двукратно. За да изберете цял абзац, щракнете три пъти.

Най-горе на страницата


Промяна на поле за RTF текст в поле за обикновен текст

Промяната на поле за RTF текст в поле за обикновен текст и премахването на цялото форматиране може да стане, като се промени свойството на полето Текстов формат на Обикновен текст. Когато променяте едно поле от RTF текст в обикновен текст, Office Access 2007 ви напомня с предупреждение, че цялото форматиране ще бъде премахнато. След като приложите промяната и таблицата е записана, не може да отмените тази промяна.

Промяна на поле за RTF текст в обикновен текст

 1. Стартирайте Office Access 2007.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 3. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни, която съдържа полето.

 4. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която съдържа полето, след това щракнете Режим на проектиране.

 5. В таблицата, в мрежата за проектиране щракнете върху полето "Memo", което искате да промените в обикновен текст.

 6. В Свойства на полето, изберете раздела Общи.

 7. Щракнете в полето Текстов формат и изберете Обикновен текст.

 8. За да запишете таблицата, щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата


Какво се прави, когато свойството "Текстов формат" не е синхронизирано

За да се поддържа правилно RTF текст, трябва да зададете свойството Текстов формат както в полето Memo, така и във всяка контрола на текстово поле, която показва полето Memo. Обикновено свойствата Текстов формат трябва да са едни и същи. Например, свойството Текстов формат и за полето, и за контролата, трябва да бъде зададено като RTF текст, ако искате да се поддържа RTF форматиран текст. Ако не искате RTF текст, свойството за всеки от тези елементи трябва да е зададено като Обикновен текст. Ако свойството Текстов формат в полето Memo е зададено като RTF текст, а свойството Текстов формат в текстовото поле е зададено като Обикновен текст, в текстовото поле ще виждате пълен RTF HTML в изглед на формуляр и в табличен изглед.

Най-горе на страницата


За повече информация

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×