Включване на външното споделяне или изключите за SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако работите с доставчици или клиенти извън вашата организация, може да искате да им дадете достъп до определени области на вашия сайт или определени документи. В тази статия ние ще ви покажем как да включите или изключите споделянето за SharePoint Onlineза споделяне. Трябва да сте глобален администратор или SharePoint администратор в Office 365, за да направите това.

Външно споделяне се контролира на нивото на клиента (глобални настройки, които засягат всички SharePoint Online) и ниво на колекция от сайтове. Настройки на ниво клиент определят какви опции са налични на ниво колекция от сайтове.

Настройките за външно споделяне за отделни колекции не може да бъде по-малко ограничаващи от каквото и да е разрешено на ниво клиент, но тези настройки могат да бъдат по- големи ограничения. Например ако външното споделяне е включена на ниво клиент, но това е ограничен до позволява само удостоверени потребители, и след това, че ще бъде само вид на външно споделяне можете да позволите на конкретна колекция от сайтове. Ако външното споделяне чрез двете връзки за влизане и анонимни гости е разрешено на ниво клиент, и след това тези опции са налични за всяка колекция.

Изберете един от разделите по-долу, за да конфигурирате споделяне в SharePoint Online.

Включване на външното споделяне или изключите глобално за SharePoint Online

Включване на външно споделяне на ниво клиент означава, че колекции от сайтове, след това могат да бъдат разрешени за споделяне. От друга страна сайтове и документи в колекция от сайтове, която е разрешена за споделяне могат да бъдат разрешени за споделяне.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В левия екран щракнете върху споделяне.

 5. Изберете една от следните възможности:

  Клиент на външно споделяне страница

Коя опция да изберете...

Изберете тази опция:

Ако искате това:

Не позволявай споделяне извън вашата организация

Забрана на всички потребители на всички сайтове да споделят сайтове или съдържание на сайтове с външни потребители. Потребителите няма да могат да споделят сайтове или съдържание с външни потребители, дори ако тези потребители, които вече са в директорията си.

Позволявай споделяне само с външни потребители, които вече съществуват в указателя на вашата организация

Позволявай споделяне само за външни потребители, които вече са във вашата директория. Тези потребители могат да съществуват във вашата директория, защото те преди това сте приели поканите за споделяне или защото те импортираните ръчно, като например чрез Azure B2B сътрудничество. (Можете да разберете външен потребител, защото те са #EXT # в своето потребителско име.)

Позволяване на потребителите да поканите и споделяне с удостоверени външни потребители

Да се изисква външните потребители, които получат покана да преглеждат сайтове или съдържание, да влязат с акаунт в Microsoft, за да получат достъп до въпросното съдържание.

 • Собствениците на сайтове и други потребители с разрешения за пълен контрол могат да споделят сайтове с външни потребители.

 • Собствениците на сайтове и другите потребители с разрешения за пълен контрол на сайта да споделяте документи с външни потребители.

 • Всички външни потребители ще трябва да влязат, преди да могат да видят съдържанието.

 • Поканите за преглед на съдържание ще са валидни еднократно. След като дадена покана бъде приета, тя не може да се споделя или използва от други потребители за достъп.

Позволяване на споделяне на удостоверен външни потребители и използване на анонимния достъп

(По желание можете да зададете връзки, за да изтече през определен брой дни и изберете как получателите могат да използват връзките.)

Разрешаване на потребителите на сайта да споделят сайтове с хора, които влизат като удостоверени потребители, но да се разреши също потребителите на сайта да споделят документи чрез връзки за анонимни гости, при което не се изисква получателите на поканата да влизат.

 • Собствениците на сайтове и други потребители с разрешения за пълен контрол могат да споделят сайтове с външни потребители.

 • Всички външни потребители ще трябва да влязат, преди да могат да видят съдържанието на сайта, което е споделено.

 • Когато споделяте документи, собствениците на сайтове и другите потребители с разрешения за пълен контрол могат да изберат да изискване за влизане или изпращане на връзка за анонимни гости.

 • Когато потребителите споделят даден документ, могат да предоставят на външните потребители разрешения или само за преглед, или за преглед и редактиране на въпросния документ.

 • Външните потребители, които получат връзки за анонимни гости могат да преглеждат или редактират съдържание, без да влизат.

 • Връзките за анонимни гости могат евентуално да се препращат или споделят с други хора, които също ще получат право да преглеждат или редактират съдържанието, без да влизат.

Допълнителни настройки

Задаване на типа на връзка по подразбиране

За по-добро управление на типа на връзките, които потребителите споделят, можете да зададете типа връзка по подразбиране, който се показва, когато потребителите изберат Получаване на връзка, за да споделят документи и папки.

Диалогов прозорец за тип на връзка по подразбиране

Най-малко ограничения типовете връзки, разбира се, са анонимен достъп връзки, които предоставят достъп на всеки, който има връзка. Вътрешни връзки може да се използва само от потребителите във вашата организация, и преки връзки са достъпни само от потребители, които вече имат разрешение за достъп до документа или папката. За повече информация вижте Промяна на типа връзка по подразбиране, когато потребителите получаване на връзки за споделяне.

Допълнителни настройки

Когато изберете да позволите на потребителите да споделят извън вашата организация, имате някои допълнителни начини да позволите или ограничите споделянето.

Допълнителни настройки за споделяне

Ограничаване на външно споделяне чрез използването на домейни: Можете да позволите или ограничите достъпа до определени домейни. За повече информация вижте Споделяне с ограничени домейни в Office 365, SharePoint Online и OneDrive за бизнеса.

Предотвратяване на външни потребители от споделяне на файлове, папки и сайтове, които не притежават: външните потребители не могат да нищо не притежават споделяне с всеки друг.

Външни потребители трябва да приемете поканите за споделяне, като използвате един и същ акаунт в покани, изпратени до: външни потребители можете да използвате акаунт, различен от това, което е изпратено покана за споделяне да получите достъп.

Известия

За да се OneDrive за бизнеса потребители монитора и контрол кои външни потребители имат достъп до файловете си, можете да укажете, че собствениците на OneDrive за бизнеса файлове и папки са изпратили имейл кога:

 • Друг потребител кани външни потребители да споделени файлове

 • Външен потребител приема покана за достъп до файловете си

 • Създаване или промяна на връзка за анонимен достъп.

Забележки: 

 • Ако изключите външното споделяне за цялата среда, а по-късно отново го включите, външните потребители, които по-рано са имали достъп до определено съдържание или документи на сайтовете, ще възвърнат достъпа си до тях. Ако знаете, че външното споделяне преди е било включено и е използвано за конкретна колекция от сайтове, а не искате външните потребители да могат автоматично да възвърнат достъпа си при глобално включване на външното споделяне, е препоръчително да изключите външното споделяне за въпросните колекции от сайтове, преди да включите функцията глобално.

 • Ако забраните външния достъп или го ограничите под друга форма, в общия случай промяната ще се отрази в рамките на един час след това.

 • Ако забраните външния достъп, достъпът до ресурси също ще бъде блокиран за членове гости на групи на Office 365.

Включване или изключване на външното споделяне за отделни колекции от сайтове

За да можете да конфигурирате външното споделяне за отделни колекции от сайтове, трябва да сте администратор на SharePoint Online. На администраторите на колекции от сайтове не е позволено да променят конфигурациите за външно споделяне.

Обърнете внимание, че тази процедура се прилага за класически сайтове и сайтове, свързани с група на Office 365.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Щракнете върху изпробване на предварителния преглед , за да отворите нов центъра за администриране на SharePoint.

 5. В левия екран щракнете върху управление на сайтове.

 6. Намерете сайта, който искате да актуализирате и щракнете върху името на сайта.

 7. В десния екран под споделяне на състояние, щракнете върху Промяна.

 8. Изберете своята опция (вижте таблицата по-долу) и щракнете върху Запиши.

Коя опция да изберете...

Изберете тази опция:

Ако искате това:

Само хора от текущата организация

Забрана на всички потребители на всички сайтове да споделят сайтове или съдържание на сайтове с външни потребители. Потребителите няма да могат да споделят сайтове или съдържание с външни потребители, дори ако тези потребители, които вече са в директорията си.

Съществуващи външни потребители

Позволявай споделяне само за външни потребители, които вече са във вашата директория. Тези потребители могат да съществуват във вашата директория, защото те преди това сте приели поканите за споделяне или защото те са били импортирани ръчно. (Можете да разберете външен потребител, защото те са #EXT # в своето потребителско име.)

Нови и съществуващи външни потребители

Да се изисква външните потребители, които получат покана да преглеждат сайтове или съдържание, да влязат с акаунт в Microsoft, за да получат достъп до въпросното съдържание.

 • Собствениците на сайтове и други потребители с разрешения за пълен контрол могат да споделят сайтове с външни потребители.

 • Собствениците на сайтове и другите потребители с разрешения за пълен контрол на даден сайт могат да споделят документи с външни потребители след задължително влизане на последните.

 • Всички външни потребители ще трябва да влязат, преди да могат да видят съдържанието.

 • Поканите за преглед на съдържание ще са валидни еднократно. След като дадена покана бъде приета, тя не може да се споделя или използва от други потребители за достъп.

Всеки, който

Разрешаване на потребителите на сайта да споделят сайтове с хора, които влизат като удостоверени потребители, но да се разреши също потребителите на сайта да споделят документи чрез връзки за анонимни гости, при което не се изисква получателите на поканата да влизат.

 • Собствениците на сайтове и други потребители с разрешения за пълен контрол могат да споделят сайтове с външни потребители.

 • Всички външни потребители ще трябва да влязат, преди да могат да видят съдържанието на сайта, което е споделено.

 • Когато споделяте документи, собствениците на сайтове и другите потребители с разрешения за пълен контрол могат да изберат да изискване за влизане или изпращане на връзка за анонимни гости.

 • Когато потребителите споделят даден документ, могат да предоставят на външните потребители разрешения или само за преглед, или за преглед и редактиране на въпросния документ.

 • Външните потребители, които получат връзки за анонимни гости могат да преглеждат или редактират съдържание, без да влизат.

 • Връзките за анонимни гости могат евентуално да се препращат или споделят с други хора, които също ще получат право да преглеждат или редактират съдържанието, без да влизат.

Забележки: 

 • Ако промените настройките за външно споделяне за колекцията от сайтове на "Моят сайт", тези промени ще се приложат също и за всички вече съществуващи или новосъздадени лични сайтове (наричани преди "Моят сайт").

 • Може да имате съдържание на сайт, което е споделено с група на Office 365, в която има членове гости, а настройките на групата не позволяват на членовете гости да използват ресурси на групата. В този случай, дори ако включите външното споделяне за колекцията от сайтове, гостите на групата може да нямат достъп до съдържанието на сайта. За да разрешите или забраните достъп за член гост на група на Office 365, вижте Позволяване на външни хора гости достъп до групи на Office 365.

 • Ако външното споделяне бъде изключено глобално от центъра за администриране на SharePoint Online, всички връзки за споделяне ще спрат да работят. Ако по-късно тази функция отново бъде включена, тези връзки отново ще започнат да работят. Възможна е забрана и на отделни връзки за споделяне, в случай че искате да трайно да анулирате достъпа до конкретен документ.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×