Включване или изключване на изскачащото известие за ново съобщение

Включване или изключване на изскачащото известие за ново съобщение

Предупреждението на работния плот е известие, което се показва на работния ви плот, когато получавате ново имейл съобщение, искане за събрание или искане за задача. По подразбиране предупрежденията на работния плот са включени.

Информацията, показана в предупреждението на работния плот, варира в зависимост от елемента, който получавате във вашата папка Входящи.

 • Имейл съобщение   
  Показва името на подателя, темата и първите два реда на съобщението. Предупреждението на работния плот не показва съдържанието на шифровано или цифрово подписано съобщение. За да прегледате съобщението, трябва да го отворите. 

 • Искане за събрание   
  Показва подателя, темата, датата, часа и мястото на събранието. 

 • Искане за задача   
  Показва подателя, темата и началната дата на възложената задача. 

  Предупреждение на работния плот на Outlook

Гледайте видеото от 1:54 минути за изскачащите известия (известявания)

Включване и изключване на предупрежденията

Съвет: Ако искате да запазите видимо дадено предупреждение на работния плот, за да имате повече време да го прочетете, поставете показалеца върху него, преди да изчезне от погледа ви.

 1. Изберете Файл > Опции > Поща.

 2. Под Пристигане на съобщение отметнете или изчистете квадратчето Показвай предупреждение на работния плот и след това изберете OK.

  Забележка: За да потиснете или да разрешите други известия, като например звуци, промени на показалеца на мишката или показване на икона на плик в лентата на задачите, отметнете или изчистете съответните квадратчета за отметка за тези функции.

Кога не се показват предупреждения на работния плот

Предупрежденията на работния плот не се показват по време на първоначалното синхронизиране на имейл акаунт или когато поискате ръчно изпращане/получаване.

Освен това, ако използвате правила за съобщения и ново съобщение се изважда от папка "Входящи" на акаунта по подразбиране, може да не получите предупреждение на работния плот.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Ако във вашата папка Входящи пристигнат няколко елемента едновременно, може да не получите предупреждение на работния плот за всеки елемент. Ако получите голям брой елементи за даден период от време, Microsoft Outlook показва само едно предупреждение на работния плот, за да ви уведоми, че сте получили няколко нови елемента. Така работният ви плот няма да се претрупва с предупреждения, които може да пречат на работата ви и временно да закриват част от работния ви плот.

Можете да използвате предупрежденията на работния плот, за да обработвате входящите елементи, без да отваряте папка Входящи. Когато се покаже предупреждение на работния плот, можете да извършите няколко действия, които обикновено изискват да отворите елемента. Можете например да маркирате дадено съобщение с флаг, да го изтриете или да го маркирате като прочетено, без да отваряте папка Входящи.

Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange или имейл акаунт за POP3, предупреждение на работния плот се показва само когато пристигне нов елемент във вашата папка Входящи по подразбиране. Ако искате да се показва предупреждение на работния плот, когато пристигне елемент в която и да е друга папка или когато получите елементи, които отговарят на определени условия, трябва да създадете правило. Също така трябва да създадете правило, ако искате да бъдете уведомявани, когато получите нов елемент в IMAP имейл акаунт.

Съвет: Ако искате да запазите видимо дадено предупреждение на работния плот, за да имате повече време да го прочетете, поставете показалеца върху него, преди да изчезне от погледа ви.

Изключване на предупрежденията

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Предпочитания щракнете върху Опции за имейл, след което щракнете върху Разширени опции за имейл.

 3. Под При пристигане на нови елементи в папка "Входящи" изчистете квадратчето за отметка Показвай предупреждение на работния плот за нова поща (само за папка "Входящи" по подразбиране).

  Забележка: За да потиснете други известия, като например възпроизвеждане на звуци, промяна на показалеца на мишката или показване на икона на плик в областта за уведомяване, изчистете съответното квадратче за отметка: Издавай звуков сигнал, Променяй за кратко показалеца на мишката или Показвай икона на плик в областта за уведомяване.

Изключване на предупрежденията на работния плот

 1. Когато се покаже предупреждение на работния плот, щракнете върху стрелката надолу в предупреждението.

 2. В менюто Предупреждение на работния плот щракнете върху Забрани предупреждението за нова поща на работния плот.

  Предупреждение на работния плот

  1. Щракнете, за да отворите менюто Предупреждение на работния плот.

  2. Щракнете, за да изключите показването на Предупреждения на работния плот.

Също така имайте предвид, че можете да правите и други неща от менюто Предупреждения на работния плот, като например отваряне, маркиране с флаг или изтриване на новото съобщение, маркиране на съобщението като прочетено или отваряне на диалоговия прозорец Настройки на предупрежденията на работния плот, където можете да зададете колко време предупреждението на работния плот да остава видимо на екрана и колко прозрачно да бъде. За подробности вижте следващия раздел.

Включване на предупрежденията

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Предпочитания щракнете върху Опции за имейл, след което щракнете върху Разширени опции за имейл.

 3. Под При пристигане на нови елементи в папка "Входящи" отметнете квадратчето Показвай предупреждение на работния плот за нова поща (само за папка "Входящи" по подразбиране).

Промяна на облика на предупрежденията на работния плот

Можете да персонализирате облика на предупрежденията на работния плот. Можете да изберете да остават видими само за 3 или за цели 30 секунди. Можете също да настроите прозрачността, така че да ги направите по-забележими или да не им позволявате да ви пречат да виждате документите и другите елементи на работния плот. И накрая, можете да промените мястото, където да се показват предупрежденията на работния плот, като плъзнете едно от тях до предпочитано местоположение на вашия работен плот.

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Предпочитания щракнете върху Опции за имейл, след което щракнете върху Разширени опции за имейл.

 3. Щракнете върху Настройки на предупрежденията на работния плот.

 4. Под Продължителност плъзнете плъзгача до желания брой секунди, за които новите предупреждения на работния плот да остават видими на вашия работен плот.

  Забележка: Въпреки че накрая предупрежденията на работния плот изчезват, иконата за известие за нов имейл остава в лентата на състоянието на Outlook, докато не отворите новия елемент или елементи във вашата папка "Входящи" по подразбиране.

 5. Под Прозрачност плъзнете плъзгача до желаната стойност за прозрачността.

 6. За да проверите настройките си, щракнете върху Визуализация.

  Забележка: Тези настройки се прилагат също и за предупреждението на работния плот, което може да бъде зададено като действие на правило.

Преместване на предупреждението на работния плот на друго място върху екрана

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Предпочитания щракнете върху Опции за имейл, след което щракнете върху Разширени опции за имейл.

 3. Щракнете върху Настройки на предупрежденията на работния плот.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на предупрежденията на работния плот щракнете върху Визуализация, и на работния ви плот ще се покаже примерно предупреждение на работния плот.

 5. Плъзнете предупреждението на работния плот до желаното местоположение.

Съвет: Можете да преместите предупреждението на работния плот на друг монитор, ако вашият работен плот обхваща няколко монитора.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×