Видео: Коригиране на грешката "нееднозначно външно съединение"

Видео:

Нова задача

В това видео

Съобщението "нееднозначно външно съединение" се показва, когато Access определи, че вашата заявка може да върне различни резултати в зависимост от това кое съединение се извърши първо. За да се изпълни заявката, ще трябва да направите някои промени. Най-доброто решение обикновено е да разделите заявката на части. Т.е. настройте я така, че поне едно от съединенията да се извърши в една по-малка "дъщерна" заявка, която след това присъединявате към други таблици или заявки в "родителска" заявка. След това Access извършва първо съединенията в дъщерната заявка (или заявки), като накрая извършва съединенията в родителската заявка и така елиминира нееднозначността.

В зависимост от това колко таблици имате в заявката, е възможно да се наложи да създадете няколко дъщерни заявки, за да избегнете нееднозначни външни съединения. В това видео е показан прост пример с три таблици, в който две таблици с еквивалентни съединения са отделени в дъщерна заявка и след това външното съединение към трета таблица е направено в родителската заявка. Ето основните стъпки, при които се предполага, че сте добре запознати със създаването на заявки:

  1. Създайте нова дъщерна заявка, съдържаща таблиците, които искате първо да присъедините (в това видео тези таблици са "Фирми" и "Хора").

  2. В дъщерната заявка щракнете двукратно върху нужните изходни полета, за да се покажат в мрежата на заявката.

Важно:  Не забравяйте да включите съединеното поле от първоначалната заявка. В примера във видеото "Фирми" е присъединено към "Региони" чрез полето "ИД на регион", така че включваме "ИД на регион" в мрежата на заявката на дъщерната заявка.

  1. Запишете и затворете дъщерната заявка и отворете първоначалната заявка в изглед за проектиране. Тя ще стане родителската заявка.

  2. Изтрийте таблиците, които добавихте в дъщерната заявка (Проектиране > Показване на таблица > Заявки) или просто плъзнете дъщерната заявка от навигационния екран в родителската заявка.

  3. В родителската заявка установете съединението по начина, по който е било преди това, само че този път към дъщерната заявка.

  4. Добавете изходните полета от дъщерната заявка към мрежата на заявката.

  5. Запишете и изпълнете родителската заявка.

Практическо правило за нееднозначни външни съединения

Нееднозначните външни съединения възникват, когато имате две или повече съединения в заявка и едно от тях е външно съединение, което или сочи към еквивалентно съединение, или има две външни съединения, които сочат едно към друго, напр. тези две съединения са нееднозначни и ще трябва да бъдат разделени в отделни заявки:

Таблица1 --> Таблица2 --- Таблица3

Таблица1 --> Таблица2 <-- Таблица3

Външните съединения, които сочат в една и съща посока или навън от други външни съединения или еквивалентни съединения, са OK:

Таблица1 --> Таблица2 --> Таблица3

Таблица1 <-- Таблица2 --> Таблица3

Таблица1 <-- Таблица2 --- Таблица3

За повече информация за създаването на заявки вж. Въведение в заявките или Създаване на заявка за избиране.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×