Блокирани прикачени файлове в Outlook

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да защитите вашия компютър, Outlook не ви позволява да получавате файлове от определени типове (например .exe файлове) като прикачени файлове, поради потенциалната си способност да въведат вирус в компютъра си.

По подразбиране Outlook ще блокира тези типове файлове. Ако използвате Microsoft Exchange Server, обикновено само имейл сървъра администратор може да разблокират тези типове файлове.

Безопасно споделяне на файловете

Ако искате да получавате файл от тип, който е блокиран от Outlook, можете да поискате подателя, за да направите файла достъпен, без да използвате Outlook, запишете файла в облака или да го направите по-малко вероятно да бъдат блокирани от Outlook. Следват някои безопасни начини за споделяне на файлове с хора, които имате доверие.

 • Използване на споделен сървър или облака   
  Се наложи да помолите подателя, за да запишете прикачения файл в облака, сървър или FTP сайт, за да имате достъп до. Това може да включва OneDrive или защитен мрежов дял сървър например SharePoint. Подателят може да ви изпрати връзка към прикачен файл на сървъра или FTP сайт. Можете да щракнете върху връзката, за да получите достъп до файла и го запишете на вашия компютър.

  Забележка : За OneDrive и OneDrive за бизнеса ще трябва да помолете подателя да само ви изпрати връзка към файла, а не да прикачите файла към имейл, като използвате OneDrive. За да получите връзка за споделяне в OneDrive, осветете файла и изберете Получаване на връзка в лентата с менюта.

 • Използване на помощна програма за компресиране на файлове   
  Използване на помощна програма за компресиране на файлове, като например WinZip, създава компресиран архивен файл, който има разширение на името на друг файл. Outlook не разпознава тези файлови разширения като потенциални опасностите. Следователно не блокира нов прикачен файл. Много помощни програми за компресиране на трети лица са налични.

 • Преименувайте файла   
  Можете да поискате, че подателят Преименуване прикачения файл, за да използвате разширение на името на файла, които Outlook не разпознава като заплахата. Например изпълним файл, който има .exe може да се преименува като Word файл, който има разширение .docx.

Помолете подателя да ви изпрати наново преименувания прикачен файл. За да запишете прикачения файл и да го преименувате с първоначалното разширение на име на файл, направете следното:

 1. Намерете прикачения файл в имейл съобщението.

 2. Щракнете с десния бутон върху прикачения файл и после щракнете върху Копирай.

 3. Щракнете с десния бутон върху работния плот и после изберете Постави.

 4. Щракнете с десния бутон върху поставения файл, след което щракнете върху Преименувай.

 5. Преименувайте файла, за да използва оригиналното разширение на името на файла, например .exe.

Блокирани типове файлове в Outlook

Ако използвате акаунт в Microsoft Exchange Server и Exchange Server администратор е конфигурирал настройките за защита от Outlook , администраторът може да успеете да ви помогне. Помолете администратора да регулирате настройките за защита на вашата пощенска кутия да приема прикачени файлове като показаното по този Outlook блокирани.

Ако не използвате акаунт за Exchange Server , има сложна процедура, които можете да използвате за разблокиране на някои типове файлове. Тази процедура включва редактиране на системния регистър в Windows. За повече информация за разблокиране типове прикачени файлове вижте статията за поддръжка на Microsoft за блокирани прикачени файлове в Outlook.

Типове файлове, блокирани в Outlook

Разширение на име на файл

Тип на файла

.ade

Разширение на проект на Access (Microsoft)

.adp

Проект на Access (Microsoft)

.app

Изпълнимо приложение

.asp

Страница на Active Server

.bas

Първичен код на BASIC

.bat

Пакетна обработка

.cer

Файл със сертификат за защита в интернет

.chm

Компилиран HTML помощен файл

.cmd

Команден файл под DOS CP/M, команден файл за Windows NT

.cnt

Помощ за Microsoft семинар приложение

.com

Команда

.cpl

Разширение за контролния панел на Windows (Microsoft)

.crt

Файл със сертификат

.csh

Скрипт на csh

.der

Файл със сертификат за X509, кодиран по DER

.diagcab

Инструменти за диагностика на поддръжката на Microsoft

.exe

Изпълним файл

.fxp

Компилиран първичен код на FoxPro (Microsoft)

.gadget

Притурка на Windows Vista

.grp

Програмната група на Microsoft

.hlp

Помощен файл на Windows

.hpj

Помощ за AppWizard проект

.hta

Приложение с хипертекст

.inf

Файл с информация или за настройка

.ins

Настройки за комуникация в интернет за IIS (Microsoft)

.isp

Настройки за IIS (Microsoft) за комуникация с интернет доставчик

.its

Набор от интернет документи, превод в интернет

.jar

Архив на Java

.JNLP

Протокол за стартиране на Java мрежа

.js

Първичен код на JavaScript

.jse

JScript кодиран скриптов файл

.ksh

Скрипт за обвивка на UNIX

.lnk

Файл с пряк път, използван в Windows

.mad

Пряк път към модул на Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Пряк път към диаграма на Access (Microsoft)

.mam

Пряк път към макрос на Access (Microsoft)

.maq

Пряк път към заявка на Access (Microsoft)

.mar

Пряк път към отчет на Access (Microsoft)

.mas

Съхранени процедури на Access (Microsoft)

.mat

Пряк път към таблица на Access (Microsoft)

.mau

Единица на мултимедиен прикачен файл

.mav

Пряк път към изглед на Access (Microsoft)

.maw

Страница за достъп до данни на Access (Microsoft)

.mcf

Мултимедиен контейнер формат

.mda

Добавка за Access (Microsoft), работна група на MDA Access 2 (Microsoft)

.mdb

Приложение на Access (Microsoft), база данни MDB на Access (Microsoft)

.mde

Файл с база данни MDE на Access (Microsoft)

.mdt

Данни за добавка на Access (Microsoft)

.mdw

Информация за работни групи на Access (Microsoft)

.mdz

Шаблон за съветник на Access (Microsoft)

.msc

Файл за управление на конзолата за Microsoft (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Файл на Windows Installer (Microsoft)

.msp

Актуализация на Windows Installer

.mst

Трансформационен скрипт за инсталиране на Windows SDK

.msu

Файл на Windows Update

.ops

Файл с настройки на профили на Office

.OSD

Отворен софтуер описание

.pcd

Визуален тест (Microsoft)

.pif

Програмен информационен файл на Windows (Microsoft)

.pl

Perl скрипт

.plg

Регистрационен файл за компилация на Developer Studio

.prf

Системен файл на Windows

.prg

Програмен файл

.printerexport

Архивен файл за печат

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

Файл с адресна книга на MS Exchange, файл с лични папки на Outlook (Microsoft)

.reg

Ключ/информация за системния регистър за W95/98, файл с данни за системния регистър

.scf

Команда на File Explorer

.scr

Скрийнсейвър на Windows

.sct

Скриптов компонент на Windows, екран на Foxpro (Microsoft)

.shb

Пряк път в документ на Windows

.shs

Файл с обект на Shell Scrap

.theme

Настройки на файл с темата на работния плот

.tmp

Временен файл/папка

.url

Местоположение в интернет

.vb

Файл на VBScript или код на Visual Basic

.vbe

VBScript кодиран скрипт файл

.vbp

Файл на проект на Visual Basic

.vbs

Скриптов файл на VBScript, скрипт на Visual Basic for Applications

.vsmacros

Двоичен проект с макроси на Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Файл на работна област на Visio (Microsoft)

.webpnp

Печат файл в интернет

.website

Закачен сайт комбинация от Internet Explorer

.ws

Скриптов файл на Windows

.wsc

Скриптов компонент на Windows

.wsf

Скриптов файл на Windows

.wsh

Скриптов файл за настройки на хостове в Windows

.XBAP

Приложения на браузъра

.XLL

Добавка на Excel

.xnk

Пряк път до публична папка на Exchange

Типове файлове, блокирани в Outlook 2007

Разширение на име на файл

Тип на файла

.ade

Разширение на проект на Access (Microsoft)

.adp

Проект на Access (Microsoft)

.app

Изпълнимо приложение

.asp

Страница на Active Server

.bas

Първичен код на BASIC

.bat

Пакетна обработка

.cer

Файл със сертификат за защита в интернет

.chm

Компилиран HTML помощен файл

.cmd

Команден файл под DOS CP/M, команден файл за Windows NT

.cnt

Файл с индекс на помощта

.com

Команда

.cpl

Разширение за контролния панел на Windows (Microsoft)

.crt

Файл със сертификат

.csh

Скрипт на csh

.der

Файл със сертификат за X509, кодиран по DER

.exe

Изпълним файл

.fxp

Компилиран първичен код на FoxPro (Microsoft)

.gadget

Притурка на Windows Vista

.hlp

Помощен файл на Windows

.hpj

Файл на проект, използвани за създаване на файл за помощ на Windows

.hta

Приложение с хипертекст

.inf

Файл с информация или за настройка

.ins

Настройки за комуникация в интернет за IIS (Microsoft)

.isp

Настройки за IIS (Microsoft) за комуникация с интернет доставчик

.its

Набор от интернет документи, превод в интернет

.js

Първичен код на JavaScript

.jse

JScript кодиран скриптов файл

.ksh

Скрипт за обвивка на UNIX

.lnk

Файл с пряк път, използван в Windows

.mad

Пряк път към модул на Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Пряк път към диаграма на Access (Microsoft)

.mam

Пряк път към макрос на Access (Microsoft)

.maq

Пряк път към заявка на Access (Microsoft)

.mar

Пряк път към отчет на Access (Microsoft)

.mas

Съхранени процедури на Access (Microsoft)

.mat

Пряк път към таблица на Access (Microsoft)

.mau

Единица на мултимедиен прикачен файл

.mav

Пряк път към изглед на Access (Microsoft)

.maw

Страница за достъп до данни на Access (Microsoft)

.mda

Добавка за Access (Microsoft), работна група на MDA Access 2 (Microsoft)

.mdb

Приложение на Access (Microsoft), база данни MDB на Access (Microsoft)

.mde

Файл с база данни MDE на Access (Microsoft)

.mdt

Данни за добавка на Access (Microsoft)

.mdw

Информация за работни групи на Access (Microsoft)

.mdz

Шаблон за съветник на Access (Microsoft)

.msc

Файл за управление на конзолата за Microsoft (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Файл на Windows Installer (Microsoft)

.msp

Актуализация на Windows Installer

.mst

Трансформационен скрипт за инсталиране на Windows SDK

.ops

Файл с настройки на профили на Office

.OSD

Приложение виртуализирани с Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

Визуален тест (Microsoft)

.pif

Програмен информационен файл на Windows (Microsoft)

.plg

Регистрационен файл за компилация на Developer Studio

.prf

Системен файл на Windows

.prg

Програмен файл

.pst

MS Exchange файл от адресната книга, файл с лични папки на Outlook (Microsoft)

.reg

Ключ/информация за системния регистър за W95/98, файл с данни за системния регистър

.scf

Команда на File Explorer

.scr

Скрийнсейвър на Windows

.sct

Скриптов компонент на Windows, екран на Foxpro (Microsoft)

.shb

Пряк път в документ на Windows

.shs

Файл с обект на Shell Scrap

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

Временен файл/папка

.url

Местоположение в интернет

.vb

Файл на VBScript или друг VisualBasic източник

.vbe

VBScript кодиран скрипт файл

.vbp

Файл на проект на Visual Basic

.vbs

Скриптов файл на VBScript, скрипт на Visual Basic for Applications

.vsmacros

Двоичен проект с макроси на Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Файл на работна област на Visio (Microsoft)

.ws

Скриптов файл на Windows

.wsc

Скриптов компонент на Windows

.wsf

Скриптов файл на Windows

.wsh

Скриптов файл за настройки на хостове в Windows

.xnk

Пряк път до публична папка на Exchange

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×