Блокиране или разблокиране на външно съдържание в документи на Office

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да ви помогне да защитите вашата сигурност и поверителност, Microsoft Office е конфигуриран по подразбиране за блокиране на външно съдържание – например изображения, свързани мултимедия, хипервръзки и връзки с данни – в работни книги и презентации. Блокирането на външно съдържание помага за предотвратяването на уеб маяци и други натрапчиви методи, които хакерите използват, за да нахлуят във вашата поверителност и да ви подмамят да изпълнявате злонамерен код без ваше знание или съгласие.

В тази статия

Какво е външно съдържание и защо уеб маяците са потенциален риск?

Как центърът за сигурност ми помага да се защитавам от външно съдържание?

Какво трябва да направя, когато предупреждение за защитата пита дали искам да разреша или да забраня външно съдържание?

Промяна на настройките за външни съдържание за Excel в центъра за сигурност

Какво е външно съдържание и защо уеб маяците са потенциален риск?

Външно съдържание е всяко съдържание, което е свързано от интернет или интранет към работна книга или презентация. Някои примери за външно съдържание са изображения, свързани мултимедия, връзки с данни и шаблони.

Хакерите могат да използват външно съдържание като уеб маяци. Уеб маяците връщат или насочват информация от вашия компютър към сървъра, който хоства външното съдържание. Типовете уеб маяци включват следното:

 • Изображения     Хакер изпраща работна книга или презентация, за да прегледате това съдържа изображения. Когато отворите файла, изображението се изтегля и информацията за файла се връща обратно към външния сървър.

 • Изображения в имейл съобщения в Outlook     Microsoft Office има собствен механизъм за блокиране на външно съдържание в съобщения. Това помага да се защитите от уеб маяци, които в противен случай могат да заловят вашия имейл адрес. За повече информация вижте Блокиране или разблокиране на автоматичното изтегляне на картини в имейл съобщения.

 • Свързана мултимедия     Хакер ви изпраща презентацията като прикачен файл в имейл съобщение. Презентацията съдържа медиен обект, като например звук, който е свързан към външен сървър. Когато отворите презентацията в Microsoft PowerPoint, медийният обект се възпроизвежда и на свойството се изпълнява кодът, който изпълнява злонамерен скрипт, който уврежда компютъра ви.

 • Връзки с данни     Хакер създава работна книга и ви го изпраща като прикачен файл в имейл съобщение. Работната книга съдържа код, който изтегля данни от или избутва данни в база данни. Хакерът няма разрешения за базата данни, но вие го правите. Като резултат, когато отворите работната книга в Microsoft Excel, кодът се изпълнява и осъществява достъп до базата данни с помощта на идентификационните ви данни. Данните могат да бъдат достъпни или променени без ваше знание или съгласие.

Най-горе на страницата

Как центърът за сигурност ми помага да се защитавам от външно съдържание?

Ако във вашата работна книга или презентация има външно съдържание, когато отворите файла, лентата за съобщения ви уведомява, че външното съдържание е блокирано.

Лента за съобщения

Ако щракнете върху " Опции " в лентата за съобщения, ще се отвори диалогов прозорец за защита, който ви дава възможност да разблокирате външното съдържание. За да научите как да направите защитено решение, преди да щракнете върху опция, вижте следващия раздел.

Най-горе на страницата

Какво трябва да направя, когато предупреждение за защитата пита дали искам да разреша или да забраня външно съдържание?

Когато се покаже диалоговият прозорец за защита, имате опцията за разрешаване на външното съдържание или за оставянето му блокиран. Трябва да разрешите външно съдържание само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Известие за защита от Microsoft Excel – указва, че Excel е установил потенциален проблем със защитата. Изберете разрешаване, ако имате доверие на местоположението на източника на файла, ако не го направите.

Важно: Ако сте сигурни, че външното съдържание в една работна книга или презентация е надеждно, а ако не искате да бъдете уведомявани повече за това конкретно външно съдържание, вместо да променяте настройките по подразбиране на центъра за сигурност на по-малко безопасно ниво на защита, е по-добре да Преместване на файла в надеждно местоположение. Файловете в надеждни местоположения могат да се изпълняват, без да бъдат проверявани от системата за защита на центъра за сигурност.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за външни съдържание за Excel в центъра за сигурност

Настройките за защита на външни съдържание се намират в центъра за сигурност само за Microsoft Excel. Не можете да променяте настройките за външни съдържание глобално за Microsoft PowerPoint в центъра за сигурност.

Ако работите в организация, вашият системен администратор може вече да е променил настройките по подразбиране и това може да ви попречи да промените настройките сами.

Промяна на настройките за връзки с данни

 1. В Excel щракнете върху раздела файл .

 2. Щракнете върху Опции на > център за сигурност _GT_ на центъра за сигурности след това щракнете върху външно съдържание.

 3. Щракнете върху опцията, която искате, под Настройки за защита за връзки с данни:

  • Разрешаване на всички връзки с данни (не се препоръчва)      Щракнете върху тази опция, ако искате да отворите работни книги, които съдържат връзки с външни данни и да създадете връзки към външни данни в текущата работна книга, без да получавате предупреждения за защита. Не препоръчваме тази опция, тъй като връзките към външен източник на данни, които не познавате, могат да бъдат вредни и тъй като не получавате предупреждения за защита, когато отваряте някоя работна книга от произволно място. Използвайте тази опция само когато се доверявате на източниците на данни за връзките с външни данни. Може да поискате временно да изберете тази опция и след това да се върнете към настройките по подразбиране, когато вече не ви трябват.

  • Подканване на потребител за връзки с данни      Това е опцията по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да получавате предупреждение относно защитата, когато се отваря работна книга, която съдържа връзки с външни данни, и всеки път, когато се създава връзка с външни данни в текущата работна книга. Предупрежденията за защита ви дават възможност да разрешавате или забранявате връзките с данни за всяка работна книга, която отваряте поотделно.

  • Забрана на всички връзки с данни      Щракнете върху тази опция, ако не искате да има разрешени връзки с външни данни в текущата работна книга. Когато изберете тази опция, няма връзка с данни във всяка работна книга, която отваряте, е свързана някога. Ако създавате нови връзки с външни данни след отварянето на работна книга, тези връзки с данни не са разрешени, когато отворите работната книга отново. Това е много ограничителна настройка и може да доведе до някои функционални възможности да не работят по очаквания начин.

Промяна на настройките за връзките на работната книга

 1. В Excel щракнете върху раздела файл .

 2. Щракнете върху Опции на > център за сигурност _GT_ на центъра за сигурности след това щракнете върху външно съдържание.

 3. Щракнете върху опцията, която искате, под Настройки за защита за връзките на работната книга:

  • Разрешаване на автоматичната актуализация за всички връзки на работна книга (не се препоръчва)      Щракнете върху тази опция, ако искате връзките към данни в друга работна книга да се актуализират автоматично в текущата работна книга, без да получавате предупреждение за защитата. Не препоръчваме тази опция, тъй като автоматичното актуализиране на връзки към данни в работни книги, за които не сте запознати, може да бъде вредно. Използвайте тази опция само когато се доверявате на работните книги, към които са свързани данните. Може да поискате временно да изберете тази опция и след това да се върнете към настройките по подразбиране, когато вече не ви трябват.

  • Питай потребителя за автоматичната актуализация за връзките на работната книга      Това е опцията по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да получавате предупреждение относно защитата, когато изпълнявате автоматични актуализации в текущата работна книга за връзки към данни в друга работна книга.

  • Забраняване на автоматичното актуализиране на връзки към работна книга      Щракнете върху тази опция, ако не искате връзките в текущата работна книга да се актуализират автоматично.

Промяна на настройките за динамичен обмен на данни

Динамичен обмен на данни (DDE) е по-стара технология на Microsoft, която прехвърля данни между приложенията.

 1. В Excel щракнете върху раздела файл .

 2. Щракнете върху Опции на > център за сигурност _GT_ на центъра за сигурности след това щракнете върху външно съдържание.

 3. Щракнете върху опцията, която искате, под настройки за защита за динамичен обмен на данни:

 • РазРешете търсенето на динамични данни на сървъра за Exchange Отметнете тази опция, ако искате да разрешите динамичния преглед на сървъра за обмен на данни. Ако тази опция е отметната, DDE сървърите, които вече се изпълняват, ще бъдат видими и използваеми. По подразбиране тази опция е отметната.

 • Разрешаване на стартирането на динамичните сървъри за обмен на данни (не се препоръчва) Отметнете тази опция, ако искате да разрешите стартирането на динамичен сървър за обмен на данни. Ако тази опция е отметната, Excel ще стартира DDE сървърите, които вече не се изпълняват и ще позволят данните да бъдат изпратени извън Excel. От съображения за сигурност е препоръчително да оставите това поле неотметнато. По подразбиране тази опция не е отметната.

Настройки за външно съдържание в центъра за сигурност на Excel

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×