Бизнес информация, проверка на проект и настройки за професионално отпечатване

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Изглед Backstage на Microsoft Publisher 2010 включва информация за Бизнес информация, Проверка на проекти Настройки за професионално отпечатване за публикацията ви. Можете да създавате, преглеждате и редактирате бизнес информация за вашата публикация. Можете да изпълните проверката на проекта, за да видите потенциални проблеми и грешки за публикацията ви. Можете да прегледате и задаване на цветен модел, вграждане на шрифт и заместване и настройки за регистрация на цветовете за предприемане на публикацията ви в печатница. Текущата бизнес информация и информация за модела на цвят за вашата публикация, се показват в раздела информация на Изглед Backstage.

В тази статия

Бизнес информация

Създаване на набор с бизнес информация

Редактиране или изтриване на набор с бизнес информация

Проверка на проект

Настройки за професионално отпечатване

Цветни модели

Всеки цвят (RGB)

Един цвят

Самостоятелни цветове

Съставящи цветове

Процес плюс самостоятелни цветове

Избор на цветен модел

Управление на вградени шрифтове

Вграждане на всички шрифтове TrueType

Настройки за регистрация

Бизнес информация

Наборите с бизнес информация са персонализирани групи от информация за лице или за организация, които могат да се използват за бързо попълване на съответните места в публикации, например визитки или листовки.

Наборът с бизнес информация може да включва компоненти като име на лицето, служебна позиция или длъжност, име на организацията, адрес, номер на телефон и факс, имейл адрес, ред с етикет или мото, и емблема. Можете да създадете неограничен брой набори с бизнес информация.

Когато създавате публикация, желания набор с бизнес информация, който сте използвали последно се използва за попълване на нова публикация. Текуща бизнес информация за вашата публикация, се показва в раздела информация на Изглед Backstage.

Бизнес информация в изглед Backstage на Publisher 2010

Създаване на набор с бизнес информация

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете Информация и след това изберете Редактиране на бизнес информация.

  Забележка: Ако все още нямате набор с бизнес информация ще отидете направо на стъпка 4.

 3. В диалоговия прозорец на Бизнес информация щракнете върху Създай.
  редактиране на набор с бизнес информация в publisher 2010

 4. В диалоговия прозорец Създаване на нов бизнес информация набор въведете информацията, която искате, в текстовото поле име на набор с бизнес информация въведете име, щракнете върху Запиши.
  създаване на нов набор с бизнес информация в publisher 2010

 5. Ако искате да използвате веднага нов набор информация в публикацията си, щракнете върху Актуализирай публикацията в диалоговия прозорец на Бизнес информация , която се предоставя веднага след като щракнете върху бутона Запиши .

Редактиране или изтриване на набор с бизнес информация

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете Информация и след това изберете Редактиране на бизнес информация.

 3. В диалоговия прозорец Бизнес информация изберете набора с информация, който искате да редактирате или изтриете.

 4. За да редактирате набора с информация, щракнете върху Редактиране и след това в Редактиране на набор с бизнес информация редактирайте полетата, които искате да промените, и щракнете върху Запиши.

 5. За да изтриете набора с информация, щракнете върху Изтрий и след това върху Да.

Най-горе на страницата

Проверка на проект

Прозорецът на задачи Проверка на проект ще изброи всички проблеми при проектирането, които са установени в публикацията ви, като елементи, които са частично извън страницата, препълване на текст в сюжет или картина, която е непропорционално мащабирана. В някои случаи, ще имате опцията за автоматично поправяне на тези проблеми. В други случаи ще трябва да оправите проблема ръчно.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете Информация и след това изберете Изпълнение на проверка на проект.

За повече информация за проверка на проект вижте: Проверка на проект.

Настройки за професионално отпечатване

Календари изисква професионален натиснете оператор настройване и изпълнение на заданието за печат. По принцип всеки ръкопис, което е необходимо да печатате публикацията изисква повече настройка за оператора и увеличава разходите. Броят на мастила, които имате нужда, зависи от модела на цвета, който сте избрали. Текущия цвят на модел на информацията за вашата публикация, се показва в раздела информация на Изглед Backstage

настройки за професионално отпечатване в publisher 2010

Цветни модели

Когато настройвате цветния печат на публикацията си, можете да изберете един от следващите цветни модели. Консултирайте се с професионалната печатница, за да определите предпочитания цветен модел:

 • Всеки цвят (RGB)

 • Единствен цвят

 • Самостоятелни цветове

 • Съставящи цветове (CMYK)

 • Съставящи плюс самостоятелни цветове

Всеки цвят (RGB)

Ако отпечатвате, като използвате цифров цветен принтер (например цветен настолен принтер), вие използвате цветовия модел RGB (червено, зелено, синьо). Когато отпечатвате малко копия, това е най-достъпният цветови модел за печат. RGB цветовете имат висока степен на разнообразие за всеки цветови модел, което прави обаче трудно съвпадението на цветовете между отделните задания за печат.

Единствен цвят

Ако печатате, използвайки един цвят, всичко в публикацията ви се отпечатва като оттенък на едно мастило, което обикновено е черно. Това е най-достъпният цветови модел за печат върху офсетова печатарска машина, защото изисква само едно мастило.

Самостоятелни цветове

Ако печатате с помощта на самостоятелен цвят, всичко в публикацията ви се отпечатва като нюанс на един ръкопис – обикновено черен – и нюанс на един допълнителен цвят, самостоятелен цвят, който обикновено се използва като акцент. Publisher предлага възможност да използват Pantone® цветове за самостоятелен цвят работни места.

Този цветови модел изисква минимум от две мастила и може да увеличи цената на печата върху офсетова печатарска машина с всяко мастило, което добавяте.

Забележка: В някои случаи печатът на самостоятелни цветове може да бъде по-скъп, отколкото използването на съставящи цветове. Това обичайно е случаят при задания с малък тираж.

Съставящи цветове

Ако използвате този цветови модел, публикацията ви се отпечатва в пълен цвят, като се комбинират различни проценти от мастилата на съставящите цветове циан, магента, жълто и червено, които обикновено се съкращават като CMYK (циан, магента, жълто, ключ). Въпреки че можете да комбинирате тези четири мастила, за да получите почти пълен диапазон от цветове, вие не можете да получите някои цветове. Например цветовият модел CMYK не може да възпроизведе метални цветове или цветове, които са много наситени.

Печатът със съставящи цветове изисква винаги настройването на печатарската машина с четири CMYK мастила. Той изисква също така умение от страна на оператора на печатарската машина, за да съгласува впечатлението от едно мастило с другите, което се нарича съответствие. Тези изисквания правят печата със съставящи цветове по-скъп от печата със самостоятелни цветове.

Съставящи плюс самостоятелни цветове

Този цветови модел е най-скъпият за отпечатване, защото той комбинира печата със съставящи цветове (четири мастила) с едно или повече мастила на самостоятелни цветове. Вие ще използвате този цветови модел само ако искате пълен цвят плюс високо наситен или метален цвят, който не може да се възпроизведе, използвайки CMYK.

Избор на цветови модел

Когато избирате цветен модел в Publisher, "Избор на цвят" ви показва само онези цветове, които са налични в цветния модел, който избирате. Например ако зададете цветния си модел като единствен цвят, можете да изберете само такива цветове на линиите, запълването и текста, които можете да направите с този цвят на мастилото. Ако зададете цветния модел като съставящи цветове, можете да изберете такива цветове на линиите, запълването и текста, които можете да направите с мастилата на съставящите цветове.

За да изберете цветен модел за публикацията си, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете информация, изберете Настройки за професионално отпечатване ви след това щракнете върху Изберете цветен модел.

 3. В диалоговия прозорец Цветови модел под Дефиниране всички цветове като, щракнете върху цвят на модела, който искате да използвате.
  избор на цветен модел за отпечатване в publisher 2010

 4. Ако изберете или Самостоятелни цветове, или Съставящи цветове плюс самостоятелни цветове, можете да щракнете върху бутона Ново мастило, за да изберете мастила за допълнителни самостоятелни цветове.

 5. Щракнете върху OK.

Управление на вградените шрифтове

Вграждането на шрифтове в публикацията ви е един от най-добрите начини да гарантирате, че даден шрифт е винаги наличен дори ако преместите публикацията на нов компютър или в професионална печатница.

Можете да вградите само TrueType шрифтове и след това само ако лицензирането им позволява вграждането. Всички TrueType шрифтове, които са включени в Publisher позволяват вграждането.

Вградените шрифтове увеличават размера на публикацията ви, така че може да искате да ограничите броя на шрифтовете, които вграждате. Можете да изберете да вградите всички шрифтове (с или без системните шрифтове), само определени отделни шрифтове или поднабори на определени шрифтове.

Забележка: Publisher вгражда TrueType шрифтовете по подразбиране, когато използвате съветника за пакетиране и продължаване, за да подготвите публикация за занасяне в професионална печатница. Не е нужно да отмятате това в диалоговия прозорец Шрифтове, преди да изпълните съветника.

Вграждане на всички TrueType шрифтове

Когато вграждате шрифтовете в публикацията си, общите системни шрифтове не са включени във вградените шрифтове, защото е вероятно те да са инсталирани на повечето други компютри. Можете да изберете дали да вградите системните шрифтове. (Например можете да изберете да ги включите, когато знаете, че някой, който работи с публикацията ви, няма достъп до тях.)

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете информация, изберете Настройки за професионално отпечатване в, и след това щракнете върхуУправление на вградени шрифтове.

 3. В диалоговия прозорецШрифтове отметнете квадратчето Вгради TrueType шрифтове при записване на публикацията.

 4. За да вградите системни шрифтове, изчистете отметката от квадратчето не включвай общи системни шрифтове .
  управление на вградени шрифтове в publisher 2010

  Забележка: Ако Publisher ви уведомява, че използвате шрифтове, които не могат да бъдат вградени, щракнете върху OK. Консултирайте се с вашия печатница да сте сигурни, че услугата няма достъп до шрифтове, които не са били вградени. Ако печат услуга няма достъп до тези шрифтове, трябва да обсъдите чрез substitute шрифтове в публикацията си.

Настройки за регистриране

Регистриране е процеса на отпечатване на припокриващи се цветове в едно изображение. При този процес може да се получат празноти между цветовете. Застъпването е средство за припокриване на съседни цветове, за да се избегнат празноти при отпечатването, причинени от лошо цветово регистриране. Консултирайте се с професионалната печатница относно използването на настройките за регистриране.

За повече информация относно застъпване вижте Информация за капани за печат.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×