Бележки по изданието на новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Бележки по изданието на новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Последна актуализация: 2 март 2018 г.

Проверявайте тук за информация относно последните издания на новия клиент за синхронизиране на нов клиент за синхронизиране на OneDrive. Бележки по изданието са включени само за компилациите, които достигат до производствен и корпоративен етап; групата на участниците в Insider получава актуализациите бързо с функции, които прииждат през цялото време.

Ето номерата на последните компилации във всеки от етапите на проверка съгласно процеса на актуализиране на клиента за синхронизиране на OneDrive.

Етап за участници в Insider

Производствен етап

Корпоративен етап

Windows

Последно издадена компилация

18.025.0204.0009

17.005.0107.0008

17.3.7076.1026

Пускане

18.025.0204.0009

17.3.7294.0108
(29 март 2018 г.)

Mac

Последно издадена компилация

18.025.0204.0006

17.005.0107.0009
(Самостоятелно издание)

17.005.0107.0010
(Mac App Store)

17.3.7078.1101

Пускане

18.025.0204.0006

17.3.7294.0108
(29 март 2018 г.)

Забележки: 

 • Празна стойност в таблицата означава, че нищо не е пуснато за този етап в момента.

 • Корпоративният етап също така се нарича "Втора вълна" в Използване на групови правила за управление на настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive (Забавяне на актуализирането на OneDrive.exe до втория етап на издаване).

 • Като част от последните промени за модернизиране на инженерната система на OneDrive актуализираме формата на номерата на версиите на компилациите за клиента за синхронизиране. Въпреки че номерът на версията се променя, няма други промени в етапите. При сравняването на първата част от номера на версията 17.005 (нова схема) > 17.3 (стара схема).

Изтегляния

Изберете вашата платформа и разгънете номерата на версия, за да видите бележките за актуализация за всяка от тези компилации:

Бележки за актуализирането на Windows

 • Корекция на грешка във вътрешното регистриране, необходимо на техническия екип за проучване на проблеми.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите биват уведомени, когато голям брой файлове бъдат изтрити от техния личен OneDrive.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Актуализиран е форматът на версия на компилациите, за да се отразят промените в нашата техническа система.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите сега могат да синхронизират библиотеки на SharePoint с разрешено управление на правата за достъп до информация (IRM). Научете повече

 • Потребителите получават известия в центъра за дейности, когато не може да завърши изтеглянето на актуализация на файл, докато този файл е заключен от локално приложение.

 • Корекция на грешка, за да се избегне подканата за увеличаване, ако потребителят не е администратор.

 • Корекция на грешка, за да се избегне проблем, който пречи на правилното зареждане на овърлеи в някои случаи.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

Нови функции и актуализации:

 • Корекция на грешка, която ставаше причина временната папка да се напълва с регистрационни файлове.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

Нови функции и актуализации:

Нови функции и актуализации:

 • Подобрения в прилагането на групови правила. Сега с инсталирането на OneDrive се предлагат пакети с групови правила (ADM). Научете повече.

 • Коригирани са проблемите, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са проблемите, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

 • Вече можете да споделяте файлове от контекстното меню.

Корекции на критични грешки:

 • Коригиран е второстепенен проблем за основното издание.

Нови функции и актуализации:

 • Центърът за дейности се актуализира, за да се покаже повече информация. Сега можете да видите папката контейнер за елементите, които са актуализирани, както и ако са преименувани или преместени.

 • Фиксирани са грешки в достъпността, свързани с центъра за дейности.

 • Увеличена е максималната дължина за пътя за файлове и папки. Прочетете повече за новите ограничения в максималния път.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са проблемите, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

  Забележка: Тази версия на OneDrive няма да бъде достъпна за изтегляне, докато не завърши пускането й за производство.

Корекции на критични грешки:

 • Коригиран е второстепенен проблем, свързан с предварителния пакет за инсталиране на OneDrive в актуализацията на Windows за творци.

  Забележка: Тази версия на OneDrive не е налична за изтегляне. Тя е налична само като част от предварително инсталирани версии на Windows.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

Нови функции и актуализации:

 • Центърът за дейности на OneDrive е подобрен за потребители с увредено зрение.

 • Добавена е поддръжка за Office 365, поддържан от 21Vianet.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането.

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани със стабилността на приложението.

 • Коригиран е проблем с неправилното показване на грешка "OneDrive има нужда от актуализиране".

 • Коригиран е проблем, водещ до появата на няколко икони за пряк път до OneDrive в Windows Explorer.

Нови функции и актуализации:

 • Вече можете да мигрирате потребители от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) към клиента за синхронизиране от следващо поколение на OneDrive за бизнеса (OneDrive.exe) за екипни сайтове. За повече информация вижте Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса.

 • Можете да използвате съществуващо местоположение със същото име, когато добавяте сайт в SharePoint или споделена папка в OneDrive за бизнеса.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са различни проблеми, свързани със синхронизирането на сайтове в SharePoint и споделени файлове в OneDrive за бизнеса.

Нови функции и актуализации:

 • Добавена е поддръжка за Office 365 Germany.

 • (Пускане) Центърът за дейности в OneDrive е актуализиран, така че да предоставя информация за скорошната дейност.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани със стабилността на приложението.

 • Коригиран е рядък проблем, при който OneDrive се опитва да качи файл два пъти.

 • Коригиран е проблем, който кара потребителите ненужно да инсталират отново OneDrive.

Поправени са различни корекции на грешки.

Нови функции и актуализации:

 • Едни и същи компилации вече се изпълняват на Windows и Mac.

 • Синхронизиране на споделени папки.

 • Синхронизиране на файлове и папки само за четене.

Освен това са поправени различни корекции на грешки.

Нови функции и актуализации:

 • Потребителите могат да избират кои папки да синхронизират, когато настройват синхронизиране за сайт в SharePoint.

Освен това са поправени различни корекции на грешки.

Нови функции и актуализации:

 • Синхронизиране на библиотеки на сайтове в SharePoint.

 • Можете да настроите синхронизиране от конкретна папка в сайт.

 • Клиентът за синхронизиране вече поддържа съавторство и споделяне директно от файлове на Office.

 • Можете да избирате кои папки да синхронизирате от настройките на OneDrive.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са няколко регресионни проблема, водещи до срив в клиента за синхронизиране.

Нови функции и актуализации:

 • Подобрена е производителността на функцията за изтегляне.

 • OneDrive разпознава, когато разширенията за овърлей на File Explorer са повредени и подканва потребителя да ги поправи.

 • OneDrive вече се опитва да се актуализира до най-новата компилация, налична за всички клиенти дори ако по-нова версия започва постепенно да се разпространява, но все още не е достигнала до вас.

 • Добавена е нова планирана задача, подпомагаща актуализирането на OneDrive.

 • (Пускане) Добавена е нова опция за ограничаване на частта от честотната лента, използвана за прехвърляне на файлове.

 • (Пускане) Добавена е настройка за автоматично ограничаване на честотната лента.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са проблеми, възпрепятстващи правилното влизане и настройване на клиентите.

 • Коригиран е проблем, поради който диалоговият прозорец за влизане би се показал, ако OneDrive е стартиран с DisablePersonalSync, зададено в Windows 10.

 • Коригирани са различни причини за сривове и грешки.

Корекции на критични грешки:

 • Коригиран е проблем, поради който OneDrive засича погрешно, че личното синхронизиране е забранено в Windows 8.1.

 • Коригиран е проблем, поради който файлове, отворени с Office, понякога спират да се синхронизират.

Различни корекции на грешки.

Актуализиране на функция: Функцията за прехвърляне вече е разрешена по подразбиране.

Нови функции и актуализации:

 • Инсталиращата програма на OneDrive вече приема както служебни, така и лични имейл адреси и ще извърши пренасочване за влизане по съответния начин. Вече не са необходими ключове в системния регистър за разполагане.

 • Функцията за прехвърляне вече е разрешена. Потребители, които искат да извършат преход към новия клиент, трябва само да извършат актуализация до най-новата версия на Office и OneDrive, след което да влязат със същия акаунт. Прочетете повече в статията Преход от съществуващия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса.

 • OneDrive вече поддържа Windows 8.1 за синхронизиране на служебни акаунти. Просто стартирайте "OneDrive за бизнеса" в Windows 8.1, за да започнете.

 • Процентът на прехвърляне вече се показва, когато поставите курсора на мишката върху иконата на облака в лентата на задачите.

Корекция на критична грешка:

 • Коригирахме грешка в откриването на клиента, поради която след влизане потребителят получава грешка, че няма връзка с интернет.

Бележки за актуализирането на Mac

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите биват уведомени, когато голям брой файлове бъдат изтрити от техния личен OneDrive.

 • Корекция на грешка при номерирането на версии, когато се публикува изданието в Mac App Store.

 • Корекция на грешка, за да се реши проблем с езиците "от дясно наляво", в които се показват незавършени съобщения в приложението вместо готовите съобщения на английски.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите могат да спрат временно синхронизирането в клиента за Mac.

 • Актуализиран е форматът на версия на компилациите, за да се отразят промените в нашата техническа система.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Допълнителни подобрения в надеждността на настройката "Отваряне при влизане" за самостоятелния клиент за Mac.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Подобрения в надеждността на настройката "Отваряне при влизане" за самостоятелния клиент за Mac.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността.

 • Потребителите ще бъдат уведомени, когато библиотека за синхронизиране стане само за четене или когато стане редактируема.

 • Нови настройки, за да се контролира максималната скорост на предаване при качване и изтегляне.

 • Коригирани са проблемите, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

 • Коригирани са проблемите, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

 • Вече можете да споделяте файлове от контекстното меню.

 • Добавена е нова функция за автоматично записване на екранни снимки в OneDrive.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

 • Добавихме контекстното меню към OneDrive. За да включите контекстното меню, разрешете OneDrive Finder Extensions и рестартирайте mac OS или Finder (Търсач) след актуализацията.

 • Освен това добавихме команда "Споделяне" в контекстното меню, така че можете да споделяте файлове и папки от Finder (Търсач).

 • Центърът за дейности се актуализира, за да се покаже повече информация. Сега можете да видите папката контейнер за елементите, които са актуализирани, както и ако са преименувани или преместени.

 • Фиксирани са грешки в достъпността, свързани с центъра за дейности.

 • Увеличена е максималната дължина за пътя за файлове и папки. Прочетете повече за новите ограничения в максималния път.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането и стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

Нови функции и актуализации:

 • Клиентът за синхронизиране на OneDrive за Mac вече е наличен като отделно изтегляне. Преди да инсталирате или разположите клиента за Mac като отделно изтегляне, премахнете версията на Mac App Store от компютъра (ако е била инсталирана по-рано).

 • OneDrive вече ще се рестартира автоматично след срив. Освен това добавихме начин за съобщаване на повтарящи се сривове.

 • Добавена е поддръжка за Office 365, поддържан от 21Vianet.

 • (Пускане) Разрешихме отново възможността за ограничаване на използването на честотната лента автоматично или до определен лимит.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани с надеждността на синхронизирането.

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани със стабилността на приложението.

Нови функции и актуализации:

 • Можете да използвате съществуващо местоположение със същото име, когато добавяте сайт в SharePoint или споделена папка в OneDrive за бизнеса.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са различни проблеми, свързани със синхронизирането на сайтове в SharePoint и споделени файлове в OneDrive за бизнеса.

Нови функции и актуализации:

 • Добавена е поддръжка за Office 365 Germany.

 • (Пускане) Центърът за дейности в OneDrive е актуализиран, така че да предоставя информация за скорошната дейност.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са най-важните проблеми, свързани със стабилността на приложението.

 • Коригиран е рядък проблем, при който OneDrive се опитва да качи файл два пъти.

 • Коригиран е проблем, който кара потребителите ненужно да инсталират отново OneDrive.

Поправени са различни корекции на грешки.

Нови функции и актуализации:

 • Едни и същи компилации вече се изпълняват на Windows и Mac.

 • Синхронизиране на споделени папки.

 • Синхронизиране на файлове и папки само за четене.

Освен това са поправени различни корекции на грешки.

Нови функции и актуализации:

 • Подобрена е производителността на функцията за изтегляне.

 • Диалоговият прозорец за избор на папки вече показва размера на файловете и папките, които можете да синхронизирате.

 • Файловете или папките със знаци с ударение вече надлежно показват правилното състояние в овърлеите.

 • [Пускане] Добавена е нова опция за ограничаване на честотната лента, използвана за прехвърляне на файлове.

 • [Пускане] Добавена е настройка за автоматично ограничаване на честотната лента.

Корекции на критични грешки:

 • Коригирани са проблеми, възпрепятстващи правилното влизане и настройване на клиентите.

 • Коригирани са различни причини за сривове и грешки.

Корекция на критична грешка: Тази актуализация отстранява проблем, поради който потребителите в някои конфигурации за клиент на ADFS не могат да влизат, ако сървърът на ADFS не удовлетворява определени изисквания към защитата за HTTP трафик.

Нови функции и актуализации:

 • При първото изпълнение вече се приемат както служебни, така и лични имейл адреси и ще се извърши пренасочване за влизане по съответния начин. Настройката за разполагане по подразбиране вече не е необходима.

 • Процентът на прехвърляне вече се показва в падащото меню.

Корекция на критична грешка:

 • Коригирахме грешка в откриването на клиента, поради която след влизане потребителят по погрешка получава съобщение, че няма връзка с интернет.

Как да проверите версията, която използвате

 1. Щракнете върху синята икона с облак OneDrive в областта за уведомяване.

  Екранна снимка, показваща курсора, задържан над синята икона на OneDrive в лентата на задачите, с текст, който гласи "OneDrive – Contoso".

  (Може да се наложи да щракнете върху стрелката Покажи скритите икони Бутонът "Покажи скритите икони". до областта за уведомяване, за да видите иконата на OneDrive. Ако иконата не се показва в областта за уведомяване, OneDrive може да не работи. Щракнете върху Старт, въведете OneDrive в полето за търсене и след това щракнете върху OneDrive в резултатите от търсенето.)

 2. В центъра за дейности изберете зъбното колело Настройки.

 3. Изберете раздела За програмата и вижте номера на версията под За Microsoft OneDrive.

Допълнителни ресурси

За допълнителни ресурси относно Клиент за синхронизиране на OneDrive:

Заглавие

Описание

Синхронизиране на файлове с клиента за синхронизиране на OneDrive в Windows

Научете как потребителите на Windows могат да настроят клиента за синхронизиране на OneDrive.

Коя версия на OneDrive използвам?

Научете как да разберете кой клиент за синхронизиране на OneDrive използвате.

Разполагане на новия клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда

Научете как администраторите могат да разположат новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса за Windows в корпоративната среда на потребителите.

Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Научете как потребителите на Windows могат да извършат преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса към клиента за синхронизиране на OneDrive.

Използване на групови правила за управление на настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive

Научете как администраторите могат да управляват клиента за синхронизиране на OneDrive за потребители чрез групови правила.

Синхронизиране на файлове с клиента за синхронизиране на OneDrive в Mac OS X

Научете как потребителите на Mac могат да настроят клиента за синхронизиране на OneDrive.

Конфигуриране на новия клиент за синхронизиране на OneDrive на macOS

Научете как администраторите могат да използват опциите за конфигуриране на клиента за синхронизиране на OneDrive на компютри с Mac OS X.

Рестрикции и ограничения при синхронизирането на файлове и папки

Статия от Базата знания с бележки по изданието, ограничения и рестрикции (като например невалидни знаци във файловите имена).

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×