Базови разходи полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Базова стойност полета показват общите планирани разходи за задача, ресурс за всички възложените задачи, или за работа, за да бъде изпълнена и от ресурс на задача. Базова стойност също е посочена като бюджет при завършване (архивиране), получена стойност поле. разделен на периоди версии на тези полета показват стойности, разпределени във времето.

Има няколко категории на базова стойност полета.

Тип данни    Валута

Базова стойност (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Базова стойност се изчислява като сумата от планирани разходи на възложените ресурси плюс фиксирани разходи, свързани със задачата. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + ресурс за използва разходи + фиксирана цена на задачите

Най-добра употреба    Базова стойност информация става достъпен, когато Задаване на информация за разходите за възложената ресурси и задаване на базова линия за задачата. Добавете полето базова стойност към листа на задачата, когато искате да прегледате общо планирани разходи за задачи. Можете да прегледате базова стойност за тази задача, за да ви помогне да зададете си бюджет за задачата и проекта. Можете да сравните стойностите в полетата на базова стойност и разходите за определяне дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Полето разходи дисперсия сравнява тези две полета.

Пример    Имате задача с продължителност 10-часов и един ресурс присвоени $ 20 за час. Базова стойност за тази задача ще бъде $200. Когато задачата е завършена 50 процента, ще се изчислява полето действителната стойност от $100.

Забележки    Базова стойност поле съдържа 0,00, докато сте задали на базова линия за проекта, което можете да направите дори след Проектът е започнал. Задаване на базова линия в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, то засяга всички базови задача изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за задачата. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Базова стойност не се променя след като е бил записан, дори ако работата стойности на промяна.

Базова стойност (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Базова стойност се изчислява сумата на планирани разходи на ресурс, включително планираната работа, планирано извън работно време, и използване на разходи за всички работят присвоен на ресурс. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + на разходите употреба

Най-добра употреба    Информация за ресурс за разходите базовата линия става достъпен, когато Задаване на информация за разходите за ресурса и задаване на базова линия за задачи, на която е присвоена ресурс. Добавете полето базова стойност към лист на ресурс, когато искате да прегледате общите базови разходи за ресурси. Прегледайте тези базови разходи да ви помогнат да определите бюджета си ресурс. Сравняване на стойности в полетата базова стойност и разходите, за да определите дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Още по-добре използвайте полето за разходите дисперсия да сравните две полета.

Пример    Имате ресурс $ 20 за час, зададени за 10 различни задачи за общо 100 часа. Базова стойност за ресурса ще бъде $2000.

Забележки    Базова стойност поле съдържа 0,00, докато сте задали на базова линия за проекта, което можете да направите дори след Проектът е започнал. Задаване на базова линия в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, то засяга всички базови ресурс изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за ресурс. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Базова стойност не се променя след като е бил записан, дори ако работата стойности на промяна.

Базова стойност (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Базова стойност се изчислява като сумата от планирани разходи за разпределение, включително планираната работа, планирано извън работно време и разходи за използване за присвояване на. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + на разходите употреба

Най-добра употреба    Базова стойност информация за присвояване става достъпен, когато сте задали информация за разходите за ресурс, възложени на ресурса на задачата и задаване на базова линия за проекта. Добавете полето базова стойност на листа част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси, когато искате да прегледате общо планирани разходи за задачи. Можете да прегледате базова стойност за присвояване за да ви помогне да настроите вашия бюджет за задачата и проекта. Можете да сравнявате стойностите в полетата базова стойност и разходите, за да определите дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Полето разходи дисперсия сравнява тези две полета.

Пример    Можете да добавите ресурс $ 20 за час към задача, която е с 10-часов продължителност. Базова стойност за присвояване ще бъде $200.

Забележки    Базова стойност поле съдържа 0,00, докато сте задали на базова линия за проекта, което можете да направите дори след Проектът е започнал. Задаване на базова линия в диалоговия прозорец Задаване на базова линия .

Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за присвояване. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Базова стойност не се променя след като е бил записан, дори ако работата стойности на промяна.

Базова стойност (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходите полета за присвояване са копирани в полетата разделен на периоди базова стойност. Това са задачите разходи, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за възложените ресурсите, както и всички фиксирани разходи за изпълнение на задачата, разпределени в продължителността на задачата.

Най-добра употреба    Информация за разходите базови става достъпен, когато Задаване на информация за разходите за възложените ресурси и задаване на базова линия за проекта. Добавете полето базова стойност на график част на изгледа за използване на задача за показване на информация за разходите на базова линия. Прегледайте базова стойност за тази задача, за да ви помогне да зададете си бюджет за задачата и проекта. Сравняване на стойности в полетата на базова стойност и разходите за определяне дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Полето разходи дисперсия сравнява тези две полета.

Пример    Мартин и надежда са дадени "Писане предложение" задача, която е планиран за 16 часа на работа следващия понеделник до четвъртък. Те са двете $20 за час. Това ще бъде разделена на периоди, като 4 часа на работа за всеки от 4 дни, така че разделен на периоди планирани разходи е $80 за всеки от 4 дни. Когато зададете базовата линия, разделен на периоди планирано разходите се копира като базова стойност за тази задача.

Забележки    Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за задачата. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Базова стойност (поле на ресурс разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходи полета за ресурса се копират в разделен на периоди базова стойност полета, които могат да бъдат показани в използване на задача или изглед на използването на ресурси. Това са разходи за ресурси, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за цялата работа, възложени на ресурс, разпределени в продължителността на задачата.

Най-добра употреба    Информация за разходите на базова линия за ресурса става достъпен, когато зададете информация за разходите за ресурса и задаване на базова линия за задачи, които ви се назначава ресурс. Добавете базова стойност поле към разделен на периоди част на изгледа за използване на ресурси за показване на информация за разходите на базова линия. Можете да прегледате базова стойност за ресурс, за да зададете вашия бюджет за ресурс. Можете да сравнявате стойностите в полетата на базова стойност и разходите за определяне дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Полето разходи дисперсия сравнява тези две полета.

Пример     Джейми, до $10 за час, ви се назначава 15 различни задачи цялата продължителност на проекта. Ако Джейми е планиран за 8 часа на ден, планирано разделен на периоди разходите стойности ще бъде $80 (8 часа на $10 за час) за всеки ден. Ако Джейми е възложена на по-малко единици за назначение, може да видите по-ниски стойности на разходите. Ако е планирано извънредно, може да видите по-високи стойности на разходите. Когато зададете базовата линия, разделен на периоди планирано разходите се копира като базова стойност за този ресурс.

Забележки    Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за ресурс. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Базова стойност (поле на задача разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходи полета за присвояване се копират в разделен на периоди базова стойност полета, които могат да бъдат показани в използване на задача или изглед на използването на ресурси. Това са възлагане на разходите, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за присвояване, разпределени в продължителността на задачата.

Най-добра употреба    Информация за присвояване за разходите базовата линия става достъпен, когато Задаване на информация за разходите за ресурси, присвоите ресурса на задачата и задаване на базова линия за проекта. Добавете базова стойност поле към разделен на периоди частта от използване на задача или изглед на използването на ресурси за показване на информация за разходите на базова линия. Можете да прегледате базова стойност за присвояване за да ви помогне да настроите вашия бюджет за задачата и проекта. Можете да сравните стойностите в полетата на базова стойност и разходите за определяне дали задачата е все още на път в рамките на бюджета. Полето разходи дисперсия сравнява тези две полета.

Пример     Мартин е била възложена задача "Писане предложение", която е планиран за 16 часа на работа от понеделник до четвъртък. Мартин на стандартната ставка е $20 за час. Това ще бъде разделена на периоди, като 4 часа на работа за всеки от 4 дни, така че разделен на периоди планирано цена е $80 за всеки ден. Когато зададете базовата линия, разделен на периоди планирано разходите се копира като базова стойност за тази задача.

Забележки    Ако редактирате съдържанието на полето базова стойност, тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията, нито всякакви разделен на периоди базови разходи за присвояване. Ако запишете друг базови след базови разходи за редактиране, редактирането се заместват от новите базови стойности.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×