Анотиране на работен лист чрез коментари

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите бележки към отделни клетки чрез коментари да даде на читателя допълнителен контекст за данните, които съдържа. Когато дадена клетка има коментар, червен индикатор се показва в ъгъла на клетката. Когато поставите показалеца върху клетката, коментарът се появява.

Пример за коментар в работен лист

 1. Изберете клетката, към която искате да добавите коментар, и направете някое от следните неща:

  • От раздела Проверка отидете в групата Коментари и щракнете върху Нов коментар.

 2. В основния текст на коментара въведете текста на коментара.

 3. Щракнете извън полето на коментара.

  Полето на коментара изчезва, но индикаторът на коментара остава. За да видите коментара, задръжте курсора над нея. За да запазите видими коментара, вижте раздела Показване или скриване на коментари в работния лист .

  Забележка: Когато сортирате данни в работен лист, коментари сортиране заедно с данните. Обаче в отчети с обобщени таблици, коментарите не се преместват с клетката, когато променяте оформлението на отчета.

 1. Изберете клетката, съдържаща коментара, който искате да редактирате.

 2. От раздела Проверка отидете в групата Коментари и щракнете върху Редактиране на коментар.

  Щракнете върху ''Редактиране на коментар'' в раздела ''Преглед''

  Клавишна комбинация    Можете също да натиснете Shift + F2.

  Забележка: Ако избраната от вас клетка няма коментар, командата Редактиране на коментар не е налична в групата Коментари. Вместо това е налична командата Нов коментар.

 3. Щракнете двукратно върху текста в коментара и след това в текстовото поле на коментара редактирайте текста му.

Щракнете върху клетката, която съдържа коментара, който искате да изтриете, и направете някое от следните неща:

 • Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Изтриване на коментар.

 • От раздела Преглед отидете в групата Коментари и щракнете върху Изтрий.

По подразбиране текстът в коментарите използва шрифта Tahoma с размер на шрифта 9. Не можете да променяте шрифта по подразбиране, който се използва, но можете да промените формата на текста във всеки коментар. Можете също да промените фигурата на коментар. Например можете да използвате карти означение вместо правоъгълен коментар. За повече информация вижте Промяна на фигурата на коментар раздел.

Форматиране на текст на коментар

 1. Изберете клетката, която съдържа коментара, който искате да форматирате, и направете някое от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Редактиране на коментар.

  • От раздела Преглед отидете в групата Коментари и щракнете върху Редактиране на коментар.

   Щракнете върху ''Редактиране на коментар'' в раздела ''Преглед''

   Клавишна комбинация    Можете също да натиснете Shift + F2.

   Забележка: Ако избраната от вас клетка няма коментар, командата Редактиране на коментар не е налична в групата Коментари. Вместо това е налична командата Нов коментар.

 2. Изберете текста на коментара, който искате да форматирате, и направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десен бутон върху селекцията, щракнете върху Форматиране на коментар и след това в диалоговия прозорец Форматиране на коментар изберете желаните опции за форматиране.

  • В раздела Начало, в групата Шрифт, щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Забележка: Опциите Цвят на запълване и Цвят на шрифт от групата Шрифт не могат да се използват за текст на коментар. За да промените цвета на текста, можете да щракнете с десния бутон върху текста на избрания коментар и след това да щракнете върху Форматиране на коментар.

 1. Щракнете върху раздела файл , след което щракнете върху Опции. В Excel 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията Лента с инструменти за бърз достъп.

 3. В полето Избирай команди от щракнете върху Всички команди.

  В списъка изберетеРедактиране на фигура, щракнете върху Добави и после върху OK.

  Това добавя бутона Редактиране на фигура към лентата с инструменти за бърз достъп, която се намира в горния ляв ъгъл на прозореца на Excel.

  Опцията ''Редактиране на фигура'' на лентата с инструменти за бърз достъп

 4. В работния лист изберете клетката, която съдържа коментара, чиято фигура искате да промените.

 5. За да покажете коментара в работния лист, в раздела Преглед, в групата Коментари, щракнете върху Покажи/скрий коментарите.

  Опцията ''Покажи всички коментари'' в раздела ''Преглед''

 6. Щракнете върху границата на коментара.

 7. В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Редактиране на коментар и после върху Замени фигурата.

 8. Щракнете върху фигурата, която искате да използвате.

 1. Щракнете с десния бутон върху клетката, съдържаща коментара, който искате да промените, и след това щракнете върху Покажи/скрий коментарите.

 2. Щракнете върху границата на коментара поле, така че манипулаторите за оразмеряване се появят. Уверете се, че показалецът не е в коментара.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите коментара, плъзнете границата на полето на коментара или натиснете клавиш със стрелка.

  • За да преоразмерите коментара, плъзнете манипулаторите върху страните и ъглите на полето на коментара.

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи коментара, който искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон .

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Копирай''

  Клавишна комбинация    Можете също да натиснете Ctrl + C.

 3. Изберете горната лява клетка на област за поставяне.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това върху Специално поставяне.

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+Alt+V.

 5. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Постави, щракнете върху Коментари и след това върху OK.

 6. За да отмените преместващата се граница, щракнете върху друга клетка или натиснете Esc.

Забележки: 

 • Не натискайте клавиша Enter, след като сте натиснали OK. Ако го направите, не само коментарът, но и съдържанието на клетката ще се копира в областта на поставяне.

 • Копираните коментари заместват всички съществуващи коментари в област местоназначение.

По подразбиране Excel показва индикатор само когато дадена клетка съдържа коментар. Можете да управлявате начина на показване на коментари и индикатори в клетки от Excel, като промените настройките по подразбиране, за да показвате или скривате коментарите винаги.

Поле за коментар и неговият червен триъгълен индикатор

Изображение на бутон Индикатор

Изнесено означение 2 Коментар

Промяна по подразбиране настройки за показване за коментари

 1. Щракнете върху раздела файл , след което щракнете върху Опции. В Excel 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. В категорията Разширени, под Показване, направете едно от следните неща:

  • За да скриете както коментарите, така и индикаторите в работната книга, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Няма коментари или индикатори.

  • За да покажете индикаторите, така че коментарите да се появяват само когато поставите показалеца върху клетките им, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Само индикатори, а коментари при задържане над обектите.

  • За да са показват винаги както коментарите, така и индикаторите, под За клетки с коментари показвай щракнете върху Коментари и индикатори.

Показване или скриване на коментари в работния лист

Щракнете върху клетката или клетките, които съдържат индикатор за коментар, и направете някое от следните неща:

 • Щракнете с десния бутон върху клетката и после щракнете върху Покажи/скрий коментарите.

 • В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Покажи/скрий коментарите.

 • В раздела ''Преглед'' щракнете върху ''Покажи/скрий коментарите''

Показване или скриване на всички коментари в работния лист

 • В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Покажи всички коментари.

  Опцията ''Покажи всички коментари'' в раздела ''Преглед''

  Съвет: Повторното щракване върху Покажи всички коментари ще скрие всички коментари в работния лист.

Excel етикет всеки нов коментар с помощта на име, което укажете в диалоговия прозорец Опции. Можете да промените това име, ако е необходимо.

 1. Щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху Опции. В Excel 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. В категория Общи, под Персонализирайте своето копие на Microsoft Office въведете име в полето Потребителско име.

  Забележка: Ако полето Потребителско име е празно при добавянето на коментар, Excel автоматично настройва вашето потребителско име за стойност на полето Потребителско име и използва това име за етикета.

Съвет: Макар че не можете да скриете етикетите за коментари, можете да ги премахнете от коментара, като ги изтриете.

 1. В работния лист щракнете върху първата клетка, която съдържа коментар, който искате да прегледате.

 2. За да прегледате всеки коментар, в раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Напред или Назад, за да прегледате коментарите последователно или в обратен ред.

  В раздела ''Преглед'' щракнете върху ''Напред'' или ''Назад''

Ако работният лист съдържа коментари, като показания тук, можете да ги отпечатате или както се показват в листа, или в края на листа.

 1. Щракнете върху работния лист, съдържащ коментарите, които искате да отпечатате.

 2. За да отпечатате коментарите на място в работния лист, покажете ги, като направите едно от следните неща:

  • За да покажете отделен коментар, щракнете с десния бутон върху клетката, която съдържа коментара, и след това щракнете върху Покажи/скрий коментарите в контекстното меню.

  • За да покажете всички коментари в работния лист, в раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Покажи всички коментари.

   Опцията ''Покажи всички коментари'' в раздела ''Преглед''

 3. Ако е необходимо, можете да преместите или преоразмерите всички припокриващи се коментари. За да направите това, щракнете върху границата на полето на коментар, така че да се покажат манипулаторите.

  Щракнете върху ъгъла на полето за коментар, за да преместите или преоразмерите

  За да преместите коментара, плъзнете границата на полето на коментара. За да промените размера, плъзнете манипулаторите върху страните и ъглите на полето.

 4. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец, за да стартирате диалоговия прозорец Настройка на страниците.

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата ''Настройка на страниците''

 5. Щракнете върху раздела Лист.

 6. В полето Коментари щракнете върху Както е показано на листа или В края на листа.

  В раздела ''Лист'' изберете опция под ''Коментари''

 7. В долната част на диалоговия прозорец щракнете върху Печат. Това ви отвежда до раздела Файл и категорията Печат, където можете да щракнете отново върху Печат, за да отпечатате документа, или да промените настройките, например ориентация на страницата, преди да отпечатате.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×