Анимация, видео и аудио

Анимиране на текстове или обекти

Анимиране на текстове или обекти

Можете да анимирате текст, картини, фигури, таблици, Графики SmartArt и други обекти във вашата презентация на PowerPoint.

Ефектите могат да накарат даден обект да се показва, да изчезва или да се премества. Те могат да променят размера или цвета на даден обект.

PowerPoint 2013

1:54

Има и подобни видеоклипове за анимиране на текст.

Съвет: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with slides and layouts!

Добавяне на анимации за текст, картини, фигури и други във вашата презентация

 1. Изберете обекта или текста, който искате да анимирате.

 2. Изберете Анимации и изберете анимация.

 3. Изберете Опции за ефекти и изберете ефект.

Управление на анимации и ефекти

Има различни начини да стартирате анимации във вашата презентация:

 • При щракване: Стартиране на анимацията, когато щракнете върху слайда.

 • С предишната: Възпроизвеждане на анимацията по същото време като предишната анимация в поредицата.

 • След предишната: Стартиране на анимацията веднага след като започне предишната.

 • Продължителност: Удължаване или съкращаване на ефект.

 • Забавяне: Добавяне на време, преди да се изпълни даден ефект.

Добавяне на още ефекти към анимация

 1. Изберете обект или текст с анимация.

 2. Изберете Добавяне на анимация и изберете такава.

Промяна на реда на анимациите

 1. Изберете маркер за анимация.

 2. Изберете желаната опция:

  • Премести по-рано: Направете така, че анимация да се показва по-рано в поредицата.

  • Премести по-късно: Направете така, че анимация да се показва по-късно в поредицата.

Добавяне на анимация към групирани обекти

Можете да добавите анимация към групирани обекти, текст и др.

 1. Натиснете клавиша Ctrl и изберете обектите, които искате.

 2. Изберете Формат > Групиране > Групиране, за да групирате заедно обектите.

 3. Изберете Анимации и изберете анимация.

Добавяне на анимация към обект

 1. Изберете обекта, който искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации на лентата, в групата Анимация щракнете върху бутона Още Бутон "Още" и след това изберете желаната анимация.

  Групата ''Анимация'' в раздела ''Анимации''.

  Показани са най-популярните ефекти. Ако искате още повече възможности за избор, щракнете върху опцията Още в долния край на галерията.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Скоростта на ефекта се определя от настройката Продължителност.

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време, в полето Продължителност въведете броя секунди, през които да се изпълнява анимацията.

  Опцията "Продължителност" за анимационни ефекти в PowerPoint

  (Максимум: 59 секунди. Минимум: 0,01 секунди. Можете да въведете времетраене или да използвате стрелките нагоре или надолу, за да изберете стандартна стойност на стъпка.)

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време отворете списъка Начало и изберете една от трите опции, описани по-долу:

  Опции за стартиране на анимации в PowerPoint

  Изберете

  За да стартирате анимацията

  При щракване

  Когато щракнете върху слайда

  С предишната

  В същото време като предишната анимация в списъка. (Едно щракване стартира две или повече анимации едновременно.)

  След предишната

  Непосредствено след като възпроизвеждането на предишната анимация от списъка завърши. (Не е необходимо допълнително щракване, за да стартира тази анимация.)

Опцията Закъснение определя колко време минава преди да започне определена анимация – или след вашето щракване, или след приключването на предишна анимация.

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, под опциите Време, в полето Закъснение задайте период от време в секунди.

Опцията "Закъснение" за анимационни ефекти в PowerPoint

За да промените реда на няколко анимации в даден слайд:

 1. Отваряне на екрана за анимации В раздела Анимации, в групата Анимация по избор изберете Екран за анимации.

 2. В екрана за анимации изберете анимацията, чийто ред искате да промените.

 3. В раздела Анимации в лентата, в групата Време под Пренареждане на анимацията изберете една от следните опции:

  Опции за време за анимации в PowerPoint
  • Изберете Премести по-рано, за да преместите ефекта с едно място нагоре в реда на анимациите.

  • Изберете Премести по-късно, за да преместите ефекта с едно място надолу в реда на анимациите.

  Можете да изберете опция няколко пъти, ако е необходимо, за да преместите избрания ефект на правилното място в реда на анимациите.

Когато анимирате даден обект, отляво на обекта се появява малък числов маркер, за да покаже наличието на анимация и нейното място в последователността от анимации в текущия слайд.

 1. Изберете числото на анимацията, която искате да премахнете.

 2. Натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

За по-пълно обсъждане вж. Промяна, премахване или изключване на анимации.

 1. Изберете текста или обекта, към който искате да добавите няколко анимации.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимация по избор щракнете върху Добавяне на анимация.

  групата ''анимация по избор'' в раздела ''анимации''.

След като добавите една или повече анимации, направете следното, за да проверите дали работят:

 • В раздела Анимации, в групата Визуализиране щракнете върху Визуализация.

  Групата ''Визуализация'' в раздела ''Анимации''.

Избягвайте ръчно да анимирате няколко обекта по един и същ начин: Използвайте Animation Painter, за да копирате анимациите от един обект в друг. За пълни подробности и бърза видеодемонстрация вижте Копиране на анимации с помощта на Animation painter.

Animation Painter е наличен на лентата с инструменти "Анимация", когато нещо анимирано е избрано в слайд

Прилагане на анимация

 1. Изберете текста или обекта, който искате да анимирате.

  "Обект" в този контекст е всяко нещо на слайда, като например картина, диаграма или текстово поле. Манипулаторите за оразмеряване се появяват около обекта, когато го изберете в слайда.

 2. В раздела Анимации на лентата, в групата Анимации изберете желаната анимация от списъка Анимиране.

  Информация за служители в контроли образец и детайл във формуляр

  Ако избраният от вас обект е текстово поле, ще имате две опции за всеки тип анимация в списъка Анимиране:

  • Всички наведнъж: Анимацията се прилага към целия текст едновременно.

  • По абзаци от 1-во ниво: Анимацията се прилага поотделно и последователно към всеки абзац на текстовото поле.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 • Изберете текста или обекта, от който искате да премахнете анимацията.

 • В раздела Анимации, в групата Анимации изберете Без анимация от списъка Анимиране.

За по-пълно обсъждане вж. Промяна, премахване или изключване на анимации.

За да получите по-голям контрол над това как и кога се прилагат ефектите, можете да създадете и приложите анимация по избор. Можете например да зададете увеличаване или свиване, завъртане или проблясване на текст или такава анимация, че да чувате аплодисменти при разкриването на картина. Можете да приложите повече от една анимация, като например полет навътре със или без звук и след това полет навън. Можете да използвате опции за акцентиране, въвеждане или завършване в допълнение към предварително зададени или персонализирани траектории на движение.

Създавате анимации по избор в прозореца на задачите Анимация по изборпрозорец на задачите, който показва важна информация за дадена анимация, включително типа на ефекта, поредността на няколко ефекта и част от текста на ефекта.

прозорец на задачите ''анимация по избор''

1. Икони указват времето на анимацията по отношение на другите събития в слайда. Опциите включват следните:

 • Стартирай при щракване (икона на мишка, показана тук): Анимацията започва при щракване върху слайда.

 • Стартирай с предишния (без икона: Анимацията започва едновременно с предишния ефект в списъка (т.е. с едно щракване се изпълняват две или повече анимации).

 • Стартирай след предишния (икона на часовник): Анимацията започва непосредствено след като предишната в списъка приключи възпроизвеждането си (т. е. не трябва да щраквате отново върху слайда за начало на следващата анимация).

2. Изберете елемент от списъка, за да видите иконата на менюто (стрелка надолу), след което щракнете върху иконата, за да покажете менюто.

3. Номерата указват реда, в който се възпроизвеждат анимациите. Номерата съответстват също на етикетите, свързани с анимираните елементи в нормалния изглед с показан прозорец на задачите Анимация по избор.

4. Иконите представят типа на анимацията. В този пример става дума за ефект за Акцентиране.

Анимираните елементи са отбелязани в слайда с непечатаем номериран етикет. Този етикет съответства на ефектите в списъка Анимация по избор, като етикетът се показва отстрани на текста или обекта. Етикетът се появява само в нормалния изглед с показан прозорец на задачите Анимация по избор.

За да приложите анимация по избор в Office PowerPoint 2007, направете следното:

 1. Изберете текста или обекта, който искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

 3. В прозореца на задачите Анимация по избор щракнете върху Добавяне на ефект, след което направете едно или няколко от следните неща:

  • За да добавите ефект към въвеждането на текста или обекта, посочете Въвеждащи, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, като например завъртане, към текст или обект, който вече се вижда на слайда, посочете Акцентиране, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, който кара текст или обект да напуска слайда в определен момент, посочете Завършващи, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, който кара текст или обект да се движи по определен начин, посочете Траектории на движение, след което щракнете върху траектория.

 4. За да укажете начина, по който ефектът се прилага към текста или обекта, щракнете с десния бутон върху анимацията по избор в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти в контекстното меню.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете настройки за текст, в разделите Ефект, Време и Текстова анимация щракнете върху опциите, които искате да използвате, за да анимирате текста.

  • За да зададете настройки за обект, в разделите Ефект и Време щракнете върху опциите, които искате да използвате, за да анимирате обекта.

Ефектите в списъка Анимация по избор се показват в реда, в който ги добавяте.

Използвайте стъпките по-долу, за да приложите звукови ефекти към водещи символи с текст, към които сте добавили анимационни ефекти. За да започнете, слайдът изглежда по подобен начин.

Слайд, съдържащ въвеждащ и завършващ анимационен ефект

А прозорецът на задачите Анимация по избор изглежда по подобен начин.

Прозорецът "Анимация по избор'', показващ въвеждащ и завършващ анимационен ефект

Направете следното:

 1. В прозореца на задачите Анимация по избор , в списъка Анимация по избор щракнете върху стрелката отдясно на анимацията, приложена към първия водещ символ с текст, и след това щракнете върху Опции за ефекти.

  Опции за ефекти

 2. В раздела Ефект, под Подобрения, в списъка Звук направете едно от следните неща:

  • Изберете звук.

  • За да добавите звук от файл, изберете Друг звук и след това намерете звуковия файл, който искате да използвате.

 3. Повторете стъпки 1 и 2 за всеки водещ символ с текст, към който искате да добавите звуков ефект.

След като добавите една или повече анимации, направете следното, за да проверите дали работят:

 • В дъното на прозореца на задачите Анимация по избор щракнете върху Възпроизвеждане.

тестване на анимационни ефекти

Прилагане на анимация

 1. Изберете обекта или текста в слайда, който искате да е анимиран.

  "Обект" в този контекст е всяко нещо на слайда, като например картина, диаграма или текстово поле. Манипулаторите за оразмеряване се появяват около обекта, когато го изберете в слайда. (За целите на анимация абзац в рамките на текстово поле също е обект, но той няма да има манипулатори за оразмеряване, когато го изберете; вместо това цялото текстово поле ще има манипулатори за оразмеряване.)

 2. В раздела Анимации на лентата отворете галерията с анимации и изберете тази, която искате.

  Галерията с опции "Анимации" в PowerPoint Online
 3. В раздела Анимации отворете списъка Опции за ефекти, за да изберете сред наличните опции. Опции за ефекти има за текст или за избор на посоката или интензивността на анимация. (Не всички анимации имат опции за ефекти.)

 4. За преглед на анимацията, в раздела Изглед на лентата, в групата Стартирай слайдшоу изберете От текущия слайд.

  Стартирайте слайдшоу от текущия слайд.
 5. В изглед "Слайдшоу" щракнете върху слайда, за да възпроизведете анимация.

Премахване на анимация

 1. Изберете анимирания обект.

 2. В раздела Анимации на лентата отворете галерията с анимации и изберете тази, която искате, после изберете Няма.

Промяна на реда на анимациите

Когато анимирате даден обект, отляво на обекта се появява малък числов маркер, за да покаже наличието на анимация и нейното място в последователността от анимации в слайда. Тези маркери се появяват, когато е избран разделът Анимация на лентата.

 1. В слайда изберете анимиран обект.

 2. В раздела Анимация на лентата, в групата Време щракнете върху Премести по-рано или Премести по-късно.

  Всяко щракване променя с една стъпка позицията на обекта в реда. Числата в маркерите за анимация се променят, за да отразят реда на ефектите.

Вж. също

Показване на текста ред по ред, дума по дума или буква по буква

Добавяне на анимиран GIF файл към слайд

Прилагане на няколко анимационни ефекта към един обект

Добавяне на ефект на анимация на траектория на движение

3D анимации в PowerPoint

Преходи между слайдовете

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×