Анимиране на текстове или обекти

Можете да анимирате текста, картините, фигурите, таблиците, графиките SmartArt и други обекти във вашата презентация на PowerPoint, за да добавите визуални ефекти към тях, включително въвеждане, завършване, промяна в размера или цвета и дори движение. Създайте презентация със слайдове, която анимира водещи символи или дори надписи за продукция.

Анимацията е чудесен начин да акцентирате върху нещо, да контролирате потока от информация и да увеличите интереса на зрителя. Можете да приложите анимации към отделни слайдове, образец за слайд или оформления на слайдове по избор.

NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3
4:05

За свързана информация вижте Показване на думи ред по ред.

(В PowerPointанимациите не са същите като преходите. Преходът анимира начина, по който един слайд се сменя със следващия. За да добавите преход, вижте Добавяне, промяна или премахване на преходи между слайдове.)

Прилагане на анимация

 1. Изберете обекта или текста в слайда, който искате да е анимиран.

  "Обект" в този контекст е всяко нещо на слайда, като например картина, диаграма или текстово поле. Манипулаторите за оразмеряване се появяват около обекта, когато го изберете в слайда. (За целите на анимация абзац в рамките на текстово поле също е обект, но той няма да има манипулатори за оразмеряване, когато го изберете; вместо това цялото текстово поле ще има манипулатори за оразмеряване.)

 2. В раздела Анимации от лентата щракнете върху Добавяне на анимация и изберете анимация.

  Добавяне на анимационен ефект в PowerPoint

  За да е сигурно, че анимациите ще се възпроизвеждат, когато представяте слайдшоуто си, се уверете, че когато отидете на Слайдшоу > Настройка на слайдшоу, квадратчето Показвай без анимация не е отметнато. Ако това квадратче е отметнато, анимациите ще се показват, когато визуализирате слайдшоуто, но не и по време на представянето му.

За да приложите анимационни ефекти към същия обект, вижте Прилагане на няколко анимационни ефекта към един обект, за да добавите траектория на движение – вижте Добавяне на анимация на траектория на движение.

Някои въвеждащи и завършващи ефекти (като например "Преобръщане", "Пускане" и "Камшик") и някои ефекти за акцентиране (като например "Цвят на четка" и "Вълна") са налични само за обекти, които съдържат текст. Ако искате да приложите анимация, която не е налична поради тази причина, опитайте да добавите интервал в обекта.

Промяна на скоростта на анимацията

Скоростта на ефекта се определя от настройката Продължителност.

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време, в полето Продължителност въведете броя секунди, през които да се изпълнява анимацията.

  Опции за време за анимации в PowerPoint

  (Максимум: 59 секунди. Минимум: 0,01 секунди. Можете да въведете времетраене или да използвате стрелките нагоре или надолу, за да изберете стандартна стойност на стъпка.)

Промяна на начина, по който анимацията започва

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време отворете списъка Начало и изберете една от трите опции, описани по-долу:

  За да стартирате анимацията

  Изберете

  Когато щракнете върху слайда

  При щракване

  В същото време като предишната анимация в списъка. (Едно щракване стартира две или повече анимации едновременно.)

  С предишния

  Непосредствено след като предишната анимация в списъка завърши възпроизвеждането си. (Не е необходимо допълнително щракване, за да се стартира тази анимация).

  След предишния

  Опции за стартиране на анимации в PowerPoint

Настройване на времето между анимациите

Опцията Закъснение определя колко време минава преди да започне определена анимация – или след вашето щракване, или след приключването на предишна анимация.

Промяна на реда на анимациите в слайд

За да промените реда на няколко анимации в даден слайд:

 1. Отваряне на екрана за анимации В раздела Анимации, в групата Анимация по избор изберете Екран за анимации.

 2. В екрана за анимации изберете анимацията, чийто ред искате да промените.

 3. В раздела Анимации в лентата, в групата Време под Пренареждане на анимацията изберете една от следните опции:

  Опции за време за анимации в PowerPoint
  • Изберете Премести по-рано, за да преместите ефекта с едно място нагоре в реда на анимациите.

  • Изберете Премести по-късно, за да преместите ефекта с едно място надолу в реда на анимациите.

  Можете да изберете опция няколко пъти, ако е необходимо, за да преместите избрания ефект на правилното място в реда на анимациите.

Премахване на анимационен ефект

Когато добавите анимация към обект (например на водещ символ или картина), малко число се появява отляво на обекта. Това число указва наличието на анимация и нейното място в последователността от анимации в текущия слайд.

За да премахнете анимация
 1. Изберете числото на анимацията, която искате да премахнете.

 2. Натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

Демонстрация на анимациите

За петминутно видео, което показва множество функции на анимациите, вижте Обучение: Добавяне на анимации към слайдове.

Добавяне на анимация към обект

 1. Изберете обекта, който искате да анимирате.

  "Обект" в този контекст е всяко нещо на слайда, като например картина, диаграма или текстово поле. Манипулаторите за оразмеряване се появяват около обекта, когато го изберете в слайда. (За целите на анимация абзац в рамките на текстово поле също е обект, но той няма да има манипулатори за оразмеряване, когато го изберете; вместо това цялото текстово поле ще има манипулатори за оразмеряване.)

 2. В раздела Анимации на лентата, в групата Анимация щракнете върху бутона Още Изображение на бутон и след това изберете желаната анимация.

  Групата ''Анимация'' в раздела ''Анимации''.
  • Ако не виждате желаната от вас анимация за въвеждане, завършване, акцентиране или траектория на движение, щракнете върху Още въвеждащи ефекти, Още ефекти за акцентиране, Още завършващи ефекти или Още траектории на движение.

  • Някои въвеждащи и завършващи ефекти (като например "Преобръщане", "Пускане" и "Камшик") и някои ефекти за акцентиране (като например "Цвят на четка" и "Вълна") са налични само за обекти, които съдържат текст. Ако искате да приложите анимация, която не е налична поради тази причина, опитайте да добавите интервал в обекта.

  • След като приложите анимация към обект или текст, анимираните елементи се отбелязват в слайда с номериран етикет, който не се отпечатва , показан близо до текста или обекта. Етикетът се появява само в нормалния изглед, когато е избран разделът Анимации или когато се вижда прозорецът на задачите за анимации.

Промяна на скоростта на анимацията

Скоростта на ефекта се определя от настройката Продължителност.

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време, в полето Продължителност въведете броя секунди, през които да се изпълнява анимацията.

  Опции за време за анимации в PowerPoint

  (Максимум: 59 секунди. Минимум: 0,01 секунди. Можете да въведете времетраене или да използвате стрелките нагоре или надолу, за да изберете стандартна стойност на стъпка.)

Промяна на начина, по който анимацията започва

 1. В слайда изберете анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в опциите за Време отворете списъка Начало и изберете една от трите опции, описани по-долу:

  За да стартирате анимацията

  Изберете

  Когато щракнете върху слайда

  При щракване

  В същото време като предишната анимация в списъка. (Едно щракване стартира две или повече анимации едновременно.)

  С предишния

  Непосредствено след като предишната анимация в списъка завърши възпроизвеждането си. (Не е необходимо допълнително щракване, за да се стартира тази анимация).

  След предишния

  Опции за стартиране на анимации в PowerPoint

Настройване на времето между анимациите

Опцията Закъснение определя колко време минава преди да започне определена анимация – или след вашето щракване, или след приключването на предишна анимация.

Промяна на реда на анимациите в слайд

За да промените реда на няколко анимации в даден слайд:

 1. Отваряне на екрана за анимации В раздела Анимации, в групата Анимация по избор изберете Екран за анимации.

 2. В екрана за анимации изберете анимацията, чийто ред искате да промените.

 3. В раздела Анимации в лентата, в групата Време под Пренареждане на анимацията изберете една от следните опции:

  Опции за време за анимации в PowerPoint
  • Изберете Премести по-рано, за да преместите ефекта с едно място нагоре в реда на анимациите.

  • Изберете Премести по-късно, за да преместите ефекта с едно място надолу в реда на анимациите.

  Можете да изберете опция няколко пъти, ако е необходимо, за да преместите избрания ефект на правилното място в реда на анимациите.

Премахване на анимационен ефект

Когато добавите анимация към обект (например на водещ символ или картина), малко число се появява отляво на обекта. Това число указва наличието на анимация и нейното място в последователността от анимации в текущия слайд.

За да премахнете анимация
 1. Изберете числото на анимацията, която искате да премахнете.

 2. Натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

Прилагане на няколко анимационни ефекти към един обект

 1. Изберете текста или обекта, към който искате да добавите няколко анимации.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимация по избор щракнете върху Добавяне на анимация.

  групата ''анимация по избор'' в раздела ''анимации''.

Преглед на списък с текущи анимации в слайда

Можете да видите списък на всички анимации в слайда в Екран за анимации. Екранът за анимации показва важна информация за анимациите, като например типа на ефекта, реда на няколко ефекта, името на засегнатия обект и продължителността на ефекта.

За да отворите прозореца на задачите за анимации, в раздела Анимации, в групата Анимация по избор изберете Екран за анимации.

Прозорецът на задачите ''Анимация''.

1. В прозореца на задачите номерата указват реда, в който се възпроизвеждат анимациите. Номерата в прозореца на задачите съответстват на непечатаемите номерирани етикети, показани на слайда.

2. Времевите линии представят продължителността на ефектите.

3. Иконите представят типа на анимацията. В този пример става дума за Завършващ ефект.

4. Изберете елемент от списъка, за да видите иконата на менюто (стрелка надолу), след което щракнете върху иконата, за да покажете менюто.

Забележки : 

 • Ефектите в прозореца на задачите за анимации се показват в реда, в който ги добавяте.

 • Можете също така да видите иконите, които указват началните времена на анимациите по отношение на другите събития в слайда. За да видите иконите за началните времена на всички анимации, щракнете върху иконата на менюто до дадена анимация и изберете Скрий разширената времева линия.

 • Има няколко типа икони, които указват началните времена на анимациите. Опциите включват следните:

  • Стартирай при щракване (икона на мишка, показана тук): Анимацията започва при щракване с мишката.

  • Стартирай с предишния (без икона: Анимацията започва да се възпроизвежда едновременно с предишната анимация в списъка. Тази настройка съчетава няколко ефекта едновременно.

  • Стартирай след предишния (икона на часовник): Анимацията започва непосредствено след като предишният ефект в списъка завърши възпроизвеждането си.

Задаване на опциите за ефект, времето или реда на анимация

 • За да зададете опциите за ефект на анимация, в раздела Анимации, в групата Анимация щракнете върху стрелката отдясно на Опции за ефекти, след което щракнете върху желаната опция.

 • Можете да укажете началото, продължителността или забавянето на анимация в раздела Анимации.

  • За да зададете началното време на анимация, в групата Време щракнете върху стрелката отдясно на менюто Начало и изберете желаното време.

  • За да зададете продължителността на възпроизвеждане на анимацията, в групата Време въведете желания брой секунди в полето Продължителност.

  • За да зададете закъснение преди началото на анимацията, в групата Време въведете желания брой секунди в полето Закъснение.

 • За да пренаредите анимация в списъка, в прозореца на задачите за анимации изберете анимацията, която искате да пренаредите, и в раздела Анимации, в групата Време под Пренареждане на анимацията изберете или Премести по-рано, за да зададете възпроизвеждане на анимацията преди друга анимация в списъка, или Премести по-късно, за да зададете възпроизвеждане на анимацията след друга анимация в списъка.

Тестване на анимацията

След като добавите една или повече анимации, направете следното, за да проверите дали работят:

 • В раздела Анимации, в групата Визуализиране щракнете върху Визуализация.

  Групата ''Визуализация'' в раздела ''Анимации''.

Общ преглед на анимациите

Можете да използвате вградените анимации в Microsoft Office PowerPoint 2007 или да създадете свои собствени ефекти по избор. Можете да приложите анимации към отделни слайдове, образец за слайд или оформления на слайдове по избор. За повече информация относно образците за слайдове и оформленията по избор вижте Създаване и персонализиране на образец за слайд и Какво е оформление на слайд?

Прилагане на вградена анимация към текст или обект

 1. Изберете текста или обекта, който искате да анимирате.

  "Обект" в този контекст е всяко нещо на слайда, като например картина, диаграма или текстово поле. Манипулаторите за оразмеряване се появяват около обекта, когато го изберете в слайда.

 2. В раздела Анимации на лентата, в групата Анимации изберете желаната анимация от списъка Анимиране.

  Информация за служители в контроли образец и детайл във формуляр

  Ако избраният от вас обект е текстово поле, ще имате две опции за всеки тип анимация в списъка Анимиране:

  • Всички наведнъж: Анимацията се прилага към целия текст едновременно.

  • По абзаци от 1-во ниво: Анимацията се прилага поотделно и последователно към всеки абзац на текстовото поле.

Премахване на анимационен ефект

 • Изберете текста или обекта, от който искате да премахнете анимацията.

 • В раздела Анимации, в групата Анимации изберете Без анимация от списъка Анимиране.

Създаване и прилагане на анимация по избор към текст или обекти

За да получите по-голям контрол над това как и кога се прилагат ефектите, можете да създадете и приложите анимация по избор. Можете например да зададете увеличаване или свиване, завъртане или проблясване на текст или такава анимация, че да чувате аплодисменти при разкриването на картина. Можете да приложите повече от една анимация, като например полет навътре със или без звук и след това полет навън. Можете да използвате опции за акцентиране, въвеждане или завършване в допълнение към предварително зададени или персонализирани траектории на движение.

Анимации по избор можете да създадете в прозореца на задачите "Анимация по изборпрозорец на задачите. Прозорецът на задачите Анимация по избор показва важна информация за анимациите, включително типа на ефекта, реда на няколко ефекта и част от текста на ефекта.

прозорец на задачите ''анимация по избор''

1. Икони указват времето на анимацията по отношение на другите събития в слайда. Опциите включват следните:

 • Стартирай при щракване (икона на мишка, показана тук): Анимацията започва при щракване върху слайда.

 • Стартирай с предишния (без икона: Анимацията започва едновременно с предишния ефект в списъка (т.е. с едно щракване се изпълняват две или повече анимации).

 • Стартирай след предишния (икона на часовник): Анимацията започва непосредствено след като предишната в списъка приключи възпроизвеждането си (т. е. не трябва да щраквате отново върху слайда за начало на следващата анимация).

2. Изберете елемент от списъка, за да видите иконата на менюто (стрелка надолу), след което щракнете върху иконата, за да покажете менюто.

3. Номерата указват реда, в който се възпроизвеждат анимациите. Номерата съответстват също на етикетите, свързани с анимираните елементи в нормалния изглед с показан прозорец на задачите Анимация по избор.

4. Иконите представят типа на анимацията. В този пример става дума за ефект за Акцентиране.

Анимираните елементи са отбелязани в слайда с непечатаем номериран етикет. Този етикет съответства на ефектите в списъка Анимация по избор, като етикетът се показва отстрани на текста или обекта. Етикетът се появява само в нормалния изглед с показан прозорец на задачите Анимация по избор.

Съвет : За подробни примери относно най-популярните анимации за текст или обекти вижте статията Използване на примерни анимации във вашата презентация.

За да приложите анимация по избор в Office PowerPoint 2007, направете следното:

 1. Изберете текста или обекта, който искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

 3. В прозореца на задачите Анимация по избор щракнете върху Добавяне на ефект, след което направете едно или няколко от следните неща:

  • За да добавите ефект към въвеждането на текста или обекта, посочете Въвеждащи, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, като например завъртане, към текст или обект, който вече се вижда на слайда, посочете Акцентиране, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, който кара текст или обект да напуска слайда в определен момент, посочете Завършващи, след което щракнете върху ефект.

  • За да добавите ефект, който кара текст или обект да се движи по определен начин, посочете Траектории на движение, след което щракнете върху траектория.

 4. За да укажете начина, по който ефектът се прилага към текста или обекта, щракнете с десния бутон върху анимацията по избор в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти в контекстното меню.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете настройки за текст, в разделите Ефект, Време и Текстова анимация щракнете върху опциите, които искате да използвате, за да анимирате текста.

  • За да зададете настройки за обект, в разделите Ефект и Време щракнете върху опциите, които искате да използвате, за да анимирате обекта.

Ефектите в списъка Анимация по избор се показват в реда, в който ги добавяте.

Тестване на анимацията

След като добавите една или повече анимации, направете следното, за да проверите дали работят:

 • В дъното на прозореца на задачите Анимация по избор щракнете върху Възпроизвеждане.

тестване на анимационни ефекти

Още за анимирането на текст и обекти

Има четири различни типа анимации:

 • Въвеждащи ефекти – правят така, че обектът да изплува постепенно на фокус, да влети в слайда от ръба или да се появи изведнъж.

 • Завършващи ефекти – правят така, че обектът да излети от слайда, да изчезне или да излезе със спираловидно движение.

 • Акцентиращи ефекти – правят така, че обектът да увеличава или намалява размера си, да променя цвета си или да се завърта около центъра си.

 • Можете да използвате Траектории на движение, за да накарате обекта да се премества нагоре или надолу, наляво или надясно или в звездовидна или кръгова траектория (като допълнение към другите ефекти). Можете също да начертаете своя собствена траектория.

Можете да използвате всяка анимация самостоятелно или да комбинирате няколко ефекта. Например, за да направите ред с текст да влети навътре, докато се увеличава, приложете върху него въвеждащ ефект Полет навътре и акцентиращ ефект Разтегляне/свиване. Щракнете върху Добавяне на анимация, за да добавите ефектите, и използвайте екрана за анимации, за да зададете акцентиращият ефект да се прояви С предишния.

Галерията с анимации в раздела Анимации показва само най-популярните ефекти. Получете още повече възможности, като щракнете върху Добавяне на анимация, превъртите надолу и щракнете върху Още въвеждащи ефекти, Още ефекти за акцентиране, Още завършващи ефекти или Още траектории на движение.

Още анимационни ефекти в PowerPoint

Вж. също

Показване на думи ред по ред в PowerPoint

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×