Анимиране на вашата графика SmartArt

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

To provide additional emphasis or show your information in phases, you can add an animation to your SmartArt graphic or to an individual shape in your SmartArt graphic. For example, you can make a shape fly in quickly from one side of your screen or slowly fade in.

Добавяне на анимация

To animate a SmartArt graphic, go to the SmartArt graphic you want to animate, click Animations, and in the Animation group, click the type of animation you want. Click More Бутон "Още" to see more choices. (To remove the animation, just click None.)

Бутонът ''Още'' в раздела ''Анимация''

След като добавите анимацията, можете да анимирате отделни фигури.

 1. On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, and then click One by One.

  Бутон "Опции за ефекти" в групата "Анимации"

 2. In the Advanced Animation group, click Animation Pane.

  Екран за анимации

 3. In the Animation Pane list, click the expand chevron V-образна стрелка за разгъване to display all of the shapes in your SmartArt graphic.

 4. Select all of the shapes that you don't want to animate, (hold down CTRL and then click each shape in turn), and then click None in the Animation group. (This removes the animation effect from the shape. It doesn't remove the shape from your SmartArt graphic.)

  Опция за липса на анимация ("Няма") в групата "Анимации"

 5. За всяка от останалите фигури щракнете с десния бутон върху фигурата в Екран за анимации и след това изберете опциите за анимация, които искате.

Съвет:  Use the Animation Painter (on the Animations tab in the Advanced Animation group) to quickly copy animations from one SmartArt graphic to another.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. On the Animations tab, in the Animation group, click the dialog box launcher Бутон на иконата за стартиране на диалоговия прозорец на лентата .

  Икона за стартиране на диалогов прозорец в раздела ''Анимации''

 3. Щракнете върху раздела SmartArt анимация и след това отметнете квадратчето Обратен ред.

  Част от раздела "SmartArt анимация", показващ квадратчето за отметка "Обратен ред"

Можете да правите фина настройка на анимацията си, като използвате опциите за ефекти.

Важно: Някои ефекти на анимация, които не са налични за графики SmartArt, са достъпни за фигури. За да приложите тези ефекти към SmartArt, щракнете с десния бутон върху нея, след което щракнете върху Конвертиране във фигури.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширени анимации изберете Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран за анимации щракнете върху стрелката вдясно от анимацията, която искате да промените, и след това щракнете върху Опции за ефекти.

  Падащо меню, показващо "Опции за ефекти"

 4. В диалоговия прозорец, в раздела SmartArt анимация, в списъка Групиране на графика изберете една от следните опции:

  Опция

  Описание

  Като един обект

  Анимира цялата графика SmartArt като една голяма картина или обект.

  Всички наведнъж

  Анимира всяка фигура поотделно едновременно. Разликата между тази анимация и анимацията Като един обект е най-забележима в анимации, където фигурите се въртят или нарастват. С Всички наведнъж всяка фигура се завърта или нараства поотделно. С Като един обект цялата графика SmartArt се завърта или нараства.

  Едно по едно

  Анимира всяка фигура поотделно, една след друга.

  По ниво наведнъж

  Анимира всички фигури от едно и също ниво едновременно. Например ако имате три фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, фигурите с текст от ниво 1 се анимират първи, а след това се анимират заедно фигурите с текст от ниво 2.

  По ниво едно по едно

  Анимира всяка фигура във всяко ниво една след друга, преди да премине към фигурите на следващото ниво. Например ако имате четири фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, всяка от фигурите с текст от ниво 1 се анимира една след друга, преди всяка от трите фигури от ниво 2 да се анимират една след друга.

Забележки: 

 • Анимацията Всички наведнъж работи различно от анимацията Като един обект. Например ако изберете опцията Всички наведнъж и анимацията Полет навътре, фигурите, които трябва да летят, ще летят по-бързо, така че всички фигури пристигат до местоназначението си едновременно. Ако изберете същата анимация и опцията Като един обект, всички фигури ще летят с една и съща скорост.

 • Ако изберете която и да е анимация, с изключение на Като един обект, фонът на графиката SmartArt ще се показва на слайда ви. Не можете да анимирате фона, така че ако той обърква слайда ви, опитайте да зададете запълването и линиите на вашата графика SmartArt на Няма.

 1. Go to the SmartArt graphic with the animation you want to remove.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширени анимации изберете Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. In the Animation Pane list, click the arrow to the right of the animation you want to change, and then click Remove.

To decide which animation works best, look at the information in the SmartArt graphic text pane, because most animation starts with the top bullet in the Text pane and moves down from there. Alternatively, you can play an animation in reverse order (see the section "Reverse the order of an animation" above). If you can’t see the Text pane, click Text Pane in the Create Graphic group on the SmartArt Tools Design tab.

Достъпните анимации зависят от оформлението на вашата графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или една по една.

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, са различни от анимациите, които можете да приложите към фигури или към WordArt, в следните отношения:

 • Свързващите линии винаги се свързват с втората фигура и не се анимират поотделно.

 • Ако прилагате анимация към фигури в графика SmartArt, анимациите се изпълняват в реда, в който се показват фигурите. Подреждането може да се обърне само като цяло.

  Пример:     Ако например имате шест фигури и всяка една съдържа единична буква от A до F, може да изпълните анимацията от A до F или от F до A. Не може да изпълните анимацията в различна последователност – например A до C и след това F до D. Може обаче да създадете няколко слайда, за да имитирате такова подреждане. За този пример може да създадете един слайд, който анимира фигурите от A до C, и втори слайд, който анимира фигурите от F до D.

 • Когато превключите в графични оформления за SmartArt, всяка анимация, която сте добавили, се прехвърля в новото оформление.

Добавяне на анимация

Важно: Additional animation effects, such as the Color Typewriter Entrance effect or the Flip Exit effect, are available only for shapes. Effects that are unavailable for SmartArt graphics will appear dimmed. If you want to use animation effects that are unavailable for SmartArt graphics, convert your SmartArt graphic into individual shapes, and then add the animation effect.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации изберете желаната от вас анимация от списъка Анимация.

  изображение на раздела ''анимации''

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. On the Animations tab, in the Animations group, select By branch one by one or By level one by one.

  изображение на раздела ''анимации''

 3. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  Изображение на групата ''Анимации''

 4. In the Списък с анимации по избор, click the expand chevron V-образна стрелка за разгъване to display all of the shapes in your SmartArt graphic.

 5. In the Custom Animation list, select all of the shapes that you don't want to animate, by holding down the CTRL key and clicking each shape in turn.

 6. Click Remove. This removes the animation effect from the shape. It doesn't remove the shape itself from your SmartArt graphic.

 7. За всяка от останалите фигури изберете точните опции за анимация, които желаете, като изберете тази фигура от списъка ''Анимация по избор'', след което или щракнете с десния бутон върху фигурата, или щракнете върху Промяна.

 8. When you've finished selecting the animation options that you want, close the Custom Animation pane.

Забележка: Effects that are unavailable for SmartArt graphics will appear dimmed. If you want to use animation effects that are unavailable for SmartArt graphics, convert your SmartArt graphic into individual shapes and then add the animation effect.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  Изображение на групата ''Анимации''

 3. Right-click the custom animation in the Custom Animation list, and then click Effect Options.

 4. Щракнете върху раздела SmartArt анимация и след това отметнете квадратчето Обратен ред.

When you animate your SmartArt graphic, depending on the layout that you use, you can tweak your animation using the following options.

Анимация

Описание

Като един обект

Анимацията се прилага сякаш цялата графика SmartArt е една голяма картина или обект.

Всички наведнъж

Всички фигури в графиката SmartArt се анимират едновременно. Разликата между тази анимация и анимацията Като един обект е най-забележима в анимации, където фигурите се въртят или нарастват. С Всички наведнъж всяка фигура се завърта или нараства поотделно. С Като един обект цялата графика SmartArt се завърта или нараства.

Едно по едно

Всяка фигура се анимира отделно, една след друга.

По разклонение, едно по едно

Всички фигури в едно и също разклонение се анимират едновременно. Тази анимация работи добре с разклонения на организационна диаграма или на йерархично оформление и е подобна на Едно по едно.

По ниво, наведнъж

Всички фигури от едно и също ниво се анимират едновременно. Например ако имате оформление с три фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, първо се анимират заедно трите фигури, които съдържат текста от ниво 1, а след това се анимират заедно трите фигури, които съдържат текст от ниво 2.

Изображение на текстовия екран, показващо текст от ниво 1 и ниво 2

По ниво едно по едно

Фигурите в графиката SmartArt се анимират по ниво и след това поотделно в това ниво. Например ако имате оформление с четири фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, всяка от фигурите, които съдържат текст от ниво 1 се анимира първо отделно и след това всяка от трите фигури, които съдържат текст от ниво 2 се анимират поотделно.

Забележки: 

 • Когато прилагате Всички наведнъж, някои анимации се държат по-различен начин от този, при който прилагате Като един обект. Например с опцията Всички наведнъж, в анимацията Полет навътре фигурите които трябва да летят по-надалеч, ще летят по-бързо, така че всички фигури пристигат до назначението си едновременно. Ако е приложено Като един обект, всички части на графиката SmartArt се анимират по един и същи начин (в случая на примера с Полет навътре, с една и съща скорост).

 • Ако приложите коя да е анимация към вашата графика SmartArt, различна от Като един обект, тогава всички други анимации, които прилагате към същата графика SmartArt, не могат да са Като един обект. Ако към графиката SmartArt са приложени много анимации, те трябва да са всичките Като един обект или всичките да не са Като един обект.

 • Ако прилагате коя да е анимация (с изключение на Като един обект) към графика SmartArt, фонът за графиката SmartArt винаги се вижда на слайда. Не е възможно да се анимира фонът, макар че фонът може да не е видим за вас, ако няма приложени към него запълване или линии.

 • Ако прилагате анимация, като например Полет навътре, към вашата графика SmartArt и след това изтриете анимацията за отделна фигура, фигурата, от която сте изтрили анимацията, ще стартира невидима на слайда.

 • Ако копирате графика SmartArt, която има приложена към нея анимация на друг слайд, анимацията също се копира.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да премахнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации, в списъка Анимация щракнете върху Без анимация.

  Изображение на групата ''Анимации''

To decide which animation works best with the layout for your SmartArt graphic, view your information in the SmartArt graphic Text pane, since most animation starts at the top of the Text pane and moves down. Alternatively, you can play an animation in reverse order (see the section "Reverse the order of an animation" above). If the Text pane is not visible, you can display it.

Достъпните анимации зависят от оформлението, което сте избрали за вашата графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или по една фигура в даден момент.

Най-добрият начин да анимирате вашата графика SmartArt, е да използвате изборите в списъка Анимация. Ако е необходимо, можете да персонализирате анимацията в Анимация по избор , в прозорец на задачите.

Animated items are noted on the slide by nonprinting numbered tags. These tags correspond to the animations in the Custom Animation list, are displayed to the side of your SmartArt graphic, and appear only in Normal view with the Custom Animation task pane displayed.

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, са различни от анимациите, които можете да приложите към фигури или към WordArt, в следните отношения:

 • Свързващите линии винаги се свързват с втората фигура и не се анимират поотделно.

 • Ако прилагате анимация към фигури в графика SmartArt, анимациите се изпълняват в реда, в който се показват фигурите. Подреждането може да се обърне само като цяло. Например ако имате шест фигури и всяка една съдържа единична буква от A до F, Можете да изпълните анимацията от A до F или от F до A. Не можете да изпълните анимацията в различна последователност, като например A до C и след това F до D. Обаче можете да създадете множество слайдове, за да имитирате това подреждане. В този пример можете да създадете един слайд, който анимира фигурите от A до C, и втори слайд, който анимира фигурите от F до D.

 • When you switch to a different layout, any animation that you have added is transferred to the new layout.

Забележка: Прилагайте анимация пестеливо, за да предотвратите замъгляването на вашата идея и пресищането на читателите.

Вж. също

Create a SmartArt graphic

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×