Анализ на използването на Microsoft 365

Анализът на използването на Microsoft 365 вече е наличен и в Office 365 US Government Community.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Общ преглед на анализа на използването на Microsoft 365

Използвайте анализа на използването на Microsoft 365 в Power BI, за да получите представа как вашата организация усвоява различните услуги в рамките на Office 365 за комуникация и сътрудничество. Можете да визуализирате и анализирате данните за използването на Office 365, да създавате отчети по избор, да споделяте прозренията в рамките на вашата организация и да придобиете представа как конкретни региони или отдели използват Office 365.

Анализът на използването на Microsoft 365 е пакет със съдържание, който ви дава достъп до предварително вградено табло, което предоставя изглед за различните продукти за последните 12 месеца и съдържа редица предварително вградени отчети. Всеки отчет ви предоставя прозрения за определено използване. Конкретна информация за даден потребител се предлага за последния пълен календарен месец.

Моделът на данни, който поддържа пакета със съдържание, включва потребителски атрибути, които са от Active Directory, което дава възможност за обобщаване в определени отчети. Включени са следните атрибути на Active Directory: местоположение, отдел и организация.

Вижте Разрешаване на анализа на използването на Microsoft 365, за да започнете да събирате данни.

Екранна снимка на списъка с отчети, включени в пакета съдържание за усвояване

Анализът на използването на Microsoft 365 съдържа редица отчети, включително:

  • Отчет за общ преглед на усвояването – предлага пълно резюме на тенденциите в усвояването. Използвайте отчетите в тази секция, за да научите как потребителите са усвоили Office 365, както и как общата употреба на отделните услуги се променя месец по месец. Можете да видите колко лиценза са дадени, колко от тях се използват активно от хора във вашата организация, колко потребители са връщащи се потребители и колко от тях използват продукта за първи път.

  • Отчет за използване на продукта – предлага детайлизиран поглед върху обема на основните дейности за всяка услуга. Използвайте отчетите в тази секция, за да научите как потребителите използват Office 365.

  • Отчет за използваното място за съхранение – използвайте този отчет за проследяване на място за съхранение в облака за пощенски кутии, OneDrive и сайтове на SharePoint. Можете да го използвате, за да се уверите, че хората във вашата организация остават в рамките на ограниченията, или за да решите дали трябва да закупите повече ресурси за съхранение.

  • Отчет за комуникациите – можете да видите с един поглед дали хората във вашата организация предпочитат да поддържат връзка с помощта на Teams, Yammer, имейл, или разговори в Skype. Можете да наблюдавате дали има промени в моделите на използване на инструментите за комуникация сред вашите служители.

  • Отчет за сътрудничество – вижте как хората във вашата организация използват OneDrive и SharePoint за съхраняване на документи и сътрудничество помежду си, и как тези тенденции се развиват месец по месец. Можете също да видите колко души споделят документи вътрешно или външно и колко сайта на SharePoint или акаунта на OneDrive се използват активно.

  • Отчет за активиранията на Office – проследявайте активиранията на Office 365 ProPlus, Project и Visio във вашата организация. Всеки човек с лиценз за Office може да инсталира продукти на до пет устройства. Използвайте отчетите в тази секция, за да видите типовете устройства, на които хората са инсталирали приложенията на Office.

  • Отчет за достъп отвсякъде – проследявайте кои клиенти и устройства използват хората, за да се свързват с имейла, Skype за бизнеса или Yammer.

  • Отчети за използването на отделните услуги – налични са отчети за използването на определени отделни услуги. Тези отчети предоставят конкретни подробности за използването на съответните услуги. използване на Exchange, използване на Teams и използване на Yammer са примери за тези отчети.

  • Отчети за потребителската активност в отделни услуги – налични са отчети за потребителската активност в определени отделни услуги. Тези отчети предоставят подробни данни за използването на ниво потребител заедно с атрибутите на Active Directory.

Можете да отворите подробни отчети за всяка област, като щракнете върху таблиците с данни. Можете да видите всички предварително вградени отчети, като щракнете върху разделите в долната част на сайта, когато преглеждате отчетите. За по-подробни инструкции прочетете Навигиране и използване на отчетите в анализа на използването на Microsoft 365 и Персонализиране на отчетите в анализа на използването на Microsoft 365.

Често задавани въпроси

Въпрос

Отговор

Този пакет със съдържание как ще се предлага – чрез покупка или безплатно?

Пакетът със съдържание се предлага за всички потребители безплатно. Трябва да се запишете за безплатната услуга Power BI, за да се свържете към пакета със съдържание. Можете също да персонализирате таблата и отчетите в безплатната услуга Power BI.

За споделяне на таблата с други хора както потребителят, който споделя, така и потребителят, с когото се споделя таблото, трябва да имат Power BI Pro или Power BI Premium.

Кой може да се свързва с анализа на използването на Microsoft 365?

Трябва да бъдете глобален администратор, читател на отчета, администратор на Exchange, администратор на Skype за бизнеса или администратор на SharePoint, за да установите връзката към пакета със съдържание. За повече информация вижте Администраторски роли на Office 365.

Кой може да персонализира таблата и отчетите в анализа на използването на Microsoft 365?

Само потребителят, който е направил първоначалната връзка към пакета със съдържание, може да персонализира таблото или да създава нови отчети в уеб интерфейса на Power BI. Вижте Персонализиране на отчетите в анализа на използването на Microsoft 365 за инструкции.

Само от уеб интерфейса на Power BI ли мога да персонализирам таблата и отчетите в анализа на използването на Microsoft 365?

В допълнение към персонализирането на таблото и отчетите от уеб интерфейса на Power BI, потребителите могат също да използват Power BI Desktop, за да се свързват директно към услугата за отчитане на Office 365, за да създават собствени отчети.

Как мога да получа pbit файла, свързан с това табло?

Потребителите имат достъп до pbit файла от центъра на Microsoft за изтегляния.

Кой може да преглежда таблата и отчетите в анализа на използването на Microsoft 365?

Потребителят, който се е свързал към пакета със съдържание, може да го сподели с всеки с помощта на функцията за споделяне. Лицензирането на Power BI изисква както потребителят, който споделя, така и потребителят, с когото се споделя таблото, да имат Power BI Pro или Power BI Premium.

Всеки ли може да сподели таблото, или това трябва да бъде човекът, който е осъществил връзката към таблото?

При споделяне на таблото можете да позволите или да не позволите на потребителите да го споделят с други хора. Можете да зададете тази опция по време на споделянето.

Възможно ли е да се работи и да се персонализира един и същ пакет със съдържание с група от хора?

Да. За да разрешите на група администратори да работят съвместно по един и същ пакет със съдържание, можете да използвате функцията за работна област за приложение на Power BI. З за повече информация вижте Как трябва да си сътруднича и да споделям табла и отчети?

За какъв период от време са налични данните?

По-голямата част от отчетите показват данни за последните 12 месеца. Обаче е възможно някои диаграми да показват по-малко хронология, тъй като събирането на данни за различните продукти и отчети е започнало по различно време и следователно е възможно да няма данни за пълните 12 месеца. Всички отчети в крайна сметка ще стигнат до 12-месечна хронология. Отчетите, които показват данни на ниво потребител, показват данни за предишния пълен месец.

Какви данни са включени в пакета със съдържание?

Данните в пакета със съдържание в момента обхващат същия набор от метрики за дейностите, които са налични в отчетите за дейностите при използване на Office 365. Тъй като се добавят отчети към отчетите за дейностите при използване, те ще бъдат добавени към пакета със съдържание в бъдещо издание.

По какво се различават данните в пакета със съдържание от данните в отчетите за използване в центъра за администриране?

Основните данни, които виждате в пакета със съдържание, съответстват на данните, които виждате в отчетите за дейностите в центъра за администриране на Office 365. Основните разлики са, че в портала за администратори са налични данни за последните 7/30/90/180 дни, докато пакет със съдържание представя данни ежемесечно за 12 месеца назад.

Освен това данните на ниво потребител в пакета със съдържание са налични само за последния пълен месец за потребители, на които е даден продуктов лиценз и които са извършили дейност.

Кога трябва да използвам пакета със съдържание и кога отчетите в центъра за администриране?

Отчетите за дейностите при използване на Office 365 са добра отправна точка, за да разберете използването и усвояването на Office 365. Пакетът със съдържание комбинира данните за използване на Office 365 и информацията от Active Directory на вашата организация и позволява на администраторите да анализират набора от данни чрез възможностите за визуален анализ на Power BI. Това позволява на администраторите не само да визуализират и анализират данните за използването на Office 365, но също така да ги сегментират по свойствата на Active Directory, като например отдели, местоположение и др. Те също така могат да създават отчети по избор и да споделят прозренията в рамките на организацията.

Колко често се обновяват данните?

Когато се свържете към пакета със съдържание за първи път, той автоматично ще се попълни с вашите данни за последните 12 месеца. След това данните в пакета със съдържание ще се обновяват ежеседмично. Клиентите могат да изберат да променят графика за обновяване, ако използването на тези данни изисква различен ритъм на актуализиране.

Сървърната услуга на Office 365 ще обновява данните всеки ден и ще предоставя данни, които са с латентност между 5 и 8 дни спрямо текущата дата.

Колоната Дата на съдържанието във всеки набор от данни показва датата на данните в пакета със съдържание.

Каква е дефиницията за активен потребител?

Дефиницията за активен потребител е съобразена с дефиницията за активен потребител в отчетите за дейностите в центъра за администриране на Office 365.

Вижте дефиниция за активен потребител за повече информация.

Какви колекции от сайтове на SharePoint са включени в отчетите за SharePoint?

Текущата версия на пакета със съдържание включва дейността с файлове от екипни сайтове на SharePoint и сайтове на групи на SharePoint.

Кои групи са включени в отчета за използването на "Групи на Office 365"?

Текущата версия на пакета със съдържание включва използването от групи на Outlook, Yammer и SharePoint. Той не включва групи, които са свързани с Microsoft Teams или Planner.

Кога ще стане налична актуализирана версия на пакета със съдържание?

Два пъти годишно ще бъдат издавани съществени промени в пакета със съдържание, които може да включват нови отчети или нови данни. Незначителни промени в отчетите могат да бъдат издавани по-често.

Възможно ли е да се интегрират данни от пакета със съдържание в съществуващи решения?

Данните в пакета със съдържание могат да бъдат извлечени чрез API на Office 365 (в предварителен преглед). Когато бъдат разпространени в производство, те ще бъдат обединени в API за отчитане на Microsoft Graph.

Има ли планове за разширяване на с пакета със съдържание, така че да показва данни за използването от други продукти на Microsoft?

Това се обмисля за бъдещи подобрения. Проверявайте в Пътна карта за Office 365 за актуализации.

Как мога да обобщя по информацията за фирмата в Active Directory?

Информацията за фирмата е включена като едно от полетата на Active Directory в пакета със съдържание и можете да я видите като предварително вграден филтър в отчетите за дейност на потребител в продукт. Тя е налична като колона в таблицата UserState.

Възможно ли е да се включат допълнителни полета от Active Directory?

Допълнителна персонализация на тези данни е възможна чрез свързване към API за отчитане на Microsoft Graph, за да се извлекат допълнителни полета от Azure Active Directory и да се присъединят към набора от данни.

Възможно ли е да се събере информация в пакета със съдържание за повече от един абонамент?

За момента пакетът със съдържание е за един абонамент, тъй като е свързан с идентификационните данни, които са използвани за първоначалното свързване с него.

Възможно ли е да види използването по пакет (напр. E1, E3)?

В пакета със съдържание използването се представя на ниво един продукт. Предоставят се данни за различните абонаменти, които са присвоени на потребителите, но не е възможно да се съпоставят дейностите на потребителя спрямо абонамента, който му е присвоен.

Възможно ли е да се интегрират други набори от данни в пакета със съдържание?

Можете да използвате Power BI Desktop, за да се свържете с API на Office 365 (в предварителен преглед) и да използвате допълнителни източници на данни, които да се комбинират с данните от пакета със съдържание.

За повече информация вж. документа Персонализиране.

Възможно ли е да се видят отчети за "Топ потребители" за определен период от време, напр. предишния месец или предишната седмица?

Всички отчети на ниво потребител представят обобщени данни за предишния месец.

Ще бъде ли локализиран пакетът със съдържание?

Това в момента не е включено в пътната карта.

Имам конкретен въпрос за данните, които виждам за моята организация. С кого мога да се свържа?

Можете да използвате бутона за обратна връзка в Общ преглед на дейността в центъра на администриране на Office 365 или можете да отворите случай за поддръжка, за да получите помощ за пакета със съдържание.

Как могат партньори да получат достъп до данните?

Ако на партньор са делегирани администраторски права, той или тя може да се свърже с пакета със съдържание от името на своя клиент.

Мога ли да скрия личната информация, като например имена на потребители, групи и сайтове, в отчетите?

Да, вижте Направете събраните данни анонимни.

Сродни теми

Разрешаване на анализа на използването на Microsoft 365
Навигиране и използване на отчетите в анализа на използването на Microsoft 365
Активен потребител в отчетите за използването на Office 365
Отстраняване на проблеми в анализа на използването на Microsoft 365
Модел на данните в анализа на използването на Microsoft 365
Персонализиране на отчетите в анализа на използването на Microsoft 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×